Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 50/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.

Částka 15/2004
Platnost od 12.02.2004
Účinnost od 12.02.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

50

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. ledna 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) a b) se slova "31. prosince 2005" nahrazují slovy"31. prosince 2006".

2. Příloha k nařízení vlády č. 181/2002 Sb. včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 181/2002 Sb.

Restrukturalizované hutní společnosti ocelářského průmyslu

ISPAT NOVÁ HUŤ a. s.IČO: 45193258
NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o.IČO: 64617882
NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o.IČO: 25393804
NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o.IČO: 25815377
MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o.IČO: 47977264
Czech Slag - Nová huť s.r.o.IČO: 60775289
Hutnictví železa, a. s.IČO: 47115998
VÍTKOVICE, a. s.IČO: 45193070
Vítkovické slévárny, spol. s r.o.IČO: 25362810
VÍTKOVICE-STAMONT, spol. s r.o.IČO: 64617874
VÍTKOVICE - Údržba, spol. s r.o.IČO: 25871587
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o.IČO: 25870807
VÍTKOVICE - Zkušebny a laboratoře, spol. s r.o.IČO: 25870556
VÍTKOVICE STEEL, a. s.IČO: 25874942
VÍTKOVICE Ozubárna, as.IČO: 25877933
VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a. s.IČO: 25877950
VÍTKOVICE - VÁLCOVNA TRUB, a. s.IČO: 25825291
VÍTKOVICE Doprava, as.IČO: 25909339
HARD CZ as.IČO: 25908065
ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o.IČO: 25361694
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.IČO: 18050646
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a. s.IČO: 25363654
ENERGETIKA TŘINEC, a. s.IČO: 47675896
Slévárny Třinec, a.s.IČO: 25830716
D 5, akciová společnost, TřinecIČO: 47674539
REFRASIL, s.r.o.IČO: 48395862
TRIFINAL, a. s.IČO: 25860801
TRIALFA, s.r.o.IČO: 25839888
Doprava TŽ, a. s.IČO: 25398083
Sochorová válcovna TŽ, a. s.IČO: 25872940
TŘINECKÁ PROJEKCE, a. s.IČO: 47677741
Třinecké gastroslužby, s.r.o.IČO: 25838148
Třinecký Vkus, s.r.o.IČO: 25839047
ŽDB a. s.IČO: 47672412
VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.IČO: 25352954
JÄKL Karviná, a. s.IČO: 47672781
JÄKL IMPEX,s.r.o.IČO: 60488735
VÁLCOVNY PLECHU,a.s.IČO: 14613581
Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o.IČO: 62360116
Válcovny plechu BESS, s.r.o.IČO: 62362411
AZ FIN servis, s.r.o.IČO: 64615880
Králodvorské železárny Slévárna s.r.o.IČO: 48951404
Králodvorské železárny ENERGO s.r.o.IČO: 48951412
Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o.IČO: 48592030
Železárny Velký Šenov s.r.o.IČO: 61535842
Kerval s.r.o.IČO: 25622331
KD Trans s.r.o.IČO: 26447975
Železárenská dopravní společnost, a.s.IČO: 25528025
interStroj, a.s.IČO: 25332341
Gastroslužby, a.s.IČO: 25225758
ŽV-DOPRAVA, a.s.IČO: 64507947
FERROMET GROUP, s.r.o.IČO: 47549742
POLDI Hütte s.r.o.IČO: 25649787“.

Čl. II

Právní vztahy, které vznikly podle nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru