Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 213/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 76/2005
Platnost od 30.05.2005
Účinnost od 01.07.2005
Zrušeno k 01.01.2011 (223/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

213

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. května 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 469/2002 Sb.

Čl. II

V § 4 nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., odstavec 1 zní:

"(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách jsou:

1. platová třída: základní vzdělání (základy vzdělání)

2. platová třída: základní vzdělání (základy vzdělání)

3. platová třída: střední vzdělání

4. platová třída: střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program nebo doktorský studijní program.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 27, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru