Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 595/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

Částka 204/2004
Platnost od 03.12.2004
Účinnost od 03.12.2004
Zrušeno k 07.12.2010 (344/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

595

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. listopadu 2004

o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 4, § 14 odst. 9 a § 24 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2)

a) formulář žádosti o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení podle § 7 odst. 4 zákona,

b) formulář žádosti o mezinárodní dovozní certifikát podle § 14 odst. 9 zákona.

§ 2

K podání žádosti o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží a technologie dvojího užití (dále jen "zboží dvojího použití") se použije formulář uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

K podání žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží dvojího použití se použije formulář uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, který již byl přizpůsoben přímo použitelnému předpisu Evropských společenství.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, v platném znění.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 595/2004 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 595/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 595/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 595/2004 Sb.

Přesunout nahoru