Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 161/2005 Sb.Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení

Částka 59/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2005

o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 43 odst. 3 zákona:


§ 1

Charakteristiky funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, které je povinen poskytovatel univerzální služby pronajmout nebo prodat podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona za cenu standardního telekomunikačního koncového zařízení zdravotně postiženým osobám uvedeným v § 43 odst. 4 zákona, jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Ministr:
Mlynář v. r.


Příloha k vyhlášce č. 161/2005 Sb.

Charakteristiky funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení

(1) Speciálně vybavená telekomunikační koncová zařízení jsou telekomunikační koncová zařízení

a) umožňující zesílení a regulaci zesílení přijímaného hlasového signálu a zesílení vyzváněcího signálu pro potřeby sluchově postižených osob,

b) se zvětšenou klávesnicí nebo klávesnicí se speciálními znaky nebo vybavené hlasovým výstupem pro potřeby zrakově postižených osob,

c) umožňující převod přijímaného hlasového signálu na mechanické vibrace nebo jiný účinný technický systém pro potřeby sluchově postižených osob,

d) převádějící vyzváněcí signálna světelnou signalizaci, s možností identifikace a archivace čísla příchozího volání, vybavená SMS klávesnicí a displejem pro potřeby sluchově postižených osob,

e) umožňující hlasitou komunikaci a jednoduché ovládání pro potřeby tělesně postižených osob, nebo

f) umožňující bezšňůrové připojení ke koncovému bodu veřejné pevné komunikační sítě pro potřeby osob s omezenou pohyblivostí.

(2) Za speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení se považuje i standardní telekomunikační koncové zařízení vybavené účelovým doplňkovým zařízením, pokud jako celek splňuje jednu nebo více charakteristik uvedených v odstavci 1.

Přesunout nahoru