Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 502/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Částka 175/2004
Platnost od 24.09.2004
Účinnost od 01.10.2004
Zrušeno k 01.04.2016 (94/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

502

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 v názvu nebezpečné vlastnosti "H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou nebo kyselinami" se za slova "s vodou" vkládá čárka a slovo "vzduchem".

2. V příloze č. 5 v odstavci "Další údaje" se slova "(výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost)" zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Přesunout nahoru