Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 508/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů

Částka 176/2004
Platnost od 30.09.2004
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

508

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. září 2004,

kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


§ 1

Toto nařízení stanoví vzor hodnostního označení fyzické osoby, která vykonává službu v bezpečnostním sboru (dále jen "příslušník").

§ 2

Vzory hodnostního označení

(1) Vzor hodnostního označení příslušníka Policie České republiky je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Vzor hodnostního označení příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Vzor hodnostního označení příslušníka Celní správy České republiky je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Vzor hodnostního označení příslušníka Vězeňské služby České republiky je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Vzor hodnostního označení příslušníka Policie České republiky zajišťujícího ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá prezident České republiky, je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 89/2015 Sb. § 2

Do 31. prosince 2019 lze užívat hodnostní označení příslušníků Policie České republiky podle nařízení vlády č. 508/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Vzor hodnostního označení příslušníků Policie České republiky

Vzor hodnostního označení příslušníků Policie České republiky

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb.

Přesunout nahoru