Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 50/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.

Částka 15/2004
Platnost od 12.02.2004
Účinnost od 12.02.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. ledna 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) a b) se slova "31. prosince 2005" nahrazují slovy"31. prosince 2006".

2. Příloha k nařízení vlády č. 181/2002 Sb. včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 181/2002 Sb.

Restrukturalizované hutní společnosti ocelářského průmyslu

ISPAT NOVÁ HUŤ a. s.IČO: 45193258
NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o.IČO: 64617882
NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o.IČO: 25393804
NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o.IČO: 25815377
MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o.IČO: 47977264
Czech Slag - Nová huť s.r.o.IČO: 60775289
Hutnictví železa, a. s.IČO: 47115998
VÍTKOVICE, a. s.IČO: 45193070
Vítkovické slévárny, spol. s r.o.IČO: 25362810
VÍTKOVICE-STAMONT, spol. s r.o.IČO: 64617874
VÍTKOVICE - Údržba, spol. s r.o.IČO: 25871587
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o.IČO: 25870807
VÍTKOVICE - Zkušebny a laboratoře, spol. s r.o.IČO: 25870556
VÍTKOVICE STEEL, a. s.IČO: 25874942
VÍTKOVICE Ozubárna, as.IČO: 25877933
VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a. s.IČO: 25877950
VÍTKOVICE - VÁLCOVNA TRUB, a. s.IČO: 25825291
VÍTKOVICE Doprava, as.IČO: 25909339
HARD CZ as.IČO: 25908065
ŽP Tažírny trub Svinov, spol. s r.o.IČO: 25361694
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.IČO: 18050646
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - strojírenská výroba, a. s.IČO: 25363654
ENERGETIKA TŘINEC, a. s.IČO: 47675896
Slévárny Třinec, a.s.IČO: 25830716
D 5, akciová společnost, TřinecIČO: 47674539
REFRASIL, s.r.o.IČO: 48395862
TRIFINAL, a. s.IČO: 25860801
TRIALFA, s.r.o.IČO: 25839888
Doprava TŽ, a. s.IČO: 25398083
Sochorová válcovna TŽ, a. s.IČO: 25872940
TŘINECKÁ PROJEKCE, a. s.IČO: 47677741
Třinecké gastroslužby, s.r.o.IČO: 25838148
Třinecký Vkus, s.r.o.IČO: 25839047
ŽDB a. s.IČO: 47672412
VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.IČO: 25352954
JÄKL Karviná, a. s.IČO: 47672781
JÄKL IMPEX,s.r.o.IČO: 60488735
VÁLCOVNY PLECHU,a.s.IČO: 14613581
Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o.IČO: 62360116
Válcovny plechu BESS, s.r.o.IČO: 62362411
AZ FIN servis, s.r.o.IČO: 64615880
Králodvorské železárny Slévárna s.r.o.IČO: 48951404
Králodvorské železárny ENERGO s.r.o.IČO: 48951412
Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o.IČO: 48592030
Železárny Velký Šenov s.r.o.IČO: 61535842
Kerval s.r.o.IČO: 25622331
KD Trans s.r.o.IČO: 26447975
Železárenská dopravní společnost, a.s.IČO: 25528025
interStroj, a.s.IČO: 25332341
Gastroslužby, a.s.IČO: 25225758
ŽV-DOPRAVA, a.s.IČO: 64507947
FERROMET GROUP, s.r.o.IČO: 47549742
POLDI Hütte s.r.o.IČO: 25649787“.

Čl. II

Právní vztahy, které vznikly podle nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru