Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 566/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 192/2004
Platnost od 11.11.2004
Účinnost od 11.11.2004
Zrušeno k 31.03.2006 (118/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

566

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb., vyhlášky č. 143/2003 Sb. a vyhlášky č. 196/2004 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 se mění takto:

– v nadpisu přílohy se v textu uvedeném v závorce zrušují slova "pvv = pobočka velvyslanectví", – v položce "pvv Bonn" se zkratka "pvv" nahrazuje zkratkou "gk", – v položce "vv Rabat" se slovo "Mauritánská" nahrazuje slovem "Mauretánská", – v položce "gk Sydney" se slovo "Šalamounovy" nahrazuje slovem "Šalomounovy".

2. Příloha č. 2 se mění takto:

– v položce "vv Abidjan" se doplňují slova "Nigerská republika", – v položce "vv Abuja" se slova "Nigerská republika" zrušují, – v položce "vv Peking" se slova "Korejská lidově demokratická republika" zrušují, – za položku "vv Peking" se vkládá nová položka "vv Pchjongjang" s vymezením územního obvodu zvláštního volebního okrsku, které zní: "Korejská lidově demokratická republika", – v položce "gk Šanghaj" se slovo "Če-Tiang" nahrazuje slovem "Če-ťiang" a dále slovo "An-Chuei" se nahrazuje slovem "An-chuej".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru