Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 697/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2004 Sb.

Částka 236/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

697

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích(krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., se mění takto:

1. § 4 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 a 8 zrušuje.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské Části hl. m. PrahyUvolněni členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce
(pevná složka)
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkcePříplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupců 1 až 5 ve výši a příplatek podle poctu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupců 6 až 8 až do výšeNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyčlena radypředsedy výboru nebo komise radystarostymístostarostypředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem statni správyza výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupců 10 až 13
člena radypředsedy výboru nebo komise radyčlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčněodměna a příplatek Kč měsíčně až do
1234567891011121314
do 10002277016500120401066072207580623048101083 Kč na každých 100 obyvatel910720470220140
nad 1000
do 3000
10830 Kč + 161,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel1080910720280140
nad 3000
do 10000
14065 Kč + 60,18 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel13601080910320200
nad 10000
do 20000
18278 Kč + 41,60Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel164013601080370280
nad 20000
do 50000
22438 Kč + 18,78 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel182016401360420280
nad 50000
do 100000
28074 Kč + 6,75 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel271020901610690350
statutární města a města nad 10000031447 Kč + 5,74 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel379027102060910540
města Brno, Ostrava a Plzeň35614 Kč + 5,54 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4330379027101330660“.

3. Příloha č. 2 zní :

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolněni členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru nebo komise radynáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru nebo komise radyčlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 6000006736061150551504915045730792073906960664048203000
do 9000007282066720606105462050440846081407500718053503640
nad 9000007764071210675706532060180900086708250792061004180“.

4. Příloha č.3 zní :

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolněni členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce
(pevná složka)
Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupců 1 až 5Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupců 7 až 11
primátoranáměstka primátorapředsedy zvláštního orgánučlena rady hlavního města Prahypředsedy výboru nebo komise radyčlena rady hlavního města Prahypředsedy zvláštního orgánupředsedy výboru nebo komise radyčlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
123456789101112
22770165001204010660722036089 Kč + 2,14 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000910084603750300014001610“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.

Přesunout nahoru