Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Částka 44/2005
Platnost od 01.04.2005
Účinnost od 01.04.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a č. 1a zní:

"(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "Ústav") v oblasti biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití a v oblasti laboratorního zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání podle zvláštního právního předpisu1) se stanoví

a) podle jednotlivých druhů zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určeny, a

b) podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou krmiv, doplňkových látek a premixů, a dále s testováním finálních hybridů prasat podle zvláštního právního předpisu1a).

1) § 3 odst. 5, § 8 odst. 7 a 9 a § 17 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 a zákona č. 21/2004 Sb.

1a) § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb. a vyhlášky č. 475/2004 Sb.".

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) § 30 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).“.

3. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 4 až 6 zákona č. 219/2003 Sb.".

4. V příloze č. 1 bod 1 se do tabulky za 5. řádek vkládá řádek, který zní:

„Prasata (finální hybridi) - od 30 do 110 kg - celá skupina (100 ks)150000 Kč“.

5. V příloze č. 1 v bodu 2 písm. a) se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

„Stanovení metodou NIRS -jeden parametr178 Kč
Stanovení dalšího parametru metodou NIRS58 Kč
Polychlorované bifenyly (PCB) v tuku, 7 kongenerů GC - /MS2490 Kč
Organochlorové pesticidy (OCP) v tuku, 11 analytů - GC/MS2524 Kč
DDT a jeho metabolity v tuku - GC/MS2385 Kč
Organochlorové pesticidy (OCP)v tuku, každý další analyt - GC/MS939 Kč“.

6. V příloze č. 1 v bodu 2 písm. c) se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

„Nifursol v premixech HPLC2042 Kč
Nifursol v KS HPLC1422 Kč
Vitamin D metodou HPLC - premix3410 Kč
Vitamin D metodou HPLC - sušené mléko3321 Kč
Avilamycin v premixech HPLC1543 Kč
Avilamycin v KS metodou HPLC2072 Kč
Nicarbazin v premixech HPLC1799 Kč
Nicarbazin v KS metodou HPLC1799 Kč
Halofuginon v premixech HPLC1127 Kč“.

7. V příloze č. 1 v bodu 2 písm. f) se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

„Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů-GC/MS2542 Kč
Rezidua mořících přípravků, 10 analytů1556 Kč
Rezidua mořících přípravků, každý další analyt 228 Kč“.

8. V příloze č. 1 se v bodu 2 za písmeno j) doplňuje písmeno k), které včetně poznámky pod čarou zní:

k) náklady za vykonávání funkce zpravodaje ve věci posouzení dokumentace doplňkových látek*)

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
Dokumentace doplňkových látek800 Kč /hod

*) Článek 6 směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech a rozhodnutí Rady 98/728/ES ze dne 14. prosince 1998 o systému poplatků Společenství v krmivářském odvětví.“.

9. Příloha č. 2 zní:

"1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené se zkoušením odrůd

a) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy za pokusný dílec a odrůdu - zkoušky užitné hodnoty *)

PlodinaRoční náklady na pokusný dílec
(v Kč)
Roční náklady
na odrůdu
(v Kč)
slunečnice1009  20800
brambor735
cukrovka653
pšenice setá ozimá520
řepka ozimá54616700
ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé520
ječmen jarní425
kukuřice siláž90513400
kukuřice zrno881
řepa krmná73510700
mák705
kapusta krmná, tuřín678
len přadný623
hrách polní, sója456
bojínek luční, jetel luční, vojtěška446
oves setý, pšenice setá jarní430
řepice ozimá546   
konopí seté540
peluška ozimá, vikev ozimá495
peluška jarní456
řepka jarní452
lipnice luční4467900
len olejný435
oves nahý, tritikale jarní430
druhy užité jako meziplodiny333
chmel19527800
réva vinná moštová15597000
réva vinná stolní1124    6600
pšenice tvrdá, pšenice špalda520
vikev jarní, lupina žlutá, lupina úzkolistá, lupina bílá, bob polní456
svazenka, řepice jarní, ředkev olejná452
kmín, vičenec, tolice dětelová, šťírovník růžkatý, jetel švédský, jetel plazivý, jetel nachový, jetel perský, jetel alexandrijský, světlice barvířská, sveřep samužníkovitý, sveřep sitecký, lipnice roční, lipnice hajní, lipnice bahenní, lipnice obecná, lipnice luční, srha laločnatá, psineček psí, psineček tenký, psineček veliký, psineček výběžkatý, psárka luční, ovsík vyvýšený, lesknice vodní, kostřava rákosovitá, kostřava ovčí, kostřava luční, kostřava červená, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, jílek hybridní, bojínek cibulkatý, trojštět žlutavý, festulolium446   
čirok430
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská402

*) Součástí zkoušek užitné hodnoty některých druhů jsou chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně.

b) Roční náklady na polní a skleníkové zkoušky a testy na pokusný dílec a odrůdu – zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti.

PlodinaRoční náklady
na pokusný
dílec
Roční nákladyna odrůdu
(v Kč)(v Kč)
chmel104614180
slivoň, třešeň2270
broskvoň, jabloň, meruňka, ořešák2187
hrušeň, myrobalán21054170
višeň1835
mandloň1505
kukuřice - hybridní, slunečnice - hybridní6263070
broskvoň, hrušeň, jabloň, mandloň, meruňka, myrobalán, slivoň, třešeň - podnože13282730
jahodník14402590
jetel plazivý432
maliník, rybíz černý, rybíz červený, rybíz bílý1245
réva vinná12092420
řepka - hybridní10502310
pšenice - hybridní, žito - hybridní871
kukuřice, slunečnice6262050
hrách polní, hrách zahradní, sója, vikev jarní, vikev ozimá1062  
brambor1060
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, ředkev olejná, řepice, řepka jarní, řepka ozimá1050
rajče rychlené1035
cibule jarní, cibule ozimá, cibule zimní, česnek jarní, česnek ozimý, meloun cukrový, meloun vodní, okurka rychlená, okurka nakladačka, rajče polní, šalotka994
paprika953
řepa salátová, cukrovka, řepa krmná933
pór, fazol obecný, fazol šarlatový882
brokolice, kapusta hlávková , kapusta krmná, kapusta růžičková, květák, zelí hlávkové, zelí pekingské, zelí čínské877
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice setá - jarní, pšenice setá - ozimá, pšenice špalda, pšenice tvrdá, žito, tritikale871
lilek, bob polní, bob zahradní841
mangold, turín, vodnice826
salát821
celer bulvový, mrkev, pastiňák, petržel kořenová812
angrešt810
lupina bílá, lupina žlutá, lupina úzkolistá807
oves setý788
kedluben, kadeřávek770
mák717
celer naťový, ředkev setá, ředkvička714
špenát683
pažitka647
kmín6261540
lnička setá592
len580
čekanka salátová, endivie, čekanka průmyslová, petržel naťová576
astra čínská, fenykl, gloxynie, jiřinka proměnlivá, lilie, mečík, měsíček lékařský, pelargonie páskatá, řepík lékařský, světlice barvířská, tulipán546
medyněk vlnatý, svazenka521
vojtěška482
řebříček464
bojínek cibulkatý, bojínek luční, festulolium, jílek hybridní, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, kostřava ovčí, lesknice vodní, ovsík vyvýšený, poháňka přebenitá, psárka luční, psineček psí, psineček tenký, psineček veliký, psineček výběžkatý, srha laločnatá, sveřep samužníkovitý, sveřep sitecký448
pískavice řecké seno446
čočka423
lipnice bahenní, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice obecná, lipnice roční420
jetel alexandrijský, jetel luční, jetel perský, jetel švédský, trojštět žlutavý, úročník bolhoj407

c) Roční náklady za technologické rozbory, speciální testy a zkoušky za odrůdu

PlodinaZa technologický rozbor (Kč)
bob polní1090
brambor3810
hořčice bílá3420
hrách polní (včetně pelušky)2900
kmín1490
kukuřice silážní4950
kukuřice zrnová1400
len olejný3900
mák2610
oves940
pšenice7420
řepka - meziplodina2900
řepka olejná6210
slunečnice3900
sója1450
tritikale1350
žito730

2. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu trvalých kultur

Odborný a zkušební úkonSazba/ha
(Kč)
Minimální
sazba
(za plochy
menší než 1 ha)
(Kč)
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů1310655
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy vinné1160580
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele380190

3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ostatních druhů a skupin druhů pěstovaných rostlin

a) přehlídky porostů

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
Obiloviny, lusko viny, olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny (sazečky a semenice), jeteloviny, jednoleté pícniny a trávy
Při výměře porostu:obilovin do 20 ha, ostatní do 10 ha
1. přehlídka330
každá další přehlídka200
kontrolní přehlídka330
Při výměře porostu:obiloviny nad 20 ha, ostatní nad 10 ha
1. přehlídka430
každá další přehlídka230
(kontrolní přehlídka430
Přehlídka množitelského porostu řepky- hybridní odrůdy
1. přehlídka330
2. přehlídka430
3. přehlídka200
kontrolní přehlídka330
Kukuřice
1. přehlídka330
2. přehlídka400
3. a 4. přehlídka300
kontrolní přehlídka330
 
Brambory při výměře porostu do 2 ha
1. přehlídka330
2. přehlídka230
3. přehlídka160
kontrolní přehlídka330
Brambory při výměře porostu nad 2 ha
1. přehlídka430
2. přehlídka230
3. přehlídka200
kontrolní přehlídka430
Zeleniny, jahodník měsíční
1. přehlídka260
každá další přehlídka160
kontrolní přehlídka260

b) vzorkování

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Vzorkování osiva ve skladu
Obiloviny vč. kukuřice, luskoviny150
Olejniny, jeteloviny, semenné okopaniny, jednoleté pícniny120
Trávy (vyjma trav se špatnou sypavostí a směsí)180
Trávy se špatnou sypavostí a směsi200
Zeleniny, jahodník měsíční100
Vzorkování pomocí automatického vzorkovadla80
Vzorkování sadby
sadby brambor (110 hlíz = 1 vzorek)
z porostu240
z hromad100
z obalů (pytle, ohradové palety apod.)150
sadby česneku a sazečky cibule
z hromad100
z obalů150

c) laboratorní zkoušení*)

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Obiloviny, luskoviny
čistota
76
klíčivost (400 semen)207
Olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep 
čistota124
klíčivost (400 semen)243
Jeteloviny, jednoleté pícniny a velkosemenné trávy 
čistota186
klíčivost (400 semen)243
Drobno semenné trávy  
čistota186
klíčivost (400 semen)243
Trávy se špatnou sypavostí  
čistota235
klíčivost (400 semen)243
Řepy  
čistota186
klíčivost (400 semen)194
jednoklíčkovost243
Zeleniny, květiny, léčivky velkosemenné, jahodník měsíční  
čistota124
klíčivost (400 semen)243
Ovocné dřeviny 
čistota a TTC test ovocných dřevin (peckoviny - kromě broskve)350
čistota a TTC test ovocných dřevin - broskev370
čistota a TTC test ovocných dřevin (jádroviny)330
Směsi (druhové) 
travní a jetelotravní do 5 položek 
čistota235
klíčivost (400 semen)270
travní a jetelotravní 6-10 položek 
čistota235
klíčivost (400 semen)290
travní a jetelotravní 10 a více položek 
čistota235
klíčivost (400 semen)396
ostatní směsi  
čistota186
klíčivost (400 semen)290
Zkoušení přírodního osiva nebo osiva s vysokým podílem příměsí se účtuje dle skutečně spotřebovaného času97/hod.

*) Při opakování laboratorní zkoušky se navíc připočítává sazba za tuto zkoušku.

Další zkoušky a úkony
Příjem vzorku a příprava34
HTS31
Vlhkost osiva63
Konduktivita600
TTC137
Velikostní třídění73
Mikroreliéfová zkouška183
Stanovení příměsi semen s odlišnou ploiditou780
Chladový test u kukuřice193
Rozlišení hybridů kukuřice prosvěcováním60
Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - bez naklíčení60
Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - s naklíčením146
Choroby a škůdci
Jednoduchá přímá metoda identifikace choroby a škůdce137
Identifikace zrnokazů v luskovinách98
Identifikace zrnokazů v pelušce138
Roztoči - včetně identifikace171
Háďátka464
Stanovení patogenních hub kultivací ve vlhké komůrce371
Stanovení patogenních hub na agarové půdě948
Stanovení snětí rodu Tilletia - mikroskopicky723
Stanovení sněti prašné (Ustilago) - EMBRYO TEST1945
Stanovení Septoria nodorum fluorescencí452
Stanovení Helminthosporium sp.279
Mechanický rozbor sadby
česnek200
cibule sazečka200
brambory240

d) elektroforéza

PlodinaNáklady
(v Kč)
ječmen - čistota partie5717
ječmen - pravost odrůdy572
pšenice, tritikale, kukuřice - čistota partie5715
pšenice, tritikale, kukuřice - pravost odrůdy572!
hrách, sója - čistota partie6610
hrách, sója - pravost odrůdy661
jílek - čistota partie6659
jílek - pravost odrůdy666

e) TRÁVY - Rozdělení podle velikosti a sypavosti semen pro účtování zkušebních nákladů

Český názevVelkosemenné druhyDrobnosemenné druhySemena špatně se sypající
Bojínek cibulkatýX
Bojínek lučníX
Jílek hybridníX
Jílek mnohokvětýX
Jílek vytrvalýX
Kostřava červenáX
Kostřava lučníX
Kostřava ovčíX
Kostřava rákosovitáX
Lesknice menšíX
Lesknice rákosovitáX
Lesknice vodníX
Lipnice bahenníX
Lipnice hajníX
Lipnice lučníX
Lipnice obecnáX
Lipnice ročníX
Lipnice smáčknutáX
Medyněk vlnatýX
Metlice trsnatáX
Ovsík vyvýšenýX
Poháňka hřebenitáX
Psárka lučníX
Psineček velikýX
Psineček psíX
Psineček tenkýX
Psineček výběžkatýX
Pýr hřebenitýX
Srha hajníX
Srha laločnatáX
Sveřep samužníkovitýX
Sveřep siteckýX
Tomka vonnáX
Trojštět žlutavýX
Troskut prstnatýX
Jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitáX
Jílek mnohokvětý x kostřava lučníX

f) vegetační zkoušky

PlodinaNáklady
(v Kč)
brambory, obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny970
jeteloviny, trávy, semenné okopaniny a zeleniny z přímého970
výsevu zeleniny předpěstované nebo rychlené1100

g) úřední dozor

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Úřední plombování a návěskování osiva a sadby a systému OECD, ISTA, popř. dozor nad plombováním a návěskováním
za partii osiva baleného v pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu více než 30 ks300
za partii osiva baleného v jiných obalech než pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu do 30 ks170
za 1 ks návěsky včetně potisku požadovaných údajů1
za 1 ks návěsky z neroztržitelného papíru včetně potisku
požadovaných
údajů
2
Úřední dozor nad znovuuzavíráním obalů a přenávěskováním účtuje dle skutečně spotřebovaného času170/hod.

h) vydání dokladů na osivo a sadbu

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Vydání dokladu  
množitelský porost50
osivo50
sadba50
opis dokladu100
Certifikace osiva a sadby ISTA a OECD  
Certifikace ISTA  
vystavení certifikátu110
tiskopis certifikátu50
vystavení duplikátu100
Certifikace OECD  
vystavení certifikátu1100
vystavení duplikátu100
Odrůdový certifikát  
vystavení certifikátu50
vystavení duplikátu100

i) statistiky, výpisy, podávání informací faxem

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Statistiky, výpisy z evidence  
za provedení úkonu100
za 1 stranu podané informace10
Podávání informací faxem z 
a 1 přenesenou stranu při 5 a méně řádcích7
za 1 přenesenou stranu při více než 5 řádcích10

j) pověřování osob

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Vstupní audit a první uzavření smlouvy - hodinová sazba 170/hod
Pravidelný roční dozor, kruhové testy 1000

4. Výše náhrad nákladů za ostatní odborné a zkušební úkony prováděné v souvislosti se zkoušením odrůd pro registraci a s řízením o udělení ochranných práv, s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

a) úprava materiálu pro analýzu a hodnocení odrůd*)

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Příprava zrnin69
Příprava zel. hmot135
Příprava čerstvých hmot a olejnin64

b) analytické parametry*)

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Mokrý lepek85
Bobtnání53
SDS - test (sediment test)73
Číslo poklesu (Falling number)73
Sušina37
RMT - Rapid mix test1406
Vaznost mouky475
Stanovení popele72
Sedimentační test (Zeleny)110
Stanovení obsahu tuku255
Jodové číslo146
Stanovení metodou NIRS - jeden parametr178
Stanovení dalšího parametru metodou NIRS58
Betakaroten381
Organické kyseliny135
Glukosinoláty GC844
GSL extrakce metanolem metodou HPLC1406
Mastné kyseliny (příprava methylesterů-transesterifikační metoda)578
Mastné kyseliny (příprava methylesterů-BF3 metoda)887
Stanovení obsahu antinutričních látek589
Vitamin C254
Stanovení obsahu tříslovin770
Tanin-kvalita145
Vařivost hrachu finometricky106
Velikost škrobových zrn brambor600
Stanovení obsahu vlákniny (Hennenberg-Stohmann)210
Celulosa177
Stanovení obsahu škrobu polarimetricky - kukuřice241
Cukr - po hydrolýze182
Vosk na semenech186
Stanovení glykoalkaloidů v bramborách849
Stanovení inulinu polarimetricky239
Cukr - bez hydrolýzy (monosacharidy)167
Hypericin597
Řepík - třísloviny496
Silice-kvantita230
Silice chromatograficky552
Kmín - karvon187
Hořké látky dle Wollmera805
Morfin GC499
Antracen635
Stanovení základní složky300
Instrumentální stanovení základní složky500
Instrumentální stanovení stopového množství organické látky2300

c) imunologické testace*)

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Skleníková zkouška sadby brambor; 1 vzorek (110 hlíz)330
Skleníková zkouška sadby brambor - vizuální posouzení (1 vzorek; 110 hlíz)106
Skleníková zkouška sadby brambor - odběr vzorku pro ELISA (90 rostlin)59
Příprava vzorku, brambory, 1 vzorek (90 rostlin)259
Příprava vzorku, trvalé kultury, 45 vzorků314
ELISA- 45 vzorků/ 1 mikrodestička/1 virus3144
Brambory - PZ včetně ELISA; 1 vzorek (110 hlíz); 5 virů3299
Brambory - PZ s vizuálním posouzením; 1 vzorek (110 hlíz)903
ELISA - viry brambor z listů; 1 vzorek, 500 testů / 5 virů2651
ELISA - brambory, 100 testů /1 virus (bez ceny protilátek)328
Polní zkouška179
Stanovení přítomnosti GMO (1 transgen)3800

*) Náhrady uvedené pod písmeny a) až c) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.“.

10. V příloze č. 3 bod 1 zní:

1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné v rámci přezkoušení vlastností hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů biologickými zkouškami a testy

a) náhrady nákladů za biologické zkoušky prováděné na poli, ve skleníku či hale*)

Způsob a doba provádění odborných a zkušebních úkonůNáklady (v Kč)
Obilovina - zkouška na poli - probíhající 1 rok5500
                                          - probíhající 2 roky4950
                                          - probíhající 3 roky4400
Okopanina - zkouška na poli - probíhající 1 rok7800
                                            - probíhající 2 roky7150
                                            - probíhající 3 roky6500
Zkouška ve skleníku či hale - probíhající 1 rok11000
                                          - probíhající 2 roky10120
                                          - probíhající 3 roky9240

b) náhrady nákladů za související chemické rozbory materiálů získaných v průběhu biologických zkoušek podle písmene a)**)

Společné položkyNáklady
(v Kč)
Stanovení ICP - OES - jediný (první) prvek51
Stanovení ICP - OES - další prvek19
FAAS; jeden prvek (acetylen - vzduch)26
FAAS (FAES) -jeden prvek (acetylen-oxid dusný )65
FAAS ACT-jeden prvek (acetylen-vzduch)53
AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou199
Měření ETA - AAS; jeden prvek266
Stanovení rtuti na přístroji AMA-254 (pozn.a)103
Ředění vzorku před měřením9
Fosfor spektrofotometrický jako fosfomolybdenová modř12
Fosfor spektrofotometricky jako molybdátovanadátofosforečná kyselina19
Měření spektra v UV - VIS33
Stanovení aniontů (NO3-, NO2-, Cl-, SO42-) metodou CZE (pozn.b)426
Stanovení pH (měření)22
Stanovení metodou NIRS - jeden parametr178
Stanovení dalšího parametru metodou NIRS58
Analýza půd - základníNáklady
(v Kč)
Úprava vzorku půd (standardní)37
Extrakt podle Mehlicha III32
Stanovení výměnného pH půd (KCl)26
Stanovení uhličitanů semikvantitativní4
Stanovení uhličitanů kvantitativní - gravimetricky63
Stanovení výměnného pH půd (CaC2)28
N - min v půdách - extrakce a stanovení sušiny80
N - min v půdách - N/N03 - ISE55
N - min v půdách - N/NO3 - spektrofotometrické stanovení50
N - min v půdách - N/NH4 - ISE55
N - min v půdách - N/NH4 - SPEFO65
Vodný extrakt půd pro stanovení síry33
Extrakt podle Mehlicha II32
Extrakce půd dusičnanem amonným22
Extrakce půd 0,01 M CaCl242
Extrakce půd - CAL46
Stanovení hořčíku dle Schachtschabela (extrakce a měření)46
Stanovení draslíku dle Schachtschabela (extrakce a měření)48
Stanovení fosforu podle Egnera (extrakce a spektrofotometr.měření)35
Druh půdy - prstová zkouška19
Stanovení výměnného pH půd metodou Adams-Evans28
Analýza půd - mikroelementy a cizorodé látkyNáklady
(v Kč)
Extrakce půd 2M HNO355
Extrakce lučavkou královskou (půdy a kaly)118
Extrakce půd DTPA74
Extrakce půd horkou vodou (Berger-Truog)89
Stanovení boru ve vodném extraktu půd spektrofotometricky (AZOMETHIN-H)65
Molybden - příprava vodného výluhu a chloroformového extraktu92
Molybden; příprava výluhu podle Grigga a chloroformového extraktu158
Stanovení AOX1000
Stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) FTIR609
Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - GC/MS2543
Polychlorované bifenyly (PCB), 7 kongenerů - GC/ECD2200
Organochlorové pesticidy (OCP), 11 analytů - GC/MS2595
Organochlorové pesticidy (OCP), 11 analytů - GC/ECD2200
Organochlorové pesticidy (OCP), každý další analyt - GC/MS939
Stanovení PAH v půdách HPLC - včetně extrakce1338
Analýza půd - speciální pedologické rozboryNáklady
(v Kč)
Úprava vzorku pro pedologii195
Úprava vzorku org.horizontu lesních půd106
Stanovení vlhkosti půd jednorázově42
Stanovení vlhkosti půd (do konstantní hmotnosti)77
Stanovení zrnitostního složení půd372
Stanovení zrnitostního složení půd - plus dvě frakce525
Zrnitost - jedna frakce178
Fyzikální rozbor půd - váleček983
Stanovení skeletovosti půdy988
Stanovení hustoty pyknometrem190
Extrakt 0,1 BaCl285
Stanovení výměnné acidity (Al+H) titračně164
Stanovení maximální sorpční kapacity půd481
Stanovení oxydovatelného uhlíku v půdách (humusu)421
Stanovení celkového dusíku v půdách - včetně mineralizace418
Příprava vodného extraktu půd29
Stanovení odparku vod. výluhu46
Stanovení vodivosti vod. výluhu46
Stanovení síranů v půdách nefelometricky42
Stanovení síranů vážkově209
Stanovení chloridů titračně61
Mikrobiologie půdNáklady
(v Kč)
Nitrifikace341
Aktivita nitrifikačních enzymů SNA277
Amonifikace251
Bazální půdní respirace40
Uhlík mikrobiální biomasy305
Dusík mikrobiální biomasy340
Hyfy mikromycet mikroskopicky495
Test funkční diverzity půdního mikrobiálního společenství924
Analýza rostlinného materiáluNáklady
(v Kč)
Stanovení sušiny rostlinného materiálu36
Mineralizace - rozklad na suché cestě121
Mineralizace směsí - HNO3+H2O2100
Mineralizace rostlin pro stanovení As (suchá cesta)119
Mineralizace rostlin pro stanovení makroprvků (mokrá cesta )151
Stanovení dusíku destilačně (bez mineralizace)96
Stanovení dusičnanů v čerstvém rostlinném materiálu87
Úprava vzorku rostlin - standardní53

*) Jde o náklady za 1 kombinaci u jedné plodiny; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení na určité ploše o srovnatelné výměře na poli nebo srovnatelném počtu vegetačních nádob ve skleníku či hale, ošetřovaných stejným způsobem, které se liší od ostatních použitým způsobem hnojení; minimální rozsah zkoušky jsou 3 kombinace.

**) Náhrady uvedené pod písmenem b) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorkuje možné částku snížit až o 30%.“.

11. V příloze č. 3 se doplňuje bod 3, který zní:

3. a) Náhrady nákladů za účast v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (MPZ) prováděných Ústavem (v Kč)

Mezilaboratorní
porovnávací zkoušky (MPZ)
počet period/ vzorků za rokNáhrada nákladů A 3 periodyNáhrada nákladů B 3 periodyNáhrada nákladů A 1-2 periodyNáhrada nákladů B 1-2 periody
Půdy3/92700405018002700
Kaly a sedimenty3/62100315014002100
Krmiva3/92700405018002700
Rostlinný materiál3/92700405018002700

Náhrada nákladů A - náhrada nákladů za základní množství dodaného materiálu

Náhrada nákladů B - náhrada nákladů za dvojnásobné množství dodaného materiálu

3 periody - účast ve všech třech periodách organizovaných v jednom kalendářním roce

1-2 periody - účast v jedné nebo dvou periodách v daném roce

b) Náhrady nákladů za Interní referenční materiál (IRM) poskytované účastníkům
Mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) prováděných Ústavem

MateriálPůdyKaly a sedimentyRostl. materiálKrmiva
Balení [g]250/1000100100250
Cena [Kč]900/32001800900500“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru