Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 159/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

Částka 59/2005
Platnost od 28.04.2005
Účinnost od 01.05.2005
Zrušeno k 01.09.2017 (209/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2005,

kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 113 odst. 9 zákona:


§ 1

(1) Průkaz k výkonu státní kontroly elektronických komunikací (dále jen "průkaz"), kterým se prokazují pověřené osoby1) při výkonu státní kontroly elektronických komunikací, je vytištěn na bílé obdélníkové kartě o rozměrech 82 mm x 51 mm. Průkaz je pokryt čirou laminační fólií se zaoblenými rohy.

(2) Tisk přední strany je proveden na bílém podkladě s velkým státním znakem České republiky a s názvem "ČESKÁ REPUBLIKA - ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD" v horní části průkazu. Uprostřed přední strany v dolní části průkazu je nalepena kulatá průhledná holografická fólie o velikosti 20 mm, na které se objevuje ochranná známka Českého telekomunikačního úřadu. Levá část přední strany obsahuje text "Průkaz k výkonu státní kontroly elektronických komunikací", příjmení a jméno pověřené osoby, číslo průkazu a místo a datum vydání. Na přední straně průkazu v pravé části je fotografie pověřené osoby; pro technické provedení fotografie se obdobně použije ustanovení zvláštního právního předpisu o požadavcích na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu2).

(3) Zadní strana průkazu obsahuje poučení pro povinné osoby1), podpis předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, podpis pověřené osoby a poučení pro nálezce tohoto průkazu.

§ 2

Vzor průkazu je upraven v příloze této vyhlášky.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.


Ministr:

Mlynář v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 113 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

2) Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.


Příloha k vyhlášce č. 159/2005 Sb.

Vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

Přední strana průkazu

Zadní strana průkazu

Přesunout nahoru