Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 612/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Částka 208/2004
Platnost od 08.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

612

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2004,

kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb.:


§ 1

Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů1), vydaných

a) do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji2) nejpozději do 31. prosince 2005; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005,

b) do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006,

c) do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007,

d) do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 vyhlášky č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

2) § 2 vyhlášky č. 177/2000 Sb.

Přesunout nahoru