Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 242/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky

Částka 89/2005
Platnost od 20.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 12.07.2012 (192/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

242

VYHLÁŠKA

ze dne 3. června 2005,

kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 2 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách):


§ 1

Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky podle §3 zákona o investičních pobídkách je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Tiskopis určený pro uplatnění záměru získat investiční pobídky, který odpovídá vzoru stanovenému dosavadními právními předpisy, předložený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky určené organizaci se považuje za tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídky odpovídající vzoru stanovenému v této vyhlášce.


§ 3

Zrušuje se vyhláška č. 108/2000 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


Ministr:
Ing. Urban v. r.


Příloha k vyhlášce č. 242/2005 Sb.

Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídky

Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídky

Přesunout nahoru