Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 235/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

Částka 87/2005
Platnost od 17.06.2005
Účinnost od 17.06.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

235

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. května 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon):


Čl. I

Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "a na zajištění výkonu regionálních funkcí podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona" zrušují.

2. § 16 až 19 se včetně společného nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

3. V § 20 odst. 3 se slova "nebo související s podporovaným zajištěním regionálních funkcí" zrušují.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.

Přesunout nahoru