Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 150/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Částka 56/2005
Platnost od 26.04.2005
Účinnost od 26.04.2005
Zrušeno k 01.05.2009 (12/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

150

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2005,

kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 písm. b) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů:


§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

§ 2

Formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný na portálu veřejné správy3).


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

2) Směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 ustavující schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.
Rozhodnutí Komise 2004/156/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se ustavují základní pravidla pro zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady.

3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 150/2005 Sb.

Žádost o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Žádost o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Plán zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů část A

Plán zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů část A

Plán zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů část B

Plán zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů část B

Přesunout nahoru