Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 472/2004 Sb.Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8

Částka 161/2004
Platnost od 24.08.2004
Účinnost od 24.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

472

ZÁKON

ze dne 22. července 2004

o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Česká republika je oprávněna přijmout úvěry od Evropské investiční banky na financování výstavby dálnice D8 v úseku mezi Trmicemi a státní hranicí České republiky se Spolkovou republikou Německo v celkové výši 12 000 000 000 Kč. Jednotlivé úvěry budou splatné ve lhůtě do 25 let ode dne podpisu příslušné smlouvy o úvěru, nejpozději však do 31. prosince 2031.

(2) Úsek dálnice D8 mezi Trmicemi a státní hranicí České republiky se Spolkovou republikou Německo zahrnuje stavby označené v projektové dokumentaci jako:

a) D8 – 0807/IA Trmice – Knínice – hlavní trasa km 76,556 – 88,800

b) D8 – 0807/IB most přes tratě ČD v Trmicích

c) D8 – 0807/IC most na trati ČD Ústí nad Labem – Most

d) D8 – 0807/ID most na trati ČD Děčín – Oldřichov

e) D8 – 0807/IIE most Knínice

f) D8 – 0807/IIF tunel Libouchec

g) D8 – 0807/IIG tunel Panenská

h) D8 – 0807/IIH trasa Petrovice – hraniční most

i) D8 – 0807/IIJ průzkumné štoly tunel Panenská

j) D8 – 0807/II hraniční most.

(3) Smlouvy o úvěrech uvedených v odstavci 1 sjedná a uzavře jménem České republiky ministr financí.

§ 2

O prostředky získané úvěry uvedenými v § 1 odst. 1lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a příslušné financující položky.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Přesunout nahoru