Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 112/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Částka 37/2005
Platnost od 21.03.2005
Účinnost od 05.04.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 6a odst. 3 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, se mění takto:

1. V příloze bod 9 zní:

"9. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení pro druhý a každý jeden další druh, třídu nebo skupinu vyhrazených technických zařízení

a) za účelem rozšíření rozsahu osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 540 Kč,

b) po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 540 Kč.".

2. V příloze v bodě 12 se za slova "základní zkoušku" vkládají slova "včetně příslušné zkoušky doplňkové".

3. V příloze v bodě 12 písm. e) se slova "složení zkoušky" nahrazují slovy "doplňkovou zkoušku".

4. V příloze v bodě 13 se za slova "základní zkoušku" vkládají slova "včetně příslušné zkoušky doplňkové".

5. V příloze v bodě 13 písmena c) a d) znějí:

"c) 3. třídu kotlů 86 0 Kč,

d) 4. třídu kotlů 650 Kč.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru