Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích

Částka 215/2004
Platnost od 17.12.2004
Účinnost od 16.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
114 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 634/2004 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Hlavním principem právní úpravy je zajištění kontinuity činnosti distributorů pojištění a zajištění za stálého plnění požadavků na odbornou způsobilost stanovených zákonem o distribuci pojištění a zajištění i přes výpadek v oblasti konání odborných zkoušek z důvodu pandemie nemoci Covid-19 a vládních opatření k zabránení jejího šíření.

Poslední změna: 22.10.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Zákon adaptuje do českého právního řádu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu.

Poslední změna: 14.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Zákon upravuje nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Poslední změna: 07.10.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Poslední změna: 07.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a zákon o správních poplatcích

Cílem návrhu je úprava problematiky schvalování technické způsobilosti vozidel a registrace vozidel.

Poslední změna: 07.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. 

Poslední změna: 05.10.2020 (Projednání vládou)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Zákon je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu.

Poslední změna: 01.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Cílem návrhu je adaptace nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a dále nařízení o medikovaných krmivech.

Poslední změna: 30.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a další související zákony

Novela zákona provádí adaptaci právního řádu České republiky na přímo použitelné předpisy Evropské unie týkající se zejména bezpilotních systémů.

Poslední změna: 17.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 10.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), a další související zákony

Novela zákona má za cíl zejména reagovat na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách.

Poslední změna: 03.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a další související zákony

Hlavním cílem novely je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, ve vztahu k průkazům vydávaným občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Novela dále reaguje na tzv. brexit a výstupovou dohodu. 

Poslední změna: 02.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh obsahuje soubor více legislativních opatření, z nichž dle názoru předkladatele jsou nejdůležitější návrhy na zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.

Poslední změna: 02.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, a zákon o správních poplatcích

Cílem novely je úprava oblastí rozhodování o nároku pojištěnce, oblasti stomatologie a ortodoncie a oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků.

Poslední změna: 02.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.08.2020 v částce č. 135 pod číslem 337/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a na požadavcích kladených na zabezpečení v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.08.2020 v částce č. 134 pod číslem 336/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, a další související zákony

Zákon zejména nově reguluje oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Zákon reaguje na praxi, kdy je rozmnožovací materiál chmele množen zejména metodou mikrorozmnožování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.08.2020 v částce č. 134 pod číslem 334/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Návrh novelizuje řadu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví či spotřebitelské úvěry. Dochází tak k zapracování úpravy práva Evropské unie ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, krytým dluhopisům či úpravě udržitelného financování.

Poslední změna: 05.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů

Návrh nového zákona o prekurzorech výbušnin adaptuje do českého právního řádu Nařízení EU 2019/1148.

Poslední změna: 13.07.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách a zákon o správních poplatcích

Novela nově podrobně upravuje postavení a činnosti oznámených a určených subjektů, které provádějí posuzování shody prvků interoperability a subsystémů s technickými požadavky. 

Poslední změna: 24.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Základními cíli novely zákonů jsou předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Poslední změna: 12.05.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Zákon upravuje vstup do podnikání v oblasti soukromých bezpečnostních služeb, vydávání a odnímání licencí Ministerstvem vnitra. Dále upravuje povinnosti provozovatelů soukromé bezpečnostní činnosti, upravuje povinnosti a oprávnění zaměstnanců. Zřizuje institut bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu, což není podnikatelské prostředí.

Poslední změna: 07.05.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslancůna vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Zákon zřizuje novou Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, vedenou Notářskou komorou České republiky. Dále zákon upravuje možnost sepsání notářského zápisu v elektronické podobě a možnost legalizace elektronického podpisu notářem. A za poslední zákon svěřuje Notářské komoře ČR apostilační agendu veřejných listin, které vyhotovil, vydal nebo ověřil notář.

Poslední změna: 20.04.2020 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 119/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Novela přesunuje průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu ze živnosti volné mezi živnosti vázané. V průběhu projednávání novely v Poslanecké sněmovně byl podán pozměnovací návrh týkající se zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tato změna spočívá v úpravě průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 117/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 115/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Novela odstraňuje technické nedostatky.

Poslední změna: 10.03.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela přináší změny ve způsobu podání žádosti o zprostředkování zaměstnání tak, aby byl zohledněn požadavek na využívání moderních technologií při komunikaci fyzických osob se správními orgány. Dále se mění definice bydliště u státního občana České republiky. Další změny se týkají poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob na chráněném trhu práce.

Poslední změna: 20.02.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností

Cílem zákona je umožnit získání živnosti a založení s.r.o. přes internetovou aplikaci za minimální náklady.

Návrh neprošel 11.02.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Novela reaguje na nutnost implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích. Dále dochází k navazujícím změnám v zákoně o správních poplatcích a zákoně o regulaci reklamy.

Poslední změna: 31.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách

Novela upravuje způsoby financování sociálních služeb, snižuje administrativu při různých typech řízení, zpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy a vylepšuje sociální péči pro osoby v terminálním stádiu a osoby, o které se není možno postarat v jejich přirozeném prostředí.

Poslední změna: 22.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Zákon má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.01.2020 pod číslem 12/2020 Sb. s účinností od 01.02.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči

Nově byla do harmonizovaného systému úředních kontrol a jiných úředních činností v zemědělsko-potravinovém řetězci zařazena oblast zdraví rostlin tedy ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin, požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 369/2019 Sb. s účinností od 15.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela promítá do zákonů nařízení EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 368/2019 Sb. s účinností od 15.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon posiluje ochranu spotřebitele spočívající např. v zákazu zúčtování sankcí, ve vyšší informovanosti a v regulaci zprostředkovatelské činnosti při prodeji plynu a elektřiny.

Poslední změna: 16.12.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Poslední změna: 13.11.2019 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Zákon upravuje novelu zákona o matrikách, o správních poplatcích, o státním občanství České republiky, o základních registrech, o ověřování a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 279/2019 Sb. s účinností od 21.11.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Zákon přijímá základní nezbytná opatření v oblasti poskytování metod komplementární a alternativní medicíny.

Návrh neprošel 01.11.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Zákon v návaznosti na zákon o znalcích a zákon o tlumočnících upravuje i další související předpisy tak, aby nemohlo docházet k výkladovým nejasnostem a byla zachována vysoká míra právní jistoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.10.2019 pod číslem 255/2019 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě

Cílem novely zákona je zprostit zejména vodáky odpovědnosti za přestupek týkající se požití alkoholu a tabákových výrobků.

Návrh neprošel 24.09.2019 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech

Novela zákona o krmivech rozsáhle upravuje předmětnou problematiku s ohledem na adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 209/2019 Sb. s účinností od 01.10.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Novela zejména zajišťuje transpozici směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 176/2019 Sb. s účinností od 31.07.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.06.2019 pod číslem 135/2019 Sb. s účinností od 19.06.2019
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a některé související zákony

Hlavním cílem novely je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů a byly přístupnější a efektivnější pro klienty, občany a další aktéry systému
sociálních služeb. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 47/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a další související zákony

Novela zákona upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 307/2018 Sb. s účinností od 04.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Novelou zákona o ochranných známkách se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. A novelou zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně obchodního tajemství před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 286/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019