Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 514/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Částka 178/2004
Platnost od 01.10.2004
Účinnost od 01.10.2004
Zrušeno k 01.07.2015 (332/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

514

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. září 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. i) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kte rým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.

Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor1)
a) identifikační údaje
1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo zaměstnavatele (IČ)AA0017
3.Fyzická osoba - kódAA0126
4.Rok - ročník (rok narození)AA0231
5.Pohlaví osoby - kódAA0211
6.Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kódAA0223
7.Kód státuAA0033
8.Kód zařízení bez vlastního IČAA0113
b) údaje o právním vztahu
9.ZaměstnáníAA0013
10.Zaměstnanec ve státní správěAA0125
11.Druh právního vztahu - kódAA0130
12.Týdenní pracovní dobaAA0131
13.Doba zaměstnáníAA0225
14.Doba dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnáníAA0216
c) údaje o pracovní době
15.Odpracovaná doba včetně přesčasové práceAA0132
16.Práce přesčasAA0133
17.Neodpracovaná doba s náhradou platu celkemAA0134
18.Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolenáAA0135
19.Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance přepočtenýAA0136
20.Kód evidenčního stavu zaměstnance k poslednímu dni sledovaného obdobíAA0137
d) údaje o přiznaných složkách platu
21.Platová třída zaměstnanceAA0127
22.Platový stupeň zaměstnanceAA0128
23.Druh platového tarifu - kódAA0129
24.Platový tarif přiznanýAA0138
25.Příplatek osobní přiznanýAA0139
26.Příplatek za vedení přiznanýAA0140
27.Příplatek za zastupování přiznanýAA0141
28.Příplatky zvláštní přiznané celkemAA0142
29.Příplatek hodnostní přiznanýAA0143
e) údaje o vyplacených prostředcích
30.Celkový plat zúčtovaný k výplatěAA0144
31.Platový tarif zúčtovaný k výplatěAA0145
32.Plat za práci ve svátek zúčtovaný k výplatěAA0146
33.Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatěAA0147
34.Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k výplatěAA0148
35.Další platy zúčtované k výplatěAA0160
36.Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatěAA0162
37.Příplatky celkem zúčtované k výplatěAA0150
38.Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatěAA0239
39.Příplatek za práci v sobotu a v neděli zúčtovaný k výplatěAA0240
40.Příplatek ze vedení zúčtovaný k výplatěAA0151
41.Příplatek za zastupování zúčtovaný k výplatěAA0152
42.Příplatek osobní zúčtovaný k výplatěAA0153
43.Příplatky zvláštní zúčtované k výplatěAA0154
44.Příplatky hodnostní zúčtované k výplatěAA0155
45.Příplatky ostatní zúčtované k výplatěAA0156
46.Odměny zúčtované k výplatěAA0157
47.Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované k výplatěAA0163
48.Odměna za pracovní pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě celkemAA0161
49.Odměna za pracovní pohotovost na pracovišti zúčtovaná k výplatěAA0237
50.Odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště zúčtovaná k výplatěAA0238
51.Náhrady platu celkem zúčtované k výplatěAA0158
52.Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatěAA0159
53.Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účelyAA0165
54.Nezdanitelná částka základu daně celkemAA0166
55.Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - odvedenéAA0167
56.Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - odvedenéAA0168
57.Datum (sběru dat)AA0110
f) ostatní údaje
58.Kód postavení v zaměstnáníAA0091
59.Počet dnů nemociAA0210
60.Evidenční dny v zaměstnáníAA0218
61.Doba absenceAA0219
62.Místo pracovištěAA0690

1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru