Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 79/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 25/2004
Platnost od 25.02.2004
Účinnost od 25.02.2004
Zrušeno k 31.05.2004 (326/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

79

ZÁKON

ze dne 22. ledna 2004,

kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V §19 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb., se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 9a) a 9b) zní:

"(5) Posouzení přípravku, který obsahuje geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt,9a) z hlediska rizik pro životní prostředí podle zvláštního právního předpisu9b) zajišťuje a stanovisko vydává Ministerstvo životního prostředí. Není-li toto stanovisko kladné, nelze přípravek registrovat. Ministerstvo životního prostředí je oprávněno vyžádat si v případě potřeby jako podklady pro své stanovisko údaje podle zvláštního právního předpisu.9b)

9a) § 2 písm. e) a f) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

9b) § 5 zákona č. 78/2004 Sb.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Přesunout nahoru