Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 554/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 189/2004
Platnost od 09.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2014 89/2012 Sb. Aktuální znění
2. 01.01.2011 - 31.12.2013 281/2009 Sb.
1. 01.01.2005 - 31.12.2010
0. 09.11.2004 Vyhlášené znění
Všechna znění od 01.01.2005