Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 448/2004 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Částka 149/2004
Platnost od 30.07.2004
Účinnost od 01.09.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

448

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 12. července 2004

o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2004 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV") zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 uveřejněným v částce 106/2003 Sb. Položky, které jsou přemětem aktualizace KKOV, jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení. Platné znění aktualizované KKOV je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátem 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.

Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Příloha

Doplněné položky do Klasifikace kmenových oborů vzdělání s platností od 1. září 2004

SkupinaOborNový stupeňNázev
34Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-57LKnihař, knihařské práce
36Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-02RGeomatika
36-07RStavební inženýrství
39Speciální a interdisciplinární obory
39-08LPožární ochrana
39-17RSoudní inženýrství
43Veterinářství a veterinární prevence
43-01RVeterinární lékařství
51Lékařské vědy
51-03RVšeobecné lékařství
51-04RStomatologie
52Farmaceutické vědy
52-06RFarmacie
53Zdravotnictví
53-41VOšetřovatelství
53-42VRehabilitace
53-46VEkonomika a řízení zdravotnictví
61Filozofie, teologie
61-07VHumanitní studia
68Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-01R,TTeoretické právní vědy
68-05R,vPrávo a právní věda
68-06VBezpečnostně právní studia
74Tělesná kultura, tělovýchova a sport
74-01VTělesná výchova a sport
74-03R,TKinantropologie
75Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-05VVychovatelství
75-31VPředškolní a mimoškolní pedagogika
Přesunout nahoru