Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 216/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka 77/2005
Platnost od 03.06.2005
Účinnost od 01.07.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX