Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 211/2005 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-211
Čísloč. 211/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 č. 128/2000 Sb., o obcích, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 4 odst. 2 č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-211" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 č. 128/2000 Sb., o obcích, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 4 odst. 2 č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích">
Nález č. 211/2005 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 211/2005 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-211]Nález č. 211/2005 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 211/2005 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 211/2005 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-211]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 211/2005 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-211 Nález č. 211/2005 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 211/2005 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 211/2005 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-211


Zpět na předpis