Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 463/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví obory vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Částka 156/2004
Platnost od 11.08.2004
Účinnost od 11.08.2004
Zrušeno k 18.02.2010 (31/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

463

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. července 2004,

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):


§ 1

Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti nelékařských zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen "specialista") jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 463/2004 Sb.

Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů

1. Všeobecná sestra

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti specialistů:
1Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiSestra pro intenzivní péči
2Perioperační péčeSestra pro perioperační péči
3Ošetřovatelská péče v pediatriiDětská sestra
4Komunitní ošetřovatelská péčeKomunitní sestra
5Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborechSestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech
6AudiologieAudiologická sestra
7Práce sestry v nukleární medicíněSestra pro nukleární medicínu
8Ošetřovatelská péče o duševní zdravíPsychiatrická sestra
9Práce sestry v pracovním lékařstvíSestra pro pracovně lékařskou péči
10Ošetřovatelská péče v transfuzní služběSestra pro transfuzní službu
11PerfuziologieKlinický perfuziolog

2. Porodní asistentka

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů: Porodní asistentka pro
1Perioperační péčeperioperační péči
2Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzívní péčiintenzivní péči
3Ošetřovatelská péče v intenzivní péči o novorozence a kojenceintenzivní péči v neonatologii
4Komunitní péče v porodní asistencikomunitní péči

3. Ergoterapeut

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
Ergoterapeut pro
1Ergoterapie v pediatriipediatrii
2Ergoterapie v geriatriigeriatrii
3Ergoterapie v psychiatriipsychiatrii
4Ergoterapie v neurologiineurologii
5Ergoterapie v traumatologii, ortopedii a
revmatologii
traumatologii, ortopedii a
revmatologii

4. Zdravotní laborant

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
Zdravotní laborant pro
1Cytodiagnostikacytodiagnostiku
2Klinická biochemieklinickou biochemii
3Hematologie a transfuzní službahematologii a transfuzní službu
4Histologiehistologii
5Sexuologiesexuologii
6Lékařská genetikalékařskou genetiku
7Lékařská imunologielékařskou imunologii
8Lékařská mikrobiologielékařskou mikrobiologii
9Toxikologie toxikologii
10Vyšetřovací metody v ochraně veřejného
zdraví
vyšetřovací metody
v ochraně veřejného zdraví

5. Zubní technik

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
Zubní technik pro
1Ortodoncieortodoncii
2Fixní a snímatelné náhradyfixní a snímatelné náhrady

6. Asistent ochrany veřejného zdraví

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
Asistent ochrany veřejného
zdraví pro
1Epidemiologieepidemiologii
2Hygiena dětí a mladistvýchhygienu dětí a mladistvých
3Hygiena obecná a komunálníhygienu obecnou a komunální
4Hygiena prácehygienu práce
5Hygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygienu výživy a předmětů běžného užívání

7. Farmaceutický asistent

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
Farmaceutický asistent pro
1Příprava radiofarmakpřípravu radiofarmak
2Farmaceutická kontrolafarmaceutickou kontrolu
3Léčivé rostlinyléčivé rostliny
4Zdravotnické prostředkyzdravotnické prostředky
5Příprava náročných lékových forempřípravu náročných
lékových forem

8. Zdravotnický záchranář

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
1Zdravotnické operační střediskoOperátor zdravotnického
operačního střediska

9. Nutriční terapeut

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
Nutrični terapeut pro
1Výživa dětívýživu dětí
2Komunitní nutriční péčekomunitní péči
3Výživa v těžkých stavechvýživu v těžkých stavech

10. Biomedicínský technik

PořadíObory specializačního vzdélávání
Klinická technika se zaměřením na:
Označení odbornosti
specialistu:
Klinický technik
1Klinická technika se zaměřením na analýzu a zpracování biosignálůpro analýzu a zpracování biosignálů
2Klinická technika se zaměřením na diagnostické zdravotnické přístrojepro diagnostické zdravotnické přístroje
3Klinická technika se zaměřením na laboratorní zdravotnické přístrojepro laboratorní zdravotnické přístroje
4Klinická technika se zaměřením na diagnostické zobrazovací zdravotnické přístrojepro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje
5Klinická technika se zaměřením na terapeutické zdravotnické přístrojepro terapeutické zdravotnické přístroje
6Perfuziologie-perfuziolog

11. Psycholog ve zdravotnictví, psycholog

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
1Klinická psychologieKlinický psycholog
2Dětská klinická psychologieDětský klinický psycholog

12. Logoped

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
1Klinická logopedieKlinický logoped

13. Fyzioterapeut

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačeni odbornosti
specialistů:
1Aplikovaná fyzioterapieOdborný fyzioterapeut
2Fyzioterapie v neurologiiOdborný fyzioterapeut pro
neurologii
3Fyzioterapie ve vnitřním lékařstvíOdborný fyzioterapeut pro
vnitřní lékařství
4Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologiiOdborný fyzioterapeut pro
chirurgické obory a
traumatologii
5Fyzioterapie v neonatologii a pediatriiOdborný fyzioterapeut pro
neonatologii a pediatrii

14. Radiologický fyzik

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačeni odbornosti
specialistů:
Klinický radiologický fyzik
pro
1Radiologická fyzika v radioterapiiradioterapii
2Radiologická fyzika v radiodiagnosticeradiodiagnostiku
3Radiologická fyzika v nukleární medicíněnukleární medicínu

15. Odborný pracovník v laboratorních metodách

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
1Hematologie a transfuzní službaKlinický bioanalytik pro
hematologii a transfuzní
službu
2Klinická biochemieKlinický bioanalytik pro
klinickou biochemii
3Lékařská imunologieKlinický bioanalytik pro
lékařskou imunologii
4Nukleární medicínaKlinický bioanalytik pro
nukleární medicínu
5Ochrana veřejného zdravíKlinický bioanalytik pro
ochranu veřejného zdraví
6Soudní toxikologieKlinický bioanalytik pro
soudní toxikologii
7Lékařská mikrobiologieKlinický bioanalytik pro
lékařskou mikrobiologii
8Klinická genetikaKlinický bioanalytik pro
klinickou genetiku
9Klinická antropologieKlinický antropolog
10Příprava radiofarmakSpecialista v přípravě
radiofarmak

16. Biomedicínský inženýr

PořadíObory specializačního vzdělávání
Klinické inženýrství se zaměřením na
Označení odbornosti
specialistů:
Klinický inženýr
1analýzu a zpracování biosignálůpro analýzu a zpracování
biosignálů
2diagnostické zdravotnické přístrojepro diagnostické
zdravotnické přístroje
3laboratorní zdravotnické přístrojepro laboratorní
zdravotnické přístroje
4diagnostické zobrazovací zdravotnické přístrojepro diagnostické
zobrazovací zdravotnické
přístroje
5terapeutické zdravotnické přístrojepro terapeutické
zdravotnické přístroje
6perfuziologii-perfuziolog

17. Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
Odborný pracovník v
ochraně veřejného zdraví
pro
1Epidemiologieepidemiologii
2Hygiena dětí a dorostuhygienu dětí a dorostu
3Hygiena obecná a komunálníhygienu obecnou a
komunální
4Hygiena prácehygienu práce
5Hygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygienu výživy a předmětů
běžného užívání

18. Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

PořadíObory specializačního vzděláváníOznačení odbornosti
specialistů:
1Organizace a řízení zdravotnictvíSpecialista v organizaci a
řízení zdravotnictví
Přesunout nahoru