Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 588/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

Částka 201/2004
Platnost od 29.11.2004
Účinnost od 29.11.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

588

ZÁKON

ze dne 4. listopadu 2004,

kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 písm. b) se slova "uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu" nahrazují slovy "podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a)".

Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

"2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se ustanovení o výborech, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí stanovených v aktech přijímaných postupem podle článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství, přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES, kterým se mění čl. 15 směrnice Rady 92/51/EHS. Příloha C směrnice Rady 92/51/EHS, v platném znění.".

2. V § 8 odst. 2 se slova "uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu" nahrazují slovy "podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství6a)".

Poznámka pod čarou č. 6a) zní:

"6a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, kterým se mění čl. 15 směrnice Rady 92/51/EHS. Příloha D směrnice Rady 92/51/EHS, v platném znění.".

3. V § 11 odst. 3 se slova "uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu" nahrazují slovy "podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a)".

4. Příloha č. 1 k zákonu č. 18/2004 Sb. se zrušuje.

5. Příloha č. 3 k zákonu č. 18/2004 Sb. se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Přesunout nahoru