Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 64/2004 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Částka 22/2004
Platnost od 19.02.2004
Účinnost od 19.02.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. ledna 2004

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 11. 2003 do 31. 1. 2004 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 30. prosince 2003 na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky

a

Zemědělským svazem České republiky.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok2004 (ze dne 14. ledna 2004 na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky

a

Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro organizace polygrafické výroby (ze dne 29. prosince 2003 a na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2007) uzavřená

mezi

Typografickou Besedou, odborovým svazem zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

a

Svazem polygrafických podnikatelů.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2004 (ze dne 18. prosince 2003 a na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Česko-moravským odborovým sdružením

a

Svazem průmyslu papíru a celulózy.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 17. prosince 2003 na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005) uzavřená

mezi

Odborovým svazem energetiků

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2004 (ze dne 25. listopadu 2003 na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

7. Dodatek č. 3 (ze dne 30. září 2003) a dodatek č. 4 (ze dne 31. října 2003) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené

mezi

Odborovým svazem pracovníků obchodu

a

Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky.

8. Dodatek č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně (ze dne 14. srpna 2003) uzavřený

mezi

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – Společenstvem těžařů ČR.

9. Dodatek č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2002 – 2004 (ze dne 12. prosince 2003) uzavřený

mezi

Odborovým svazem chemie České republiky

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.

10. Dodatek č. 3, kterým se prodlužuje účinnost kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2001 – 2003, uzavřené dne 5. 2. 2001, do 31. 12. 2004 (ze dne 19. ledna 2004) uzavřený

mezi

Odborovým svazem Stavba České republiky

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

11. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (ze dne 19. ledna 2004) uzavřený

mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru