Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 126/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 42/2005
Platnost od 30.03.2005
Účinnost od 01.04.2005
Zrušeno k 01.01.2010 (448/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a § 27 a § 28 odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb. a vyhlášky č. 444/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví" nahrazují slovy "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování zákonů členských států o kosmetických výrobcích, ve znění směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku.".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "a země původu kosmetického prostředku" nahrazují slovy "a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku".

3. V § 2 odst. 1 písm. c) větě poslední se slova "za kterým následuje údaj o době (v měsících a/nebo rocích)" nahrazují slovy "a údajem o době v měsících nebo rocích".

4. V příloze č. 3 části 1 se doplňují položky pod referenčními čísly 96 a 97, které znějí:

„Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky použití a
varování, které musí být vytištěny na etiketě
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn.%)
ve finálním výrobku
Další omezení
abcdef
96Mošusový xylol
5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen
(CAS 81-15-2)
/Musk xylene/°
MUSK XYLENE▪
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) 1,0 % v parfémech  
b) 0,4 % v toaletních vodách
c) 0,03 % v ostatních výrobcích
97Mošusový keton
1-(4-terc-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitrofenyl)ethan-1-on
(CAS 81-14-1)
/Musk ketone/°
MUSK KETONE▪  
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) 1,4 % v parfémech  
b) 0,56 % v toaletních vodách
c) 0,042 % v ostatních výrobcích“.

5. V příloze č. 3 části 2 v kolonce g se pro referenční čísla 1 až 60 slova "30. 9. 2004" nahrazují slovy "31. 12. 2005".

6. V příloze č. 3 části 2 se text položek pod referenčními čísly 61 a 62 zrušuje.

7. V příloze č. 3 části 1 se zrušuje položka pod referenčním číslem 55.

8. V příloze č. 2 se text položky pod referenčním číslem 289 nahrazuje slovy "Olovo a jeho sloučeniny".

9. V příloze č. 2 se doplňují položky pod referenčními čísly 452 až 1132, které znějí:

452. 6-(2-Chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan (CAS 37894-46-5)

453. Chlorid kobaltnatý (CAS 7646-79-9)

454. Síran kobaltnatý (CAS 1012443-3)

455. Oxid nikelnatý (CAS 1313-99-1)

456. Oxid niklitý CAS 1314-06-3)

457. Oxid nikličitý (CAS 12035-36-8)

458. Trinikldisulfid (CAS 12035.72-2)

459. Tetrakarbonyl niklu (CAS 13463-39-3)

460. Sulfid nikelnatý (CAS 16812-54-7)

461. Bromičnan draselný (CAS 7758-01-2)

462. Oxid uhelnatý (CAS 630-08-8),

463. Buta-1,3-dien (CAS 106-99-0)

464. Isobutan (CAS 75-28-5) pokud obsahuje ≥ 0,1 hmotn. % butadienu

465. Butan (CAS 106-97-8), pokud obsahuje ≥ 0,1 hmotn. % butadienu

466. Plyny (ropné) C3,4 (CAS 68131-75-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

467. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru frakcionace katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68307-98-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

468. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky polymerizováného benzinu (CAS 68307-99-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

469. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného benzinu zbavený sirovodíku (CAS 68308-00-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

470. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenační rafinace krakovaného destilátu (CAS 68308-01-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

471. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru katalytického krakování plynového oleje (CAS 68308-03-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

472. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace plynu (CAS 68308-04-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

473. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru regenerace plynu (CAS 68308-05-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

474. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného destilátu a z frakcionace hydrogenačně odsířeného benzinu, zbavený kyselin (CAS 68308-06-5), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

475. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, zbavený sirovodíku (CAS 68308-07-6), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

476. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace izomerizovaného benzinu (CAS 68308-08-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

477. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu, zbavený sirovodíku (CAS 68308-09-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

478. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního destilátu, zbavený sirovodíku (CAS 68308-10-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

479. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru při přípravě propan-propylenového alkylačního nástřiku (CAS 68308-11-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

480. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, zbavený sirovodíku (CAS 68308-12-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

481. Plyny (ropné) z katalyticky krakovaných předních frakcí (CAS 68409-99-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

482. Alkany C1,2 (CAS 68475-57-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

483. Alkany C2,3 (CAS 68475-58-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

484. Alkany C3,4 (CAS 68475-59-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

485. Alkany C4,5 (CAS 68475-60-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

486. Topné plyny (CAS 68476-26-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

487. Topné plyny z ropných destilátů (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

488. Uhlovodíky C3,4 (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

489. Uhlovodíky C4.5 (CAS 68476-42-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

490. Uhlovodíky C2.4, bohaté na C3 (CAS 68476-49-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

491. Ropné plyny, zkapalněné (CAS 68476-85-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

492. Ropné plyny, zkapalněné, zbavené merkaptanů (CAS 68476-86-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

493. Plyny (ropné) C3.4, bohaté na isobutan (CAS 68477-33-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

494. Destiláty (ropné) C3.6, bohaté na piperylen (CAS 68477-35-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

495. Plyny (ropné) z nástřiku do aminového systému (CAS 68477-65-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

496. Plyny (ropné) z benzenové jednotky, hydrogenačně odsířené (CAS 68477-66-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

497. Plyny (ropné) z recyklu benzenové jednotky, bohaté na vodík (CAS 68477-67-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

498. Plyny ropné ze směsi olejů, bohatých na vodík a dusík (CAS 68477-68-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

499. Plyny (ropné) z předních frakcí při oddělování butanu (CAS 68477-69-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

500. Plyny (ropné) C2,3 (CAS 68477-70-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

501. Plyny (ropné) z destilačních zbytků z depropanizéru katalyticky krakovaného plynového oleje bohaté na C4, zbavené kyselin (CAS 68477-71-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

502. Plyny (ropné) z destilačních zbytků z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu, bohaté na C3-5 (CAS 68477-72-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

503. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru katalyticky krakovaného benzinu bohaté na C3 zbavené kyselin (CAS 68477-73-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

504. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68477-74-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

505. Plyny (ropné) z katalytického krakování bohaté na C1-5 (CAS 68477-75-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

506. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stabilizátoru katalyticky polymerizovaného benzinu bohaté na C2.4 (CAS 68477-76-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

507. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stopovací kolony katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68477-77-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

508. Plyny (ropné) z katalytického reformování, bohaté na C1-4 (CAS 68477-79-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

509. Plyny (ropné) C6.8 z recyklu katalytického reformování (CAS 68477-80-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

510. Plyny (ropné) C6-8 z katalytického reformování (CAS 68477-81 -6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

511. Plyny (ropné) C6-8 z recyklu katalytického reformování, bohaté na vodík (CAS 68477-82-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

512. Plyny (ropné) C3-5 z olefmového-parafmového alkylačního nástřiku (CAS 6847783-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

513. Plyny (ropné), zpětný proud C2 (CAS 68477-84-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

514. Plyny (ropné) bohaté na C4 (CAS 68477-85-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

515. Plyny (ropné), přední frakce z deethanizéru (CAS 68477-86-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

516. Plyny (ropné), přední frakce z deizobutanizéru (CAS 68477-87-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

517. Plyny (ropné) z depropanizéru suché, bohaté na propylen (CAS 68477-90-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

518. Plyny (ropné), přední frakce z depropanizéru (CAS 68477-91 -8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

519. Plyny (ropné) suché, kyselé, výstup z jednotky koncentrace plynů (CAS 6847792-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

520. Plyny (ropné) z reabsorbéru koncentrace plynů (CAS 68477-93-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

521. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru regenerace plynu (CAS 6847794-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

522. Plyny (ropné) z nástřiku Girbatolovy jednotky (CAS 68477-95-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

523. Plyny (ropné) z absorbéru vodíku (CAS 68477-96-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

524. Plyny (ropné) bohaté na vodík (CAS 68477-97-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

525. Plyny (ropné) z recyklu hydrogenace směsi olejů, bohatého na vodík a dusík (CAS 68477-98-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

526. Plyny (ropné) z frakcionace izomerizovaného benzinu, bohaté na C4, zbavené sirovodíku (CAS 68477-99-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

527. Plyny (ropné) z recyklu, bohaté na vodík (CAS 68478-00-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

528. Plyny (ropné) přiváděné do reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

529. Plyny (ropné) z hydrogenační rafinace při reformování (CAS 68478-02-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

530. Plyny (ropné) z hydrogenační rafínace při reformování, bohaté na vodík a methan (CAS 68478-03-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

531. Plyny (ropné) přiváděné do hydrogenační rafinace při reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-04-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

532. Plyny (ropné) z destilace po tepelném krakování (CAS 68478-05-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

533. Zbytkový plyn (ropný), z nádrže zpětného toku pň frakcionaci katalyticky krakovaného vyčištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku (CAS 68478-21-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

534. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru stabilizace katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68478-22-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

535. Zbytkový plyn (ropný) z katalytického krakování, katalytického reformování a frakcionace kombinované s hydrogenačním odsířením (CAS 68478-24-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

536. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru reířakcionace po katalytickém krakování (CAS 6847-25-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

537. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-26-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

538. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru katalyticky reformo váného benzinu (CAS 68478-27-3),), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

539. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-28-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

540. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru hydrogenační rafínace krakovaného destilátu (CAS 68478-29-5), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

541. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 68478-30-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

542. Zbytkový plyn (ropný) ze směsného proudu nasyceného plynu, bohatý na C4 (CAS 68478-32-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

543. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace nasyceného plynu, bohatý na Cj ,2 (CAS 68478-33-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

544. Zbytkový plyn (ropný) z tepelného krakování vakuových zbytků (CAS 68478-342), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

545. Uhlovodíky bohaté na C3,4 z ropných destilátů (CAS 68512-91-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

546. Plyny (ropné) z předních podílů ze stabilizátoru katalyticky reformovaného primárního benzinu (CAS 68513-14-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

547. Plyny (ropné) z dehexanizéru primárního benzinu s plným teplotním rozsahem varu (CAS 68513-15-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

548. Plyny (ropné) z depropanizéru hydrogenačního krakování, bohaté na uhlovodíky (CAS 68513-16-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

549. Plyny (ropné) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu (CAS 68513-17-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

550. Plyny (ropné) z nádrže vysokotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 68513-18-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

551. Plyny (ropné) z nádrže nízkotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 68513-19-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

552. Zbytky (ropné) ze separace po alkylaci, bohaté na C4 (CAS 68513-66-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

553. Uhlovodíky C1-4 (CAS 68514-31-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

554. Uhlovodíky C1-4, odsířené (CAS 68514-36-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

555. Plyny (ropné) z destilace plynů při rafmaci ropy (CAS 68527-15-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

556. Uhlovodíky C1-3 (CAS 68527-16-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

557. Uhlovodíky C1-4, frakce z debutanizéru (CAS 68527-19-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

558. Plyny (ropné) z předních frakcí z depentanizéru benzenové jednotky (CAS 68602-82-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

559. Plyny (ropné) C1-5, vlhké (CAS 68602-83-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

560. Plyny (ropné) ze sekundárního absorbéru z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování (CAS 68602-84-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

561. Uhlovodíky C2.4 (CAS 68606-25-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

562. Uhlovodíky C3 (CAS 68606-26-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

563. Plyny (ropné) z alkylačního nástřiku (CAS 68606-27-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

564. Plyny (ropné) z depropanizéru z frakcionace destilačních zbytků (CAS 68606-38), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

565. Ropné výrobky, rafinérské plyny (CAS 68607-11-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

566. Plyny (ropné) z nízkotlakého separátoru hydrokrakování (CAS 68783-06-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

567. Plyny (ropné), rafinérská směs (CAS 68783-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

568. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68783-64-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

569. Plyny (ropné) C2.4, odsířené (CAS 68783-65-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

570. Plyny (ropné) rafinérské (CAS 68814-67-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

571. Plyny (ropné) ze separátoru produktů reformování benzinu na platinovém katalyzátoru (CAS 68814-90-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

572. Plyny (ropné) ze stabilizátoru depentanizéru hydrogenačně rafinovaného kyselého petroleje (CAS 68911-58-0) pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

573. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže hydrogenačně rafinovaného petroleje bohatého na merkaptany (CAS 68911-59-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

574. Plyny (ropné) z frakční destilace ropy (CAS 68918-99-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

575. Plyny (ropné) z dehexanizéru (CAS 68919-00-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

576. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po odsíření destilátu postupem Unifming (CAS 68919-01-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

577. Plyny (ropné) z frakcionace produktů fluidního katalytického krakování (CAS 68919-02-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

578. Plyny (ropné) z vypíracího sekundárního absorbéru produktů fluidního katalytického krakování (CAS 68919-03-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

579. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po hydrogenačním odsíření těžkého destilátu (CAS 68919-04-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

580. Plyny (ropné) ze stabilizátoru frakcionace lehkého primárního benzínu (CAS 68919-05-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

581. Plyny (ropné) ze stripovací po odsíření benzinu postupem Unifming (CAS 68919-06-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

582. Plyny (ropné) ze stabilizátoru reformování benzinu na platinovém katalyzátoru, z frakcionace nízkovroucích podílů (CAS 68919-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

583. Plyny (ropné) z odpařovací kolony na lehčí podíly při destilaci ropy (CAS 6891908-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

584. Plyny (ropné) z katalytického reformování primárního benzinu (CAS 68919-095), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

585. Plyny (ropné) ze stabilizátoru primárního benzinu (CAS 68919-10-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

586. Plyny (ropné) z vyhánění dehtu (CAS 68919-11-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

587. Plyny (ropné) ze stripovací kolony při postupu Unifming (CAS 68919-12-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

588. Plyny (ropné) z předních frakcí ze separační kolony po fluidním katalytickém krakování (CAS 68919-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

589. Plyny (ropné) z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68952-761), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

590. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky krakovaného destilátu a benzinu (CAS 68952-77-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

591. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru katalyticky hydrogenačně odsířeného benzinu (CAS 68952-79-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

592. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 68952-80-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

593. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a benzinu (CAS 68952-81-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

594. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy (CAS 68952-82-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

595. Plyny (ropné) z lehkých produktů parního krakování z koncentrace butadienu (CAS 68955-28-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

596. Plyny (ropné) z houbovitého absorbéru, z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování a odsířování plynového oleje (CAS 68955-33-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

597. Plyny (ropné), přední podíly ze stabilizátoru po katalytickém reformování primárního benzinu (CAS 68955-34-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

598. Plyny (ropné) z destilace ropy a katalytického krakování (CAS 68989-88-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

599. Uhlovodíky C4 (CAS 87741-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

600. Alkany C1-4, bohaté na C3 (CAS 90622-55-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

601. Plyny (ropné) z diethanolaminové pračky plynového oleje (CAS 92045-15-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

602. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-16-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

603. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-17-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

604. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže po hydrogenaci (CAS 92045-18-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

605. Plyny (ropné) zbytkové z vysokotlakého parního krakování benzinu (CAS 9204519-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

606. Plyny (ropné) z krakování k snížení viskozity zbytků (CAS 92045-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

607. Plyny (ropné) z krakování parou, bohaté na C3 (CAS 92045-22-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

608. Uhlovodíky C4 z destilátů z krakování parou (CAS 92045-23-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

609. Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4 (CAS 92045-80-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

610. Uhlovodíky C4 zbavené butadienu a isobutylenu (CAS 95465-89-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

611. Rafínáty (ropné) z krakování parou, frakce C4 po extrakci octanem měďnoamonným, C3-5 a nenasycené C3-5, zbavené butadienu (CAS 97722-19-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

612. Benzo[def]chrysen (benzo[a]pyren) (CAS 50-32-8)

613. Kamenouhelný nebo ropný dehet (CAS 68187-57-5), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

614. Destiláty (uhelné, ropné) obsahující aromáty s kondenzovanými kruhy (CAS 68188-48-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

615. Destiláty z kamenouhelného dehtu, vyšší, bez fluorenu (CAS 84989-10-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

616. Destiláty z kamenouhelného dehtu, vyšší, bohaté na řluoren (CAS 84989-11 -7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

617. Kreozotový olej, acenaftenová frakce, zbavené acenaftenu (CAS 90640-85-0), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

618. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní (CAS 90669-5 7-1), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

619. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, tepelně upravený (CAS 90669-58-2), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

620. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, oxidovaný (CAS 90669-59-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

621. Zbytky po extrakci uhlí, hnědé (CAS 91697-23-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

622. Parafinové vosky, z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu (CAS 92045-71 -1), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

623. Parafinové vosky, z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-72-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

624. Tuhé odpady z koksování kamenouhelného dehtu (CAS 92062-34-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

625. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní sekundární (CAS 94114-13-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

626. Zbytky (uhelné), po extrakci rozpouštědly (CAS 94114-46-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

627. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-47-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

628. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-48-4), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

629. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci aktivním uhlím (CAS 97926-76-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

630. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafmaci hlinkou (CAS 97926-77-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

631. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafmaci kyselinou křemičitou (CAS 97926-78-8), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

632. Absorpční oleje pro bicyklické aromatická uhlovodíky a heterocyklické podíly (CAS 101316-45-4),. pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

633. Aromatické uhlovodíky C20-28 polycyklické z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu, polyethylenu a polypropylenu (CAS 101794-74-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

634. Aromatické uhlovodíky C20-28, polycyklické, z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a polyethylenu (CAS 101794-75-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

635. Aromatické uhlovodíky C20-28, polycyklické,, pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a polystyrenu (CAS 101794-76-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

636. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní, tepelně zpracovaný (CAS 121575-60-8), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

637. Dibenzo[a,h]antliracen (CAS 53-70-3)

638. Benzo[a]anthracen (CAS 56-55-3)

639. Benzo[e]pyren (CAS 192-97-2)

640. Benzo[j]fluoranthen (CAS 205-82-3)

641. Benzo[e]acefenanthrylen (CAS 205-99-2)

642. Benzo[k]fluoranthen (CAS 207-08-9)

643. Chrysen (CAS 218-01-9)

644. 2-Brompropan (CAS 75-26-3)

645. Trichlorethen, trichlorethylen (CAS 79-01 -6)

646. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan (CAS 96-12-8)

647. 2,3-Dibrompropan-1-ol (CAS 96-13-9)

648. 1,3-Dichlorpropan-2-ol (CAS 96-23-1)

649. (Trichlorniethyl)benzen (CAS 98-07-7)

650. Benzylchlorid (CAS 100-44-7)

651. 1,2-Dibromethari (CAS 106-93-4)

652. Hexachlorbenzen (CAS 118-74-1)

653. Bromethen, vinylbromid (CAS 593-60-2)

654. 1,4-Dichlorbut-2-en (CAS 764-41 -0)

655. Methyloxiran (CAS 75-56-9)

656. (Epoxyethyl)benzen (CAS 96-09-3)

657. 1-chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 106-89-8)

658. (R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 51594-55-9)

659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropan (CAS 122-60-1)

660. 2,3-epoxypropan-1-ol, glycidol (CAS 556-52-5)

661. (R)-2,3-epoxypropan-l-ol (CAS 57044-25-4)

662. 2,2'-bioxiran (CAS 1464-53-5)

663. (2RS, 3RS)-3 -(2-chlorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1 -yl)methyl]oxiran (CAS 133855-98-8)

664. (Chlormethyl)methylether (CAS 107-30-2)

665. 2-Methoxyethan-1-ol(CAS 109-86-4)

666. 2-Ethoxyethan-1-ol(CAS 110-80-5)

667. Bis(chlormethyl)ether (CAS 542-88-1)

668. 2-Methoxypropan-1-ol(CAS 1589-47-5)

669. Propiolakton (CAS 57-57-8)

670. Dimethylkarbamoylchlorid (CAS 79-44-7)

671. Ethyl-karbamát (urethan) (CAS 51 -79-6)

672. 2-Methoxyethyl-acetát (CAS 110-49-6)

673. 2-Ethoxyethyl-acetát (CAS 111-15-9)

674. Methoxyoctová kyselina (CAS 625-45-6)

675. Dibutyl-ftalát (CAS 84-74-2)

676. Bis(2-methoxyethyl)ether (CAS 111 -96-6)

677. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (CAS 117-81 -7)

678. Bis(2-methoxyethyl)-ftalát (CAS 117-82-8)

679. 2-Methoxypropyl-acetát (CAS 70657-70-4)

680. 2-ethylhexyl-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát (CAS 8038797-9)

681. Akrylamid, pokud není zmíněn na jiném místě této směrnice (CAS 79-06-1)

682. Akrylonitril (CAS 107-13-1)

683. 2-Nitropropan (CAS 79-46-9)

684. Dinoseb (CAS 88-85-7), jeho soli a estery s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiném místě tohoto seznamu

685. 2-Nitroanisol, 1-methoxy-2-nitrobenzen (CAS 91-23-6)

686. 4-Nitrobifenyl (CAS 92-93-3)

687. 2,4-dinitrotoluen, 1-methyl-2,4-dinitrobenzen (CAS 121-14-2)

688. Binapakryl (CAS 485-31-4)

689. 2-Nitronaftalen (CAS 581-89-5)

690. 2,3-Dinitrotoluen, l-methyl-2,3-dinitrobenzen (CAS 602-01-7)

691. 5-Nitroacenaften (CAS 602-87-9)

692. 2,6-Dinitrotoluen, 2-methyl-1,3-dinitrobenzen (CAS 606-20-2)

693. 3,4-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,4-dmitrobenzen (CAS 610-39-9)

694. 3,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,5-dinitrobenzen (CAS 618-85-9)

695. 2,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-2,5-dinitrobenzen (CAS 619-15-8)

696. Dinoterb (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery

697. Nitrofen (CAS 1836-75-5)

698. Dinitrotoluen, methyldinitrobenzen (CAS 25321-14-6)

699. Diazomethan (CAS 334-88-3)

700. 1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon, disperzní modř 1 (CAS 2475-45-8)

701. Dimethylnitrosamin (CAS 62-75-9)

702. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS 70-25-7)

703. N-Nitrosodipropylamin (CAS 621 -64-7)

704. 2,2'-(Nitrosoimino)diethan-1-ol (CAS 1116-54-7)

705. 4,4'-Methylendianilin (CAS 101-77-9)

706. 4,4'-[(4-Iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]dianilin-dihydrochlorid (CAS 569-61-9)

707. 4,4'-Methylendi-o-toluidin, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 838-88-0)

708. o-Anisidin, 2-methoxyanilin (CAS 90-04-0)

709. 3,3'-Dimethoxybenzidin (CAS 119-90-4)

710. Soli o-dianisidinu, soli 3,3'-dimethoxybenzidinu

711. Azobarviva na bázi o-dianisidinu, azobarviva na bázi 3,3'-dimethoxybenzidinu

712. 3,3'-Dichlorbenzidin (CAS 91-94-1)

713. Benzidin-dihydrochlorid (CAS 531-85-1)

714. Bifenyl-4,4'-diyldiamonium sulfát, benzidin-sulfát (CAS 531-86-2)

715. 3,3'-Dichlorbenzidin-dihydrochlorid (CAS 612-83-9)

716. Benzidin-sulfát (CAS 21136-70-9)

717. Benzidin-acetát (CAS 36341-27-2)

718. 3,3'-Dichlorbenzidin-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-34-2)

719. 3,3'-Dichlorbenzidin-sulfát (CAS 74332-73-3)

720. Azobarviva na bázi benzidinu

721. 3,3'-Dimethylbenzidin (CAS 119-93-7)

722. 4,4'-Bi-o-toluidin-dihydrochlorid (CAS 612-82-8)

723. 3.3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiamonium-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-36-4)

724. 3,3'-dimethylbenzidin-sulfát (CAS 74753-18-7)

725. Barviva na bázi 3,3'-dimethylbenzidinu

726. Bifenyl-4-ylamin (CAS 92-67-1) a jeho soli

727. Azobenzen (CAS 1(13-33-3)

728. (Methyl-OAW-azoxy)methyl-acetát (CAS 592-62-1)

729. Cykloheximid (CAS 66-81 -9)

730. 2-Methylaziridin (CAS 75-55-8)

731. Imidazolidin-2-thion (CAS c 96-45-7)

732. Furan (CAS 110-00-9)

733. Aziridin (CAS 151-56-4)

734. Kaptafol (CAS 2425-116-1)

735. Karbadox (CAS 6804-07-5)

736. Flumioxazin (CAS 103361-119-7)

737. Tridemorf (CAS 24602-86-6)

738. Vinklozolin (CAS 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (CAS 69806-50-4)

740. Flusilazol (CAS 85509-19-9)

741. 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-l,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS 2451-62-9)

742. Thioacetamid (CAS 62-55-5)

743. N,N-Dimethylformamid (CAS 68-12-2)

744. Formamid (CAS 75-12-7)

745. N-Methylacetamid (CAS 79-16-3)

746. N-Methylformamid (CAS 723-39-7)

747. N-Dimethylacetamid (CAS 127-19-5)

748. Hexamethylphosphortriamid (CAS 680-31-9)

749. Diethyl-sulfát (CAS 64-67-5)

750. Dimethyl-sulfát (CAS 77-78-1)

751. 1,3-Propansulton (CAS 1120-71 -4)

752. Dimethylsulfamoylchlorid (CAS 13360-57-1)

753. Sulfalát (CAS 95-06-7)

754. Směs: 4-{[bis(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl}-4H-1,2,4-triazol a 1-{[bis(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl}-1H-1,2,4-triazol (EC 403-250-2)

755. (±)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoál (CAS 119738-06-6)

756. 5-{[4-(Fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril (CAS 85136-74-9)

757. N,N'- {[6-({5-Hydroxy-6-[(2-methoxyfenyl)azo]-7-sulfonato-2-naftyl} amino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]bis[imino(methylethylen)}diamonium-diformiát (CAS 108225-03-2)

758. 4-[(8-Acetamido-l-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-4'-[(6-benzamido-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-3,3'-diol, měďnatý komplex, trisodná sůl (ES 413-590-3)

759. Směs: methakrylamid, N-[(2,3-dihydroxypropoxy)methyl]methakrylamid, N,N'-(oxybismethylen)dimethakrylamid, N,N'-[(S-hydroxypropan-1,2-diyl)bis(oxymethylen)]dimethakrylamid, N,N',N'-[propan-1,2,3-triyltris(oxymethylen)]trimethakrylamid (ES 412-790-8)

760. 1,3,5-Tris((RS-2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H-3H,5H)-trion(CAS 59653-74-6)

761. Erionit ((CAS 12510-42-8)

762. Azbest (CAS 12001-28-4)

763. Ropa (CAS 8002-05-9)

764. Destiláty (ropné) těžké, hydrokrakované (CAS 64741-76-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

765. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-88-4), pokud obsahují > 3 hmotn. extraktu DMSO

766. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-89-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

767. Těžké topné oleje (ropné) odasfaltované rozpouštědly (CAS 64741-95-3), pokud obsahují - >3 hmotn. % extraktu DMSO

768. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-96-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

769. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-97-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

770. Těžké topné oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS (64742-01-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

771. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-36-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

772. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-37-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

773. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou (CAS (64742-41-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

774. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-44-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

775. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-45-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

776. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-52-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

777. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-53-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

778. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-547), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

779. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-558), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

780. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474256-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

781. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 64742-57-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

782. Těžké topné oleje (ropné) odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-62-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

783. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474263-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

784. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474264-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

785. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474265-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

786. Vypocený olej (ropný) (CAS 64742-67-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

787. Naftenické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-68-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

788. Naftenické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-69-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

789. Parafinické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-70-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

790. Parafinické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-71 -8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

791. Naftenické oleje (ropné) těžké, komplexně odparafinované (CAS 64742-75-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

792. Naftenické oleje (ropné) lehké, komplexně odparafinované (CAS 64742-76-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

793. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, aromatický koncentrát (CAS 68783-00-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

794. Extrakty (ropné) těžký parafmický destilát rafinovaný rozpouštědly, extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 68783-04-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

795. Extrakty (ropné) těžké, parafinické destiláty, odasfaltované rozpouštědly (CAS 68814-89-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

796. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje s vysokou viskozitou (CAS 72623-85-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

797. Mazací oleje (ropné) C15-30 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-86-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

798. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

799. Mazací oleje (CAS 74869-22-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

800. Destiláty (ropné) těžké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-91 -8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

801. Destiláty (ropné) lehké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-929), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

802. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-94-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

803. Uhlovodíky C20-50 těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované (CAS 90640-95-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

804. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-96-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

805. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované (CAS 90640-97-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

806. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-07-9), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

807. Extrakty (ropné) těžký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-08-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

808. Extrakty (ropné) lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-09-1), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

809. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované, odparafinované rozpouštědly (CAS 90669-74-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

810. Těžké topné oleje (ropné) katalyticky odparafinované (CAS 91770-57-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

811. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-39-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

812. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-40-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

813. Destiláty (ropné) hydrokrakované, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 91995-45-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

814. Destiláty (ropné) lehké naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-54-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

815. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát, hydrogenačně rafinovaný, extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-73-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

816. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát, extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-75-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

817. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný kyselinou (CAS 91995-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

818. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

819. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej, extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 91995-79-8), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

820. Vypocený olej (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92045-12-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

821. Mazací oleje (ropné), C17-35, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-42-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

822. Mazací oleje (ropné) hydrokrakované, odparafinované nearomatickými rozpouštědly (CAS 92045-43-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

823. Těžké topné oleje (ropné) hydrokrakované, rafinované kyselinou, odparafinované rozpouštědly (CAS 92061-86-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

824. Parafinické oleje (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 92129-09-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

825. Extrakty (ropné), těžký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný hlinkou (CAS 92704-08-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

826. Mazací oleje (ropné), základové oleje parafinické (CAS 93572-43-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

827. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 93763-10-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

828. Extrakty (ropné), těžký parafmický destilát, odparafinovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 93763-11-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

829. Uhlovodíky, hydrokrakované parafinické destilační zbytky, odparafinované rozpouštědly, (CAS 93763-38-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

830. Vypocený olej (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 93924-31-3), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

831. Vypocený olej (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 93924-32-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

832. Uhlovodíky C20-50 vakuový destilát z hydrogenace těžkého topného oleje (CAS 93924-61-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

833. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované, hydrogenované (CAS 94733-08-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

834. Destiláty (ropné) lehké, rafinované rozpouštědly, hydrokrakované (CAS 9473309-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

835. Mazací oleje (ropné) C18-40, na bázi destilátu odparafinovaného rozpouštědly a hydrokrakovaného (CAS 94733-15-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

836. Mazací oleje (ropné) C18-40, na bázi rafinátu odparafinovaného rozpouštědly, hydrogenovaného (CAS 94733-16-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

837. Uhlovodíky C13-30, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-04-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

838. Uhlovodíky C16.32, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-05-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

839. Uhlovodíky C37-68, odparafinované, odasfaltované, hydrogenačně rafinované zbytky z vakuové destilace (CAS 95371-07-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

840. Uhlovodíky C37-65, hydrogenačně rafinované, odasfaltované zbytky z vakuové destilace (CAS 95371-08-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

841. Destiláty (ropné) lehké, hydrokrakované, rafinované rozpouštědly (CAS 9748873-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

842. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenované (CAS 9748874-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

843. Mazací oleje (ropné) C18-27, hydrokrakované, odparafinované rozpouštědly (CAS 97488-95-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

844. Uhlovodíky C17-30, hydrogenačně rafinované zbytky z atmosférické destilace, odasfaltované rozpouštědly, lehké (CAS 97675-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

845. Uhlovodíky C17-40, destilační zbytky hydrogenačně rafinované, odasfaltované rozpouštědly, předky z vakuové destilace (CAS 97722-06-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

846. Uhlovodíky C13-27, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-093), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

847. Uhlovodíky C14-29, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-106), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

848. Vypocený olej (ropný), rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97862-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

849. Vypocený olej (ropný), rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97862-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

850. Uhlovodíky C27-42, odaromatizované (CAS 97862-81-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

851. Uhlovodíky C17-30, hydrogenačně rafinované destiláty, předky z destilace (CAS 97862-82-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

852. Uhlovodíky C27-45, naftenické, vakuově destilované (CAS 97862-83-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

853. Uhlovodíky C27-45, odaromatizované (CAS 97926-68-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

854. Uhlovodíky C20-58, hydrogenačně rafinované (CAS 97926-70-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

855. Uhlovodíky C27-42, naftenické (CAS 97926-71-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

856. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát, extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-02-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

857. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 100684-03-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

858. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-04-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

859. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný hlinkou (CAS 100684-05-7), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

860. Těžké topné oleje (ropné) rafinované aktivním uhlím, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-37-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

861. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-38-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

862. Mazací oleje (ropné) C > 25, extrahované rozpouštědly, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-69-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

863. Mazací oleje (ropné) C17-32, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-70-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

864. Mazací oleje (ropné) C20-35, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-71-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

865. Mazací oleje (ropné) C24-50,extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-72-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

866. Destiláty (ropné) střední, odsířené (CAS 64741-86-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS 64741-90-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

868. Destiláty (ropné) střední, rafinované rozpouštědly (CAS 64741 -91 -9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

869. Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou (CAS 64742-12-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

870. Destiláty (ropné) střední, rafinované kyselinou (CAS 64742-13-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

871. Destiláty (ropné) lehké, rafinované kyselinou (CAS 64742-14-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

872. Plynové oleje (ropné) chemicky neutralizované (CAS 64742-29-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

873. Destiláty (ropné) střední, chemicky neutralizované (CAS 64742-30-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

874. Destiláty (ropné) střední, rafinované hlinkou (CAS 64742-38-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

875. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně rafinované, (CAS 64742-46-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

876. Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené (CAS 64742-79-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

877. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-80-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

878. Destiláty (ropné), vysoko vroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-29-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

879. Destiláty (ropné), středněvroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

880. Destiláty (ropné), nízkovroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

881. Alkany C12-26, rozvětvené a lineární (CAS 90622-53-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

882. Destiláty (ropné) střední, vysoce rafinované (CAS 90640-93-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

883. Destiláty (ropné), těžké aromatické koncentráty z katalytického reformování (CAS 91995-34-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

884. Plynové oleje parafinické (CAS 93924-33-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

885. Benzin (ropný) těžký, rafinovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 97488-96-5), s výjimkou takového, u kterého je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

886. Uhlovodíky C16-20, střední destilát, hydrogenačně rafinovaný, předky z destilace (CAS 97675-85-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

887. Uhlovodíky C12-20, parafinické, hydrogenačně rafinované, lehké destiláty (CAS 97675-86-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

888. Uhlovodíky C11-17, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-082), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

889. Plynové oleje, hydrogenačně rafinované (CAS 97862-78-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

890. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-974), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

891. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-98-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

892. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované hlinkou (CAS 100683-99-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

893. Mazací tuky (CAS 74869-21-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

894. Parafinový gáč (ropný) (CAS 64742-61-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

895. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 90669-77-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

896. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 90669-78-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

897. Parafinový gáč (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-09-4), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

898. Parafinový gáč (ropný) nízkotající (CAS 92062-10-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

899. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-11-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

900. Parafínový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97863-042), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

901. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný hlinkou CAS 97863-05-3), s

tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

902. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97863-06-4), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

903. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-49-9), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

904. Petrolatum (CAS 8009-03-8), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

905. Petrolatum (ropné) oxidované (CAS 64743-01-7), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

906. Petrolatum (ropné) rafinované oxidem hlinitým (CAS 85029-74-9), s

tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

907. Petrolatum (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 92045-77-7) s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

908. Petrolatum (ropné) rafinované aktivním uhlím (CAS 97862-97-0), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

909. Petrolatum (ropné) rafinované kyselinou křemičitou (CAS 97862-98-1), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

910. Petrolatum (ropné) rafinované hlinkou (CAS 100684-33-1), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

911. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované (CAS 64741-59-9)

912. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované (CAS 64741 -60-2)

913. Destiláty (ropné) lehké, tepelně krakované (CAS 64741-82-8)

914. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-25-5)

915. Destiláty (ropné), lehký benzin krakovaný parou (CAS 68475-80-9)

916. Destiláty (ropné) krakované parou (CAS 68477-38-3)

917. Plynové oleje (ropné) krakované parou (CAS 68527-18-4)

918. Destiláty (ropné) střední, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 85116-53-6)

919. Plynové oleje (ropné) tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 92045-29-9)

920. Zbytky (ropné), hydrogenovaný benzin krakovaný parou (CAS 92062-00-5)

921. Zbytky (ropné) z destilace benzinu krakovaného parou (CAS 92062-04-9)

922. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201-60-0)

923. Zbytky (ropné), benzin krakovaný parou a temperovaný (CAS 93763-85-0)

924. Plynové oleje (ropné) lehké vakuové, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 97926-59-5)

925. Destiláty (ropné) z koksování,střední, hydrogenačně odsířené (CAS 101316-59-0)

926. Destiláty (ropné) těžké, krakované parou (CAS 101631 -14-5)

927. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony (CAS 64741-45-3)

928. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové (CAS 64741-57-7)

929. Destiláty (ropné) těžké, katalyticky krakované (CAS 64741-61-3)

930. Vyčištěné oleje (ropné) katalyticky krakované (CAS 64741-62-4)

931. Zbytky (ropné) z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 64741-67-9)

932. Zbytky (ropné) hydrokrakované (CAS 64741 -75-9)

933. Zbytky (ropné) tepelně krakované (CAS 64741-80-6)

934. Destiláty (ropné) těžké, tepelně krakované (CAS 64741-81-7)

935. Plynové oleje (ropné) vakuové, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-59-2)

936. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-78-5)

937. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-86-5)

938. Zbytky (ropné) krakované parou (CAS 64742-90-1)

939. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace (CAS 68333-22-2)

940. Vyčištěné oleje (ropné) hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-26-6)

941. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-27-7)

942. Destiláty (ropné) těžké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-28-8)

943. Topný olej, zbytky z primárních plynových olejů s vysokým obsahem síry (CAS 68476-32-4)

944. Topný olej, zbytkový (CAS 68476-33-5)

945. Zbytky (ropné), destilační zbytky z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68478-13-7)

946. Zbytky (ropné) z koksování, těžký plynový olej a vakuový plynový olej (CAS 68478-17-1)

947. Zbytky (ropné) z koksování, těžké a lehké vakuové (CAS 68512-61 -8)

948. Zbytky (ropné) lehké vakuové (CAS 68512-62-9)

949. Zbytky (ropné) lehké z krakování parou (CAS 68513-69-9)

950. Topný olej 6.6 (CAS 68553-00-4)

951. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace, s nízkým obsahem síry (CAS 68607-30-7)

952. Plynové oleje (ropné) těžké, z atmosférické destilace (CAS 68783-08-4)

953. Zbytky (ropné) z pračky po koksování, obsahující kondenzované aromáty (CAS 68783-13-1)

954. Destiláty (ropné), vakuové zbytky (CAS 68955-27-1)

955. Zbytky (ropné) po krakování parou, pryskyřičné (CAS 68955-36-2)

956. Destiláty (ropné) střední vakuové (CAS 70592-76-6)

957. Destiláty (ropné) lehké vakuové (CAS 70592-77-7)

958. Destiláty (ropné) vakuové (CAS 70592-78-8)

959. Plynové oleje (ropné) z koksování, těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 85117-03-9)

960. Zbytky (ropné) krakované parou, destiláty (CAS 90669-75-3)

961. Zbytky (ropné) vakuové lehké (CAS 90669-76-4)

962. Topný olej těžký, s vysokým obsahem síry (CAS 92045-14-2)

963. Zbytky (ropné) katalyticky krakované (CAS 92061 -97-7)

964. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201-59-7)

965. Těžké topné oleje (ropné) (CAS 93821-66-0)

966. Zbytky, krakované parou, tepelně zpracované (CAS 98219-64-8)

967. Destiláty (ropné) střední s plným teplotním rozsahem varu, hydrogenačně odsířené (CAS 101316-57-8)

968. Destiláty (ropné) lehké parafinické (CAS 64741-50-0)

969. Destiláty (ropné) těžké parafinické (CAS 64741-51-1)

970. Destiláty (ropné) lehké naftenické (CAS 64741-52-2)

971. Destiláty (ropné) těžké naftenické (CAS 64741-53-3)

972. Destiláty (ropné) těžké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-18-3)

973. Destiláty (ropné) lehké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-19-4)

974. Destiláty (ropné) těžké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-20-7)

975. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-21 -8)

976. Destiláty (ropné) těžké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-27-4)

977. Destiláty (ropné) lehké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-28-5)

978. Destiláty (ropné) těžké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-34-3)

979. Destiláty (ropné) lehké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-35-4)

980. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-03-6)

981. Extrakty (ropné), těžký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-04-7

982. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-05-8)

983. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-11-6)

984. Extrakty (ropné), lehký plynový olej extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-78-7)

985. Uhlovodíky C26-55, bohaté na aromáty (CAS 97722-04-8)

986. Dinatrium-3,3'-[(bifenyl-4,4'-diyl)bisazo]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonát) (CAS 573-58-0)

987. Dinatrium-4-amino-3-({4'-[(2,4-diaminofenyl)azo]bifenyl-4-yl}azo)-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát (CAS 1937-37-7)

988. Tetranatrium-3,3'-(bifenyl-4,4'-diyl)bis(5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7- disulfonát)

989. 2-Methyl-4-[(2-methylfenyl)azo]anilin (CAS 97-56-3)

990. 4-Aminoazobenzen (CAS 60-09-3)

991. Dinatrium-5-{[4'-({2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfonatofenyl)azo]fenyl} azo)bifenyl-4-yl]azo} salicylát, měďnatý komplex (CAS 101-90-6)

992. Resorcinoldiglycidether (CAS 101 -90-6)

993. 1,3-Difenylguanidin (CAS 102-06-7)

994. Heptachlorepoxid (CAS 1024-57-3)

995. 4-Nitrosofenol (CAS 104-91-6)

996. Karbendazim (CAS 10605-21 -7)

997. Allyl(glycidyl)ether (CAS 106-92-3)

998. Chloracetaldehyd (CAS 107-20-0)

999. Hexan (CAS 110-54-3)

1000. 2-(2-Methoxyethoxy)ethan-1-ol (CAS 111-77-3)

1001. [(±)-2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl](1,1,2,2-tetrafluorethyl)ether (CAS 112281-77-3)

1002. 1-[4-(l ,3-Dihydroxypropan-2-yl)anilino]-4,5-dihydroxy-8-nitro-9,10-antrachinon (CAS 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-Tetrachlor-1H,8H-anthra[2,1,9-def:6,5,10-d',e',f']diisochinolin-l,3,8,10(2H,9H)-tetron (CAS 115662-06-1)

1004. Tris(2-chlorethyl)-fosfát (CAS 115-96-8)

1005. 4'-Ethoxybenzimidazol-2-karboxanilid(CAS 120187-29-3)

1006. Hydroxid nikelnatý (CAS 12054-58-7)

1007. N-Dimethylanilin (CAS 121-69-7)

1008. Simazin (CAS 122-34-9)

1009. Bis(η5-cyklopentadienyl)bis[2,6-difluor-3-(pyrrol-1-yl)fenyl]titan (CAS 125021-32-3)

1010. N,N,N',N'-tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldifenylmethan, bis[4-(diglycidylamino)-3-ethylfenyl]methan, bis{4-[bis(2,3-epoxypropyl)amino]-3-ethylfenyl}methan (CAS 130728-76-6)

1011. Oxid vanadičný (CAS 1314-62-1)

1012. Alkalické soli pentachlorfenolu (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)

1013. Fosfamidon (CAS 13171-21-6)

1014. N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid (CAS 133-07-3)

1015. N-Fenyl-2-naftylamin (CAS 135-88-6)

1016. Ziram (CAS 137-30-4)

1017. 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS 138526-69-9)

1018. Propazin(CAS 139-40-2)

1019. 3-(4-Chlorfenyl)-1,1-dimethyluronium-trichloracetát, monuron-TCA (CAS 140-41-0)

1020. Isoxaflutol (CAS 141112-290)

1021. Kresoximmethyl (CAS 143390-89-0)

1022. Chlordekon (CAS 143-50-0)

1023. 9-Vinylkarbazol (CAS 1484-13-5)

1024. Kyselina 2-ethylhexanová (CAS 149-57-5)

1025. Monuron (CAS 150-68-5)

1026. Morfolin-4-karbonylchlorid (CAS 15159-40-7)

1027. Daminozid (CAS 1596-84-5)

1028. Alachlor(CAS 15972-60-8)

1029. Produkt kondenzace tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného aminu C16-18 odvozeného od mastných kyselin loje o neznámém složení (CAS 166242-53-1)

1030. Ioxynil (CAS 1689-83-4)

1031. 3,5-Dibrom-4-kyanbenzonitril (CAS 1689-84-5)

1032. 2,6-Dibrom-4-kyanfenyl-oktanoát(CAS 1689-99-2)

1033. [4-([4-(Dimethylamino)fenyl] {4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]ethyl(3-sulfonatobenzyl)amonium, sodná sůl (CAS 1694-09-3)

1034. 5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS 17630-75-0)

1035. Benomyl (CAS 17804-35-2)

1036. Chlorthalonil (CAS 1897-45-6)

1037. N'-(4-Chlor-2-me hylfenyl)-N,N-dimethylfonnamidin-hydrochlorid (CAS 19750-95-9)

1038. 4,4'-Methylenbis(2-ethylanilin) (CAS 19900-65-3)

1039. Valinamid (CAS 20108-78-5)

1040. [(4-Methylfenoxy)methyl]oxiran (CAS 2186-24-5)

1041. [(3-Methylfenoxy)methyl]oxiran (CAS 2186-25-6)

1042. (2,3-Epoxypropyl)-o-tolylether (CAS 2210-79-9)

1043. [(Methylfenoxy)methyl]oxiran, kresylglycidylether (CAS 26447-14-3)

1044. Dialát(CAS 2303-16-4)

1045. Benzyl-2,4-dibrombutanoát (CAS 23085-60-1)

1046. Trifluorjodmethan (CAS 2314-97-8)

1047. Thiofanat-methyl (CAS 23564-05-8)

1048. Dodekachlorpentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05'8]dekan (CAS 2385-85-5)

1049. Propyzamid (CAS 23950-58-5)

1050. Butyl(glycidyl)ether, butyl(2,3-epoxypropyl)ether (CAS 2426-08-6)

1051. 2,3,4-Trichlorbut-1-en (CAS 2431-50-7)

1052. Chinomethionát (CAS 2439-01-2)

1053. ((R)-1-Fenylethyl)amonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonát monohydrát (CAS 25383-07-7)

1054. 5-Ethoxy-3-(trichlormethyl)-1,2,4-thiadiazol (CAS 2593-15-9)

1055. Disperzní žluť 3 (CAS 2832-40-8)

1056. 1,2,4-Triazol (CAS 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS 309-00-2)

1058. Diuron (CAS 330-54-1)

1059. Linuron (CAS 330-55-2)

1060. Uhličitan nikelnatý (CAS 3333-67-3)

1061. 3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina(CAS 34123-59-6)

1062. Iprodion (CAS 36734-19-7)

1063. 2,6-Dijod-4-kyanfenyl-oktanoát (CAS 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-Dioxo-l,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3-fluor-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran (CAS 41107-56-6)

1065. Krotonaldehyd (CAS 4170-30-3)

1066. Hexahydro-2H-cyklopenta[c]pyrrol-2-ium-N-(ethoxykarbonyl)-N-tosylazanid (EC 418-350-1)

1067. 4,4'-Karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin) (CAS 492-80-8)

1068. 2-Methyl-4,6-dinitrofenol, DNOC (CAS 534-52-1)

1069. Toluidin-hydrochlorid (CAS 540-23-8)

1070. Toluidin-sulfát (CAS 540-25-0)

1071. 2-(4-terc-Butylfenyl)ethan-1-ol (CAS 5406-86-0)

1072. Fenthion (CAS 55-38-9)

1073. Chlordan(CAS 57-74-9)

1074. Hexan-2-on (CAS 591-78-6)

1075. Fenarimol (CAS 60168-88-9)

1076. Acetamid (CAS 60-35-5)

1077. N-Cyklohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid (CAS 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS 60-57-1)

1079. 4,4'-(1,3-Dimethylbutan-1,1-diyl)difenol (CAS 6807-17-6)

1080. Chlordimeform (CAS 6164-98-3)

1081. Amitrol (CAS 61-82-5)

1082. Karbaryl (CAS 63-25-2)

1083. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně krakované (CAS 64741-77-1)

1084. 1-Ethyl-1-methylmorfolin-hydrobromid

1085. (3-Chlorfenyl)(4-methoxy-3-nitrofenyl)methanol (CAS 66938-41-8)

1086. Paliva dieselová (CAS 68334-30-5) s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

1087. Topný olej č. 2 (CAS 68476-30-2)

1088. Topný olej č. 4 (CAS 68476-31-3)

1089. Paliva dieselová č. 2 (CAS 68476-34-6)

1090. 2,2-Dibrom-2-nitroethan-1-ol (CAS 69094-18-4)

1091. 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium-bromid (CAS 69227-51 -6)

1092. Monokrotofos (CAS 6923-22-4)

1093. Nikl

1094. Brommethan (CAS 74-83-9)

1095. Chlormethan (CAS 74-87-3)

1096. Jodmethan (CAS 74-88-4)

1097. Bromethan (CAS 74-96.4)

1098. Heptachlor (CAS 76-44-8)

1099. Fentinhydroxid (CAS 76-87-9)

1100. Síran nikelnatý (CAS 7786-81-4)

1101. 3,5,5-Trimethylcyklohex-2-en-1-on(CAS 78-59-1)

1102. 2,3-Dichlorpropen (CAS 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (CAS 79241-46-6)'

1104. (S)-Indolin-2-karboxylová kyselina (CAS 79815-20-6)

1105. Toxafen(CAS 8001-35-2)

1106. N-(4-Hydrazinofenyl)-N-methylmethansulfonamid hydrochlorid (CAS 81880-96-8)

1107. Rozpustná žluť; C. I Solvent yellow 14 (CAS 842-07-9)

1108. Chlozolinat (CAS 84332-86-5)

1109. Chlorované alkany C10-13 (CAS 85535-84-8)

1110. Pentachlorfenol (CAS 87-86-5)

1111. 2,4,6-Trichlorfenol (CAS 88-06-2

1112. Diethylkarbamoylchlorid (CAS 88-10-8)

1113. 1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS 88-12-0)

1114. Myklobutanil, 2-(4-chlorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexannitril (CAS 88671-89-0)

1115. Fentinacetát (CAS 900-95-8)

1116. Bifenyl-2-ylamin, bifenyl-2-amin (CAS 911-41-5)

1117. trans-4-Cyklohexyl-L-prolin-hydrochlorid (CAS 90657-55-9)

1118. 2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 91-08-7)

1119. 4-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 584-84-9)

1120. Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 26471-62-5)

1121. Paliva pro proudová letadla, z extrakce uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, hydrogenovaná (CAS 94114-58-6)

1122. Paliva dieselová, z extrace uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, hydrogenovaná (CAS 94114-59-7)

1123. Živice (CAS 61789-60-4), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

1124. Butan-2-on-oxim (CAS 96-29-7)

1125. Uhlovodíky C16-20, hydrokrakovaný parafmický destilační zbytek odparafmovaný rozpouštědly, (CAS 97675-88-2)

1126. (Dichlormethyl)benzen (CAS 98-87-3)

1127. Minerální vlny, s výjimkou minerální vlny uvedené na jiných místech této přílohy [umělá skelná (silikátová) vlákna s různou orientací, s obsahem alkalických oxidů a oxidů alkalických zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) vyšším než 18 hmotn. %]

1128. Reakční produkt acetofenonu, formaldehydu, cyklohexylaminu, methanolu a kyseliny octové (ES 406-230-1)

1129. Soli 4,4'-karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilinu)

1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexany s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiných místech této přílohy

1131. Bis{7-acetamido-2-[(4-nitro-2-oxidofenyl)azo]-3-sulfonato-1-naftolato}chromitan trisodný (ES č. 400-810-8)

1132. Směs: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2- {3-[4-allyl -2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl} -6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-[(2,3-epoxypropyl)fenoxy]fenol a 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenol (ES č. 417-470-1) ".

10. V příloze č. 7 části 1 se doplňuje položka pod referenčním číslem 28, která zní:

Referenční
č.
LátkaNejvyšší
povolená
koncentrace
Jiná omezení a požadavkyPodmínky použití a varování, která
musí být vytištěna
na -obalu
abcde
„28hexyl-2-[4-(diethylamino)-2-
hydroxybenzoyl] benzoát
(INCI název: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl
Benzoate;
CAS číslo 302776-68-7)
10 % v
prostředcích ke slunění“.
  

11. Za přílohu č. 8a se doplňuje příloha č. 9, která zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Validované alternativní metody nahrazující zkoušení na zvířatech.

Tato příloha je určena pro alternativní metody validované Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM) Společného výzkumného střediska, které splňují požadavky směrnice Rady 76/768/EHS a které nejsou uvedeny v příloze V směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek s uvedením, zda konkrétní alternativní metoda nahrazuje zkoušení na zvířatech zcela nebo částečně.

Referenční čísloValidované alternativní metodyRozsah nahrazení zcela nebo částečně
ABC
   

Poznámka : V současné době není v této příloze uvedena žádná metoda.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Kosmetické prostředky, které nesplňují požadavky uvedené v bodech 7 až 9 této vyhlášky, nesmějí být uváděny na trh po uplynutí 3 měsíců a nesmějí být prodávány ani jinak nabízeny spotřebiteli po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.


Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Přesunout nahoru