Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb.Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání

Částka 233/2004
Platnost od 31.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 31.08.2010 (211/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

689

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2004

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


§ 1

Soustava oborů vzdělání

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na učební a studijní obory podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 1a

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.

2. Nařízení vlády č. 195/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.

3. Nařízení vlády č. 153/1996 Sb., kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

v z. Ing. Jahn v. r. místopředseda vlády

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

JUDr. Buzková v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

Soustava oborů vzdělání

Oddíl A

A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání

A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzdělání---Poznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01-C/01Základní školaRVP

A2 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzdělání---Poznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01 -B/01Základní škola speciálníRVP

A3 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2007/2008 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzdělání---Poznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01 -C/001Základní škola

A4 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2010/2011 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

SkupinaKódObor vzdělání---Poznámky
12345
79 Obecná příprava
79-01 -B/001Pomocná škola

Oddíl B

B) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků na
jednoho učitele
praktického
vyučování v 1.-3.
ročníku
Kód oborů
vzdělání podle
dřívějších
předpisů
Poznámky
123456
28 Technická chemie a chemie silikátů45
28-41-J/001Chemicko farmaceutická výroba28-62-3
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-J/001Textilní výroba a podnikatelství31-28-34)
31-43-J/001Oděvnictví31-25-34)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-J/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení23-97-3/01
41 Zemědělství a lesnictví
41-46-J/002Lesní hospodářství45-97-3/14
53 Zdravotnictví
53-41-J/001Ošetřovatelka53-21-334)
53-41-J/002Ošetřovatelka - rodinná výchova53-21-3/015), 41)
53-41-J/003Ošetřovatelnebyl přidělen35), 39)
53-41-J/004Zubní instrumentářkanebyl přidělen14)
63 Ekonomika a administrativa
63-51-J/001Obchodní škola63-46-336)
69 Osobní a provozní služby
69-55-J/001Charitativní služby63-67-3
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-J/001Pedagogika pro asistenty ve školstvínebyl přidělen3)
75-41-J/002Sociální činnost v prostředí etnických minorit75-97-33)
75-41-J/003Sociální činnost76-52-3
78 Obecně odborná příprava
78-41-J/001Rodinná škola63-44-32)
78-51-J/001Odborná škola63-46-3
78-62-C/001Praktická škola jednoletá663-41-3
78-62-C/002Praktická škola dvouletá663-42-3
78-61-D/001Praktická škola tříletá763-43-32)
82 Umění a užité umění
82-44-J/001Ladění klavírů82-47-3

B1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl
vydán rámcový vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru
vzdělání
Nahrazovaný obor vzděláníZdravotní
způsobilost
podle přílohy
č. 2 k tomuto
nařízení
vlády
Poznámky
1234567
53 Zdravotnictví
53-41-J/01Zubní instrumentářka53-41-J/004Zubní instrumentářka3,7a,8a,9a,16, 22,23,27
63 Ekonomika a administrativa
63-51-J/01Obchodní škola63-51-J/001Obchodní škola28
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-31-J/01Pedagogika pro asistenty ve školství75-31-J/001Pedagogika pro asistenty ve školství23
75-41-J/01Pečovatelské služby69-55-J/001Charitativní služby1,23
82 Umění a užité umění
82-44-J/01Ladění klavírů a kulturní činnost82-44-J/001Ladění klavíru3,9a

Poznámky:

2) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1.9.2006, počínaje prvním ročníkem

3) Pouze jako studium při zaměstnání

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

14) Výuka oboru bude zahájena od 1.9.2005

34) Nahrazeno oborem 53-41-J/003 Ošeřovatel, od 1.9.2004 počínaje 1. ročníkem

35) Obor převeden do oddílu C přílohy

36) Délka studia bude k 1. 9. 2005 upravena v souladu se školským zákonem § 58 odst. 2

39) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2005

41) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2006

Oddíl C

C) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem

C1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků na
jednoho učitele
odborného výcviku
ročník
Kód oborů
vzdělání podle
dřívějších
předpisů
Kód příslušných
oborů
nástavbového
studia /1)
Poznámky
1.2.-3.
1234678
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství23-43-L/506
64-41-L/524
82-41-L/503**
** ne pro obor 21
51-H/002
21-51-H/002Horník128nebyl přidělen21-42-L/501
21-52-H/005Hutník12822-75-221-43-L/504
21-53-H/001Modelář121224-36-233-42-L/502
21-55-H/001Slévač121224-01-221-43-L/504
21-52-E/001Hutnické práce8822-94-2
21-52-E/503Hutní výroba101022-76-09)
21-54-E/002Formířské práce8824-90-2
21-55-E/503Slévárenská výroba121224-80-09)
23 Strojírenství a strojírenská výroba23-43-L/506
64-41-L/524
23-51-H/001Zámečník121224-22-282-41-L/503
21-42-L/502
39-08-L/501
23-51-H/003Strojní mechanik - stroje a zařízení121224-64-2/01 39-08-L/5014)
23-51-H/004Strojní mechanik - ocelové konstrukce121224-64-2/024)
23-51-H/007Mechanik opravář - stroje a zařízení121224-66-2/0234-41-L/501
39-08-L/501
4)
23-51-H/510Strojírenská výroba121224-78-223-51-H/001*9)
23-52-H/001Nástrojař121224-23-282-41-L/503
23-53-H/001Rytec kovu12724-85-282-41-L/503
23-55-H/002Klempíř-strojírenská výroba121224-35-2/01
23-56-H/001Obráběč kovů121224-33-282-41-L/503
23-56-H/002Obráběč kovů - univerzální obrábění121224-33-2/0182-41-L/5034)
I23-56-H/003Obráběč kovů - soustružení121224-33-2/0282-41-L/5034)
23-56-H/004Obráběč kovů - frézování121224-33-2/0382-41-L/5034)
23-56-H/005Obráběč kovů - broušení121224-33-2/0482-41-L/5034)
23-56-H/006Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů121224-33-2/054)
23-56-H/507Obrábění kovu121224-77-223-56-H/001*9)
23-57-H/001Strojní kovář121224-34-282-41-L/503
23-61-H/001Lakýrník121224-39-236-44-L/502
23-62-H/001Optik121224-40-228-45-L/501
23-62-H/006Jemný mechanik121224-97-2/0226-41-L/501
23-63-H/001Hodinář12724-63-226-41-L/501
23-65-H/001Mechanik silničních strojů121224-62-239-08-L/501
23-65-H/020Strojník121024-65-221-42-L/502
39-08-L/501
23-65-H/004Strojník - duté sklo121224-65-2/0528-45-L/5014)
23-65-H/009Strojnik - lodní doprava121224-65-2/1337-41-L/503
23-66-H/001Mechanik opravář121224-66-237-41-L/503
39-08-L/501
41-45-L/505
64-41-L/524
23-67-H/004Seřizovač textilních strojů121224-68-223-45-L/513
31-41-L/503
31-41-L/504
23-68-H/001Automechanik121024-19-226-46-L/505
37-41-L/503
39-08-L/501
23-68-H/003Mechanik opravář - silniční motorová vozidla121024-66-2/0937-41-L/503
39-08-L/501
4)
23-68-H/506Technické služby v autoservisu101064-49-223-68-H/001*
23-68-H/003
9)
23-69-H/001Puškař121224-32-2
23-51-E/004Zámečnické práce a údržba8824-88-2
23-51-E/005Zámečnické práce ve stavebnictví8836-82-2
23-51-E/50 Strojírenská výroba121224-78-09)
23-54-E/001Výroba kovové bižuterie8824-92-29)
23-56-E/004Obráběcí práce8824-86-2
23-56-E/501Obrábění kovů121224-77-09)
23-57-E/002Kovářské práce8824-89-2
23-64-E/002Strojně montážní práce - montérské práce8824-87-2/01
23-64-E/003Strojně montážní práce - automontážní práce8824-87-2/02
23-68-E/501Technické služby v autoservisu101064-49-09)
23-71-E/001Nožířské práce8824-93-2
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika26-41-L/xxx
26-45-L/xxx
64-41-L/524
26-51-H/001Elektrikář121026-82-239-08-L/501
26-51-H/002Elektrikář - slaboproud121026-82-2/0139-08-L/501
26-51-H/003Elektrikář - silnoproud12726-82-2/02
26-51-H/504Elektrotechnická výroba121226-91-226-52-H/002*
26-53-H/001*
9)
26-52-H/002Elektromechanik - stroje a zařízeni121026-83-2/04 39-08-L/5014)
26-52-H/004Mechanik elektrotechnických zařízeni1210nebyl přidělen
26-53-H/001Mechanik elektronických zařízení121026-86-2
26-56-H/001Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika121026-83-2/02
26-57-H/001Autoelektrikář121226-87-226-46-L/505
37-41-L/503
39-08-L/501
26-58-H/001Spojový mechanik-spojovací zařízení121026-89-2/02
26-59-H/001Spojový mechanik121026-89-2
26-51-E/001Elektrotechnické a strojně montážní práce8826-93-2
26-5-E/502Elektrotechnická výroba121226-91-09)
28 Technická chemie a chemie silikátů64-41-L/524
28-51-H/001Chemik-laborant121228-77-228-42-L/501
28-52-H/007Chemik121228-97-2/0428-42-L/501
39-08-L/501
28-53-H/001Operátor farmaceutické výroby121228-97-2/0228-42-L/501
28-53-H/002Laborant pro farmaceutickou výrobu121228-97-2/0328-42-L/501
28-57-H/007Keramik171027-35-228-46-L/501
28-58-H/001Sklář - duté a lisované sklo121027-56-2/0128-45-L/5014)
28-58-H/005Sklář121027-56-228-45-L/501
28-61-H/004Brusič technického a šperkového kamene121227-94-228-45-L/501
28-61-H/005Brusič skla121227-83-228-45-L/501
28-62-H/001Malíř skla a keramiky-malba skla171227-55-2/0128-45-L/501
28-46-L/501
4)
28-62-H/003Malíř skla a keramiky171227-55-228-45-L/501
28-63-H/001Výrobce bižuterie - skleněná bižuterie121227-57-2/0128-45-L/501
28-63-H/002Výrobce bižuterie - kovová bižuterii121227-57-2/0228-45-L/501
28-64-H/003Výrobce ozdobných předmětů121227-97-2/02
28-64-H/004Výrobce vánočních ozdob121227-97-2/0328-45-L/501
28-52-E/501Chemická výroba121228-85-09)
28-55-E/501Gumárenská a plastikářská výroba121228-84-09)
28-56-E/503Zpracování papíru121228-92-09)
28-57-E/001Keramické práce8827-64-2
28-57-E/502Keramická výroba121227-81-09)
28-58-E/001Výroba lisovaného skla8827-61-2
28-58-E/002Výroba dutého skla8827-62-2
28-58-E/003Zušlechťování skla8827-63-009)
28-63-E/501Bižuterní výroba7727-88-09)
28-64-E/001Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů - výroba bižuterie8827-91-2/019)
28-64-E/002Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů - výroba ozdobných předmětu8827-91-2/02
29 Potravinářství a potravinářská chemie29-41-L/501
29-41-L/502
64-41-L/524
29-52-H/001Mlynář121029-61-229-43-L/503
23-43-L/506
29-53-H/001Pekař121029-62-229-43-L/504
29-54-H/001Cukrář121029-64-2
29-54-H/002Cukrář - výroba121029-64-2/0129-43-L/502
29-43-L/504
65-41-L/504
29-54-H7Ó03Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek171029-65-2/0129-43-L/502
29-43-L/504
65-41-L/504
29-54-H/004Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva171029-65-2/0229-43-L/502
29-43-L/504
65-41-L/504
29-55-H/001Mlékař121029-67-229-46-L/502
29-55-H/002Mlékař-výroba121029-67-2:01/0129-46-L/502
29-56-H/001Řezník - uzenář121029-68-229-44-L/502
29-57-H/002Sladovník - pivovarník121229-97-2/0129-45-L/501
29-58-H/001Konzervář121029-70-229-48-L/501
29-5-E/501Potravinářská výroba121229-82-09)
29-53-E/002Pekařské práce8829-84-29)
29-54-E/002Pečivářské a cukrovinkářské práce8829-85-29)
29-54-E/003Cukrářské práce8829-86-2
29-55-E/001Mlékařské práce88nebyl přidělen
29-56-E/002Řeznické a uzenářské práce8829-83-2
29-58-E/001Konzervárenské práce8829-87-29)
31 Textilní výroba a oděvnictví64-41-L/524
31-52-H/003Plsťař171231-45-231-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
354-H/001Pletař121231-51-231-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
82-41-L/501
31-57-H/001Pracovník v textilním a oděvním průmyslu121231-76-2:0131-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/505
82-41-L/501
31-58-H/001Krejčí121231-52-231-43-L/501
31-43-L/503
82-41-L/501
31-59-H/501Výroba konfekce171231-78-231-58-H/001*9)
31-62-H/001Kloboučník171231-81-231-41-L/503
31-41-L/504
82-41-L/501
31-51-E/001Přádelnické práce8831-62-29)
31-53-E/003Tkalcovské práce8831-63-29)
31-54-E/001Pletařské práce8831-64-29)
31-57-E/501Textilní výroba121231-79-09)
31-59-E/001Šití oděvů8831-60-2
31-59-E/002Sítí prádla8831-61-29)
31-59-E/503Výroba konfekce171231-78-0
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů64-41-L/524
32-52-H/001Brašnář71032-50-232-42-L/502
32-53-H/001Kožešník121032-51-232-43-L/502
32-53-H/002Kožešník - příprava kožešnických výrobků121032-51-2/0132-43-L/502
32-53-H/003Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků121032-51-2/0232-43-L/502
32-54-H/006Obuvník121032-74-232-42-L/502
32-55-H/001Rukavičkář121232-53-232-42-L/502
32-56-H/001Sedlář71032-49-232-42-L/502
32-41-E/501Výroba usní121232-60-09)
32-52-E/001Brašnářské a sedlářské práce8832-91-2
32-54-E/001Obuvnické práce8832-93-2
32-58-E/501Výroba obuvi121232-82-09)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů64-41-L/524
33-54-H/001Mechanik hudebních nástrojů - akordeony a foukací harmoniky121233-68-2/0133-43-L/501
33-54-H/002Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje121233-68-2/0233-43-L/501
33-54-H/003Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje121233-68-2/0333-43-L/501
33-54-H/004Mechanik hudebních nástrojů - varhany121233-68-2/0433-43-L/501
33-54-H/005Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů121233-69-233-43-L/7501
33-55-H/001Rámař - pozlacovač171233-64-233-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-56-H/002Truhlář - výroba nábytku121233-55-2 /0133-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-57-H/001Výrobce sportovních potřeb121033-67-233-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-57-H/502Zpracování dřeva121233-83-233-56-H/002*
33-56-H/003*
9)
33-58-H/501Zpracovatel přírodních pletiv121033-83-29)
33-59-H/001Čalouník121233-70-233-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/502
82-42-L/501
33-59-H/502Čalounická výroba121233-84-233-59-H/001*9)
33-52-E/001Kartáčnické a košíkářské práce8833-80-2
33-53-E/503Košíkářská výroba121233-82-09)
33-56-E/001Truhlářské práce8833-76-2
33-56-E/004Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví6636-85-2/02
33-57-E/00Dřevařské práce8833-76-2
33-57-E/502Zpracování dřeva121233-83-09)
33-59-E/001Čalounické práce8833-78-2
33-59-E/504Čalounická výroba121233-84-09)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie64-41-L/524
34-51-H/001Sazeč7734-51-234-41-L/5014)
34-52-H/001Tiskař na polygrafických strojích7734-53-234-41-L/501
34-53-H/001Reprodukční grafik7734-71-234-41-L/501
34-56-H/001Fotograf171264-52-264-41-L/524
34-57-H/001Knihař121034-97-2/0234-41-L/501
64-41-L/524
34-54-E/501Polygrafická výroba12734-90-09)
34-57-E/001Knihařské práce8864-95-2
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie36-44-L/502
64-41-L/524
36-51-H/002Dlaždič1212nebyl přidělen
36-52-H/001Instalatér12736-78-236-45-L/505,
23-43-L506
36-52-H/004Mechanik plynových zařízení12736-97-2/0636-45-L/505,
23-43-L506
39-08-L/501
36-53-H/001Izolatér12736-76-2
36-54-H/001Kameník121036-72-2
36-55-H/001Klempíř - stavební výroba121224-35-2/0223-43-L/5067)
36-56-H/001Kominík171036-88-27)
36-57-H/001Malíř121036-75-2
36-59-H/001Podlahář121036-80-2
36-61-H/002Silničář121036-71-2:0136-42-L/502
36-62-H/001Sklenář121036-79-2
36-63-H/001Štukatér12736-65-2
36-64-H/001Tesař12736-63-27)
36-66-H/001Montér suchých staveb121236-97-2/11
36-67-H/001Zedník121236-61-2
36-67-H/004Obkladač1212nebyl přidělen
36-67-H/003Kamnář121036-97-2/12
36-67-H/502Stavební výroba121236-86-236-67-H/001*9)
36-69-H/001Pokrývač12736-77-27)
36-5-E/002Dlaždičské práce8836-93-29)
36-54-E/001Kamenické práce8827-68-2
36-55-E/001Klempířské práce ve stavebnictví6636-84-2
36-57-E/005Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce8836-94-2
36-57-E/007Malířské, lakýrnické a natěračské práce - lakýrnické práce8836-94-2/002
36-57-E/508Malířské a natěračské práce121036-97-0/039)
36-59-E/001Podlahářské práce8836-42-2
36-62-E/002Sklenářské práce8836-95-2
36-62-E/503Sklenářské práce121036-97-0/049)
36-64-E/002Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce6636-85-2/01
36-67-E/001Zednické práce8836-44-2
36-67-E/002Stavební práce8836-45-29)
36-67-E/503Stavební výroba121236-86-09)
36-67-E/507Dělník technických služeb121236-97-0/059)
36-68-E/001Železobetonářské práce8836-81-29)
36-69-E/001Pokrývačské práce6636-43-2
37 Doprava a spoje64-41-L/524
37-5T-H/001Manipulant poštovního provozu a přepravy121037-63-237-42-L/501
37-52-H/001Železničář121237-62-237-41-L/503
41 Zemědělství a lesnictví41-41-L/503**
41-41-L/504**
64-41-L/524
ne pro obory
41-54-H/002 a
41-57-H/001
41-51-H/007Zemědělec, hospodyňka121245-97-2/0841-45-L/505
41-51-H/008Krajinář121245-97-2/1441-44-L/501
41-51-H/011Farmář121245-66-2/0141-45-L/505
41-51-H/013Včelař1212nebyl přidělen41-44-L/501
41-52-H/001Zahradník121245-71-241-44-L/501
41-53-H/002Rybář12745-78-241-41-L/504
41-53-H/008Jezdec a ošetřovatel dostihových koní121045-83-241-43-L/507
41-53-H/009Chovatel a zpracovatel drůbeže121245-97-2/1029-41-L/502
41-53-H/010Chovatel koní a jezdec121045-97-2/1141-43-L/507
41-53-H/011Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat121045-97-2/12
41-54-H/002Kovář a podkovář121045-68-223-43-L/506
41-45-L/505
64-41-L/515
82-41-L/503
41-55-H/003Opravář zemědělských strojů121245-74-223-43-L/506
41-45-L/505
64-41-L/524
39-08-L/501
41-56-H/001Mechanizátor lesní výroby171045-75-241-45-L/505
41-46-L/502
64-41-L/524
41-57-H/001Zpracovatel dřeva171045-97-2/0633-42-L/502
41-45-L/505
41-46-L/502
64-41-L/524
41-5-E/006Farmářské práce8845-90-2
41-51-E/501Zemědělská výroba121245-72-09)
41-52-E/005Sadovnické a květinářské práce8845-89-29)
41-52-E/008Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce8845-93-2/01
41-52-E/011Zahradnické práce88nebyl přidělen
41-52-E/510Zahradnická výroba121245-97-0/139)
41-53-E/501Rybářská výroba12745-27-09)
41-55-E/002Opravářské práce8845-91-2
41-56-E/002Pěstební a lesnické práce8845-94-2/009)
41-56-E/501Lesní výroba121245-79-09)
53 Zdravotnictví
53-41-H/002Ošetřovatel88nebyl přidělen64-41-L/52414)
65 Gastronomie, hotelnictvi a turismus65-41-L/504
64-41-L/524
65-51-H/002Kuchař - číšník pro pohostinství171264-58-2
65-51-H/004Kuchař - číšník - příprava jídel171264-90-2/014)
65-51-H/006Kuchař - číšník - pohostinství171264-90-2/0340)
65-51-H/007Hostinský171264-97-2/064)
65-51-H/501Provoz společného stravování171064-54-265-xx-H/xxx
(všechny obory skupiny 65)*
9)
65-52-H/001Kuchař171264-45-2
65-53-H/001Číšník - servírka171264-44-2
65-51-E/501Provoz společného stravování171064-54-09)
65-52-E/001Kuchařské práce8864-64-2
66 Obchod66-41-L/501**
64-41-L/524
**ne pro obory
66-52-H/001 a
66-53-H/003
66-51-H/002Prodavač171664-60-2
66-51-H/003Prodavač - potravinářské zboží171664-60-2/01
66-51-H/004Prodavač - smíšené zboží171664-60-2/02
66-51-H/005Prodavač - elektrotechnické zboží171064-60-2/03
66-51-H/006Prodavač - drogistické zboží171664-60-2/04
66-51-H/007Prodavač - motorová vozidla171664-60-2/05
66-51-H/008Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby171664-60-2/06
66-51-H/009Prodavač - textil a oděv171664-60-2/07
66-51-H/010Prodavač - obuv a kožená galanterie171664-60-2/08
66-51-H/011Prodavač - domácí potřeby171664-60-2/09
66-51-H/012Prodavač - drobné zboží171664-60-2/10
66-51-H/013Prodavač - hodiny a klenoty171064-60-2/11
66-51-H/014Prodavač - nábytek a bytové zařízení171664-60-2/12
66-51-H/015Prodavač - textil, oděvy a obuv171664-60-2/13
66-51-H/016Prodavač - drobné zboží, klenoty a nábytek171664-60-2/14
66-51-H/017Prodavač - průmyslové zboží171664-60-2/15
66-51-H/018Prodavač - květiny171664-60-2/16
66-51-H/020Prodavač - zbraně a střelivo171064-60-2/17
66-51-H/022Prodavač a výrobce lahůdek1710nebyl přidělen
66-51-H/501Obchodní provoz171064-59-266-51-H/002*
až 66-51-H/018*
9)
66-52-H/001Aranžér121264-51-266-42-L/5038)
66-53-H/003Operátor skladování121064-80-223-43-L/506
66-44-L/501
66-51-E/003Prodavačské práce8864-69-2
66-51-E/501Obchodní provoz171064-59-09)
69 Osobní a provozní služby64-41-L/524
69-51-H/001Kadeřník171064-56-269-41-L/502
69-53-H/001Rekondiční a sportovní masér151064-67-25)
69-53-H/003Provoz služeb151564-97-2/05
69-53-E/001Práce v autoservisu8864-66-29)
69-53-E/502Provoz domácnosti121264-97-0/019)
69-54-E/002Práce v čistírnách a prádelnách8864-65-29)
69-55-E/003Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce8855-91-29)
69-55-E/005Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce8855-91-2/02
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
82 Umění a užité umění82-51-L/501
64-41-L/524
82-51-H/001Umělecký kovář a zámečník7785-41-282-41-L/503
82-51-H/002Umělecký pasíř7785-43-282-41-L/503
82-51-H/003Zlatník a klenotník151085-45-282-41-L/503
82-51-H/004Umělecký štukatér7785-51-2
82-51-H/005Umělecký řezbář7785-55-282-42-L/501
82-51-H/006Umělecký truhlář7785-56-282-42-L/501
82-51-H/007Umělecký pozlacovač7785-60-282-42-L/501
82-51-H/008 Ruční krajkářka7785-72-282-41-L/501
82-51-H/009Umělecký keramik7785-73-2
82-51-H/010Umělecký sklenář7785-74-2
82-51-H/011Vlásenkář a maskér7785-76-282-51-L/536
82-51-H/012Umělecký rytec12785-77-282-41-L/503
82-51-H/013Košíkář7785-78-2
82-51-H/014Ruční vyšívačka7785-71-282-41-L/501
82-51-H/015Obuvník scénické obuvi7785-81-282-51-L/536

Návaznost nástavbových oborů vzdělání, jejichž učební dokumenty byly schváleny soukromé škole (soukromým školám), je stanovena v těchto učebních dokumentech.

* Kód příslušného tříletého oboru vzdělání, který je vhodný pro přijetí absolventa do vyššího ročníku

C2 Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost končí k 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků na
jednoho učitele
odborného výcviku
ročník
Kód oborů
vzdělání podle
dřívějších
předpisů
Kód
příslušného tříletého
oboru vzdělání
Poznámky
1.2.-3.
12345678
21-52-H/504Hutní výroba121022-76-221-52-H/005
21-55-H/502Slévárenská výroba121224-80-221-55-H/001
26-51-E/006Elektronické a elektromechanické práce26-92-2
26-59-H/002Spojový mechanik - sdělovací sítě121026-89-2/01
28-52-H/509Chemická výroba121228-85-228-52-H/007
28-55-H/001Gumař plastikář - zpracování kaučuku121228-66-2/016)
28-55-H/503Gumárenská a plastikářská výroba121228-84-228-55-H/001
28-56-H/502Zpracováni papíru121228-92-223-65-H/020
28-56-E/001Papírenské práce8828-93-29)
28-57-H/505Keramická výroba121227-81-228-57-H/007
28-58-H/504Sklářská výroba7727-82-228-58-H/005
28-59-E/002Výroba stavební keramiky a cihel27-65-2
28-63-H/504Bižuterní výroba7727-88-228-63-H/001
28-63-H/002
29-51-H/501Potravinářská výroba121229-82-229-xx-H/xxx
(všechny obory skupiny 29)
29-55-H/003Mlékař - prodej121029-67-2:01/02
29-56-H/002Řezník-uzenář - výroba121029-68-2/01
29-56-H/003Řezník-uzenář - prodej121029-68-2/02
31-57-H/502Textilní výroba121231-79-231-51-H/001
až 31-57-H/001
32-55-E/001Rukavičkářské práce32-92-2
33-52-H/501Kartáčník171533-62-2není stanoven
33-53-H/502Košíkářské výroba121233-82-2není stanoven
33-52-E/003Kartáčnické práce33-77-2
33-53-E/001Košíkářské práce8833-96-29)
33-56-H/002Truhlář - výroba nábytku121233-55-2/01
33-56-H/003Truhlář - dřevěné konstrukce121233-55-2/02
41-51-H/504Zemědělská výroba121245-72-241-51-H/007
41-51-H/008
41-51-H/011
41-52-E/004Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce8845-88-2
41-52-E/006Vinohradnické a ovocnářské práce8845-92-2
41-52-E/009Květinářské práce - květinářské a zelinářské práce8845-92-2/02
41-53-E/003Včelařské, zelinářské a ovocinářské práce8845-28-2
63-51-H/002Technickoadministrativní pracovník151564-75-2
69-54-H/501Provoz prádelen a čistíren101064-50-228-52-H/007
74-41-H/001Artista7785-82-2

C3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost koněí od školního roku 2007/2008 počínaje prvním ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků
na jednoho
učitele odborného
výcviku
ročník
Kód oborů
vzdělání
podle dřívějších
předpisů
Kód
příslušných oborů
nástavbového studia
Poznámky
1.2.-3.
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-53-H/002Kožešník - příprava kožešnických výrobků121032-51-2/0132-43-L/502
32-53-H/003Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků121032-51-2/0232-43-L/502

C4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy nejpozději do 31. srpna 2007

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který
byl vydán
rámcový
vzdělávací
program
KódNahrazovaný
obor
vzdělání
Nejvýše žáků
na jednoho učitele
odborného výcviku ročník
Zdravotní
způsobilost
podle přílohy č. 2
k tomuto nařízení
Kód
příslušných
oborů nástavbového studia
Název
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Pozn.
1.2.-3.
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství47
23 Strojírenství a strojírenská výroba47
23-51-H/01Strojní mechanik23-51-H/001Zámečník12121,3,7a, 19
23-51-11/003Strojní mechanik - stroje a zařízení
23-51-11/004Strojní mechanik - ocelové konstrukce
23-51-H/007Mechanik opravář - stroje a zařízení
23-66-H/001Mechanik opravář
23-52-H/01Nástrojař23-52-H/001Nástrojař12121,3, 5, 7a, 19
23-53-H/001Rytec kovů
23-65-H/01Strojník23-65-H/001Mechanik silničních strojů12121,3,7a, 19
23-65-H/020Strojník
23-65-H/004Strojník - duté sklo
23-67-H/004Seřizovač textilních strojů
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel23-66-H/001Mechanik opravář12121,3, 7a, 9a. 1939-41-L/01Autotronik
23-68-H/001Automechanik
23-68-H/003Mechanik opravář - silniční
motorová vozidla
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika47
26-51-H/01Elektrikář26-51-H/001Elektrikář12103, 19,2226-41-L/01Mechanik elektrotechnik
26-51-H/002Elektrikář-slaboproud
26-51-H/02Elektrikář -silnoproud26-51-H/003Elektrikář - silnoproud1273. 19,2226-41-L/01Mechanik elektrotechnik
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje26-52-H/002Elektromechanik - stroje
a zařízení
12103, 19, 2226-41-L/01Mechanik elektrotechnik
26-52-H/004Mechanik elektrotechnických
zařízení
26-53-H/001Mechanik elektronických zařízení
26-56-H/001Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika
26-59-H/01Spojový mechanik26-58-H/001Spojový mechanik - spojovací zařízení12103, 2226-45-M/01Telekomunikace
26-59-H/001Spojový mechanik
26-59-H/002Spojový mechanik - sdělovací sítě
28 Technická chemie a chemie silikátů47
28-63-H/01Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů28-63-H/001Výrobce bižuterie-skleněná
bižuterie
12123, 9a, 22
28-63-H/002Výrobce bižuterie-kovová
bižuterie
28-64-H/003Výrobce ozdobných předmětů
28-64-H/004Výrobce vánočních ozdob
29 Potravinářství a potravinářská chemie47
29-53-H/01Pekař29-53-H/001Pekař12104, 9a, 19, 2629-41-M/01Technologie potravin
29-54-H/01Cukrář29-54-H/002Cukrář - výroba12104, 9a, 19, 2629-41-M/01Technologie potravin
29-56-H/01Řezník - uzenář29-56-H/001Řezník -uzenář12104, 7c, 9a,
19, 26
29-41-M/01Technologie potravin
29-56-H/002Řezník-uzenář - výroba
29-56-H/003Řezník-uzenář - prodej
31 Textilní výroba a oděvnictví47
31-58-H/01Krejčí31-58-H/001Krejčí12122, 3, 8a, 10,
11, 19, 22
31-43-M/01,
31-43-L/01
Oděvnictví,
Oděvní technik
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů47
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů47
33-54-H/01Mechanik hudebních nástrojů33-54-H/001Mechanik hudebních
nástrojů-akordeon
a foukací harmoniky
12123, 5, 8a, 9a, 19, 2233-43-M/01Výroba hudebních
nástrojů
33-54-H/002Mechanik hudebních
nástrojů - klávesové nástroje
33-54-H/003Mechanik hudebních
nástrojů - strunné nástroje
33-54-H/004Mechanik hudebních
nástrojů - varhany
33-56-H/01Truhlář33-56-H/001Truhlář12121,3,5,8a, 9a, 19, 20, 2233-42-M/01Nábytkářská
a dřevařská výroba
33-56-H/002Truhlář-výroba nábytku
33-56-H/003Truhlář-dřevěné konstrukce
33-59-H/01Čalouník33-59-H/001Čalouník12121,3,8a33-42-M/01Nábytkářská
a dřevařská výroba
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie47
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie47
36-59-H/01Podlahář36-59-H/001Podlahář12101,4,5, 8a, 9a, 10, 11, 21
36-64-H/01Tesař36-64-H/001Tesař1271,4, 5, 11, 19,21,22
36-67-H/01Zedník36-67-H/001Zedník1212I, 4, 7a, 9a, 11, 19,21, 22
36-67-H/004Obkladač
36-69-H/01Pokrývač36-69-H/001Pokrývač1271,4, 11, 19, 21,22
37 Doprava a spoje47
39 Speciální a interdisciplinární obory47
41 Zemědělství a lesnictví47
41-51-H/01Zemědělec -farmář41-51-H/007Zemědělec, hospodyňka12121, 4, 7a, 9a, 10, 11, 19, 21,2741-41-M/01
41-43-L/52
Agropodnikání
Trenérství dostihových a sportovních koní
41-51-H/011Farmář
41-53-H/009Chovatel a zpracovatel drůbeže
41-53-H/011Chovatel laboratorních
a kožešinových zvířat
41-52-H/01Zahradník41-52-H/001Zahradník12121,4, 7a, 9a. 10, 1941-44-M/01Zahradnictví
41-51-H/008Krajinář
41-55-H/01Opravář zemědělských strojů4I-55-H/003Opravář zemědělských strojů12121,3,5,7a, 9a, 19, 21,2741-45-M/01Mechanizace a služby
63 Ekonomika a administrativa47
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus47
65-51-H/01Kuchař - číšník65-51-H/002Kuchař - číšník pro pohostinství17121,4,9a, 19, 2665-41-L/01Gastronom ie
65-51-H/004Kuchař - číšník - příprava jídel
65-51-H/006Kuchař - číšník - pohostinství
65-51-H/007Hostinský
65-52-H/001Kuchař
65-53-H/001Číšník - servírka
66 Obchod47
66-51-H/01Prodavač66-51-H/002 Prodavač17161, 4, 26,66-41-M/01Obchodník
66-51-H/003Prodavač - potravinářské zboží
66-51-H/004Prodavač - smíšené zboží
66-51-H/005Prodavač - elektrotechnické zboží
66-51-H/006Prodavač - drogistické zboží
66-51-H/007Prodavač - motorová vozidla
66-51-H/008Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby
66-51-H/009Prodavač - textil a oděv
66-51-H/010Prodavač - obuv a kožená galanterie
66-51-H/011Prodavač - domácí potřeby
66-51-H/012Prodavač - drobné zboží
66-51-H/013Prodavač - hodiny a klenoty
66-51-H/014Prodavač - nábytek a bytové zařízení
66-51-H/015Prodavač - textil, oděvy a obuv
66-51-H/016Prodavač- drobné zboží, klenoty a nábytek
66-51-H/017Prodavač -průmyslové zboží
66-51-H/018Prodavač - květiny
66-51-H/020Prodavač - zbraně a střelivo
66-51-H/022Prodavač a výrobce lahůdek
66-52-H/01Aranžér66-52-H/001Aranžér12124, 22
69 Osobní a provozní služby47
69-51-11/01Kadeřník69-51-11/001Kadeřník17102, 4, 7a, 9a, 22, 26
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport47
82 Umění a užité umění47
82-51-H/02Umělecký truhlář a řezbář82-51-H/005Umělecký řezbář773, 5, 8a, 9a, 19, 2082-51-L/02,
82-48-L/01
82-51-L/51
Uměleckořemeslné
zpracování dřeva, Starožitník
Umělecké řemeslné
práce
82-51-H/006Umělecký truhlář
33-55-H/001Rámař-pozlacovač
82-51-H/03Zlatník a klenotník82-51-H/003Zlatník a klenotník15103, 9a, 2282-48-L/01
82-51-L/51
Starožitník
Umělecké řemeslné
práce
82-51-H/04Umělecký keramik82-51-H/009Umělecký keramik773,7a, 9a, 1982-48-L/01
82-51-L/51
Starožitník
Umělecké řemeslné
práce

C5 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl vydán
rámcový vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru
vzdělání
Nahrazovaný
obor
vzdělání
počet
žáků
na
učitele
OV v
1. r.
počet
žáků
na
učitele OV ve
2. až
3. r.
Zdravotní
způsobilost
podle
přílohy č. 2
k tomuto
nařízení
vlády"
Kód
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Název
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Poznámky
1234567891011
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-52-H/01Hutník21-52-H/005Hutník1281,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21
,22
21-53-H/01Modelář21-53-H/001Modelář12121,3,5,6,7a,8
,11,19,20,21,
22
21-55-H/01Slévač21-55-H/001Slévač12121,4,5,6,7a,8,
11,19,20,21
,22
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-55-H/01Klempíř23-55-H/002Klempíř -
strojírenská
výroba
12121,4,5,7a,11,
19,21
36-55-H/001Klempíř -
stavební
výroba
23-66-H/001Mechanik
opravář
23-55-H/02Karosář23-55-H/002Klempíř -
strojírenská
výroba
12121,4,5,7a, 9a,
19,21,27
23-56-H/01Obráběč kovů23-56-H/001Obráběč kovů12121,3,5,7a,
9a,19
23-56-H/002Obráběč kovů -
univerzáln
íobrábění
23-56-H/003Obráběč kovů -
soustružení
23-56-H/004Obráběč kovů -
frézování
23-56-H/005Obráběč kovů -
broušení
23-56-H/006Obráběč kovů -
obsluha číslicově
řízených strojů
23-57-H/01Kovář23-57-H/001Strojní kovář12121,3,5,7a,11,
19,20,21, 22
23-61-H/01Autolakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,5,7a,8a,
9a,10
23-62-H/01Jemný mechanik23-62-H/001Optik12121,3,5,9a,
19,22
23-62-H/006Jemný mechanik
23-63-H/001Hodinář
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-57-H/01Autoelektrikář26-57-H/001Autoelektrikář12123,9a,273 9-41-L/01Autotronik
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-H/01Chemik28-51-H/001Chemik laborant12127a,8a,9a,
10,19
28-52-H/007Chemik
28-53-H/001Operátor
farmaceutické
výroby
28-53-H/002Laborant
pro farmaceutickou
výrobu
28-55-H/001Gumař plastikář-
zpracování
kaučuku
28-56-E/01Papírenská výroba28-56-E/001Papírenské práce881,7a,8a,9a,
11,19,20,21
2 letý obor
vzdělání
28-56-E/503Zpracování papíru
28-57-H/01Výrobce a dekoratér
keramiky
28-57-H/007Keramik17107a,9a,19
28-62-H/003Malíř skla a keramiky
28-58-H/01Sklář - výrobce
a zušlechťovatel skla
28-58-H/001Sklář-duté
a lisované sklo
12103,5,9a,19,22
28-58-H/005Sklář
28-61-H/005Brusič skla
28-62-H/001Malíř skla
a keramiky-
malba skla
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-51-E/01Potravinářská výroba29-51-E/501Potravinářská výroba887c,8a,9a,
19, 26
3 letý obor vzdělání
29-54-E/003Cukrářské práce
29-55-E/001Mlékařské práce
29-56-E/002Řeznické a
uzenářské práce
29-51-E/02Potravinářské práce29-51-E/501Potravinářská výroba887c,8a,9a,19, 262 letý obor
vzdělání
29-53-E/002Pekařské práce
29-54-E/002Pečivářské a
cukrovinkářské
práce
29-58-E/001Konzervárenské
práce
29-51-H/01Výrobce potravin29-52-H/001Mlynář12109a, 19,2629-41-M/01Technologie
potravin
29-54-H/003Cukrovinkář -
pečivář - výroba
cukrovinek
29-54-H/004Cukrovinkář -
pečivář - výroba
trvanlivého pečiva
29-55-H/001Mlékař
29-55-H/002Mlékař - výroba
29-55-H/003Mlékař - prodej
29-57-H/002Sladovnik -
pivovarník
29-58-H/001Konzervář
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,
19,20,22
31-54-H/001Pletař
31-57-H/001Pracovník
v textilním
a oděvním
průmyslu
31-59-E/01Šití oděvů31-59-H/501Výroba konfekce884,9a,19,22,3 letý obor vzdělání
31-59-E/001Šití oděvů
31-59-E/503Výroba konfekce
31-59-E/02Šití prádla31-59-E/002Šití prádla884,9a,19,22,2 letý obor
vzdělání
31-59-E/503Výroba konfekce
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-54-H/02Mechanik dechových
a bicích hudebních
nástrojů
33-54-H/005Mechanik
dechových
a bicích
hudebních
nástrojů
12123,5,7a,9a,
19,22
33-43-M/01Výroba
hudebních
nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-H/01Tiskař na
polygrafických strojích
34-52-H/001Tiskař na
polygrafických
strojích
774,7a,9a,
19,22
34-52-L/01Tiskař na
polygrafických
strojích
34-57-H/01Knihař34-57-H/001Knihař12104,7a,9a34-57-L/01Technik
dokončovacího
zpracování
tiskovin
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-54-H/01Kameník36-54-H/001Kameník12101,4,5,7a,8,19
36-52-H/01Instalatér36-52-H/001Instalatér1277a,9a36-45-M/01Technická
zařízení
budov
36-52-H/02Mechanik plynových
zařízení
36-52-H/004Mechanik
plynových
zařízení
1277a,9a36-45-M/01Technická
zařízení
budov
36-56-H/01Kominík36-56-H/001Kominík12107a,9a,19,22
36-58-H/01Montér vodovodů
a kanalizací a obsluha
vodárenských zařízení
1277a,9a
36-62-H/01Sklenář36-62-H/001Sklenář12109a
36-65-H/01Vodař12719
36-66-H/01Montér suchých staveb36-66-H/001Montér
suchých
staveb
12127a,9a
37 Doprava a spoje
37-51-H/01Manipulant poštovního provozu a přepravy37-51-H/001Manipulant
poštovního
provozu
a přepravy
12102837-42-M/01Logistické a
finanční služby
37-52-H/01Železničář37-52-H/001Železničář12122737-41-M/01Provoz a
ekonomik a
dopravy
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-H/01Malíř a lakýrník23-61-H/001Lakýrník12124,7a,8a,
9a,10,19
36-57-H/001Malíř
41 Zemědělství a lesnictví
41-51-H/02Včelař41-51-H/013Včelař12128a,9a41-44-M/01Zahradnictví
41-52-E/01Zahradnické práce41-52-E/005Sadovnické
a květinářské
práce
884,7a,8a,
9a,19
3 letý obor
vzdělání
41-52-E/008Květinářské
práce -
květinářské
a aranžérské
práce
41-52-E/011Zahradnické
práce
41-52-E/510Zahradnická
výroba
41-53-E/003Včelařské, zelinářské
a ovocnářské
práce
41-53-H/01Rybář41-53-H/002Rybář1271, 4, 8a, 8b,
19,27
41-43-M/01Rybářství
41-53-H/02Jezdec a chovatel koní41-53-H/008Jezdec a
ošetřovatel
dostihových
koní
12101,4,7a,8a,9a,
10,11,19,21,22
41-43-L/52Trenérství
dostihových a
sportovních koní
41-53-H/010Chovatel koní
a jezdec
41-55-E/01Opravářské práce41-55-E/002Opravářské
práce
884,7a,9b,19,223 letý obor
vzdělání
41-56-H/01Lesní mechanizátor41-56-H/001Mechanizátor
lesní výroby
17101, 4,5,8a,9a,
11,19,20,22
41-45-M/01Mechanizace
a služby
41-57-H/01Zpracovatel dřeva41-57-H/001Zpracovatel
dřeva
17104,5,9a,19
,20,22
41-45-M/01Mechanizace
a služby
33-42-M/01Nábytkářská
a dřevařská
výroba
41-46-M/01Lesnictví
53 Zdravotnictví
53-41-H/01Ošetřovatel53-41-H/002Ošetřovatel1281,4,7a,8a,9a,
11,16,21,23
53-41-M/01Zdravotnický asistent
63 Ekonomika a administrativa
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-51-E/01Stravovací a
ubytovací služby
65-52-E/001Kuchařské práce887c,8a,9a,
19,26
3 letý obor
vzdělání
65-51-E/02Práce ve stravování65-51-H/501Provoz
společného
stravování
17107c,8a,9a,
19, 26
2 letý obor
vzdělání
65-51-E/501Provoz
společného
stravování
66 Obchod
66-51-E/01Prodavačské práce66-51-H/501Obchodní
provoz
881,4,7a,9a,
19,22,26
3 letý obor
vzdělání
66-51-E/003Prodavačské
práce
66-51-E/501Obchodní
provoz
66-53-H/01Operátor skladování66-53-H/003Operátor
skladování
12104,19,22
69 Osobní a provozní služby
69-53-H/01Rekondiční a
sportovní masér
69-53-H/001Rekondiční
a sportovní
masér
15107a,9a,
23,26
69-41-L/02Masér
sportovní a
rekondiční
69-54-E/01Provozní služby69-53-E/502Provoz
domácnosti
884,9a,192 letý obor
vzdělání
69-54-E/002Práce v
čistírnách
a prádelnách
69-55-E/003Práce ve
zdravotnických
a sociálních
zařízeních -
provozní práce
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
82 Umění a užité umění
82-51-H/05Vlásenkář a maskér82-51-H/011Vlásenkář
a maskér
779a82-48-L/01
82-51-L/51
Starožitník
Umělecké
řemeslné práce
82-51-H/06Umělecký štukatér82-51-H/004Umělecký
štukatér
777a,9a,
19,22
82-48-L/01
82-51-L/51
Starožitník
Umělecké
řemeslné práce
82-51-H/07Umělecký pozlacovač82-51-H/007Umělecký pozlacovač777a,9a82-48-L/01
82-51-L/51
Starožitník
Umělecké
řemeslné práce
82-51-H/08Umělecký sklenář82-51-H/010Umělecký
sklenář
779a82-48-L/01
82-51-L/51
Starožitník
Umělecké
řemeslné práce

Poznámka:

47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona.

C6 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

SkupinaKódObor
vzdělání,
pro který
byl vydán
rámcový
vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru
vzdělání
Nahrazovaný
obor
vzdělání
Počet
žáků
na učitele
OV
v 1. r.
Počet
žáků
na
učitele
OV
ve 2. až
3. r.
Zdravotní
způsobilost
podle
přílohy č. 2
k tomuto
nařízení
vlády
Kód
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Název
příslušných
oborů
nástavbového
studia
Poznámky
1234567891011
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-65-H/02Lodník23-65-H/009Strojník - lodní doprava12124,9b, 19,20,
22,23,27
23-51-E/01Strojírenské práce23-51-H/510Strojírenská výroba12121,3,5,7a,19,
20,21,22
3letý obor
vzdělání
23-56-H/507Obrábění kovů1212
23-51-E/004Zámečnické práce
a údržba
88
23-51-E/005Zámečnické práce
ve stavebnictví
88
23-51-E/501Strojírenská výroba1212
23-56-E/004Obráběcí práce88
23-56-E/501Obrábění kovů1212
23-57-E/002Kovářské práce88
23-64-E/002Strojně montážní práce - montérské práce88
23-64-E/003Strojně montážní práce - automontážní práce88
23-68-E/501Technické služby
v autoservisu
1010
23-68-H/506Technické služby
v autoservisu
1010
23-71-E/001Nožířské práce88
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-52-E/01Chemické práce28-52-E/501Chemická výroba12121,3,7a,8a,
9,10,19,22
2letý obor
vzdělání
28-55-E/501Gumárenská
a plastikářská výroba
1212
28-57-E/01Keramická výroba28-57-E/001Keramické práce883,7a,8a,
9,19
3letý obor
vzdělání
28-57-E/502Keramická výroba1212
28-58-E/01Sklářská výroba28-58-E/001Výroba lisovaného skla881,3,7a,
9a,19
3letý obor
vzdělání
28-58-E/002Výroba dutého skla88
28-58-E/003Zušlechťování skla88
28-63-E/01Bižuterní výroba23-54-E/001Výroba kovové bižuterie883,7a,9a,
19,22
2letý obor
vzdělání
28-63-E/501Bižuterní výroba77
28-64-E/001Práce při výrobě bižuterie
a ozdob, předmětů -
výroba bižuterie
88
28-64-E/002Práce při výrobě bižuterie
a ozdob, předmětů -
výroba ozdob, předmětů
88
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-62-H/01Výrobce pokrývek hlavy31-62-H/001Kloboučník17123,9a,19
31-57-E/01Textilní a oděvní výroba31-51-E/001Přádelnické práce882,3,8a,
10,19,22
2letý obor
vzdělání
31-53-E/003Tkalcovské práce88
31-54-E/001Pletařské práce88
31-57-E/501Textilní výroba1212
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-52-H/01Výrobce kožedělného zboží32-52-H/001Brašnář7103,7a,9a,
10,19
32-55-H/001Rukavičkář1212
32-56-H/001Sedlář710
32-54-H/01Výrobce obuvi32-54-H/006Obuvník12103,7a,9a,
10,19
32-41-E/01Kožedělná výroba32-41-E/501Výroba usní12123,7a,9a,
10,19
3letý obor
vzdělání
32-52-E/001Brašnářské
a sedlářské práce
88
32-54-E/001Obuvnické práce88
32-58-E/501Výroba obuvi1212
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-53-H/01Reprodukční grafik34-53-H/001Reprodukční grafik772834-53-L/01Reprodukční
grafik pro média
34-57-E/01Knihařské práce34-57-E/001Knihařské práce883,9a3letý obor
vzdělání
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-63-H/01Štukatér36-63-H/001Štukatér1274,7a,8a,
9a,19
36-51-E/01Dlaždičské práce36-51-E/002Dlaždičské práce882,4,5,7a3letý obor
vzdělání
36-51-H/002Dlaždič1212
36-55-E/01Klempířské práce ve stavebnictví36-55-E/001Klempířské práce
ve stavebnictví
664,19,223letý obor
vzdělání
36-57-E/01Malířské a natěračské práce36-57-E/005Malířské, lakýrnické a
natěračské práce - malířské
a natěračské práce
884,7a,9a,193letý obor
vzdělání
36-57-E/007Malířské, lakýrnické a
natěračské práce -
lakýrnické práce
88
36-57-E/508Malířské a natěračské práce1210
36-59-E/01Podlahářské práce36-59-E/001Podlahářské práce881,4,5,7a,9a,11, 213letý obor
vzdělání
36-62-E/01Sklenářské práce36-62-E/002Sklenářské práce881,4,7a,193letý obor
vzdělání
36-62-E/503Sklenářské práce1210
36-64-E/01Tesařské práce36-64-E/002Tesařské a truhlářské práce -
tesařské práce
661,4,5,11,
19,21, 22
3letý obor
vzdělání
36-67-E/01Zednické práce36-67-E/001Zednické práce881,4,7a,9a,
11,19,21,22
3letý obor
vzdělání
36-67-E/002Stavební práce88
36-67-H/502Stavební výroba1212
36-68-E/001Zelezobetonář-ské práce88
36-69-E/01Pokrývačské práce36-69-E/001Pokrývačské práce661,4,11,19,21,
22,23
3letý obor
vzdělání
41 Zemědělství a lesnictví
41-54-H/01Podkovář a zemědělský kovář41-54-H/002Kovář a podkovář12101,4,7a,8b,
19,27
41-45- M/01 64-41-L/51Mechanizace a služby Podnikání
41-56-H/02Opravář lesnických
strojů
23-66-H/001Mechanik opravář12121,3,5,7a,9b,
19, 21,27
41-45- M/01Mechanizace a služby
41-51-E/01Zemědělské práce41-51-E/006Farmářské práce881,4,7a,8a,10,273letý obor
vzdělání
41-51-E/501Zemědělská výroba1212
41-56-E/01Lesnické práce41-56-E/501Lesní výroba12121,4,5,8a,
10,19, 27
2letý obor
vzdělání
41-56-E/002Pěstební a lesnické práce88
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
75-41-E/01Pečovatelské služby69-55-E/005Práce ve zdravotnických
a sociálních zařízeních -
pečovatelské práce
881,9a,233letý obor
vzdělání
82 Umění a užité umění
82-51-H/01Umělecký kovář a zámečník, pasíř82-51-H/001Umělecký kovář a zámečník773,5,7a,8a,
9a,22
82-48-L/01

82-51-L/02

82-51-L/51
Starožitník
Umělecko- řemeslné zpracování dřeva
Umělecké řemeslné
práce
82-51-H/002Umělecký pasíř77
82-51-H/09Umělecký rytec82-51-H/012Umělecký rytec1274,7a,9a,1982-48-L/01

82-51-L/02

82-51-L/51
Starožitník
Umělecko- řemeslné zpracování dřeva
Umělecké řemeslné
práce

Poznámky:

1) Kód oborů nástavbového studia navazujících na příslušný obor vzdělání.

Je - li uveden přímo u označení skupiny oborů, je vhodný pro všechny obory vzdělání dané skupiny, které mají kódu písmeno H.

Je-li místo doplňkového třímístného kódu uvedeno xxx, patří sem všechny obory daného kódu bez ohledu na doplňkový třímístný kód.

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

6) V blocích učiva pro vulkanizaci 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku

7) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku

8) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho učitele odborného výcviku

9) 2letý obor

14) Výuka oboru bude zahájena od 1. 9. 2005

40) Profesní odborná příprava pro absolventy oboru Rodinná škola, platnost oboru vzdělání ukončena 31. 8. 2006

47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona

Oddíl D

D) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

D1 Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků na jednoho učitele
odborného výcviku - ročník
Kód oborů vzdělání
podle dřívějších
předpisů
Poznámky
1.2.-4.
1234567
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/001Ochrana a tvorba životního prostředí16-01-6
16-01-M/002Ochrana přírody a prostředí16-12-6
16-01-M/004Ekologie a ochrana krajiny16-22-6
16-01-M/005Ochrana a obnova životního prostředí16-29-6
16-02-M/001Průmyslová ekologie16-97-6/02
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-41-M/001Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek21-40-6/03
21-41-M/002Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek21-40-6/04
21-41-M/003Užitá geologie21-45-6
21-42-M/001Těžba a zpracování kamene21-44-6
21-43-M/001Hutnictví22-35-6
21-43-M/002Řízení a kontrola výroby22-36-6
21-44-M/001Slévárenství22-34-6
21-43-L/001Hutník operátor12822-62-4
21-44-L/001Technik modelářských zařízení1212nebyl přidělen
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-M/001Strojírenství23-81-631)
23-41-M/004 Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním23-99-6/015)
23-41-M/003 Řízení jakosti ve strojírenství23-97-6/08
23-45-M/003 Strojník požární techniky24-97-6/0133)
23-45-M/004Silniční doprava37-44-6
23-43-L/008Mechanik přípravář pro kovovýrobu121224-99-4/02
23-44-L/001Mechanik strojů a zařízení121224-13-4
23-45-L/001Mechanik seřizovač121224-11-4
23-45-L/003Mechanik seřizovač-programování a obsluha technologických pracovišť121024-11-4/044)
23-45-L/004Mechanik seřizovač-mechatronik121024-11-4/05
23-45-L/005Mechanik číslicově řízených strojů121024-12-4
23-45-L/009Letecký mechanik121024-53-4
23-45-L/011Mechanik - operátor sklářských strojů121224-99-4/015)
23-69-L/001Technik - puškař121224-41-4
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-M/002Elektrotechnika26-84-6
26-42-M/001Zařízení silnoproudé elektrotechniky26-61-6
26-43-M/004Slaboproudá elektrotechnika26-65-631)
26-44-M/001Automatizační technika26-66-631)
26-45-M/004Digitální telekomunikační technika37-49-631)
26-46-M/001Obrazová a zvuková technika - technické zaměření26-68-6/01
26-46-M/002Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření26-68-6/02
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě37-41-6
26-47-M/001Výpočetní technika26-17-6
26-47-M/002Elektronické počítačové systémy26-69-6
26-47-M/003Informační technologie - aplikace osobních počítačů26-97-6/12
26-47-M/004 Správce informačních systémůnebyl přidělen5)
26-47-M/006Počítačové elektronické systémy26-96/015)
26-42-L/001Mechanik silnoproudých zařízení12726-70-4
26-43-L/001Mechanik elektronik121026-72-4
26-43-L/006Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů121026-97-4/08
26-45-L/005Telekomunikační mechanik121026-97-4/14
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-M/007Výroba celulózy a papíru28-53-6
28-41-M/008Chemicko - farmaceutická výroba28-62-6
28-44-M/001Aplikovaná chemie28-37-631)
28-45-M/001Technologie skla27-27-6
28-46-M/001Technologie keramiky27-26-6
28-42-L/001Operátor gumárenské a plastikářské výroby171228-59-4
28-42-L/012Chemik - operátor - průmyslová chemie121228-60-4/01
28-46-L/002Technologie výroby keramiky a porcelánu121227-99-4/015)
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-M/001 Technologie potravin29-08-6
29-42-M/001Analýza potravin29-51-6
29-43-M/001Technologie potravin - výroba cukru cukrovinek29-08-6/01
29-43-M/002Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv29-08-6/02
29-43-M/003Technologie potravin - zpracování mouky29-08-6/03
29-44-M/001Technologie potravin - zpracování masa29-08-6/06
29-45-M/001Technologie potravin - kvasná technologie29-08-6/04
29-45-M/002Technologie potravin - výroba nápojů29-08-6/08
29-46-M/001Technologie potravin - zpracování mléka29-08-6/05
29-47-M/001Technologie potravin - technologie tuků29-08-6/09
29-48-M/001Technologie potravin - konzervace potravin29-08-6/07
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-M/003Modelování pletenin31-27-6
31-41-M/004Textilní výroba a podnikatelství31-28-6
31-41-M/007Textilní technologie - pletařství31-26-6/03
31-42-M/001Zušlechťování textilií31-24-6
31-43-M/001Oděvnictví31-25-6
31-43-M/002Oděvnictví - technologie oděvů31-25-6/014)
31-43-M/003Oděvnictví - konstrukce oděvů31-25-6/024)
3-43-M/006Krejčová - podnikatelka31-64-64)
31-41-L/008Operátor textilní výroby121231-38-4
31-43-L/003Operátor oděvní výroby121231-37-4
31-43-L/004Operátor oděvní výroby - oděvní výroba121231-37-4/01
31-43-L/006Operátor oděvní výroby - obchodní činnost121231-37-4/03
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-M/002Zpracování usní, plastů a pryže32-32-6
32-44-M/005Technické a informační služby32-99-65)
32-42-L/001Operátor kožedělné výroby121032-43-4
32-43-L/001Operátor kožešnické výroby121032-44-4
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-M/001Dřevařství33-31-6
33-41-M/002Dřevěné konstrukce33-36-6
33-42-M/001Nábytkářství33-32-6
33-42-M/002Čalounictví33-35-6
33-42-M/003Nábytkářská a dřevařská výroba33-44-6
33-43-M/001Výroba hudebních nástrojů33-37-6
33-43-M/002Výroba hudebních nástrojů - výroba hudebních nástrojů33-37-6/01
33-43-M/003Výroba hudebních nástrojů - akustika a zvuková technika33-37-6/02
33-43-M/004Výroba hudebních nástrojů - management prodeje hudebních nástrojů33-37-6/03
33-41-L/006Operátor dřevařské a nábytkářské výroby121233-41-4
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/001Polygrafie34-31-6
34-41-M/002Počítačová grafika34-99-6/015)
34-42-M/001Obalová technika34-32-6
34-52-L/001Tiskař na polygrafických strojích7734-53-4
34-53-L/002Reprodukční gragik pro média77nebyl přidělen
34-57-L/001Technik dokončovacího zpracování tiskovin77nebyl přidělen
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-M/001Pozemní stavitelství36-32-6
36-42-M/006Dopravní stavitelství36-53-6
36-42-M/007Vodohospodářské stavby36-54-6
36-42-M/010Inženýrské stavitelství - vodní stavby36-70-6/02
36-42-M/011Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství36-70-6/04
36-42-M/012Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství36-70-6/01
36-42-M/014Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství36-70-6/03
36-43-M/001Stavební materiály36-47-6
36-45-M/002Technická zařízení budov36-52-6
36-46-M/002Geodézie - geodézie36-55-6/01
36-46-M/003Geodézie - katastr nemovitostí36-55-6/02
36-47-M/001Stavebnictví36-46-6
36-45-L/002Mechanik tepelných zařízení12736-68-4/00
37 Doprava a spoje
37-41-M/005Provoz a ekonomika letecké dopravy37-97-6/04
37-41-M/006Provoz a ekonomika dopravy37-43-6
37-44-6/02
37-45-6
37-47-6
37-41-M/007Provoz a ekonomika lodní dopravynebyl přidělen
37-42-M/001Poštovní a peněžní služby1237-97-6/05
37-41-L/009Operátor provozu a ekonomiky dopravy1037-58-4
37-42-L/003 Poštovní manipulant121237-97-4/02
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/001Požární ochrana39-63-632)
39-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení23-97-6/01
39-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika23-97-6/05
39-41-M/003Mechatronika26-44-6
39-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství26-97-6
39-41-L/001Autotronik1212nebyl přidělen
39-41-L/002Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov1212nebyl přidělen
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/001 Rostlinolékařství42-35-6
41-41-M/001Agropodnikání42-22-6
41-42-M/001Vinohradnictví42-14-6
41-43-M/001Rybářství42-15-6
41-43-M/002Chovatelství42-32-6
41-44-M/001Zahradnictví42-11-6
41-45-M/001Mechanizace a služby42-17-6
41-46-M/001Lesnictví42-19-6
41-46-M/003Myslivecké hospodářství42-23-6
41-41-L/007Zemědělský podnikatel121245-97-4/01
41-43-L/004Chovatel cizokrajných zvířat6645-55-4
43 Veterinářství a veterinární prevence
43-41-M/001Veterinární prevence43-30-6
53 Zdravotnictví
53-41-M/001Všeobecná sestra53-01-637)
53-41-M/007Zdravotnický asistentnebyl přidělen35)
53-41-M/008Nutriční asistentnebyl přidělen14)
53-43-M/001Zdravotní laborant53-08-612)
53-43-M/005Laboratorní asistentnebyl přidělen14)
53-43-M/002Farmaceutický laborant53-11-612)
53-44-M/001Zubní technik53-10-612)
153-44-M/002Ortopedicko - protetický technik53-30-612)
53-44-M/003Oční technik53-31-613)
53-44-M/006Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníkanebyl přidělen35)
53-44-M/007Asistent zubního technikanebyl přidělen14)
53-44-M/008Ortoticko-protetický techniknebyl přidělen14)
53-45-M/001 Dietní sestra53-04-612)
61 Filozofie, teologie
61-41-M/001Teologické disciplíny61-82-6
63 Ekonomika a administrativa
63-41-M/003Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem63-15-65)
63-41-M/004Obchodní akademie63-17-6
63-4l - M/006Obchodně podnikatelská činnost63-30-6
63-41-M/007Obchod a podnikání63-64-65)
63-41-M/009Podnikání, obchod a služby63-99-6/015)
63-4l - M/010Podnikatelská činnost63-99-6/035)
63-41-M/011 Podnikání a management63-99-6/045)
63-4-M/013Podnikatel63-99-6/085)
63-41-M/04Podnikatelství63-99-6/115)
63-41-M/015 Podnikání a řízení firem63-99-6/125)
63-41-M/016Podnikání a obchod63-99-6/175)
63-41-M/017Specialista pro obchodní a manažerskou činnost63-99-6/185)
63-41-M/018Podnikové hospodaření63-99-6/245)
63-41-M/019Firemní a finanční management63-99-6/325)
63-41-M/020Ekonomika a management63-99-6/335)
63-41-M/021 Obchodní podnikatel a manager63-99-6/345)
63-41-M/022Podnikatel pro obchod a služby63-99-6/405)
63-41-M/023Asistent podnikatele63-99-6/445)
63-41-M/024Podnikatelství pro obchod a peněžnictví63-99-6/465)
63-41-M/025Zahraniční obchod63-99-6/495)
63-41-M/026Manažer pro střední stupeň řízení63-99-6/515)
63-41-M/027Podnikání, řízení a obchod63-99-6/545)
63-41-M/028Firemní ekonom63-99-6/555)
63-41-M/030Podnikatelská administrativa63-99-6/615)
63-41-M/031Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním63-99-6/625)
63-41-M/032Ekonomika soukromého podnikání63-99-6/645)
63-41-M/033Obchodní manager63-99-6/795)
63-41-M/034Ekonomika a podnikání 63-99-6/845)
63-41-M/035Asistent pro střední management63-99-6/875)
63-41-M/036Ekonom63-99-6/905)
63-41-M/037Provoz a řízení kulturních subjektůnebyl přidělen5)
63-41-M/038Obchodně podnikatelské činnosti63-99-6/825)
63-41-M/039Podnikatel63-64-65)
63-41-M/040Informatika v ekonomicenebyl přidělen
63-41-M/041Provoz a řízení obchodních a výrobních firem63-99-6/865)
63-42-M/001Výpočetní technika a technika administrativy63-99-6/415)
63-42-M/002Zpracování ekonomických dat63-99-6/935)
63-43-M/001Bankovnictví a pojišťovnictví63-99-6/155)
63-43-M/002Bankovnictví - manager63-99-6/525)
63-43-L/001Peněžní manipulant121237-97-4/01
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-M/001Podnikání a služby42-21-6
64-41-M/002Umělecká produkce82-99-6/125)
64-42-M/001Management v oblasti životního prostředí16-98-6/01
64-42-M/002Management hutnictví22-98-6/01
64-42-M/003Strojírenská technická administrativa23-86-6
64-42-M/007Obchodní management ve strojírenství23-97-6/02
64-42-M/008Výrobní management ve strojírenství23-97-6/03
64-42-M/009Management strojírenství23-98-6/01
64-42-M/010Technická administrativa - elektrotechnika26-90-6
64-42-M/011Management v elektrotechnice26-98-6/01
64-42-M/012Management aplikace osobních počítačů26-98-6/02
64-42-M/013Management elektrotechniky26-98-6/51
64-42-M/014Management výpočetní techniky26-98-6/52
64-42-M/015Management organizační a výpočetní techniky26-98-6/53
64-42-M/016Management sklářství27-98-6/01
64-42-M/017Management technické chemie silikátů27-98-6/02
64-42-M/018Řízení chemických výrob - podnikání a management28-38-6/03
64-42-M/019Management chemických výrob a spotřební chemie28-98-6
64-42-M/020Management chemických výrob a spotřební chemie28-98-6/01
64-42-M/021Management výroby celulózy a papíru28-98-6/02
64-42-M/022Management potravinářských výrob29-98-6/01
64-42-M/023Management textilu31-98-6/01
64-42-M/024 Management textilu a oděvnictví31-98-6/02
64-42-M/025Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi32-98-6/01
64-42-M/026Management obalové techniky34-98-6/01
64-42-M/027Management ve stavebnictví36-98-6/01
64-42-M/028Stavební podnikatel a manažér36-99-6/035)
64-42-M/029Management v automobilové dopravě37-54-6
64-42-M/030Management dopravy, pošt a telekomunikací37-98-6/01
64-42-M/031Management železniční dopravy37-98-6/02
64-42-M/032Management v dopravě37-98-6/03
64-42-M/033Management zemědělství a lesnictví42-98-6/01
64-42-M/034Management obchodních firem a sportovních klubů63-98-6/01
64-42-M/035Management techniky administrativy63-98-6/02
64-42-M/036Management obchodu63-98-6/03
64-42-M/037Management obchodu a služeb63-98-6/04
64-42-M/038Management drobného podnikání a obchodu63-98-6/06
64-42-M/039Management obchodu a služeb63-98-6/515)
64-42-M/040Management cestovního ruchu63-98-6/52
64-42-M/041Management v pohostinství63-98-6/58
64-42-M/042Management administrativy a správy63-98-6/62
64-42-M/043Management a turismus63-99-6/135)
64-42-M/044Manažér mezinárodní přepravy a obchodu63-99-6/885)
64-42-M/045Management užitého umění82-98-6/515)
64-42-M/047Management asistent podnikatele ve strojírenství23-98-6/02
64-42-M/048Management a podnikání v umění a reklamě82-98-65)
64-42-M/051Management obchodního podnikání63-98-6/63
64-42-M/052Management sportovních zařízenínebyl přidělen5)
64-43-M/002Ekonomika zemědělství a výživy42-18-6
64-43-M/003Ekonomika zemědělství a výživy - podnikání a služby42-18-6/02
64-43-M/005Ekonomika obchodu a služeb63-99-6/665)
64-43-M/006Ekonomika oděvnictví63-99-6/675)
64-43-M/007Ekonomika a cestovní ruch63-99-6/785)
64-43-M/008Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch42-18-6/01
64-42-L/012Obchodně provozní pracovník civilního letectví121264-68-4
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-M/002Gastronomické služby63-99-6/925)
65-42-M/004Hotelnictví a turismus63-71-6
65-42-M/005Management turismu a služeb63-98-6/545)
65-42-M/006Management turistických služeb63-98-6/565)
65-42-M/007Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch63-99-6/475)
65-42-M/008Managering hotelů a cestovního ruchu63-99-6/505)
65-42-M/009Pracovník cestovního ruchu63-99-6/565)
65-42-M/010Služby a cestovní ruch63-99-6/855)
65-42-M/011Služby cestovního ruchunebyl přidělen
65-41-L/005Číšník171264-44-4
65-41-L/006Kuchař171264-45-4
66 Obchod
66-41-M/001Obchod a marketing63-95-6/105)
66-43-M/001Knihkupectví63-29-6
66-43-M/002Knihkupecké a nakladatelské činnosti63-99-6/025)
66-41-L/008Obchodník121264-61-4:01
64-61-4
64-97-4/01
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-M/003 Právni činnost68-99-6/025)
68-41-M/005Komerční právo68-99-6/055)
68-41-M/006Právní administrativa63-95-6/095)
68-42-M/001Ochrana osob a majetku68-99-6/015)
68-42-M/002Veřejnoprávní ochrana68-99-6/075)
68-42-M/003Bezpečnostně právní činnost68-52-630)
68-43-M/001Veřejnosprávní činnost63-69-6
68-43-M/002Diplomatické služby a Public Relations63-95-6/115)
68-43-M/003Veřejná správa63-99-6/145)
68-43-M/004Veřejně správní činnost63-99-6/395)
68-43-M/005 Provoz diplomatických služebnebyl přidělen
69 Osobní a provozní služby
69-41-M/001Masér sportovní a rekondiční63-99-6/435)
69-41-L/004 Kosmetička151064-46-410)
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/001 Knihovnické a informační systémy a služby72-37-6
72-4T-M/002Metody a technika informační práce72-38-6
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/004 Pedagogika volného času76-48-6
75-3-M/005Předškolní a mimoškolní pedagogika76-50-6
75-31-M/008Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku76-99-6/055)
75-31-M/010Pedagogika pro asistenty ve školstvínebyl přidělen
75-41-M/003Sociální péče - pečovatelská činnost75-46-6/01
75-41-M/004Sociální péče - sociálněsprávní činnost75-46-6/02
75-41-M/005Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny75-46-6/03
75-41-M/008Sociální činnost - sociální pečovatelství76-52-6/01
75-41-M/009Sociální činnost - sociální vychovatelství76-52-6/02
75-41-M/010Sociální činnost v prostředí etnických minorit75-97-63)
75-41-M/012Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost76-45-6/01
75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost76-45-6/02
78 Obecně odborná příprava
78-41-M/003Rodinná škola - sociální služby63-44-6/015)
78-41-M/004Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby63-44-6/025)
78-41-M/005Rodinná škola - veřejnosprávní služby63-44-6/035)
78-42-M/001 Technické lyceum39-97-5/01
78-42-M/002Ekonomické lyceum63-97-5/04
78-42-M/003Pedagogické lyceum76-97-5/03
78-42-M/004Waldorfské lyceumnebyl přidělen
78-42-M/005Zdravotnické lyceumnebyl přidělen14)
78-42-M/006Přírodovědné lyceumnebyl přidělen14)
79 Obecná příprava
79-41-K/401Gymnázium - všeobecné79-02-54leté
79-41-K/601Gymnázium - všeobecné79-02-56leté
79-41-K/801Gymnázium - všeobecné79-02-58leté
79-4-K/402Gymnázium - matematika79-02-5/014leté
79-41-K/602Gymnázium - matematika79-02-5/016leté
79-41-K/802Gymnázium - matematika79-02-5/018leté
79.41-K/403Gymnázium - matematika a fyzika79-02-5/024leté
79-41-K/603Gymnázium - matematika a fyzika79-02-5/026leté
79-41-K/803Gymnázium - matematika a fyzika79-02-5/028leté
79-41-K/404 Gymnázium - přírodovědné předměty79-02-5/194leté
79-41-K/604Gymnázium - přírodovědné předměty79-02-5/196leté
79-41-K/804Gymnázium - přírodovědné předměty79-02-5/198leté
79-41-K/405Gymnázium - programování79-02-5/384leté
79-41-K/605Gymnázium - programování79-02-5/386leté
79-41-K/805Gymnázium - programování79-02-5/388leté
79-41-K/407Gymnázium - estetickovýchovné předměty79-02-5/724leté
79-41-K/607Gymnázium - estetickovýchovné předměty79-02-5/726leté
79-41-K/807Gymnázium - estetickovýchovné předměty79-02-5/728leté
79-41-K/408Gymnázium - živé jazyky79-02-5/734leté
79-41-K/608Gymnázium - živé jazyky79-02-5/736leté
79-41-K/808Gymnázium - živé jazyky79-02-5/738leté
79-41-K/409Gymnázium - klasické jazyky79-02-5/744leté
79-4-K/609Gymnázium - klasické jazyky79-02-5/746leté
79-41-K/809Gymnázium - klasické jazyky79-02-5/748leté
79-41-K/610Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce79-02-5/756lete
79-41-K/810Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce79-02-5/758leté
79-41-K/411Gymnázium - humanitní předměty79-02-5/794leté
79-4-K/611Gymnázium - humanitní předměty79-02-5/796leté
79-41-K/811Gymnázium - humanitní předměty79-02-5/798leté
79-41-K/413Gymnázium - tělesná výchova79-02-5/764leté
79-41-K/613Gymnázium - tělesná výchova79-02-5/766leté
79-41-K/813Gymnázium - tělesná výchova79-02-5/768leté
79-41-K/420Gymnázium - sportovní přípravanebyl přidělen4leté
79-41-K/620Gymnázium - sportovní přípravanebyl přidělen6leté
79-4T-K/820Gymnázium - sportovní přípravanebyl přidělen8leté
82 Umění a užité umění
82-41-M/001Užitá malba82-22-6
82-41-M/002 Užitá fotografie a média82-23-6
82-41-M/003Scénická technika82-30-6
82-41-M/005Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů82-31-6/03
82-41-M/007Propagační výtvarnictví - propagační grafika82-32-6/01
82-41-M/008Propagační výtvarnictví - výstavnictví82-32-6/02
82-41-M/009Propagační výtvarnictví - aranžování82-32-6/04
82-41-M/010Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace82-32-6/05
82-41-M/012Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické ryti82-33-6/01
82-41-M/013Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství82-33-6/02
82-41-M/014Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví82-33-6/03
82-41-M/015Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenu82-33-6/04
82-41-M/016Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání82-33-6/05
82-41-M/018Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství82-34-6/01
82-41-M/022Modelářství a návrhářství oděvů82-37-6
82-4-M/023Tvorba hraček a dekorativních předmětů82-40-6
82-41-M/024 Design světelných objektů82-41-6
82-41-M/026Konstrukce a tvorba nábytku82-42-6
82-41-M/028Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků82-44-6
82-41-M/030Tvarování dřeva a řezbářství82-49-6
82-41-M/031Uměleckořemeslná stavba varhan82-99-6/055)
82-41-M/032Grafika v reklamní praxi82-99-6/095)
82-41-M/033Design interiérů82-99-6/115)
82-41-M/034 Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design82-31-6/01
82-41-M/035Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin82-32-6/03
82-41-M/036Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení82-34-6/02
82-41-M/037Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky82-34-6/03
82-41-M/038Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství82-34-6/04
82-41-M/039Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla82-35-6/01
82-41-M/040Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla82-35-6/02
82-41-M/041Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla82-35-6/03
82-41-M/042Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla82-35-6/04
82-41-M/043Výtvarné zpracování skla - rytí skla82-35-6/05
82-4-M/044Výtvarné zpracováni skla - tvorba a výroba skleněných figurek82-35-6/06
82-41-M/045 Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie82-35-6/07
82-41-M/046Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba82-36-6/01
82-41-M/047Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba82-36-6/02
82-41-M/048Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba82-36-6/03
82-41-M/049Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií82-36-6/04
82-41-M/050Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba82-36-6/05
82-41-M/051Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba82-36-6/06
82-41-M/052Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní82-36-6/07
82-41-M/053Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů82-36-6/08
82-41-M/054 Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic82-43-6/01
82-41-M/055Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství82-43-6/02
82-41-M/056Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování82-43-6/03
82-41-M/057Tvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovu82-43-6/04
82-41-M/058Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba82-48-6/02
82-41-M/061Virtuální grafikanebyl přidělen5)
82-42-M/001Konzervátorství a restaurátorství82-45-6
82-42-M/002Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene82-48-6/01
82-43-M/001Foto-video reportér-producent82-99-6/105)
82-44-M/002Ladění klavírů82-47-6
82-48-L/001Starožitník6685-57-45)
82-51-L/003Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické6685-03-4/01
82-51-L/004Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské6685-03-4/04
82-51-L/006Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské6685-04-4/01
82-51-L/007Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské6685-04-4/02
82-51-L/008Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské6685-04-4/03
82-51-L/009Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje6685-05-4/01
82-51-L/010Uměleckořemeslné stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje6685-05-4/02
82-51-L/011Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské6685-06-4/01
82-51-L/012Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka6685-06-4/04
82-51-L/014Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky-práce keramické6685-07-4/04
82-51-L/017Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování6685-09-4/01
82-51-L/018Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí6685-09-4/02
82-51-L/019 Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže6685-09-4/03
82-51-L/020Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla6685-09-4/04
82-51-L/022Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky-práce kamenosochařská6685-07-4/01
82-51-L/024 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké6685-03-4/03
82-51-L/027Uměleckořemeslné stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje6685-05-4/03
82-51-L/029Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské6685-06-4/02

D2 Obory vzdělání nástavbového studia - dobíhající soustava, platnost ukončena k 1. 9.2012 počínaje 1. ročníkem

SkupinaKódObor vzdělání------Kód oborů
vzdělání podle
dřívějších
předpisů
Poznámky
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-L/501Hornictví21-53-4
21-43-L/504Hutnictví22-35-4
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/506Provozní technika24-18-4
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/501Elektrotechnika26-75-4
26-41-L/506Provozní elektrotechnika26-77-4
26-45-L/503Zařízení sdělovací techniky26-76-4
26-46-L/505Autoelektronika26-97-4/04
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/501Provozní chemie28-17-4
28-42-L/502Provozní chemie - chemicko-technologické procesy28-17-4/01
28-42-L/503Provozní chemie - výroba celulózy a papíru28-17-4/04
28-42-L/505Provozní chemie - zpracování kaučuku a plastů28-17-6/02
28-42-L/506Provozní chemie - analytická chemie28-17-6/03
28-45-L/501Sklářský průmysl27-33-4
128-46-L/501Keramický průmysl27-31-4
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-L/501Potravinářská technologie29-05-6
29-41-L/502Potravinářský průmysl29-59-4
29-43-L/502Potravinářská technologie - výroba cukru a cukrovinek29-05-4/01
29-43-L/503Potravinářská technologie - průmyslová výroba krmiv a mlynářství29-05-4/02
29-43-L/504Potravinářská technologie - zpracování mouky29-05-4/03
29-44-L/502Potravinářská technologie - zpracování masa29-05-4/06
29-45-L/50Potravinářská technologie - kvasná technologie29-05-4/04
29-46-L/502Potravinářská technologie - zpracování mléka29-05-4/05
29-48-L/50Potravinářská technologie - konzervárenství29-05-4/07
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-L/503Textilní průmysl31-39-4
31-41-L/504Textilní průmysl - textilní technologie31-39-4/02
31-41-L/505Textilní výroba a podnikatelství31-28-44)
31-42-L/502Textilní průmysl - zušlechťování textilií31-39-4/03
31-43-L/501Oděvnictví31-25-4
31-43-L/503Krejčí - podnikatelnebyl přidělen
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-42-L/502Kožedělná výroba32-46-4
32-43-L/502 Kožešnická konfekce32-45-4
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-L/502Dřevařská a nábytkářská výroba33-38-4
33-43-L/501Výroba hudebních nástrojů33-37-6
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-L/501Polygrafický průmysl34-54-4
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-42-L/502Silniční stavitelství36-97-4/10
36-44-L/502Stavební provoz36-62-4
36-45-L/505Technik plynových zařízení a tepelných soustav36-97-4/07
37 Doprava a spoje
37-41-L/503Dopravní provoz37-57-4
37-42-L/501Poštovní provoz37-56-4
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
39-08-L/501Požární ochrana39-63-630)
39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízenínebyl přidělen
41 Zemědělství a lesnictví
41-41-L/503Zemědělství45-12-4
41-41-L/504Zemědělství - rybářství45-12-4/01
4-43-L/507Trenérství dostihových a sportovních koní45-86-4
41-44-L/501Zahradnictví45-11-4
41-45-L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství45-26-4
41-46-L/502Lesní hospodářství45-21-4
63 Ekonomika a administrativa
63-41-L/501Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem63-15-65)
63-4-L/503Podnikání, obchod a služby63-99-6/015)
63-41-L/504Podnikání a management63-99-6/045)
63-41-L/505Podnikatel63-99-6/085)
63-41-L/506Základy podnikání63-99-6/175)
63-41-L/507Podnikové hospodaření63-99-6/245)
63-41-L/509Podnikatel pro obchod a služby63-99-6/405)
63-41-L/510Podnikatelství pro obchod a peněžnictví63-99-6/465)
63-41-L/511Podnikatelství malých firem63-99-6/575)
63-41-L/512Podnikatelská administrativa63-99-6/615)
63-41-L/513Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním63-99-6/625)
63-41-L/514Obchodní manager63-99-6/795)
63-41-L/515Obchodné podnikatelské činnosti63-99-6/825)
63-41-L/516Provoz a řízení obchodních a výrobních firem63-99-6/865)
63-42-L/502Technickohospodářské a správní činností64-28-4:01
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-L/504Podnikání v oborech strojírenství24-96-44),15)
64-41-L/505Podnikání v oborech elektrotechniky a telekomunikací26-96-44),15)
64-41-L/508Podnikání v oborech potravinářství29-96-44),15)
64-41-L/515Podnikání v technických povoláních39-96-415)
64-41-L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství45-96-415)
64-41-L/521Podnikání v oborech obchodu a služeb64-96-415)
64-41-L/523Podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné uměleckořemeslné výroby85-96-415)
64-41-L/524Podnikánínebyl přidělen14)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/502Veřejné stravování63-97-6/555)
65-4-L/503Gastronomické služby63-99-6/925)
65-41-L/504Společné stravování64-21-4
65-42-L/502Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch63-99-6/475)
66 Obchod
66-41-L/501Provoz obchodu64-11-4
66-42-L/503Propagace64-62-4
66-44-L/501Skladové hospodářství64-27-4
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-L/501Veřejné pořádková činnost68-55-6
68-42-L/503Veřejnoprávní ochrana68-99-6/075)
68-42-L/504Policejní činnost68-56-630)
68-42-L/581Policejně správní a technickohospodářské činnosti30)
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/502Vlasová kosmetika64-26-4
69-41-L/503Pleťová kosmetika64-35-4
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-L/501Vychovatelství pro ústavy sociální péče76-51-63)
82 Umění a užité umění
82-41-L/501Textilní výtvarnictví82-36-65)
82-41-L/503Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství82-33-6/025)
82-42-L/501Konzervátorství a restaurátorství82-45-65)
82-51-L/501Umělecké řemeslné práce85-01-4
82-51-L/536Scénická tvorba85-02-4

D3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž platnost končí k 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem

SkupinaKódObor vzdělání--Kód oborů
vzdělání podle
dřívějších
předpisů
Poznámky
21-41-M/005Užitá geologie - stavební geologie a ekologie21-45-6/02
23-45-M/006Silniční doprava - diagnostika vozidel37-44-6/04
23-45-L/513Textilní průmysl - provoz textilních strojů31-39-4/01
23-45-L/514Silniční doprava - provoz a údržba vozidel37-44-6/01
32-42-M/001Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba galanterního zboží32-31-6/02
32-44-M/004Výroba obuvi a galanterního zboží - administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží32-31-6/03
32-44-M/006Výroba obuvi a galanterního zboží - výroba obuvi32-31-6/01
65-41-M/001Provoz hotelů a společného stravování63-16-6
75-31-M/003Speciální pedagogika ve vězeňské službě76-47-63)

D4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2009/2010 počínaje prvním ročníkem.

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků
na jednoho učitele
odborného výcviku -
ročník
Kód oborů
vzdělání podle
dřívějších předpisů
Poznámky
1.2.-4.
1234567
28 Technická chemie a chemie silikátu
28-44-M/002Aplikovaná chemie - analytická chemie28-37-6/01
28-44-M/003Aplikovaná chemie - chemická technologie28-37-6/02
28-44-M/004Aplikovaná chemie - farmaceutické substance28-37-6/03
28-44-M/005Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí28-37-6/04
28-44-M/006Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii28-37-6/05
28-44-M/007Aplikovaná chemie - podnikový management28-37-6/06

D5 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy nejpozději do 31. srpna 2007

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl vydán
rámcový vzdělávací
program
KódNahrazovaný
obor
vzdělání
Nejvýše žáků
na jednoho učitele
odborného
výcviku
ročník
Zdravotní
způsobilost
podle přílohy č. 2
k tomuto
nařízení
Poznámky
1.2.-4.
123456789
16 Ekologie a ochrana životního prostředí47
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství47
23 Strojírenství a strojírenská výroba47
23-41-M/01Strojírenství23-41-M/001Strojírenství28
23-41-M/003Řízení jakosti ve strojírenství
23-41-M/004Strojírenství a administrativní
technika s rozšířeným
jazykovým vyučováním
39-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení
39-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika
39-41-M/003Mechatronika
39-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství
26-47/M002Elektronické počítačové systémy
23-45-M/01Dopravní prostředky23-45-M/004Silniční doprava28
23-45-M/005Silniční doprava - provoz a údržba vozidel
23-45-M/006Silniční doprava - diagnostika vozidel
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika47
26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3, 9a, 22
26-42-M/001Zařízení silnoproudé elektrotechniky
26-43-M/004Slaboproudá elektrotechnika
26-44-M/001Automatizační technika
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací
technika v dopravě
39-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení
39-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika
39-41-M/003Mechatronika
39-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství
26-45-M/01Telekomunikace26-45-M/004Digitální telekomunikační technika3,22Také nástavbové studium
26-45-L/005Telekomunikační mechanik
28 Technická chemie a chemie silikátů47
28-44-M/01Aplikovaná chemie28-44-M/001Aplikovaná chemie9a
28-44-M/002Aplikovaná chemie - analytická chemie
28-44-M/003Aplikovaná chemie - chemická technologie
28-44-M/004Aplikovaná chemie - farmaceutické substance
28-44-M/005Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí
28-44-M/006Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii
28-44-M/007Aplikovaná chemie - podnikový management
28-41-M/008Chemicko - farmaceutická výroba
31-42-M/001Zušlechťování textilií
29 Potravinářství a potravinářská chemie47
29-42-M/01Analýza potravin29-42-M/001Analýza potravin3, 9a. 22, 26
31 Textilní výroba a oděvnictví47
31-41 -M/01Textilnictví31-41-M/003Modelování pletenin4, 9a, 19
31-41-M/004Textilní výroba a podnikatelství
31-41-M/007Textilní technologie-pletařství
31-41-L/008Operátor textilní výroby
31-42-M/001Zušlechťování textilií
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů47
32-41-M/01Zpracování usní, plastů a pryže32-41-M/002Zpracování usní, plastů a pryže4, 9a, 19
32-42-M/001Výroba obuvi a galanterního
zboží - výroba galanterního zboží
32-44-M/004Výroba obuvi a galanterního zboží -
administrativa ve výrobě obuvi
a galanterního zboží
32-44-M/005Technické a informační služby
32-44-M/006Výroba obuvi a galanterního zboží -
výroba obuvi
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů47
33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba33-41-M/001Dřevařství9aTaké nástavbové studium
33-42-M/001Nábytkářství
33-42-M/002Čalounictví
33-41-M/002Dřevěné konstrukce
33-42-M/003Nábytkářská a dřevařská výroba
33-43-M/01Výroba hudebních nástrojů33-43-M/001Výroba hudebních nástrojů28Také nástavbové studium
33-43-M/002Výroba hudebních nástrojů-výroba
hudebních nástrojů
33-43-M/003Výroba hudebních nástrojů-akustika
a zvuková technika
33-43-M/004Výroba hudebních nástrojů-management
prodeje hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie47
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie47
36-47-M/01Stavebnictví36-41-M/001Pozemní stavitelství28
36-42-M/006Dopravní stavitelství
36-42-M/007Vodohospodářské stavby
36-42-M/010Inženýrské stavitelství - vodní stavby
36-42-M/011Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství
36-42-M/012Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství
36-42-M/014Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství
36-47-M/001Stavebnictví
37 Doprava a spoje47
37-42-M/01Logistické a finanční služby37-42-M/001Poštovní a peněžní služby28Také nástavbové studium
37-42-L/003Poštovní manipulant
39 Speciální a interdisciplinární obory47
39-41 -L/01Autotronik39-41-L/001Autotronik12123, 7a. 9aTaké nástavbové studium
41 Zemědělství a lesnictví47
41-41-M/01Agropodnikání41-41-M/001Agropodnikání1,4,9a, 10, 27Také nástavbové studium
41-41-L/007Zemědělský podnikatel
41-42-M/01Vinohradnictví41-42-M/001Vinohradnictví4, 9a, 10, 19, 27
41-44-M/01Zahradnictví41-44-M/001Zahradnictví4, 9a, 10, 19, 27Také nástavbové studium
41-45-M/01Mechanizace a služby41-45-M/001Mechanizace a služby4, 9b, 27Také nástavbové studium
41-46-M/01Lesnictví41-46-M/001Lesnictví9a, 10,27
41-46-M/003Myslivecké hospodářství
43 Veterinářství a veterinární prevence47
43-41-M/01Veterinářství43-41-M/001Veterinární prevence4, 7b, 8b, 9a, 11,16, 27
53 Zdravotnictví47
61 Filozofie, teologie47
63 Ekonomika a administrativa47
63-41-M/01Ekonomika a podnikání63-41-M/003Ekonomika a řízení obchodních
a výrobních firem
28
63-41-M/006Obchodně podnikatelská činnost
63-41-M/007Obchod a podnikání
63-41-M/009Podnikání, obchod a služby
63-41-M/010Podnikatelská činnost
63-41-M/011Podnikání a management
63-41-M/013Podnikatel
63-41-M/ 14Podnikatelství
63-41-M/015Podnikání a řízení firem
63-41-M/016Podnikání a obchod
63-41-M/017Specialista pro obchodní
a manažerskou činnost
63-41-M/018Podnikové hospodaření
63-41-M/019Firemní a finanční management
63-41-M/020Ekonomika a management
63-41 -M/021Obchodní podnikatel a manager
63-41-M/022Podnikatel pro obchod a služby
63-41-M/023Asistent podnikatele
63-41-M/024Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
63-41-M/025Zahraniční obchod
63-41-M/026Manažer pro střední stupeň řízení
63-41-M/027Podnikání, řízení a obchod
63-41-M/028Firemní ekonom
63-41-M/030Podnikatelská administrativa
63-41-M/031Podnikatel pro obchod s rozšířeným
jazykovým vyučováním
63-41-M/032Ekonomika soukromého podnikání
63-41-M/033Obchodní manager
63-41-M/034 Ekonomika a podnikání
63-41-M/035Asistent pro střední management
63-41-M/036Ekonom
63-41-M/037Provoz a řízení kulturních subjektů
63-41-M/038Obchodně podnikatelské činnosti
63-41-M/039Podnikatel
63-41-M/041Provoz a řízení obchodních
a výrobních firem
63-42-M/001Výpočetní technika a technika
administrativy
63-42-M/002Zpracování ekonomických dat
63-43-L/001Peněžní manipulant
63-43-M/001Bankovnictví a pojišťovnictví
63-43-M/002Bankovnictví - manager
64-41-M/001Podnikání a služby
64-41-M/002Umělecká produkce
64-42-L/012Obchodně provozní pracovník
civilního letectví
64-42-M/001Management v oblasti životního
prostředí
64-42-M/002Management hutnictví
64-42-M/003Strojírenská technická administrativa
64-42-M/007Obchodní management ve strojírenství
64-42-M/008Výrobní management ve strojírenství
64-42-M/009Management strojírenství
64-42-M/010Technická administrativa -
elektrotechnika
64-42-M/011Management v elektrotechnice
64-42-M/012Management aplikace
osobních počítačů
64-42-M/013Management elektrotechniky
64-42-M/014Management výpočetní techniky
64-42-M/015Management organizační
a výpočetní techniky
64-42-M/016Management sklářství
64-42-M/017Management technické chemie silikátů
64-42-M/018Řízení chemických výrob -
podnikání a management
64-42-M/019Management chemických
výrob a spotřební chemie
64-42-M/020Management chemických
výrob a spotřební chemie
64-42-M/021Management výroby celulózy
a papíru
64-42-M/022Management potravinářských výrob
64-42-M/023Management textilu
64-42-M/024Management textilu a oděvnictví
64-42-M/025Management zpracování kůže,
plastů, pryže a výroby obuvi
64-42-M/026Management obalové techniky
64-42-M/027Management ve stavebnictví
64-42-M/028Stavební podnikatel a manažér
64-42-M/029Management v automobilové dopravě
64-42-M/030Management dopravy, pošt
a telekomunikací
64-42-M/031Management železniční dopravy
64-42-M/032Management v dopravě
64-42-M/033Management zemědělství a lesnictví
64-42-M/034Management obchodních firem
a sportovních klubů
64-42-M/035Management techniky administrativy
64-42-M/036Management obchodu
64-42-M/037Management obchodu a služeb
64-42-M/038Management drobného podnikání
a obchodu
64-42-M/039Management obchodu a služeb
64-42-M/041Management v pohostinství
64-42-M/042Management administrativy a správy
64-42-M/044Manažér mezinárodní přepravy
a obchodu
64-42-M/045Management užitého umění
64-42-M/047Management asistent podnikatele
ve strojírenství
64-42-M/048Management a podnikání v umění
a reklamě
64-42-M/051Management obchodního podnikání
64-42-M/052Management sportovních zařízení
64-43-M/002Ekonomika zemědělství a výživy
64-43-M/003Ekonomika zemědělství a výživy -
podnikání a služby
64-43-M/005Ekonomika obchodu a služeb
64-43-M/006Ekonomika oděvnictví
66-41-M/001Obchod a marketing
66-43-M/001Knihkupectví
68-41-M/005Komerční právo
72-41-M/002Metody a technika informační práce
63-41-M/02Obchodní akademie63-41-M/004Obchodní akademie28
78-41-M/004Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus47
65-41-L/01Gastronomie65-41-L/005Číšník - servírka17124, 9a, 19, 26Také nástavbové studium
65-41-L/006Kuchař
65-41-M/002Gastronomické služby
65-42-M/01Hotelnictví65-41-M/001Provoz hotelů a společného
stravování
1,4, 9a, 19. 26
65-42-M/004Hotelnictví a turismus
65-42-M/02Cestovní ruch64-42-M/040Management cestovního ruchu28
64-42-M/043Management a turismus
64-43-M/007Ekonomika a cestovní ruch
64-43-M/008Ekonomika zemědělství a výživy -
cestovní ruch
65-42-M/005Management turismu a služeb
65-42-M/006Management turistických služeb
65-42-M/007Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch
65-42-M/008Managering hotelů a cestovního ruchu
65-42-M/009Pracovník cestovního ruchu
65-42-M/010Služby a cestovní ruch
65-42-M/011Služby cestovního ruchu
66 Obchod47
66-41-L/01Obchodník66-41-L/008Obchodník12121Také nástavbové studium
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost47
68-43-M/01Veřejnosprávní činnost68-41-M/003Právní činnost28
68-41-M/006Právní administrativa
68-43-M/001Veřejnosprávní činnost
68-43-M/002Diplomatické služby a Public relations
68-43-M/003Veřejná správa
68-43-M/004Veřejně správní činnost
68-43-M/005Provoz diplomatických služeb
78-41-M/005Rodinná škola - veřejnosprávní služby
69 Osobní a provozní služby47
69-41-L/01Kosmetické služby69-41-L/004Kosmetička15101,4,7a, 9a, 22, 26
72 Publicistika, knihovnictví a informatika47
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče47
78 Obecně odborná příprava47
78-42-M/0ITechnické lyceum78-42-M/001Technické lyceum28
78-42-M/02Ekonomické lyceum78-42-M/002Ekonomické lyceum28
79 Obecná příprava47
79-41-K/41Gymnázium x)79-41-K/401Gymnázium - všeobecné28
79-41-K/402Gymnázium - matematika
79-41-K/403Gymnázium - matematika a fyzika
79-41-K/404Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/405Gymnázium - programování
79-41-K/407Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41-K/408Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/409Gymnázium - klasické jazyky
79-41-K/411Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/413Gymnázium - tělesná výchova
79-41 -K/61Gymnázium x)79-41-K/601Gymnázium - všeobecné28
79-41-K/602Gvmnázium - matematika
79-41-K/603Gymnázium - matematika a fyzika
79-41-K/604Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/605Gymnázium - programování
79-41-K/607Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41-K/608Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/609Gymnázium - klasické jazyky
79-41-K/610Gymnázium - vybrané předměty
v cizím jazyce
79-41 -K/611Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/613Gymnázium - tělesná výchova
79-41 -K/81Gymnázium x)79-41-K/801Gymnázium - všeobecné28
79-41-K/802Gymnázium - matematika
79-41-K/803Gymnázium - matematika a fyzika
79-41-K/804Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/805Gymnázium - programování
79-41-K/807Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41-K/808Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/809Gymnázium - klasické jazyky
79-41-K/810Gymnázium - vybrané předměty
v cizím jazyce
79-41-K/811Gymnázium - humanitní předměty
79-41 -K/813Gymnázium - tělesná výchova
79-42-K/41Gymnázium se
sportovní přípravou xx)
79-41-K/420Gymnázium - sportovní příprava25
79-42-K/420 Gymnázium - sportovní příprava 25
79-42-K/61Gymnázium se
sportovní přípravou xx)
79-41-K/620Gymnázium - sportovní příprava25
79-42-K/820Gymnázium - sportovní příprava25
79-42-K/81Gymnázium se
sportovní přípravou xx)
79-41-K/820Gymnázium - sportovní příprava25
79-42-K/820Gymnázium - sportovní příprava25
82 Umění a užité umění 47
82-41-M/06Výtvarné zpracování
kovů a drahých kamenů
82-41-M/012Výtvarné zpracování kovů
a drahých kamenů - plošné
a plastické rytí
3, 7a. 9a, 19
82-41 -M/013Výtvarné zpracování kovů
a drahých kamenů - umělecké
zámečnictví a kovářství
82-41-M/014Výtvarné zpracování kovů
a drahých kamenů - zlatnictví
a stříbrnictví
82-41-M/015Výtvarné zpracování kovů
a drahých kamenů - broušení
a rytí drahých kamenů
82-41-M/016Výtvarné zpracování kovů
a drahých kamenů - umělecké
odlévání
82-41-M/07Modelářství a návrhářství oděvů82-41-M/022Modelářství a návrhářství oděvů3, 19
82-41-M/11Design interiéru82-41-M/026Konstrukce a tvorba nábytku28
82-41-M/033Design interiérů

Poznámky:

x), xx) Jedná se o jeden obor vzdělání - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou. První číslo za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.

D6 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2009/2010 počínaje prvním ročníkem

SkupinaKódObor vzděláníNejvýše žáků
na jednoho učitele
odborného výcviku -
ročník
Kód
oborů vzdělání
podle dřívějších
předpisů
Poznámky
1.2. - 4.
1234567
75-41-M/001Sociální služby63-99-6/205)
75-41-M/002Sociální péče75-46-6
75-41-M/006Výchovná a humanitární činnost76-45-6
75-41-M/007Sociální činnost76-52-6

D7 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl vydán
rámcový vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný
obor vzdělání
počet
žáků
na
učitele OV
v 1. r.
počet
žáků
na
učitele
OV
ve 2. až
4. r.
Zdravotní
způsobilost
podle
přílohy č. 2
k tomuto
nařízení
vlády"
Poznámky
123456789
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/01Ekologie a životní prostředí16-01-M/001Ochrana a tvorba životního prostředí28
16-01-M/002Ochrana přírody a prostředí
16-01-M/004Ekologie a ochrana krajiny
16-01-M/005Ochrana a obnova životního prostředí
18 Informatické obory
18-20-M/01Informační technologie26-47-M/001Výpočetní technika28
26-47-M/002Elektronické počítačové systémy
26-47-M/003Informační technologie -aplikace osobních počítačů
26-47-M/004Správce informačních systémů
26-47-M/006Počítačové elektronické systémy
63-41-M/040Informatika v ekonomice
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
23 Strojírenství a strojírenská výroba
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik26-42-L/001Mechanik silnoproudých zařízení1283,22Také nástavbové studium
26-43-L/001Mechanik elektronik
26-43-L/006Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
23-45-L/005Mechanik číslicově řízených storjů
28 Technická chemie a chemie silikátů
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41 -M/01Technologie potravin29-41-M/001Technologie potravin9a, 22, 26Také nástavbové studium
29-43-M/001Technologie potravin -výroba cukru a cukrovinek
29-43-M/002Technologie potravin -mlynářství a výroba krmiv
29-43-M/003Technologie potravin -zpracování mouky
29-44-M/001Technologie potravin -zpracování masa
29-45-M/001Technologie potravin -kvasná technologie
29-45-M/002Technologie potravin -výroba nápojů
29-46-M/001Technologie potravin -zpracování mléka
29-47-M/001Technologie potravin -technologie tuků
29-48-M/001Technologie potravin -konzervace potravin
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-43-M/01Oděvnictví31-43-M/001Oděvnictví4, 9a, 19, 22Také nástavbové studium
31-43-M/002Oděvnictví-technologie oděvů
31-43-M/003Oděvnictví-konstrukce oděvů
31-43-M/006Krejčová-podnikatelka
31-43-L/01Oděvní technik31-43-L/003Operátor oděvní výroby12124, 9a, 19, 22Také nástavbové studium
31-43-L/004Operátor oděvní výroby -oděvní výroba
31-43-L/006Operátor oděvní výroby -obchodní činnost
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích34-52-L/001Tiskař na polygrafických strojích774, 7a, 9a, 19, 22Také nástavbové studium
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média34-53-L/002Reprodukční grafik pro média779a, 22Také nástavbové studium
34-56-L/01Fotograf17129aTaké nástavbové
studium pro absolventy
oboru vzdělání
34- 56-H/001 Fotograf
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin34-57-L/001Technik dokončovacího zpracování tiskovin777a, 9aTaké nástavbové studium
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-45-M/01Technická zařízení budov36-45-M/002Technická zařízení budov7a, 19Také nástavbové studium
37 Doprava a spoje
37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy37-41-M/005Provoz a ekonomika letecké dopravy27Také nástavbové studium
37-41-M/006Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/007Provoz a ekonomika lodní dopravy
37-41-L/009Operátor provozu a ekonomiky dopravy
39 Speciální a interdisciplinární obory
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-M/01Rybářství41-43-M/001Rybářství1, 4, 8a, 8b, 19, 27Také nástavbové studium
43 Veterinářství a veterinární prevence
53 Zdravotnictví
53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent1,4,7a,8a,9a,11,16, 21,23Také nástavbové studium
53-44-M/03Asistent zubního technika53-44-M/007Asistent zubního technika4,5,7a,8a,9a,16,19, 22,23
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a administrativa
64 Podnikání v oborech, odvětví
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
66 Obchod
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost68-42-M/003Bezpečnostně právní činnost23,27
68-42-M/001Ochrana osob a majetku
68-42-M/002Veřejnoprávní ochrana
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční69-41-M/001Masér sportovní a rekondiční15107a,8a,9a,16,23,26Také nástavbové studium
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41 -M/01Informační služby72-41-M/001Knihovnické a informační systémy a služby8a
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
78 Obecně odborná příprava
79 Obecná příprava
82 Umění a užité umění
82-41-M/02Užitá fotografie a média82-41-M/002Užitá fotografie a média9a
82-43-M/001Foto-video reportér -producent
82-41-M/04Průmyslový design82-41-M/005Tvarování průmyslových výrobků - tvarový a grafický design obalů9a
82-41-M/034Tvarování průmyslových výrobků - průmyslový design
82-41-M/05Grafický design82-41-M/007Propagační výtvarnictví -propagační grafika9a
82-41-M/009Propagační výtvarnictví -aranžování
82-41 -M/010Propagační výtvarnictví -vědecká kresba a ilustrace
82-41-M/032Grafika v reklamní praxi
82-41-M/03 5Propagační výtvarnictví -grafická úprava tiskovin
82-41-M/09Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků82-41-M/028Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků9a
82-41-M/10Rezbářství82-41-M/030Tvarování dřeva a řezbářství4,9a, 19
82-41-M/12Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu82-41-M/03 6Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -zdobení3,7a,9a,19
82-41-M/03 7Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -vytváření keramiky
82-41-M/03 8Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -kamnářství
82-41-M/018Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -modelářství
82-41-M/13Výtvarné zpracování skla a světelných objektů82-41-M/03 9Výtvarné zpracování skla -modelářství lisovaného skla3,5,7a,9a,19
82-41-M/040Výtvarné zpracování skla -broušení a vzorování broušeného skla
82-41 -M/041Výtvarné zpracování skla -hutní tvarování skla
82-41-M/042Výtvarné zpracování skla -tvarování, malování a leptání skla
82-41-M/043Výtvarné zpracování skla -rytí skla
82-41-M/044Výtvarné zpracování skla -tvorba a výroba skleněných figurek
82-41-M/045Výtvarné zpracování skla -vzorkařství skleněné bižutérie
82-41-M/024Design světelných objektů
82-41-M/14Textilní výtvarnictví82-41-M/046Textilní výtvarnictví -tkalcovská a tiskařská tvorba4,9a, 19
82-41-M/047Textilní výtvarnictví -tkalcovská tvorba
82-41 -M/048Textilní výtvarnictví -tiskařská tvorba
82-41-M/049Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií
82-41-M/050Textilní výtvarnictví -pletařská tvorba
82-41 -M/051Textilní výtvarnictví -krajkářská a vyšívačská tvorba
82-41-M/052Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní
82-41-M/05 3Textilní výtvarnictví -tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů
82-41-M/15Tvorba a vzorování bižuterie82-41-M/054Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic4,9a, 19
82-41-M/05 5Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství
82-41-M/05 6Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování
82-41-M/05 7Tvorba a vzorování bižutérie - uměleckoprůmyslové zpracování kovů
82-41-M/17Multimediální tvorba82-41 -M/061Virtuální grafika28
26-46-M/001Obrazová a zvuková technika - technické zaměření
26-46-M/002Obrazová a zvuková technika - technologickoorganizační zaměření
82-48-L/01Starožitník82-48-L/001Starožitník6628Také nástavbové studium
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva82-51-L/006Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské664,8a,9a,19Také nástavbové studium
82-51-L/007Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské
82-51 -L/008Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské

Poznámka:

47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona.

D8 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl vydán
rámcový vzdělávací
program
Kód
nahrazovaného
oboru vzdělání
Nahrazovaný
obor vzdělání
Počet
žáků
na
učitele
OV
v 1. r.
Počet
žáků
na
učitele
OV ve
2.

4. r.
Zdravotní
způsobilost
podle
přílohy č. 2
k tomuto
nařízení
vlády
Poznámky
123456789
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-02-M/01Průmyslová ekologie16-02-M/001Průmyslová ekologie28
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-M/01Geotechnika21-41 -M/001Hornictví a hornická geologie -
hlubinné dobývání ložisek
28; 1, 4, 5, 7a, 8a,11,19, 20,21, 22
21-41-M/002Hornictví a hornická geologie -
lomové dobývání ložisek
21-41-M/003Užitá geologie
21-41-M/005Užitá geologie -
stavební geologie
a ekologie
21-42-M/001Těžba a zpracování kamene
21-43-M/01Hutnictví21-43-M/001Hutnictví28; 1,2,4,8a,11,19, 21,22
21-43-M/002Řízení a kontrola výroby
21-44-M/01Strojírenská metalurgie21-44-M/001Slévárenství28
21-43-L/01Hutník operátor21-43-L/001Hutník operátor12828; 1,2,4,8a,11,19, 21,22
21-44-L/01Technik modelových zařízení21-44-L/001Technik modelářských zařízení121228; 2,3,5,7a,8a,11,19,20,21,22
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení23-43-L/008Mechanik přípravář pro kovovýrobu12122,4,5,7a,9a,19
23-44-L/001Mechanik strojů a zařízení1212
23-45-L/005Mechanik číslicově řízených strojů1210
23-45-L/009Letecký mechanik1210
23-45-L/011Mechanik - operátor sklářských strojů1212
23-45-L/01Mechanik seřizovač23-45-L/001Mechanik seřizovač12121,3,7a,19
23-45-L/003Mechanik seřizovač -
programování a obsluha
technologických pracovišť
1210
23-45-L/004Mechanik seřizovač -
mechatronik
1210
23-62-L/01Optik12121,3
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-M/01Technologie celulózy a papíru28-41-M/007Výroba celulózy a papíru9a
28-46-M/01Technologie silikátů28-45-M/001Technologie skla9a
28-46-M/001Technologie keramiky
28-42-L/01Chemik operátor28-42-L/001Operátor gumárenské
a plastikářské výroby
17124,9a,10
28-42-L/012Chemik - operátor -
průmyslová chemie
1212
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/01Operátor dřevařské a nábytkářské výroby33-41-L/006Operátor dřevařské a nábytkářské výroby12129a, 19
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/01Polygrafie34-41-M/001Polygrafie28
34-42-M/01Obalová technika34-42-M/001Obalová technika9b, 19
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
3 6-43-M/01Stavební materiály36-43-M/001Stavební materiály28
36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí36-46-M/002Geodézie - geodézie28
36-46-M/003Geodézie - katastr nemovitostí
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/01Požární ochrana39-08-M/001Požární ochrana27
23-45-M/003Stroj nik požární techniky
3 9-41-L/02Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení
39-41-L/002Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení budov
12719
36-45-L/002Mechanik tepelných zařízení127
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/01Rostlinolékařství41-04-M/001Rostlinolékařství10, 27
41-43-M/02Chovatelství41-43-M/002Chovatelství1,7a,8b
41-43-L/01Chovatel cizokrajných zvířat41-43-L/004Chovatel cizokrajných zvířat667a,8b
53 Zdravotnictví
5 3-41-M/02Nutriční asistent5 3-41-M/008Nutriční asistent9a,23, 26, 27
5 3-43-M/01Laboratorní asistent53-43-M/005Laboratorní asistent9a, 10,22,23, 27
53-44-M/01Ortoticko - protetický technik53-44-M/008Ortoticko - protetický technik9a, 27
66 Obchod
66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské činnosti66-43-M/001Knihkupectví28
66-43-M/002Knihkupecké a nakladatelské činnosti
69 Osobní a provozní služby
69-42-M/01Oční optik53-44-M/006Oční technik bez získání
způsobilosti zdravotnického pracovníka
3,23
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/005Předškolní a mimoškolní pedagogika16, 23
75-31-M/004Pedagogika volného času
75-31-M/008Výchova dětí předškolního
a mladšího školního věku
75-31-M/02Pedagogika pro asistenty ve školství75-31-M/010Pedagogika pro asistenty ve školství23
75-41 -M/01Sociální činnost75-41-M/003Sociální péče -pečovatelská činnost23
75-41-M/004Sociální péče -
sociálněsprávní činnost
75-41-M/005Sociální péče -
soc. činnost pro etnické skupiny
75-41-M/008Sociální činnost -
sociální pečovatelství
75-41-M/009Sociální činnost -
sociální vychovatelství
75-41-M/010Sociální činnost v prostředí etnických minorit
75-41-M/012Výchovná a humanitární činnost -
sociálně výchovná činnost
75-41-M/013Výchovná a humanitární činnost -
sociálně administrativní činnost
78-41-M/003Rodinná škola -
sociální služby
78 Obecně odborná příprava
78-42-M/04Zdravotnické lyceum78-42-M/005Zdravotnické lyceum28
78-42-M/05Přírodovědné lyceum78-42-M/006Přírodovědné lyceum28
78-42-M/06Kombinované lyceum78-42-M/004Waldorfské lyceum28
82 Umění a užité umění
82-41 -M/01Užitá malba82-41 -M/001Užitá malba9a
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba82-41-M/003Scénická technika9a
82-41 -M/008Propagační výtvarnictví -
výstavnictví
82-41 -M/08Tvorba hraček a herních předmětů82-41-M/023Tvorba hraček a dekorativních předmětů4,9a, 19
82-41-M/16Kamenosochařství82-41-M/05 8Kamenosochařství -
kamenosochařská tvorba
4,7a,8a,19
82-41-M/l 8Uměleckořemeslná stavba varhan82-41-M/031Uměleckořemeslná stavba varhan3,7a,8a,9a,19
82-42-M/01Konzervátorství a restaurátorství82-42-M/001Konzervátorství a restaurátorství4,7a,8a,9a
82-42-M/002Kamenosochařství -
restaurování a konzervování kamene
82-44-M/02Ladění klavírů a příbuzných nástrojů82-44-M/002Ladění klavírů3,9a
82-51-L/01Uměleckořemeslné zpracování kovů82-51-L/003Uměleckořemeslné zpracování kovů -
práce kovářské a zámečnické
664,7a,9a,19
82-51-L/004Uměleckořemeslné zpracování kovů -
práce pasířské
66
82-51-L/024Uměleckořemeslné zpracování kovů -
práce rytecké
66
82-51-L/03Uměleckořemeslné
zpracování textilu
82-51-L/011Uměleckořemeslné zpracování textilu -
práce tkalcovské
664,7a,8a,9a,19
82-51-L/012Uměleckořemeslné zpracování textilu -
ruční výšivka
66
82-51-L/029Uměleckořemeslné zpracování textilu -
práce gobelínářské
66
82-51-L/04Uměleckořemeslné
zpracování kamene a keramiky
82-51-L/014Uměleckořemeslné zpracování kamene
a keramiky - práce keramické
664,7a,8a,9a,19
82-51-L/022Uměleckořemeslné zpracování kamene
a keramiky - práce kamenosochařské
66
82-51-L/05Uměleckořemeslné
zpracování skla
82-51-L/017Uměleckořemeslné zpracování skla -
hutní tvarování
662,3,5,7a,9a,19
82-51-L/018Uměleckořemeslné zpracování skla -
broušení a rytí
66
82-51-L/019Uměleckořemeslné zpracování skla -
umělecké vitráže
66
82-51-L/020Uměleckořemeslné zpracování skla -
malba skla
66
82-51-L/06Uměleckořemeslná
stavba hudebních nástrojů
82-51-L/009Uměleckořemeslná stavba hudebních
nástrojů - strunné nástroje
663,7a,9a,19
82-51-L/010Uměleckořemeslná stavba
hudebních nástrojů -
klávesové nástroje
66
82-51-L/027Uměleckořemeslná stavba hudebních
nástrojů - dechové a bicí nástroje
66

Poznámka: Bilingvní gymnázia zařazená do režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, budou do doby schválení rámcových vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia nadále používat kódové označení oboru vzdělání 79-41-K/610.

D9 Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

SkupinaKódObor vzdělání,
pro který byl vydán
rámcový
vzdělávací program
Kód oboru
poskytujícího
vzdělání s výučním
listem
Název oboru
poskytujícího
vzdělání
s výučním listem
Zdravotní
způsobilost
podle přílohy č. 2
k tomuto nařízení
vlády
Poznámky
1234567
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/52Trenérství dostihových a sportovních koní41-51-H/01Zemědělec - farmář1,4,7a,8b,11,19
41-53-H/02Jezdec a chovatel koní
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41-L/51Podnikání28Pro všechny absolventy
tříletých oborů vzdělání
s výučním listem
82 Umění a užité umění
82-51-L/51Umělecké řemeslné práce82-51-H/01Umělecký kovář a zámečník, pasíř4,7a,9a,19
82-51-H/02Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/03Zlatník a klenotník
82-51-H/04Umělecký keramik
82-51-H/05Vlásenkář a maskér
82-51-H/06Umělecký štukatér
82-51-H/07Umělecký pozlacovač
82-51-H/08Umělecký sklenář
82-51-H/09Umělecký rytec

Poznámky:

3) Pouze jako studium při zaměstnání

4) Jen v rámci oborů PHARE

5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)

10) Při práci se zákazníkem 6 žáků na 1 učitele odborného výcviku

12) Výuka oboru ukončena k 1. 9. 2004 počínaje prvním ročníkem

13) Nahrazeno oborem 53-44-M/006 Oční technik bez získání zůsobilosti zdravotnického pracovníka od 1.9.2004 počínaje prvním ročníkem

14) Výuka oboru bude zahájena od 1.9.2005

15) Nahrazeno oborem 64-41-L/524 Podnikání od 1.9.2005 počínaje 1. ročníkem

30) Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra

31) Obor lze studovat i na školách zřizovaných Ministerstvem obrany

32) Obor lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra

33) Obor lze studovat pouze na školách, které uzavřely s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dohodu o spolupráci

35) Výuka zahájena od 1.9.2004

37) Nahrazeno oborem 53-41-M/007 Zdravotnický asistent od 1.9.2004 počínaje 1. ročníkem, výuka oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem.

47) Platnost nahrazovaných oborů vzdělání bude ukončena v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 školského zákona

Oddíl E

E) Soustava oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání

E1 Obory vyššího odborného vzdělávání - nová soustava

SkupinaKódObor vzděláníZdravotní
způsobilost
podle přílohy č. 2
k tomuto
nařízení
Poznámky
12345
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-N/..Ekologie a životní prostředí28
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-31-N/..Hutní a slévárenská výroba28
21-42-N/..Těžba a zpracování surovin28
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-N/..Strojírenství28
23-45-N/..Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení28
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-N/..Elektrotechnika3, 22
26-45-N/..Telekomunikace3, 22
26-47-N/..Informační technologie3, 22
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-32-N/..Chemie silikátů9a
28-44-N/..Aplikovaná chemie9a
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41-N/..Potravinářství9a
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-N/..Textilnictví9a
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-31-N/..Zpracování usní, plastů a pryže9a
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-N/..Zpracování dřeva9a
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-N/..Polygrafie28
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-N/..Stavebnictví28
37 Doprava a spoje
37-41-N/..Doprava28
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
39-08-N/..Požární ochrana a bezpečnost práce23, 27
39-41-N/..Technický interdisciplinární28
39-43-N/..Diplomovaný oční optik 3, 4, 2348)
41 Zemědělství a lesnictví
41-31-N/..Zemědělství28
41-32-N/..Lesnictví28
41-44-N/..Zahradnictví28
43 Veterinářství a veterinátní prevence
43-31-N/..Veterinářství4, 7b, 8b, 9a, 16,
53 Zdravotnictví
53-41-N/1.Diplomovaná všeobecná sestra4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/3.Diplomovaná dentální hygienistka4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-41-N/4.Diplomovaný nutriční terapeut7a, 8a, 9a, 16, 23
53-43-N/1.Diplomovaný farmaceutický asistent4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-43-N/2.Diplomovaný zdravotní laborant4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-44-N/1.Diplomovaný zubní technik4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
61 Filozofie, teologie
61-41-N/..Teologická a pastorační činnost28
63 Ekonomika a administrativa
63-41-N/..Ekonomika a podnikání28
63-42-N/..Personální řízení28
63-43-N/..Finančnictví a bankovnictví28
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-31-N/..Management28
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-42-N/..Hotelnictví26
65-43-N/..Cestovní ruch28
66 Obchod
66-41-N/..Obchod28
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-N/..Obecně právní činnost28
68-42-N/..Bezpečnostně právní činnost23,27
68-43-N/..Veřejnosprávní činnost23
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-N/..Informační služby a knihovnictví28
72-42-N/..Publicistika28
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
74-41-N/..Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti25
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-N/..Předškolní a mimoškolní pedagogika23
75-32-N/..Sociální práce a sociální pedagogika23
75-33-N/..Pedagogické asistenství23
82 Umění a užité umění
82-41-N/..Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba28
82-42-N/..Konzervátorství a restaurátorství9a
82-43-N/..Multimediální tvorba28
82-44-N/..Hudba28
82-45-N/..Zpěv28
82-46-N/..Tance8a, 11
82-47-N/..Dramatické umění8a, 11
91 Teorie vojenského umění
91-11-N/..Ochrana vojsk a obyvatelstva27

Nová soustava oborů nabývá platnosti 1. ledna 2005

E2 Obory vyššího odborného vzdělávání - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníKód
oborů vzdělání
podle dřívějších
předpisů
Poznámky
12345
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-N/002Správa ochrany životního prostředí16-25-7
16-01-N/003Vodní hospodářství a ekologie16-26-7
16-01-N/004Monitorování životního prostředí16-27-7
16-02-N/001Vodní a odpadové hospodářství16-30-7
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-N/001Optimalizace strojírenských technologií23-64-7
23-41-N/002Výrobní technologie ve strojírenství23-66-7
23-41-N/003Strojírenství23-81-7
23-41-N/004Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku23-81-7/01
23-41-N/005Jakost a metrologienebyl přidělen
23-41-N/006Stavba obráběcích strojůnebyl přidělen
23-45-N/001Automobilová diagnostika a servis23-83-7
23 45-N/002Diagnostika silničních vozidel37-64-7
23-45-N/003Technická diagnostika a optimalizace renovačních metod39-49-7
23-45-N/004Diagnostika a servis motorových vozidelnebyl přidělen
23-45-N/005Autoelektronika a opravy silničních motorových vozidelnebyl přidělen
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-31-N/002Výpočetní technika26-17-7
26-31-N/004Automatizace a informatika26-29-7
26-31-N/005Výpočetní technika a základy programování26-55-7
26-31-N/006 Počítačová podpora v řízení podniku26-58-7
26-31-N/007Aplikace výpočetní techniky26-62-7
26-31-N/011Výpočetní systémy26-81-7
26-31-N/012Systémy informační26-88-7/01
26-31-N/013Užití počítačů26-94-7
26-31-N/014Počítačová grafika v elektrotechnice26-95-7
26-31-N/015Počítačové systémy26-97-7/01
26-31-N/016Počítačové systémy elektronické26-97-7/51
26-42-N/001Silnoproudá elektrotechnika26-32-7
26-43-N/002Slaboproudá elektrotechnika26-65-7
26-43-N/003Lékařská elektronika26-74-7
26-44-N/001Automatizační technika26-66-7
26-44-N/003Automatizované systémy26-88-7/11
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-32-N/001Sklářství27-29-7
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-31-N/001Technologie potravinářských výrob29-27-7
29-31-N/002Technologie a hygiena potravin29-28-7
29-31-N/003Zpracování mléka29-45-7
29-31-N/004Analýza potravin29-51-7
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-31-N/001Textilní technologické procesy31-30-7
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-31-N/001Obuvnická technologie32-37-7
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-31-N/001Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce33-30-7
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-41-N/001Stavební obnova památek36-15-7
36-41-N/002Realizace pozemních stavebnebyl přidělen
36-41-N/003Stavebnictví36-46-7
36-41-N/005Stavby pozemní36-97-7/09
36-42-N/001Železniční stavitelství36-51-7
36-42-N/003Inženýrské stavitelství36-70-7
36-42-N/004Stavby inženýrské36-97-7/08
36-47-N/001Organizace a řízení ve stavebnictvínebyl přidělen
36-47-N/002Ochrana památek a krajinynebyl přidělen
37 Doprava a spoje
37-41-N/001Management a logistika37-97-7/04
37-41-N/002Celnictví a spedice37-99-7/01
37-41-N/003Provoz a ekonomika dopravynebyl přidělen
37-41-N/004Mezinárodní silniční doprava a přepravanebyl přidělen
39 Speciální a interdisciplinární technické obory
39-08-N/001Prevence rizik a záchranářstvínebyl přidělen
39-41-N/001Výrobní a řídící systémy podniku23-97-7/06
39-41-N/002Řídící technika39-30-7
39-41-N/003Automatizované informační systémy řízení v ekonomice63-38-7
41 Zemědělství a lesnictví
41-31-N/001Obnova a rozvoj venkova39-52-7
41-31-N/002Zemědělské podnikání42-09-7
41-31-N/003Zemědělský manažer42-10-7
41-31-N/005Zahradní a krajinná tvorba42-25-7
41-31-N/006Péče o krajinu42-26-7
41-31-N/007Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami42-29-7
41-31-N/009Šlechtitelství42-34-7
41-31-N/010Agroturistika42-50-7
41-32-N/001Lesnictví42-19-7
41-32-N/002Vyšší odborné lesnictví42-28-7
53 Zdravotnictví
53-41-N/001Diplomovaná všeobecná sestra53-51-71)
53-41-N/002Diplomovaná dětská sestra53-52-7
53-41-N/003Diplomovaná porodní asistentka53-53-7
53-41-N/004Diplomový zdravotnický záchranář53-57-7
53-41-N/005Diplomovaná sestra pro intenzivní péči53-59-7
53-41-N/006Diplomovaná sestra pro psychiatrii53-60-7
53-41-N/007Diplomovaná dentální hygienistka53-58-7
53-42-N/001Diplomovaný ergoterapeut53-54-7
53-42-N/002Diplomovaný fyzioterapeut53-55-7
53-43-N/003Diplomovaný zdravotní laborant53-66-7
53-43-N/004Diplomovaný farmaceutický asistent nebyl přidělen
53-44-N/001Diplomovaný oční technik53-63-7
53-44-N/002Diplomovaný zubní technik53-64-7
53-44-N/003Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníkanebyl přidělen
53-45-N/002Diplomovaná dietní sestra53-61-7
53-45-N/004Diplomovaný radiologický asistent53-56-7
53-45-N/005Diplomovaný asistent hygienické služby53-65-7
61 Filozofie, teologie
61-41-N/004Teologicko-pastorační činnost61-83-7
61-41-N/005Teologická a pastorační činnost61-99-7/01
61-41-N/006Katecheticko-pastorační činnost61-99-7/02
61-41-N/007Misijní a teologická činnost61-99-7/03
61-41-N/008Teologie a pastoracenebyl přidělen
63 Ekonomika a administrativa
63-41-N/001Mezinárodní obchod62-10-7
63-41-N/004Obchodní podnikání62-71-7
63-41-N/005Marketing62-83-7
63-41-N/007Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací63-23-7
63-41-N/008Účetnictví a finanční hospodaření63-37-7
63-41-N/010Účetnictví63-72-7
63-41-N/011Prokurista63-73-7
63-41-N/012Finance a účetnictví63-74-7
63-41-N/013Finanční a ekonomické poradenství63-75-7
63-41-N/014Firemní ekonomika63-78-7
63-41-N/015Ekonomika podniku a management63-80-7
63-41-N/016Financování a účetnictví63-81-7
63-41-N/017Ekonomika a management podniku63-82-7
63-41-N/018Účetnictví a daně63-83-7
63-41-N/019Obchodní podnikatelství63-95-7/03
63-41-N/020Obchod a právo v obchodu63-95-7/04
63-41-N/023Ekonomika mezinárodního hospodářství63-97-7/07
63-41-N/024Marketing pro střední stupeň řízení63-97-7/09
63-41-N/025Mezinárodní obchodní styk63-97-7/10
63-41-N/026Firemní management63-97-7/51
63-41-N/027Ekonomika a zahraniční obchod63-97-7/53
63-41-N/029Podnikání a management63-99-7/04
63-41-N/031Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství39-99-7/22
63-41-N/032Prokurista firmy63-99-7/48
63-41-N/033Zahraniční obchod63-99-7/49
63-41-N/035Daně a účetnictví63-99-7/98
63-41-N/037Firemní obchodníknebyl přidělen
63-43-N/001Odhadcovství63-95-7/01
63-43-N/002Bankovnictví a pojišťovnictví63-95-7/02
63-43-N/003Sociální pojišťovnictví63-95-7/05
63-43-N/004Finanční poradenství63-14-7/06
63-43-N/005Bankovnictví a finance63-95-7/08
63-43-N/006Pojišťovnictví a management63-95-7/14
63-43-N/007Finance a řízení63-97-7/03
63-43-N/008Bankovnictví63-97-7/05
63-43-N/009Finanční řízení63-98-7/06
63-43-N/010Účetnictví a finanční řízení63-97-7/08
63-43-N/011 Pojišťovnictví63-97-7/11
63-43-N/013Finance, účetnictví, finanční řízení63-99-7/21
63-43-N/014Finance a bankovnictví63-99-7/38
63-43-N/015Účetnictví a finance63-99-7/97
63-43-N/016Finance a daněnebyl přidělen
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-31-N/002Strojírenský management23-82-7
64-31-N/003Management elektrotechniky26-98-7/51
64-31-N/005Výrobní a obchodní manager textilu31-31-7
64-31-N/006Logistika a management37-40-7
64-31-N/007Obchodník v dopravě37-65-7
64-31-N/008Management dopravy37-98-7/05
64-31-N/009Marketing výpočetní techniky39-51-7
64-31-N/011Management technických oborů39-98-7/01
64-31-N/012Ekonomika strojírenství63-79-7
64-31-N/013Management cestovního ruchu63-98-7/52
64-31-N/015Manažer a ekonom firmy63-99-7/95
64-31-N/016Manažer sportu63-99-7/96
64-31-N/017Management tělesné výchovy a sportunebyl přidělen
64-31-N/018Manažer provozu nebyl přidělen
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-N/001Gastronomie a služby cestovního ruchu63-95-7/01
65-42-N/001Cestovní ruch63-14-7
65-42-N/002Řízení hotelového provozu63-36-7
65-42-N/003Rozvoj a řízení regionální turistiky63-76-7
65-42-N/004Řízení hotelnictví a turistických služeb63-77-7
65-42-N/005Cestovní ruch63-95-7/13
65-42-N/007Turismusnebyl přidělen
65-42-N/009Management hotelového provozunebyl přidělen
66 Obchod
66-41-N/001Podnikatel pro obchod a služby63-99-7/40
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-41-N/001Personální řízení63-66-7
68-41-N/003Právo komerční68-97-7/51
68-41-N/004Právní činnost68-99-7/02
68-41-N/005Ekonomicko-právní činnost68-99-7/03
68-41-N/006Komerční právo68-99-7/05
68-41-N/007Správní činnost; 01 Veřejná správa; 02 Administrativa justice68-99-7/10
68-41-N/010Personální prácenebyl přidělen
68-42-N/001Prevence kriminality68-99-7/12
68-42-N/002Krizové řízenínebyl přidělen
68-43-N/001Informatika ve státní správě39-48-7
68-43-N/002Veřejná správa (regionální)63-84-7
68-43-N/003Diplomatické služby a Public relations63-95-7/11
68-43-N 005Veřejná správa63-99-7/14
68-43-N/006Uzemní správa a samospráva63-997/08
68-43-N/007Hospodářsko-správní činnost68-99-7/09
68-43-N/008Veřejná správa (územní)nebyl přidělen
68-43-N/009Regionální správa a EUnebyl přidělen
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-N/001Informační management72-30-7
72-41-N/003Informační systémy72-41-7
72-42-N/001Masová komunikace72-24-7
72-42-N/002Publicistika72-40-7
72-42-N/003Stylistika a její tvůrčí využití73-99-7/01
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-N/001Pedagogika specifických činností ve volném čase76-44-7
75-31-N/002Pedagogika volného času76-48-7
75-31-N/006Pedagogika - vychovatelství76-97-7/04
75-32-N/002Charitní a sociální činnost68-41-7
75-32-N/005Sociální pedagogika a teologie75-97-7/51
75-32-N/007Sociální pedagogika76-89-7
75-32-N/008Sociální a humanitární prácenebyl přidělen
75-41-N/001Sociální a teologická činnost61-99-7/04
75-41-N/002Sociální práce67-22-7
75-41-N/003Sociálně právní činnost68-51-7
75-41-N/007Charitní a sociální péče68-99-7/11
82 Umění a užité umění
82-41-N/004Multimediální umělecká tvorbanebyl přidělen
82-41-N/005Reklamní tvorbanebyl přidělen
82-41-N/011Užitá malba82-22-7
82-41-N/014Ražená medaile a mince82-39-7
82-41-N/017Tvorba uměleckého skla82-53-7
82-41-N/019Textilní výtvarník82-65-7
82-41-N/020Grafický design a realizace tiskovin82-66-7
82-41-N/021Obalový a grafický design82-67-7
82-41-N/022Oděvní návrhářství82-68-7
82-41-N/023Design herních předmětů82-69-7
82-41-N/025Malba a přidružené technikyNebyl přidělen
82-41-N/026Sochařská tvorbanebyl přidělen
82-41-N/027Grafická tvorbanebyl přidělen
82-41-N/028Interaktivní grafikanebyl přidělen
82-42-N/003Konzervování a restaurování keramiky82-45-7/01
82-42-N/004Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby82-45-7/02
82-42-N/005Řezbářství a restaurování dřeva82-70-7
82-42-N/009Péče o památky82-99-7/19
82-42-N/010Restaurování kovůnebyl přidělen
82-42-N/011Konzervování a restaurování textiliínebyl přidělen
82-42-N 012Konzervování a restaurování malířských a dekor, techniknebyl přidělen
82-43-N/004Výtvarné zpracování animovaného filmu82-99-7/02
82-43-N/008Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě82-99-7/16
82-43-N/009Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby82-99-7/17
82-44-N/001Hudba - jazz
82-47-N/004Tvorba textu a scénáře82-74-7
82-47-N/005Dramatické umění a moderování82-99-7/14
82-47-N/006Loutkářské umění82-99-7/18

Dobíhající soustava pozbývá platnosti 31. srpna 2012,

Poznámky:

1) Do 1.9.2003 počínaje 1. ročníkem obor v délce 3 roky ve všech formách studia, od 1.9.2004 počínaje 1. ročníkem v délce 3,5 roku (denní studium)

46) Jedna, popřípadě dvě tečky za lomítkem budou při udělení akreditace vzdělávacímu programu vyššího odborného vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nahrazeny číselným kódem

48) Obor nahrazuje v plném rozsahu obor vzdělání 53-44-N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

Oddíl F

F) Soustava oborů poskytující vzdělání v konzervatoři

F1 Obory poskytující vzdělání v konzervatoři - nová soustava

SkupinaKódObor vzdělání---Poznámky
12345
82 Umění a užité umění
82-44-N/01Hudba
82-45-N/01Zpěv
82-46-N/01Tanec
82-47-N/01Dramatické umění
82-44-M/01Hudba
82-45-M/01Zpěv
82-46-M/01Tanec
82-47-M/01Dramatické umění

F2 Obory poskytující vzdělání v konzervatoři - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníKód
oborů vzdělání
podle dřívějších
předpisů
Poznámky
12345
82-44-N/001Hudba82-29-7
82-45-N/001Zpěv82-28-7
82-46-N/001 Tanec82-27-7
82-47-N/001Hudebně dramatické umění82-26-7
82-44-M/001Hudba82-29-6
82-45-M/001 Zpěv82-28-6
82-46-M/001Tanec82-27-6
82-47-M/001Hudebně dramatické umění82-26-6

Poznámky:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

Onemocnění či zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a. při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,

b. nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c. při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami,

a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud

a. nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,

b. nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,

c. při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami,

a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

9. Přecitlivělost na

a. alergizující látky používané při praktickém vyučování

b. látky ropného původu

v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.

11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

12. Prognosticky závažné poruchy krvetvorby (anemie apod.).

13. Krvácivé stavy.

14. Nemoci zažívací soustavy vyžadující dietní stravu a vylučující směnný nebo nepravidelný provoz.

15. Prognosticky závažné nemoci endokrinní a přeměny látek, včetně diabetes mellitus.

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

17. Prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a močových cest.

18. Prognosticky závažné chronické nemoci jater (chronická hepatitis).

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

24. Prognosticky závažné gynekologické nemoci.

25. Nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání. Kritéria jsou stanovena obsahovým zaměřením výuky příslušného oboru vzdělání a jeho zdravotní náročností.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Přesunout nahoru