Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 207/2005 Sb.Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře

Částka 74/2005
Platnost od 27.05.2005
Účinnost od 01.06.2005
Zrušeno k 01.08.2012 (236/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

VYHLÁŠKA

ze dne 20. května 2005

o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 9 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje:


§ 1

Poskytovatel veřejné podpory předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže elektronickou formou v souladu se zvláštním právním předpisem1) podle tiskopisu uvedeného v příloze této vyhlášky údaje o poskytnutých veřejných podporách2) v předcházejícím kalendářním roce.

§ 2

Tiskopis uvedený v příloze této vyhlášky je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 3

Údaje podle § 1 za rok 2004 mohou být sděleny písemnou formou.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.


Předseda:
Ing. Bednář v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství.


Příloha k vyhlášce č. 207/ 2005 Sb.

„TISKOPIS“ - Údaje o poskytnutých veřejných podporách1) v roce .........

„TISKOPIS“

Přesunout nahoru