Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 564/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.

Částka 191/2004
Platnost od 10.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 27.03.2008 (97/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

564

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2004,

kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 až 3 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušují.

2. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Vnější označení příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

(1) Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník") je označen

a) na pracovním stejnokroji I na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, na pravém rukávu příslušností ke generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo k hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen "organizační část") a rukávovým znakem Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "rukávový znak"), jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 3, na pravé přední náprsní straně saka odznakem s identifikačním číslem, jehož vzor je uveden v příloze č. 4, na čepici u mužů a klobouku u žen velkým státním znakem České republiky,

b) na pracovním stejnokroji II na levém rukávu blůzy příslušností k organizační části a rukávovým znakem, na zádech blůzy reflexním nápisem "HASIČI" a na pravé přední náprsní straně blůzy odznakem s identifikačním číslem,

c) na slavnostním stejnokroji na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, na pravém rukávu příslušností k organizační části a rukávovým znakem a na čepici u mužů a klobouku u žen velkým státním znakem České republiky, nebo

d) na společenském stejnokroji na levém rukávu saka velkým státním znakem České republiky, pod ním umístěným nápisem "HZS ČR" a pod tímto nápisem umístěným hodnostním označením.

(2) Odznak s identifikačním číslem je kovový, reliéfní a stříbrné barvy s patinou. Na jeho spodní části je zobrazen znak Hasičského záchranného sboru České republiky a v jeho horní části je umístěno identifikační číslo.

(3) Na služebních stejnokrojích generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky se označení příslušnosti k organizační části podle odstavce 1 písm. a) až c) a odznakem s identifikačním číslem podle odstavce 1 písm. a) a b) nepoužije.".

3. V § 11 odst. 2 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

4. Příloha č. 1 se zrušuje.

5. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2001Sb.

Vzory služebních stejnokrojů

1. Pro jednotlivé základní vzory služebních stejnokrojů jsou stanoveny tyto výstrojní součástky:

Základní vzorPříslušníci
MužiŽeny
Pracovní stejnokroj ISako tmavomodré, šedomodré kalhoty, košile modrá s dlouhými rukávy, tmavomodrá čepice se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, modré ponožky, černé polobotky.Sako tmavomodré, šedomodrá sukně, košile modrá s dlouhými rukávy, tmavomodrý klobouk se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky.
Pracovní stejnokroj IIBlůza a kalhoty tmavomodré s reflexním nápisem „HASIČI“ na zádech, triko šedé s dlouhými rukávy, tmavomodrá čepice, hodnostní označení, modré ponožky, černé polobotky nebo holeňová obuv.
Slavnostní stejnokrojSako a kalhoty tmavomodré, košile bílá s dlouhými rukávy, tmavomodrá čepice se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, modré ponožky, černé polobotky, ozdobné šňůry.Sako a sukně tmavomodré, košile bílá s dlouhými rukávy, tmavomodrý klobouk se štítkem, hodnostní označení, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky, ozdobné šňůry.
Společenský stejnokrojSako a kalhoty tmavomodré, tmavomodrá čepice se štítkem, bílá šála, košile bílá s dlouhými rukávy k motýlku, nebo košile s dlouhými rukávy k vázance, tmavomodrá vázanka, spona do vázanky, tmavomodrý motýlek, bílé rukavice, černé polobotky, černé ponožky.Pouzdrové šaty a sako tmavomodré, bílá šála, šedý šátek, bílé rukavice, tmavomodrý klobouk, černé lodičky, punčochové kalhoty tělové barvy.

2. Jednotlivé základní vzory pracovního stejnokroje I lze kombinovat s výstrojními součástkami a stejnokrojovými doplňky.

Pracovní stejnokroj I

Pracovní stejnokroj II

Slavnostní stejnokroj

Společenský stejnokroj

6. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 323/2001Sb.

Vzor příslušnosti k organizační části a vzor rukávového znaku

 ".

7. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 323/2001Sb.

Vzor odznaku s identifikačním číslem

 ".

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 5.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Služební stejnokroje zhotovené podle dosavadních právních předpisů mohou být používány do 31. prosince 2008.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou bodů 1 a 4, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.


Ministr:

Mgr. Bublan v. r.

Přesunout nahoru