Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 574/2004 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 194/2004
Platnost od 22.11.2004
Účinnost od 01.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

574

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2004,

kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 28 odst. 1 zákona:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč (dále jen "národní přírodní rezervace").

(2) Předmětem ochrany je dochovaný zbytek přirozeného lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je tvořen reliktními acidofilními smrkovými a březovými bory, reliktními lišejníkovými a mechovými společenstvy nezazemněných sutí, fragmenty přírodě blízkého suťového a podsvahového smíšeného lesa a acidofilních svahových metlicových jedlin. Předmětem ochrany jsou rovněž skalní útvary a kamenná moře jako reprezentativní ukázky periglaciální modelace terénu, zahrnující i část přirozeného koryta řeky Vltavy.

§ 2

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v Jihočeském kraji v katastrálních územích Loučovice a Vyšší Brod. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém systému S-JTSK1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno území národní přírodní rezervace, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona).

§ 3

Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní rezervaci

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody [§ 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona] lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změnu druhu nebo způsobu využití pozemku2),

b) provádět zásahy do koryta vodních toků nebo do pozemků s nimi přímo sousedících,

c) upravovat povrch pozemních komunikací3) s použitím jiného než místního přírodního materiálu,

d) zřizovat skládky, a to i přechodné, dřeva nebo jiných materiálů,

e) provádět geologické práce4) spojené se zásahem do zemského povrchu,

f) zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení.


Zrušovací ustanovení

§ 4

Zrušují se:

1. Výnos Ministerstva školství a národní osvěty č. 8.865/35, o zřízení státní přírodní rezervace "Luč" ze dne 8. února 1935.

2. Výnos Ministerstva kultury čj. 4.875/56-A/6, o zřízení státní přírodní rezervace "Čertova stěna" ze dne 10. května 1956.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

§ 5

V příloze č. V k vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2004 Sb., se zrušují slova "Čertova stěna – Luč CK Loučovice, Vyšší Brod +Výnos MK č. 4.875/56 (10. května 1956) a výnos MŠANO č. 8.865/35 (8. února 1935)".


ČÁST TŘETÍ

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 574/2004 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč

lokalita Čertova stěna

geometrický obrazec č. 1

číslo bodusouřadnice - Ysouřadnice - Xpořadí bodu v obrazci
1776228.111202674.441
273776185.651202649.032
272776151.171202628.263
271776128.631202618.904
270776103.661202613.595
269776033.311202596.976
268775989.711202590.677
267775955.081202581.458
266775901.561202557.719
265775870.251202541.6510
264775826.081202523.4711
263775763.351202498.8812
262775734.971202477.7813
261775706.091202458.2914
260775679.811202436.0015
259775647.901202402.6816
258775607.971202361.7017
257775528.981202281.4618
256775505.811202261.5719
255775479.951202222.8720
254775472.231202184.8621
253775470.141202161.5822
252775470.641202131.0523
251775474.991202110.3224
250775485.021202086.9225
249775499.151202043.0526
248775506.711202026.5727
247775517.551201978.1828
246775519.381201943.9929
245775509.901201908.6130
244775502.711201863.9131
243775493.811201831.3032
242775489.521201800.7333
241775474.191201768.3734
240775470.601201736.6735
239775463.691201718.2736
238775455.881201688.8137
237775451.301201645.9338
236775447.951201609.9439
20"775450.271201582.1140
21775411.251201575.8441
22775410.241201540.8242
23775426.041201437.3443
24775429.021201397.5844
25775451.051201317.6945
26775457.291201288.2546
27775471.671201228.7247
28775486.491201172.5848
29775492.811201134.6349
30775460.651201131.9850
31775255.701201100.9651
32775269.601201395.4452
33775264.221201580.1953
34775260.761201664.8654
35775247.411202030.5755
36775261.611202079.0956
119775250.451202096.3757
118775253.901202108.6958
117775261.901202177.1859
116775265.501202177.4160
115775264.821202407.4061
114775273.421202445.6462
113775305.221202497.8663
112775323.961202517.2a64
111775338.681202529.2665
110775365.321202543.1566
109775514.401202598.6567
108775537.151202604.0968
107775633.481202609.3269
106775762.701202645.1470
105775906.911202668.8671
104776022.081202679.0372
103776039.961202683,1773
102776198.321202748.9374
101776205.821202730.1675
1"776220.481202693.6176

lokalita Luč

geometrický obrazec č. 2

číslo bodusouřadnice - Ysouřadnice - Xpořadí bodu v obrazci
2776232.251202663.921
3776240.771202580.662
4776243.921202517.203
5776265.061202485.984
6776329.601202492.605
7776358.001202474.766
8776431.641202361.087
9776494.591202382.558
10776535.171202246.859
11776676.111202199.4610
12776702.151201985.1911
13776674.341201926.4312
14776591.651201861.8413
15776483.421201778.7614
17776390.321201695.1815
18776045.391201652.8916
19775637.201201587.1017
20775456.791201582.2918
235775455.411201609.8219
234775457.511201649.4720
233775464.981201686.2821
232775471.401201716.5522
231775485.771201764.8323
230775499.751201814.4924
229775511.501201858.0825
228775517.961201891.7126
227775523.051201928.4927
226775525.041201928.1928
225775529.811201975.7429
224775525.981202026.2430
223775512.731202049.0731
222775491.97J202090.7232
221775482.651202114.3833
220775476.311202149.9534
219775479.751202184.9435
218775491.861202222.4936
217775513.121202252.6237
216775544.821202287.0538
215775613.961202354.8039
214775660.921202402.8340
213775686.341202429.2841
212775745.541202476.3942
211775778.731202494.2643
210775836.861202521.5244
209775864.001202532,6945
208775914.071202553.9946
207775958.611202573.1147
206775991.441202583.5748
205776071.141202595.9849
204776092.541202597.5650
203776129.971202609.8851
202776174.111202632.0252
201776213.671202654.7053

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 574/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

2) Například vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

3) § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

4) § 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb.

Přesunout nahoru