Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 522/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě

Částka 179/2004
Platnost od 08.10.2004
Účinnost od 08.10.2004
Zrušeno k 01.07.2007 (123/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

522

VYHLÁŠKA

ze dne 15. září 2004,

kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě

Česká národní banka podle § 26f odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, se mění takto:

V § 2 písm. m) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"2. mezinárodní rozvojové banky, a to Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporace, Meziamerická rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Africká rozvojová banka, Fond Rady Evropy pro znovuusídlení, Severská investiční banka, Karibská rozvojová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropský investiční fond, Korporace pro meziamerické investice a Mnohostranná agentura pro investiční záruky2a),

2a) Čl. 1 bod 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ESze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, ve znění směrnice 2004/69/ES.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru