Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz

Částka 41/2005
Platnost od 29.03.2005
Účinnost od 29.03.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

122

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2005,

kterou se mění vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:


Čl. I

Příloha kvyhlášce č. 378/2003 Sb., kterou se sta noví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz, zní:

„Příloha k vyhlášce č. 378/2003 Sb.

VÝČET PODNIKŮ SE STANOVENÝM PŘECHODNÝM OBDOBÍM A ODCHYLNÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA JEJICH PROVOZ

1Podnik:
Drůbež Příšovice, a.s.
Příšovice 10, 463 46 Příšovice
CZ 4640
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 201/2003 Sb.: 
Příloha č. 1 kapitola I bod 1 písm. a)31. prosince 2005
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.: 
Příloha č. 6 kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), bod 7, bod 11 
Příloha č. 7 kapitola I bod 1 písm. a), c), d), e), f)
                                       bod 2 písm. a), b), f)
                     kapitola II bod 4
2Podnik:
Pavel Hřebejk, FIRMA SLAVIE
Husova 308,411 17 Libochovice
CZ 155
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 1 písm. a), b), e)31. prosince 2006
                                       bod 4 písm. c), bod 11, bod 12
                     kapitola II bod 14 písm. a), b), c), h)
3Podnik:
Zemědělské družstvo vlastníků Charvatce
Martiněves - Charvatce 13, 411 19, okr. Litoměřice
CZ 153
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 1 písm. a), b), e), bod 11, bod 1231. prosince 2006
                      kapitola II bod 14 písm. c)31. prosince 2006
Příloha č. 6 kapitola I bod 1 písm. d)31. prosince 2006
4Podnik:
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
538 34 Rosice u Chrasti
CZ 403
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 1131. prosince 2005
5Podnik:
MASOEKO, s.r.o.
Kunčice 243, 561 51 Kunčice
CZ 1177
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1:
kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e), bod 3, bod 4 písm. a), b), c)31. prosince 2006
                 bod 2 písm. a), b), bod 531. prosince 2005
                 bod 10, bod 11, bod 1231. prosince 2006
kapitola II bod 14 písm. f)31. prosince 2005
kapitola III bod 15 písm. b)31. prosince 2006
6Podnik:
Agrodružstvo vlastníků - ADV Libštát
512 03 Libštát
CZ 168
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 4 písm. c), bod 530. prosince 2006
Příloha č. 6 kapitola I bod 2 písm. d), e), bod 4
                                       bod 2 písm. b)
                                       bod 11
7Podnik:
Jotis, s.r.o.
Lidická 4, 412 01 Litoměřice
CZ 4660
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 6 kapitola I bod 2 písm. e), g)31. prosince 2005
                                       bod 1131. prosince 2006
8Podnik:
Krkonošské sýrárny a.s.
Dělnická 395, 506 01 Jičín
Sýrárna Dřevěnice
CZ 504
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.: 
Příloha č. 2 kapitola I bod 2 písm. a), b), c), g), bod 1131. prosince 2006
9Podnik:
Krkonošské sýrárny a.s.
Dělnická 395, 506 01 Jičín
Mlékárna Jičín
CZ 5053
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.:
Příloha č. 2 kapitola I bod 2 písm. a), b), c)31. prosince 2005
10Podnik:
PROM, spol. s r.o.
Mlékárna Dvorec 162, Nepomuk 3, 335 03 Nepomuk
Mlékárna Dvorec - PROM
CZ 719
Zrací sklep Bezděkov
CZ 4234
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.:
Příloha č. 2 kapitola I bod 131. prosince 2006
                                       bod 2 písm. a), b)31. prosince 2005
                                       bod 2 písm. c), e)30. června 2006
                                       bod 2 písm. d), g)30. června 2005
                                       bod 3, bod 931. prosince 2005
                                       bod 1131. prosince 2006
                                       bod 1330. června 2006
                                       bod 1531. prosince 2006
                   kapitola VI bod 131. prosince 2006
11Podnik:
TAVÍRNA SÝRŮ Nymburk, s.r.o.
Komenského 828, 288 48 Nymburk
CZ 3503
Lhůta, do kdy lze uplatňovat odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.:
Příloha č. 2 kapitola I bod 1131. prosince 2005

Čl. II

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

2. Vyhláška č. 378/2003 Sb., ve znění této vyhlášky, pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru