Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 70/2005
Platnost od 23.05.2005
Účinnost od 07.06.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2005,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., se mění takto:

1. V části první se oddíly druhý a třetí včetně nadpisu zrušují.

2. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.

3. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

4. Část pátá se včetně nadpisu zrušuje.

5. Část třináctá se včetně nadpisu zrušuje.

6. § 241 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a č. 7 zrušuje.

7. Příloha č. 1 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru