Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Částka 190/2004
Platnost od 10.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
10 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 563/2004 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Návrh upravuje rozsah přímé pedagogické činnosti při poskytování intervence pedagogickým pracovníkem.

Poslední změna: 22.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Cílem novely je usnadnit ředitelům škol jejich manažerské působení ohledně určení počtu a působnosti jeho zástupců. K tomu má dojít změnou v počtu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol.    

Poslední změna: 10.03.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Novela posiluje postavení ředitelů škol a jejich odpovědnosti v oblasti odborné a pedagogické úrovně vzdělávání a školských služeb a v oblasti vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Poslední změna: 28.01.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a nařízení vlády o stan

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství je nutné specifikovat pro základní školy, speciální školy a střední školy vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Dále bude stanoveno pravidlo snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy tak, aby bylo zajištěno efektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a kompetence rozložení počtu snížení hodin přímé pedagogické činnosti a určení počtu zástupců ředitele školy byla ponechána řediteli školy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.08.2019 pod číslem 195/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících

Cílem zákona je zavedením institutu „volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost“ podpořit osobní růst pedagogických pracovníků, kteří jsou učiteli, využitelný pro jejich působení ve školství.

Poslední změna: 01.07.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem novely zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Návrh neprošel 18.06.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a další související zákony

Novela zavádí efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení.

Návrh neprošel 12.07.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb.

Novela zavádí nový typ školského zařízení - vzdělávací zařízení v zahraničí.

Návrh neprošel 05.04.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Návrh zákona upravuje speciální pravidla sjednávání pracovního poměru a čerpání dovolené pedagogických pracovníků. Reaguje tak na negativní praxi v regionálním školství, kdy jsou s pedagogickými pracovníky uzavírány pracovní poměry na dobu určitou pouze na období školního vyučování školního roku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 379/2015 Sb. s účinností od 12.01.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a některé další zákony

Novela se týká těchto oblastí: vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, registr pedagogických pracovníků, povinná školní docházka a spádové školy, ukončování středního vzdělávání, pracovní poměr ředitelů škol a správní řízení v působnosti škol a školských zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 82/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015