Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 60/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

Částka 20/2004
Platnost od 13.02.2004
Účinnost od 13.02.2004
Zrušeno k 31.12.2006 (597/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. ledna 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):


Čl. I

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova "zveřejňuje jedenkrát ročně Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (dále jen "Věstník ministerstva")" nahrazují slovy "je uvedeno v příloze č. 11 k tomuto nařízení".

2. V § 5 odst. 4 se slova "Věstníku ministerstva" nahrazují slovy "Věstníku Ministerstva životního prostředí (dále jen "Věstník ministerstva")".

3. V § 6 odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo")".

4. V příloze č. 1 bodě 6 se v první tabulce slova "1 rok" nahrazují slovy "kalendářní rok".

5. V příloze č. 2 bodě 1 písmenu h) se v tabulce slova "Roční průměr" nahrazují slovy "dvacetičtyřhodinový průměr".

6. Doplňuje se příloha č. 11, která zní:

"Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České republiky

1 Pojem oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále v této příloze jen „OZKO“) vymezuje zákon v § 7 odst. 1. Tabulka I této přílohy uvádí podíl plochy katastru obce vyjádřený v procentech, nacházející se v OZKO, na kterém byly zjištěny nejvyšší koncentrace znečišťujících látek, tedy koncentrace přesahující imisní limit zvýšený o mez tolerance . Závazné vymezení OZKO podle § 7 odst. 4 zákona je stanoveno v tabulce II na územním principu podle jednotlivých krajů v souladu s § 7 odst. 6 zákona. K OZKO náleží vždy uzemí obcí, které jsou v tabulce II výslovně uvedeny. Kraje a obce na území OZKO postupují podle § 7 odst. 6 a dalších souvisejících ustanovení zákona.

2. Orgány obcí, u kterých je v tabulce II deklarováno pouze překročení imisního limitu „PM10 36. max. 24 hodinový průměr“, a které nejsou uvedeny v tabulce I, zajistí, v rámci místního programu ke zlepšení kvality ovzduší, zpracovaného podle § 7 odst. 6 a podle přílohy č. 3 zákona, opatření ke zjištění důvodů překračování imisního limitu (dále jen „IL“) a jeho výsledky projednají s orgánem kraje v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 písm. c) zákona. Tento postup lze provést samostatně před zpracováním konečného znění místního programu ke zlepšení kvality ovzduší v obci, pokud orgán kraje nestanoví jiný postup.

Tabulka I - překročení imisního limitu zvýšeného o mez tolerance pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí České republiky, vymezené na základě dat z roku 2002 a vyjádřené v procentech plochy obce

Název OZKO, ke které území obcí náleží Okres Obec NUTS PM10
roční průměr
>44.8 μg.m-3
PM10
36. max. 24h průmér
>65 μg.m-3
Cd
roční průmér
>0.008 μg.m-3)
Souhrn
OZKO na území Prahy Hl.m. PrahaPrahaCZ01105547824.88.9 - 8.9
OZKO na území Středočeského kraje Kladno Kladno CZ0213532053 44.4 44.4 - 77.8
  Libušin CZ0213532576 -33.3 -33.3
Vinaříce CZ0213533050 -100.0 -100.0
Mělník Dolní Beřkovice CZ0216534765 -25.0 - 25.0
Horní Počaply CZ0216534790 -50.0 -50.0
Libéchov CZ0216535001 -33.3 - 33.3
Mělnik CZ0216534676 16.7 16.7 - 33.3
OZKO na území Ústeckého kraje Chomutov Chomutov CZ0422562971 14.3 14.3 - 14.3
Litoměřice Bechlín CZ0423564575 25.0 50.0 -50.0
Kryry CZ0424566314 -9.1 -9.1
Litoměřice CZ0423564567 - 20.0 -20.0
Lovosice CZ0423565229 - 33.3 -33.3
Štěti CZ0423565709 7.1 7.1 - 7.1
Ústi nad Labem Chuderov CZ0427568023 -25.0 -25.0
Ústi nad Labem CZ0427554804 4.2 16.7 - 16.7
OZKO na územi Libereckého kraje Jablonec n.N. Smržovka CZ0512563811 - - 25.0 25.0
Tanvald CZ0512563820 - -100.0 100.0
Velké Hamry CZ0512563838 - -50.0 50.0
OZKO na území Olomouckého kraje Olomouc Olomouc CZ0712500496 3.6 3.6 - 7.1
Přerov Přerov CZ0714511382 - 6.3 - 6.3
OZKO na území Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek Brušperk CZ0812598038 - 100.0 - 100.0
    Dobrá CZ0812598089 - 100.0 - 100.0
Fryčovice CZ0812598135 - 50.0 -50.0
Frýdek-Místek CZ0812598003 - 73.3 - 73.3
Horní Bludovice CZ0812598178 -100.0 -100.0
Karlovice CZ0812598275 - 100.0 - 100.0
Paskov CZ0812598569 - 100.0 - 100.0
Řepiště CZ0812568830 - 100.0 - 100.0
Stará Ves nad Ondřejnicí CZ0812598739 - 100.0 - 100.0
Staré Město CZ0812562551 -100.0 - 100.0
Stařic CZ0812552569 - 100.0 - 100.0
Střitež CZ0812552674 -66.7 - 66.7
Sviadnov CZ0812569631 - 100.0 - 100.0
Šenov CZ0812598798 16.7 100.0 - 100.0
Třanovice CZ0812552623 - 50.0 - 50.0
Třinec CZ0812598810 - 19.2 - 19.2
Václavovice CZ0812598836 -100.0 - 100.0
Vratimov CZ0812598879 - 100.0 - 100.0
Karviná Albrechtice CZ0813598925 50.0 100.0 - 100.0
  Bohumín CZ0813599051 50.0 83.3 - 83.3
Český Těšín CZ0813598933 64.3 85.7 - 85.7
Dětmarovice CZ0813598941 100.0 100.0 - 100.0
Dolní Lutyně CZ0813598968 62.5 75.0 - 75.0
Doubrava CZ0813568864 100.0 100.0 - 100.0
Havířov CZ0813555088 - 100.0 -100.0
Horní Suchá CZ0813552739 50.0 100.0 - 100.0
Karviná CZ0813598917 52.4 66.7 -66.7
Orlová CZ0813599069 66.7 100.0 -100.0
Petrovice u Karviné CZ0813599077 -20.0 -20.0
Petřvald CZ0813599085 33.3 100.0 -100.0
Rychvald CZ0813599107 100.0 100.0 - 100.0
Stonava CZ0813599140 100.0 100.0 - 100.0
Těrlicko CZ0813599158 14.3 100.0 -100.0
Nový Jičín Albrechticky CZ0814568741 -100.0 -100.0
  Bílovec CZ0814599247 -6.7 -6.7
Jistebník CZ0814599506 - 75.0 - 75.0
Mošnov CZ0814568686 -66.7 -66.7
Petřvald CZ0814599743 -100.0 -100.0
Studénka CZ0814599921 - 50.0 - 50.0
Šilheřovice CZ0815510432 - 50.0 -50.0
Trnávka CZ0814569755 - 100.0 -100.0
Ostrava Ostrava CZ0816554821 22.6 81.1 -81.1

Tabulka II - Vymezení OZKO na území České republiky a překročení imisního limitu pro ochranu zdraví lidí v rámci obcí České republiky , vyjádřené v procentech plochy obce

Vymezení a název OZKO Okres Obec NUTS SO2 4.max 24 h průměr>125 μg.m-3. >3x/rok-NO2 roční průměr>40 μg.m-3PM10 roční průměr>40 μg.m-3PM10 36.max 24 h průměr>50 μg.m-3. >35x/rokCO max. denní 8h klouz. průměr

>10 000 mg m:3
Benzen

>5 μg.m-3
BaP

>0.001 μg.m-3
Cd

>0.005 μg.m-3
As

>0.006 μg.m-3
Souhrn
OZKO na území Prahy Hl.m. Praha Praha CZ0110554782 - 1.6 12.9 66.9 3.2 - 60.5 - - 76.6
OZKO na území Středočeského kraje   Beroun Beroun CZ0212531057 - 11.1 11.1 11.1 - - - - - 11.1
Broumy CZ0212531081 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Kladno Kladno CZ0213532053 - - 88.9 100.0 - - - - - 100.0
Brandýsek CZ0213532118 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Braškov CZ0213532126 - - 100.0 - - - - - - 100.0
Cvrčovice CZ0213532185 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Dřetovice CZ0213532282 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Libušin CZ0213532576 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Pchery CZ0213532720 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Smečno CZ0213532835 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Stehelčeves CZ0213532851 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Třebichovice CZ0213532959 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Tuchlovice CZ0213532983 - - 33.3 - - - - - - 33.3
Velká Dobrá CZ0213533025 - - 75.0 50.0 - - - - - 75.0
Velké Přítočno CZ0213533033 - - 100.0 100.0 - - - - - 100.0
Vinaříce CZ0213533050 - - 100.0 100.0 - - - - - 100.0
Mělník Mělník CZ0216534676 - - 33.3 83.3 - - - - 33.3 83.3
Býkev CZ0216534714 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Cítov CZ0216534731 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Dolní Beřkovice CZ0216534765 - - 25.0 100.0 - - - - 25.0 100.0
Horní Počaply CZ0216534790 - - 50.0 100.0 - - - - - 100.0
Hořín CZ0216534803 - - 25.0 25.0 - - - - 25.0 25.0
Liběchov CZ0216535001 -- - 100.0 -- - --100.0
Vysoká CZ0216535338 - - - 42.9 - - - - - 42.9
Nymburk Žitovlice GZ0218503410 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Dymokury CZ0218537128 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Chotěšice CZ0218537225 - - - 42.9 - - - - - 42.9
Košík CZ0218537349 - - - 75.0 - - - - - 75.0
Křinec CZ0218537411 - - - 57,1 - - - - - 57.1
Rožďalovice CZ0218537756 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Praha-východ Bořanovice CZ0219538086 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Hovorčovice CZ0219538230 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Jenštejn CZ0219538264 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Klecany CZ0219538311 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Podolanka CZ0219538621 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Přezletice CZ0219538671 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Šestajovice CZ0219538876 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Velen CZ0219538965 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Zdiby CZ0219539058 - - - 100.0 - - 33.3 - - 100.0
Praha-západ Čičovice CZ021A539147 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Dobrovíz CZ021A539171 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Horoměřice CZ021A539236 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Hostivice CZ021A539244 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Chýně CZ021A539309 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Kněževes CZ021A539384 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Roztoky CZ021A539627 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Statenice CZ021A539686 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Středokluky CZ021A539708 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Tuchoměřice CZ021A539767 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Rakovník Kolešov CZ021C565199 - - - 100.0 - - - - - 100.0
OZKO na území Jihočeského kr. Č. Budějovice České Budějovice CZ0311544256 - - - 5.3 - - - - - 5.3
OZKO na územi Plzeňského kraje Plzeň Plzeň CZ0323554791 - - - 2.8 - - 16.7 - - 19.4
Plzeň-sever Zruč-Senec CZ0325559679 - - - - - - 50.0 - - 50.0
OZKO na území Karlovarského kraje Karlovy Vary Dalovice CZ0412537918 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Jeriišov CZ0412537926 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Otovice CZ0412537969 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Hájek CZ0412538159 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Hory CZ0412551651 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Karlovy Vary CZ0412554961 - - - 40.0 - - - - - 40.0
Hradiště CZ0412555177 - - - 8.2 - - - - - 8.2
Ostrov CZ0412555428 - - - 42.9 - - - - - 42.9
Sadov CZ0412555533 - - - 80.0 - - - - - 80.0
Stráž nad Ohři CZ0412555584 - - - 57.1 - - - - - 57.1
Vojkovice CZ0412555738 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Krásný Les CZ0412578045 - - - 60.0 - - - - - 60.0
Sokolov Svatava CZ0413538434 - - - 33.3 - ' - - - - 33.3
Sokolov CZ0413560286 - - - 40.0 - - - - - 40.0
Královské Pořiči CZ0413560464 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Loket CZ0413560537 - - - 14.3 - - - - - 14.3
Nové Sedlo CZ0413560570 - - - 100.0 - - - - - 100.0
OZKO na území Ústeckého kraje Děčín Děčín CZ0421562335 - - - 13.5 - - - - - 13.5
 Chomutov Chomutov CZ0422562971 - - 85.7 71.4 - - - - - 85.7
Blatno CZ0422562998 - - 8.3 8.3 - - - - - 8.3
Boleboř CZ0422563005 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Březno CZ0422563013 - - - 8.3 - - - - - 8.3
Chbany CZ0422563081 - - - 12.5 - - - - - 12.5
Jirkov CZ0422563099 - - 33.3 100.0 - - - - - 100.0
Křimov CZ0422563161 - - - 16.7 -- - - - 16.7
Libědice CZ0422563188 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Okounov CZ0422563269 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Otvice CZ0422563277 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Veliká Ves CZ0422563412 - - - 16.7 - - - - - 16.7
Vrskmaň CZ0422563463 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Vysoká Pec CZ0422563501 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Litoměřice Jenčice CZ0423505528 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Oleško CZ0423542440 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Lkán CZ0423546691 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Sedlec CZ0423546721 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Brzánky CZ0423546755 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Kamýk CZ0423546771 . - - - 50.0 - - - - - 50.0
Litoměřice CZ0423564567 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Bechlin CZ0423564575 - - 50.0 50.0 - - - - - 50.0
Bohušovice nad Ohří CZ0423564591 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Brňany CZ0423564613 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Brozany nad Ohří CZ0423564621 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Budyně nad Ohří CZ0423564656 - - - 11.1 - - - - - 11.1
Čížkovice CZ0423564711 - - - 100.0 - - - - - 100.0
DěčanyCZ0423564729---100.0-----100.0
Dlažkovice CZ0423564737 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Doksany CZ0423564753 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Drahobuz CZ0423564770 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Dušniky CZ0423564818 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Hoštka CZ0423564877 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Hrobce CZ0423564893 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Chodouny CZ0423564923 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Chotiněves CZ0423564966 - - - 100.0 - - - - 100.0
Keblice CZ0423565016 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Klapý CZ0423565024 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Křesín CZ0423565075 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Křešice CZ0423565083 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Levín CZ0423565105 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Libkovice pod Řipem CZ0423565148 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Libochovany CZ0423565156 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Libochovice CZ0423565164 - - - 20.0 - - - - - 20.0
Libotenice CZ0423565172 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Lovosice CZ0423565229 - - - 100.0 - - . - - - 100.0
Lukavec CZ0423565237 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Malé Žemoseky CZ0423565245 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Mlékojedy CZ0423565296 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Nové Dvory CZ0423565342 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Podsedice CZ0423565415 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Polepy CZ0423565431 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Račice CZ0423565482 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Siřejovice CZ0423565598 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Slatina CZ0423565601 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Sulejovice CZ0423565695 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Štětí CZ0423565709 - - 7.1 35.7 - - - - - 35.7
Terezín CZ0423565717 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Travčice CZ0423565741 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Třebenice CZ0423565768 - - - 40.0 - - - - - 40.0
Trebivlice CZ0423565776 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Úpohlavy CZ0423565806 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Úštěk CZ0423565814 4.8 - - 4.8 - - - - - 9.5
Velemín CZ0423565849 - - - 9.1 - - - - - 9.1
Velké Žernoseky CZ0423565857 - - - 100.0 - - - -100.0
Vchynice CZ0423565865 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Vrbice CZ0423565890 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Vrbičany CZ0423565903 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Vrutice CZ0423565911 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Žitenice CZ0423565962 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Louny Čeradice CZ0424530581 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Libočany CZ0424530590 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Blšany u Loun CZ0424542547 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Cítoliby CZ0424542571 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Obora CZ0424542580 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Nová Ves CZ0424542636 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Staňkovice CZ0424543128 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Jimlin CZ0424546011 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Lišfany CZ0424546879 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Vršovice CZ0424546887 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Brodec CZ0424546895 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Louny CZ0424565971 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Blšany CZ0424566021 - - - 87.5 - - - - - 87.5
Holedeč CZ0424566187 - - - 75.0 - - - - - 75.0
Hřiškov CZ0424566195 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Chlumčany CZ0424566233 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Koštice CZ0424566284 - - - 80:0 - - - - - 80.0
Krásný Dvůr CZ0424566306 - - - 20.0 - - - - - 20.0
Kryry CZ0424566314 - - - 27.3 - - - - - 27.3
Lenešice CZ0424566322 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Libořice CZ0424566381 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Měcholupy CZ0424566454 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Nové Sedlo CZ0424566519 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Očihov CZ0424566527 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Panenský Týnec CZ0424566535 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Podbořany CZ0424566616 - - - 62.5 - - - - - 62.5
Postoloprty CZ0424566624 - - - 27.3 - - - - - 27.3
Raná CZ0424566659 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Slavětin CZ0424566713 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Smolnice CZ0424566721 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Toužetín CZ0424566829 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Veltěže CZ0424566896 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Vrbno nad Lesy CZ0424566926 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Zatec CZ0424566985 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Žiželice CZ0424567019 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Most Most CZ0425567027 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Horní Jiřetín CZ0425567175 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Klíny CZ0425567191 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Litvínov CZ0425567256 - - - 90.0 - - - - - 90.0
Lom CZ0425567264 - - - 40.0 - - - - - 40.0
Meziboři CZ0425567311 - - - 75.0 - - - - - 75.0
Nová Ves v Horách CZ0425567329 - - - 77.8 - - - - -77.8
Teplice Teplice CZ0426567442 20.0 - - 60.0 - - 20.0 - - 60.0
Bílina CZ0426567451 - - - 37.5 - - - - - 37.5
Hostomice CZ0426567531 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Ohnic CZ0426567761 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Světec CZ0426567841 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Zabrušany CZ0426567868 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Ústi n. L. Ústi nad Labem CZCM27554804 - - 8.3 20.8 - - 20.8 - - 29.2
Chuderov CZ0427568023 - - - 25.0 - - - - - 25.0
OZKO na území Libereckého kr. Česká Lípa Česká Lípa CZ0511561380 - - - 29.4 - - - - - 29.4
Blíževedly CZ0511561410 - - - 20.0 - - - -- 20.0
   Horní Police CZ0511561606 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Žandov CZ0511562297 - - - 40.0 - - - - - 40.0
Jablonec n. N. Jablonec nad Nisou CZ0512563510 - - - - - - - 42.9 - 42.9
Albrechtice v Jiz. h. CZ0512563528 - - - - - - - 33.3 33.3 33.3
Děsná CZ05Í2563552 - - - - - - - 100.0 50.0 100.0
Držkov CZ0512563561 - - - - - - - 100.0 50.0 100.0
Josefův Důl CZ0512563633 - - - - - - - 33.3 - 33.3
Kořenov CZ0512563668 - - - - - - - 10.0 5.0 10.0
Lučany nad Nisou CZ0512563692 - - - - - - - 100.0 33.3 100.0
Plavý CZ0512563757 - - - - - - - 100.0 100.0 100.0
Smržovka CZ0512563811 - - - - - - - 100.0 75.0 100.0
Tanvald CZ0512563820 - - - - - - - 100.0 100.0 100.0
Velké Hamry CZ0512563838 - - - - - - - 100.0 100.0 100.0
Zásada CZ0512563854 - - - - - - - 100.0 100.0 100.0
Zlatá Olešnice CZ0512563862 - - - - - - - 75.0 50.0 75.0
Liberec Čtveřín CZ0513544531 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Paceřice CZ0513545953 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Hodkovice nad Moh. CZ0513564061 - - - 20.0 - - - - - 20.0
Horní Řasníce CZ0513564079 - - - 16.7 - - - - - 16.7
Pěnčin CZ0513564303 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Vlastibořice CZ0513564516 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Semily Ohrazenice CZ0514577359 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Turnov CZ0514577626 - - - 16.7 - - - - - 16.7
OZKO na území Královéhradeckého kraje Jičín Dětenice CZ0522572829 28.6 28.6
Kopidlno CZ0522573060 - - - 55.6 - - - - - 55.6
Libáň CZ0522573108 - - - 20.0 - - - - - 20.0
Trutnov Trutnov CZ0525579025 - - - 19.2 - - - - - 19.2
OZKO na území kraje Vysočina Žďár n. S. Velké Meziříčí CZ0615597007 - - 9.1 9.1 - - - - - 9.1
Blansko Blansko CZ0621581283 - - - 83.3 - - - - - 83.3
Černá Hora CZ0621581496 - - - 20.0 - - - - - 20.0
Lažany CZ0621581909 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Lipůvka CZ0621581968 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Olomučany CZ0621582166 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Ráječko CZ0621582247 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Šebrov-Kateřina CZ0621582476 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Újezd u Černé Hory CZ0621582557 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Vavřinec CZ0621582603 - - - 25.0 - - - - - 25.0
OZKO na území Jihomoravského kraje Brno-město Brno CZ0622582786 - - 3.3 63.9 - - - - - 63.9
Brno-venkov Jinačovice CZ0623583171 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Jiříkovice CZ0623583189 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Kobylnice CZ0623583219 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Modřice CZ0é23583391 - - - 100.0 - - - - .- 100.0
Moravany CZ0623583413 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Nebovidy CZ0623583456 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Oslavany CZ0623583588 - - 33.3 33.3 - - - - - 33.3
Ostopovice CZ0623583596 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Podolí CZ0623583634 - - 100.0 - - - - - 100.0
Popovice CZ0623583651 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Popůvky CZ0623583669 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Prače CZ0623583685 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Rebešovice CZ0623583774 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Rozdrojovice CZ0623583791 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Sokolnice CZ0623583898 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Střelíce CZ0623583910 - - -50.0 - - - - - 50.0
Šlapanice CZ0623583952 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Troubsko CZ0623584029 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Tvarožná CZ0623584037 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Želešice CZ0623584266 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Hodonín Kyjov CZ0625586307 - - - 14.3 - - - - - 14.3
Vyškov Holubice CZ0626550825 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Vyškov CZ0626592889 - - 9.1 9.1 - - - - - 9.1
Hodějlce CZ0626593044 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Křenovice CZ0626593214 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Rousínov CZ0626593559 - - - 12.5 - - - - - 12.5
Slavkov u Brna CZ0626593583 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Velešovice CZ0626593681 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Znojmo Plenkovice CZ0627550051 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Nový Šaldorf-Sedlešovice CZ0627587729 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Znojmo CZ0627593711 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Citonice CZ0627593851 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Dyje CZ0627593991 - - - 1O0.0 - - - - - 100.0
Havraníky CZ0627594024 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Kravsko CZ0627594261 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Krhovice CZ0627594270 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Kuchařovice CZ0627594300 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Mašovíce CZ0627594415 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Strachotice CZ0627594822 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Tasovice CZ0627594920 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Tvořihráz CZ0627594997 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Únanov CZ0627595021 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Vrbovec CZ0627595128 - - - 33.3 - - - - - 33.3
OZKO na území Olomouckého kr. Olomouc Olomouc CZ0712500496 - - 21.4 85.7 - -- - - 85.7
  Bílá Lhota CZ0712500623 - - - 60.0 - - - - - 60.0
Horka nad Moravou CZ0712502545 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Litovel CZ0712503444 - - - 84.6 - - - - - 84.6
Majetin CZ0712503738 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Mladeč CZ0712504246 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Příkazy CZ0712505013 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Těšetice CZ0712505269 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Tršice CZ0712505366 - - - 20.0 - - - - - 20.0
Uničov CZ0712505587 - - - 21.4 - - - - - 21.4
Velká Bystřice CZ0712505609 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Velký Týnec CZ0712505650 - - - 16.7 - - - - - 16.7
Velký Újezd CZ0712505668 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Skrbeň CZ0712552151 - - - 50.0 - - - - - 50.0
červenka CZ0712552186 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Medlov CZ0712552372 - - - 12.5 - - - - - 12.5
Křelov-Břuchotin CZ0712554901 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Měrotín CZ0712568911 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Prostějov Prostějov CZ0713589250 - - - 8.3 - - - - - 8.3
Přerov Přerov CZ0714511382 - - 6.3 75.0 - - - - - 75.0
Bělotín CZ0714512231 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Bochoř CZ0714512532 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Bradek u Přerova CZ0714512800 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Buk CZ0714512826 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Dolní Újezd CZ0714513199 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Horní Mošténice CZ0714513491 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Hranice CZ0714513750 - - - 46.2 - - - . - - 46.2
Hustopeče nad Bečvou CZ0714513768 - - - 42.9 - - - - - 42.9
Kokory CZ0714514152 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Lipník nad Bečvou CZ0714514705 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Milenov CZ0714515418 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Osek nad Bečvou CZ0714516619 - - - 80.0 - - - - - 80.0
Polom CZ0714516911 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Prosenice CZ0714517151 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Radslavice CZ0714517534 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Rokytnice CZ0714517607 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Vesel íčko CZ0714520420 - - - 66.7 - - - - - 66.7
Želatovice CZ0714523640 - - - 100.0 - - - - - 1000
Výkleky CZ0714547450 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Šumperk Šumperk CZ0715523704 - - - 62.5 - - - - - 62.5
Bludov CZ0715525588 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Dolní Studénky CZ0715553379 - - - 66.7 - - - - - 66.7
OZKO na území Zlínského kraje Vsetín Dolní Bečva CZ0723541800 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Lesná CZ0723544302 - - - 25.0 - - - - - 25.0
Prostředni Bečva CZ0723544698 - - - 14.3 - - - - - 14.3
Rožnov pod Radhoštěm CZ0723544841 - - - 72.7 - - - - - 72.7
Střitež nad Bečvou CZ0723544922 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Valašské Meziříčí CZ0723545058 - - - 69.2 - - 7.7 - - 69.2
Vidče CZ0723545198 - - - 33.3 - - - - - 33.3
Zašová CZ0723545236 - - - 100.0 - - 20.0 - - 100.0
Zubři CZ0723545252 - - - 28.6 - - - - - 28.6
Zlín Zlín CZ0724585068 - - - 9.7 - - - - - 9.7
OZKO na území Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek Nýdek CZ0812507091 - - - 46.2 - - 76.9 - - 76.9
Pržno CZ0812507181 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Komorní Lhotka CZ0812507237 - - - 20.0 - - 20.0 - - 20.0
Janovice CZ0812507423 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Košařiska CZ0812507458 - - - 20.0 - - 20.0 - - 20.0
     Milíkov CZ0812507547 - - - 33.3 - - 33.3 - - 33.3
Bukovec CZ0812511935 - - - - - - 16.7 - - 16.7
Písek CZ0812512028 - - - - - - 80.0 - - 80.0
Hrádek CZ0812512176 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Metylovice CZ0812512184 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Horní Domaslavice CZ0812512192 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Vojkovice CZ0812552488 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Pazderna CZ0812552500 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Nošovice CZ0812552518 - - 33.3 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Nižní Lhoty CZ0812552526 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Dobratice CZ0812552542 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Staré Město CZ0812552551 - - 50.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Staříč CZ0812552569 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Pstruzí CZ0812552577 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Třanovice CZ0812552623 - - 50.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Horní Tošanovice CZ0812552631 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Řeka CZ0812552640 - - - - - - 33.3 - - 33.3
Smilovice CZ0812552658 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Střitež CZ0812552674 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Vyšni Lhoty CZ0812552682 - - - - - - 50.0 - - 50.0
Návsí CZ0812554014 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Vendryně CZ0812554928 - - - 66.7 - - 83.3 - - 83.3
Žermanice CZ0812568163 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Soběšovice CZ0812568791 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Řepiště CZ0812568830 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Sviadnov CZ0812569631 - - 50.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Frýdek-Místek CZ0812598003 - - 60.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Baška CZ0812598011 - - - 100.0 - - 50.0 - - 100.0
Brušperk CZ0812598038 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Bruzovice CZ0812598046 - - 100.0 100.0 - -100.0 - - 100.0
Bystřice CZ0812598062 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Čeladná CZ0812598071 - - - 21.4 - - - - - 21.4
Dobrá CZ0812598089 - - 50.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Dolní Domaslavice CZ0812598101 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Fryčovice CZ0812598135 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Frýdlant nad Ostravici CZ0812598143 - - - 40.0 - - - - - 40.0
Hnojnik CZ0812598160 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Horní Bludovice CZ0812598178 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Jablunkov CZ0812598259 - - - 33.3 - - 100.0 - - 100.0
Kaňovice CZ0812598275 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Kozlovice CZ0812598321 - - - 100.0 - - 50.0 - - 100.0
Kunčice pod Ondřejníkem CZ0812598356 - - - 85.7 - - 14.3 - - 85.7
Lhotka CZ0812598364 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Lučina CZ0812598399 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Ostravice CZ0812598542 - - - 12.5 - - - - - 12.5
Palkovice CZ0812598551 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Paskov CZ0812598569 - - 66.7 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Sedliště CZ0812598674 - - 100.0 100.0 . - - 100.0 - - 100.0
Hukvaldy CZ0812598691 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Stará Ves nad Ondřejnicí CZ0812598739 - - 20.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Šenov CZ0812598798 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Třinec CZ0812598810 - - 11.5 .65.4 - - 84.6 - - 84.6
Václavovice CZ0812598836 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Vratimov CZ0812598879 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Karviná Horní Suchá CZ0813552739 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Havířov CZ0813555088 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Doubrava CZ0813568864 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Karviná CZ0813598917 - - 71.4 71.4 - - 100.0 - - 100.0
 Albrechtice CZ0813598925 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Český Těšín CZ0813598933 - - 85.7 85.7 - - 92.9 - - 92.9
Dětmarovice CZ0813598941 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Dolní Lutyně CZ0813598968 - - 75.0 75.0 - - 100.0 - - 100.0
Bohumín CZ0813599051 - - 83.3 83.3 - - 83.3 - - 83.3
Orlová CZ0813599069 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Petrovice u Karviné CZ0813599077 - - 30.0 50.0 - - 100.0 - - 100.0
Petřvald CZ0813599085 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Rychvald CZ0813599107 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Stonava CZ0813599140 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Těrlicko CZ0813599158 - - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Nový Jičín Veřovice CZ0814500259 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Vřesina CZ0814500291 - - - 66.7 - - 100.0 - - 100.0
Bílov CZ0814546984 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Životice u Nového Jičína CZ0814547000 - - - 100.0 - - 50.0 - - 100.0
Olbramice CZ0814554049 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Šenov u Nového Jičína CZ0814554171 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Bítov CZ0814554936 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Slatina CZ0814568406 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Velké Albrechtice CZ0814568422 - - - 66.7 - - 100.0 - - 100.0
Bordovice CZ0814568431 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Zbyslavice CZ0814568449 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Závišice CZ0814568473 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Bemartice nad Odrou GZ0814568481 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Hostašovice CZ0814568511 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Kunin CZ0814568546 - - - 100.0 - - - 100.0 - - 100.0
Rybí CZ0814568554 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Mankovice CZ0814568589 - - - 33.3 - - 66.7 - - 66.7
Kateřinice CZ0814568643 - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Mošnov CZ0814568686 - - - 100.0 i - 100.0 - - 100.0
Skotnice CZ0814568716 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Ženklava CZ0814568732 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Albrechtičky CZ0814568741 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Pustějov CZ0814568775 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Hladké Životice CZ0814569666 - - - 25.0 - - 100.0 - - 100.0
Vrchy CZ0814569747 - - - - - - 50.0 - - 50.0
Trnávka CZ0814569755 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Nový Jičin CZ0814599191 - - - 90.9 - - 90.9 - - 90.9
Bartošovice CZ0814599212 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Bílovec CZ0814599247 - - - 26.7 - - 100.0 - - 100.0
Frenštát pod Radhoštěm CZ0814599344 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Fulnek CZ0814599352 - - - - - - 52.4 - - 52.4
Hodslavice CZ0814599409 - - - 50.0 - - - - - 50.0
Jeseník nad Odrou CZ0814599468 - - - 100.0 - - 57.1 - - 100.0
Jistebnik CZ0814599506 - - 50.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Klimkovice CZ0814599549 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Kopřivnice CZ0814599565 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Lichnov CZ0814599603 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Mořkov CZ0814599689 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Petřvald CZ0814599743 - - 33.3 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Příbor CZ0814599808 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Sedlnice CZ0814599832 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Starý Jičín CZ0814599905 - - - 55.6 - - 11.1 - - 55.6
Studénka CZ0814599921 - - 62.5 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Suchdol nad Odrou CZ0814599930 - - - 14.3 - - 100.0 - - 100.0
Štramberk CZ0814599948 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Tichá CZ0814599956 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Tisek CZ0814599964 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Trojanovice CZ0814599999 - - - 100.0 - - - - - 100.0
Opava Opava CZ0815505927 - - - 11.1 - - 48.1 - - 48.1
Bohuslavice CZ0815506192 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Bolatice CZ0815506214 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Březová CZ0815506451 - - - - - - 27.3 - - 27.3
Dolni Benešov CZ0815506702 - - -- - - 100.0 - - 100.0
Dolní Lhota CZ0815506711 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Háj ve Slezsku CZ0815506753 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Hlučín CZ0815507016 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Hněvošice CZ0815507105 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Hrabyně CZ0815507261 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Hradec nad Moravicí CZ0815507270 - - - - - - 8.3 - - 8.3
Chuchelná CZ0815507334 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Kobeřice CZ0815507504 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Kravaře CZ0815507580 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Ludgeřovice CZ0815507971 - - - 100.0 - - 100.0 - - 100.0
Markvartovice CZ0815508128 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Mokré Lazce CZ0815508373 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Oldřišov CZ0815509574 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Píšť CZ0815509647 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Pustá Polom CZ0815509736 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Skřipov CZ0815510131 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Služovice CZ0815510297 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Sudice CZ0815510378 - - - - - - 66.7 - - 66.7
Šilheřovice CZ0815510432 - - 33.3 83.3 - - 100.0 - - 100.0
Štěpánkovice CZ0815510483 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Velká Polom CZ0815510882 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Velké Hostíce CZ0815510939 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Těškovice CZ0815512745 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Strahovice CZ0815512869 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Kýjovice CZ0815512907 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Chlebičov CZ0815512923 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Bělá CZ0815512974 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Kozmice CZ0815547182 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Závada CZ0815553492 - - - - - - 100:0 - - 100.0
Hať CZ0815568210 - - - 16.7 - - 100.0 - - 100.0
Darkovice CZ0815568228 - - - - - 100.0 - - 100.0
Děhylov CZ0815568236 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Vřesina CZ0815568244 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Budišovice CZ0815568261 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Hlubočec CZ0815568368 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Rohov CZ0815568376 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Třebom CZ0815569101 - - - - - - 28.6 - - 28.6
Čavisov CZ0815569119 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Horní Lhota CZ0815569500 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Dobroslavice CZ0815569895 - - - - - - 100.0 - - 100.0
Ostrava Ostrava CZ0816554821 - - 67.9 100.0 - 3.8 100.0 - 30.2 100.0

Tabulka III - Podíly území pro ochranu vegetace a ekosystémů s překročením imisních limitů, vyjádřené v procentech plochy obcí

Kraj Okres Obec NUTS SO2
zimní průměr
(> 20 μg/m3)
NOx
roční průmér
(> 30 μg/m3)
Praha Hl.m. Praha Praha CZ0110554782 -0.8
Středočeský Beroun Beroun CZ0212531057 - 11.1
Karlovarský Karlovy Vary Stráž nad Ohří CZ0412555584 - 14.3
Sokolov Jíndříchovíce CZ0413560413 11.1 -
Ústecký Děčín Děčín CZ0421562335 - 2.7
Chomutov Klášterec nad Ohři CZ0422563129 6.7 -
Výsluni CZ0422563498 14.3 -
Most Horní Jiřetín CZ0425567175 9.1 -
Litvínov CZ0425567256 10.0 -
Nová Ves v Horách CZ0425567329 11.1 -
Teplice Dubí CZ0426567507 22.2 -
Kostomlaty pod Milešovkou CZ0426567612 50.0 -
Krupka CZ0426567639 43.8 -

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

Přesunout nahoru