Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 230/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení

Částka 84/2005
Platnost od 16.06.2005
Účinnost od 16.06.2005
Zrušeno k 30.09.2013 (282/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

230

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. června 2005,

kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 zákona:


§ 1

Seznam stanovených výrobků

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z důvodů bezpečnostních zájmů státu, je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2

Náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení

Náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení k dovozu nebo vývozu nebo přepravě stanovených výrobků jsou uvedeny v příloze č. 3 a v příloze č. 4 k tomuto nařízení.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.


Příloha č. 1 knařízení vlády č. 230/2005 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů (podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona)

Číslo podpoložky
nebo položky
celního sazebníku
NázevMěrná
jednotka
Doklad
podle § 2 odst. 3
písm. b)
zákona
Doklad
podle § 2 odst. 3
písm. d)
zákona
3601 00 00Prachové výmetné náplně - bezdýmný a černý prach1)kgA 3/5B 1/2
9302 00Revolvery a pistole s výjimkou zbraní používající náboje typu FlobertksA 1/2/4/5B 1/2/3
9303Dlouhé střelné zbraně s drážkovaným vývrtem na náboje se středovým zápalemksA 1/2/4/5B 1/2
9305Hlavní části zbraní2), nebo výrobků čísla 9302 a 9303 celního sazebníkuksA 1/4/5B 1/2

1) Ustanovení § 2 odst. 3 písm. e) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 230/2005 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů (podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona)

Číslo podpoložky
nebo položky
celního sazebníku
NázevMěrná
jednotka
Doklad
podle §2 odst.3
písm. b)
zákona
Doklad
podle §2 odst.3
písm. d)
zákona
360100 00Prachové výmetné náplně - bezdýmný a černý prach1)kgA 3/5B 1/2/3
9302 00Revolvery a pistole s výjimkou zbraní používající náboje typu FlobertksA 1/2/4/5B 1/2/3
9303Dlouhé střelné zbraně s drážkovaným a hladkým vývrtem s výjimkou zbraní používající náboje typu FlobertksA 1/2/4/5B 1/2/3
9304 00 00Plynové a expanzní zbraně, jedná-li se o nedovolené výrobní provedeníksA 1/2/4/5B 1/2
9305Hlavní části zbraní2) nebo výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuksA 1/4/5B 1/2
9306Střelivo a jeho části3)ksA 1/4/5B 1/2/3

3) Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb.

Vysvětlivky zkratek pro doklady uvedené v příloze č. 1 a 2:

Doklady podle § 2 odst.3 písm.b) zákona.

A/1 Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A/2 Rozhodnutí Celního ředitelství Praha o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A/3 Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A/4 Certifikát, případně technickou specifikaci (nález), z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Předložení tohoto dokumentuje vyžadováno pouze v pochybnostech.

A/5 Ověřenou zbrojní licenci ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst.3 písm. d) zákona.

(další podmínky vyžadované pro dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků)

B/1 Smlouva na dovoz nebo vývoz výrobku, nebo jiný obdobný dokument např. potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

B/2 V případě exportu zboží doklad o nabytí výrobku a nebo povolení výrobce k exportu.

B/3 I.I.C.(International Import Certificate) nebo E.U.C.(End User Certificate) nebo jiný obdobný dokument v případě exportu:

I. pistolí a revolverů (s výjimkou zbraní používající náboje typu Flobert)

II. dlouhých střelných zbraní s drážkovaným a hladkým vývrtem (s výjimkou zbraní používající náboje s okrajovým zápalem a zbraní nabíjených ústím hlavně)

III. nábojů do zbraní používaných oficiálními ozbrojenými složkami.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 230/2005 Sb.

Žádost o udělení povolení na přepravu/dovoz výrobků, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů

Žádost o udělení povolení na přepravu/dovoz výrobků, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 230/2005 Sb.

Žádost o udělení povolení na přepravu/vývoz výrobků, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů

Žádost o udělení povolení na přepravu/vývoz výrobků, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů

Přesunout nahoru