Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 47/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-47
Čísloč. 47/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-47">
Zákon č. 47/2004 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 47/2004 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-47]Zákon č. 47/2004 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 47/2004 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 47/2004 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-47]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 47/2004 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-47 Zákon č. 47/2004 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 47/2004 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 47/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-47


Zpět na předpis