Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Částka 2/2004
Platnost od 05.01.2004
Účinnost od 01.02.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (108/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

6

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb., vyhlášky č. 147/1995 Sb., vyhlášky č. 263/1996 Sb. a vyhlášky č. 146/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

"(1) Stravovací jednotky činí

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů:

1. ve věku od 3 do 6 let 32 Kč až 47 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let 36 Kč až 54 Kč,
3. ve věku od 12 let 40 Kč až 63 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko 32 Kč až 63 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami a mentálně postižené mládeže pro svěřence těchto ústavů a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež:

1. ve věku od 3 do 6 let 18 Kč až 26 Kč,
2. ve věku od 6 do 12 let 20 Kč až 30 Kč,
3. ve věku od 12 let 22 Kč až 35 Kč,
4. trvale upoutané na lůžko 18 Kč až 35 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 4 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 8 Kč na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany, včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1. u stravy normální 40 Kč až 63 Kč,
2. u stravy dietní 44 Kč až 65 Kč,
3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné 56 Kč až 76 Kč,

d) v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1. u stravy normální 22 Kč až 35 Kč,
2. u stravy dietní 25 Kč až 36 Kč,
3. u diety diabetické, bílkovinné a výživné 31 Kč až 42 Kč.

6) § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.".

2. V § 8 odst. 5 části věty za středníkem se za slovo "zvýšit" vkládá slovo "až".

3. V § 9 odst. 2 se slovo "desetihaléře" nahrazuje slovy "celé koruny směrem nahoru".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.


Ministr:

Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru