Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 484/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-484
Čísloč. 484/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-484">
Zákon č. 484/2004 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 484/2004 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-484]Zákon č. 484/2004 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 484/2004 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 484/2004 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-484]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 484/2004 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-484 Zákon č. 484/2004 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 484/2004 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 484/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-484


Zpět na předpis