Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.

Částka 13/2004
Platnost od 06.02.2004
Účinnost od 15.02.2004
Zrušeno k 15.10.2010 (277/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

44

VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

2. § 3 se zrušuje.

3. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 273/2000 Sb.

Maximální limity reziduí

SKUPINA I

1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy*:

všechny látky patřící do skupiny sulfonamidů

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR1) (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, játra, ledviny, tuk
skot, ovce, koza0,100mléko

* Konečná kombinace reziduí všech substancí náležejících do sulfonamidové skupiny nesmí přesáhnout 0,100 mg/kg.

1.1.2 Deriváty diamino pyrimidinu:

Bakviloprim

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,300játra
0,150ledviny
0,010tuk
0,030mléko
prasata0,050játra, ledviny
0,040kůže a tuk

Trimetoprim

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů* s výjimkou lichokopytníků0,050maso, játra, ledviny, tuk, mléko
lichokopytníci0,100maso, játra, ledviny, tuk

* Trimetoprim se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě. Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

1.2 Antibiotika

1.2.1 Peniciliny:

Amoxicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko

Ampicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko

Benzylpenicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko

Dikloxacilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

Fenoxymethylpenicilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
prasata0,025maso, játra, ledviny

Kloxacilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

Nafcilin*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

* Nafcilin se používá pouze pro intramamární aplikaci.

Oxacilin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů0,300maso, játra, ledviny, tuk
0,030mléko

Penethamat

Povaha reziduí: benzylpenicilin

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,050maso, játra, ledviny, tuk
0,004mléko
prasata0,050maso, játra, ledviny, kůže a tuk

1.2.2 Cefalosporiny:

Cefacetril*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,125mléko

* Cefacetril se používá pouze pro intramamární aplikaci.

Cefalexin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,200maso, játra, tuk
1,000ledviny
0,100mléko

Cefalonium

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,020mléko

Cefapirin

Povaha reziduí: suma cefapirinu a desacetylcefapirinu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,050maso, tuk
0,100ledviny
0,060mléko

Cefazolin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce, koza0,050mléko

Cefchinom

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, tuk
0,100játra
0,200ledviny
0,020mléko
prasata0,050maso, kůže a tuk
0,100játra
0,200ledviny

Cefoperazon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050mléko

Ceftiofur

Povaha reziduí: suma všech reziduí obsahujících betalaktamovou strukturu a stanoveno jako desfuroylceftiofur

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot1,000maso
2,000játra, tuk
6,000ledviny
0,100mléko *
prasata1,000maso
2,000játra, kůže a tuk
6,000ledviny

* Nesmí se používat pro intramamární aplikaci.

1.2.3 Ouinolony:

Danofloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce, kozy0,200maso
0,400játra, ledviny
0,100tuk
0,030mléko
všechny druhy živočichů* s výjimkou skotu ovcí, koz a drůbeže0,100maso
0,200játra, ledviny
0,050tuk
drůbež **0,200maso
0,400játra, ledviny
0,100kůže a tuk

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

** Danofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejich vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Difloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů* s výjimkou skotu, ovcí, koz a drůbeže0,300maso
0,100tuk
0,800játra
0,600ledviny
skot**, ovce**, kozy**0,400maso
1,400játra
0,800ledviny
0,100tuk
drůbež ***0,300maso
1,900játra
0,600ledviny
0,400kůže a tuk
prasata0,800játra a ledviny
0,400maso
0,100kůže a tuk

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

*** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.

Enrofloxacin

Povaha reziduí: suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů* s výjimkou skotu, ovcí, koz, prasat, králíků a drůbeže0,100maso, tuk
0,200játra, ledviny
skot, ovce, kozy0,100maso, tuk, mléko
0,300játra
0,200ledviny
králík0,100maso, tuk
0,200játra
0,300ledviny
prasata0,100maso, kůže a tuk
0,200játra
0,300ledviny
drůbež **0,100maso, kůže a tuk
0,200játra
0,300ledviny

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozeně podobě.

** Enrofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě .

Flumekvin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů, s výjimkou skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a ryb0,200maso
0,250tuk
0,500játra
1,000ledviny
skot, ovce, kozy0,200maso
0,500játra
1,500ledviny
0,300tuk
0,050mléko
prasata0,200maso
0,500játra
1,500ledviny
0,300kůže a tuk
drůbež *0,400maso
0,800játra
1,000ledviny
0,250kůže a tuk
lososovité ryby0,600maso a kůže v přirozené podobě

* Flumekvin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Kyselina oxolinová

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,100maso
0,050kůže a tuk
0,150játra, ledviny
kur domácí *0,100maso
0,050kůže a tuk
0,150játra, ledviny
ryby0,100maso a kůže v přirozené podobě

* Kyselina oxolinová se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Marboíloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,150maso, játra, ledviny
0,050tuk
0,075mléko
prasata0,150maso, játra, ledviny
0,050kůže a tuk

Sarafloxacin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
kur domácí0,100játra
0,010kůže a tuk
lososovití0,030maso a kůže v přirozené podobě

1.2.4 Makrolidy:

Erythromycin

Povaha reziduí: erythromycin A

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů*0,200maso, tuk, játra, ledviny
0,040mléko
0,150vejce

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě. Tukem u prasat se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Spiramycin

Povaha reziduí (prasata): spiramycin 1

Povaha reziduí (ostatní živočichůa): suma spiramycinu a neospiramycinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,200maso, mléko
0,300játra, ledviny, tuk
prasata0,250maso
2,000játra
1,000ledviny
kur domácí0,200maso
0,400játra
0,300kůže a tuk

Tilmikosin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů* s výjimkou drůbeže0,050maso, tuk, mléko
1,000játra, ledviny
drůbež**0,075maso, kůže a tuk
1,000játra
0,250ledviny

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Tukem u prasat se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě .

** Tilmikosin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.

Tylosin

Povaha reziduí: tylosin A

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,100maso, tuk, játra, ledviny
0,050mléko
0,200vejce

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Acetylisovaleryltylosin

Povaha reziduí: suma acetyl-isovaleryltylosin a 3-O-acetyltylosin

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,050maso, kůže a tuk, játra, ledviny

1.2.5 Florfenikol a podobné sloučeniny:

Florfenikol

Povaha reziduí: suma florfenikolu a jeho metabolitů měřená jako florfenikol-amin

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů s výjimkou skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a ryb0,100maso
0,200tuk
2,000játra
0,300ledviny
skot*, ovce*, kozy*0,200maso
3,000játra
0,300ledviny
prasata0,300maso
2,000játra
0,500ledviny, kůže a tuk
drůbež **0,100maso
0,200kůže a tuk
2,500játra
0,750ledviny
ryby1,000maso a kůže v přirozené podobě

* Florfenikol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

** Florfenikol se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

Thiamfenikol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, játra, ledviny, tuk, mléko
kur domácí *0,050maso, játra, ledviny, kůže a tuk

* Thiamfenikol se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

1.2.6 Tetracyklíny:

Doxycyklin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata, drůbež *0,100maso
0,300játra, kůže a tuk
0,600ledviny
skot **0,100maso
0,300játra
0,600ledviny

* Doxycyklin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

** Doxycyklin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Chlortetracyklin

Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, mléko
0,300játra
0,600ledviny
0,200vejce

Oxytetracyklin

Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, mléko
0,300játra
0,600ledviny
0,200vejce

Tetracyklín

Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů0,100maso, mléko
0,300játra
0,600ledviny
0,200vejce

1.2.7 Ansamvcin s naftalenovym kruhem: Rifaximin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,060mléko

1.2.8 Pleuromutiliny: Tiamulin

Povaha reziduí (vejce kura domácího): původní látka

Povaha reziduí (ostatní suroviny): suma metabolitů, které mohou být hydrolyzovány na 8- alfa-hydroxymutilin

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata, králík0,100maso
0,500játra
kur domácí0,100maso, kůže a tuk
1,000játra
1,000vejce
krůta0,100maso, kůže a tuk
0,300játra

Valnemulin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
prasata0,050maso
0,500játra
0,100ledviny

1.2.9 Linkosamidy:

Linkomycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,100maso
0,050tuk, vejce
0,500játra
1,500ledviny
0,150mléko

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Pirlimycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0J00maso, tuk, mléko
1,000játra
0,400ledviny

1.2.10 Aminoglykosidy:

Apramycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot*1,000maso, tuk
10,000játra
20,000ledviny

* Apramycin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Gentamicin

Povaha reziduí: suma gentamicinu C1, C1a, C2 a C2a

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, tuk
0,200játra
0,750ledviny
 0,100mléko
prasata0,050maso, kůže, tuk
0,200játra
0,750ledviny

Neomycin včetně framycetinu

Povaha reziduí: neomycin B

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
všechny druhy živočichů*0,500maso, tuk, játra, vejce
5,000ledviny
1,500mléko

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Paromomycin (Aminosidin)

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,500maso
1,500játra, ledviny

* Paromomycin (Aminosidin) se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce slouží k lidské spotřebě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Spektinomycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů *0,300maso
s výjimkou ovcí0,500tuk
1,000játra
5,000ledviny
0,200mléko
ovce0,300maso
2,000játra
5,000ledviny
0,200mléko
 0,500tuk

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě. Spektinomycin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.

Dihydrostreptomycin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce0,500maso, tuk, játra
1,000ledviny
0,200mléko
prasata0,500maso, kůže a tuk, játra
1,000ledviny

Streptomycin

Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot, ovce0,500maso, tuk, játra
1,000ledviny
0,200mléko
prasata0,500maso, kůže a tuk, játra
1,000ledviny

1.2.11 Ostatní antibiotika:

Novobiocin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050mléko

1.2.12 Polypeptidy:

Bacitracin

Povaha reziduí: suma bacitracinu A, B a C

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,100mléko
králík0,150maso, tuk, játra, ledviny

1.2.13 Beta-laktamázové inhibitory:

Kyselina klavulanová

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,100maso, tuk
0,200játra, mléko
0,400ledviny
prasata0,100maso, kůže a tuk
0,200játra
0,400ledviny

1.2.14 Polymyxiny

Kolistin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
všechny druhy živočichů*0,150maso, tuk, játra
0,200ledviny
0,050mléko
0,300vejce

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě. Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY

2.1 Endoparazitika

2.1.1 Salicylanilidy:

Klosantel

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot1,000maso, játra
3,000ledviny, tuk
Ovce1,500maso, játra
5,000ledviny
2,000tuk

Rafoxanid

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot*0,030maso, tuk
0,010játra
0,040ledviny
Ovce *0,100maso
0,150játra, ledviny
0,250tuk

* Rafoxanid se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.1.2 Tetra-hydro-imidazoly (imidazolthiazoly):

Levamisol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot, ovce, prasata, drůbež0,010maso, ledviny, tuk
0,100játra

2.1.3 Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly:

Albendazol

Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot, ovce0,100maso,tuk, mléko
 1,000játra
 0,500ledviny

Albendazoloxid

Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu vyjádřená jako albendazol

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce0,100maso, tuk, mléko
1,000játra
0,500ledviny

Febantel

Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata, skot, ovce, Lichokopytníci0,050maso, ledviny, tuk
0,500játra
Skot, ovce0,010mléko

Fenbendazol

Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol sulfon

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Prasata, skot, ovce,0,050maso, ledviny, tuk
Lichokopytníci0,500játra
Skot, ovce0,010mléko

Flubendazol

Povaha reziduí (vejce): původní látka

Povaha reziduí (ostatní suroviny): stanoveno jako suma flubendazolu a (2-amino 1H benzymidazol-5-yl) (4 fluoro - phenyl) methanonu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata, kur domácí, krůty, Pernatá zvěř0,050maso, kůže a tuk
0,400játra
0,300ledviny
Kur domácí0,400vejce

Mebendazol

Povaha reziduí: suma mebendazolu methyl(5-(l-hydroxy, 1 -phenyl) methyl-lH-benzimi-dazol-2-yl) karbamátu a (2-amino-lH-benzimidazol-5-yl) phenylmethanonu, vyjádřená jako ekvivalent mebendazolu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Ovce*, kozy*, lichokopytníci*0,060maso, ledviny, tuk
0,400játra

* Mebendazol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Netobimin*

Povaha reziduí: suma albendazolu oxid, albendazolu sulfonu a albendazolu 2-amino-sulfonu, stanovených jako albendazol

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce0,100maso, tuk, mléko
1,000játra
0,500ledviny

* Netobimin se požívá pouze pro orální aplikace.

Oxfendazol

Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol sulfon

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata, skot, ovce, Lichokopytníci0,050maso, ledviny, tuk
0,500játra
Skot,ovce0,010mléko

Oxibendazol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Prasata0,100maso, ledviny
0,200játra
0,500kůže a tuk

Thiabendazol

Povaha reziduí: suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot0,100maso, játra, ledviny, tuk, mléko

Triklabendazol

Povaha reziduí: suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na ketotriklabendazol

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot*, ovce*0,100maso, játra, ledviny

* Triklabendazol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.1.4 Fenolové deriváty včetně salicylanidů:

Nitroxinil

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce0,400maso, ledviny
0,020játra
0,200tuk

Oxyklozanid

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020maso, tuk
0500játra
0,100ledviny
0,010mléko
ovce*0,020maso, tuk
0,500játra
0,100ledviny

* Oxyklozanid se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

2.1.5 Benzensulfonamidv:

Chlorsulon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot0,035maso
0,100játra
0,200ledviny

2.1.6 Deriváty piperazinu

Piperazin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,400maso
0,800kůže a tuk
2,000játra
1,000ledviny
Kur domácí2,000vejce

2.2 Ektoparazitika

2.2.1 Organofosfáty:

Diazinon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot, ovce, koza, prasata0,020maso, játra, ledviny
0,700tuk
Skot, ovce, koza0,020mléko

Foxim

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Ovce *0,050maso, ledviny
0,400tuk
Prasata0,020maso, játra, ledviny
0,700kůže a tuk

* Foxim se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Kumafos

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Včely0,100med

2.2.2 Formamidy:

Amitraz

Povaha reziduí: suma amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimetylanilin vyjádřená jako amitraz

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot0,200játra, ledviny, tuk
0,010mléko
Ovce0,100játra
0,200ledviny
0,400tuk
0,010mléko
Prasata0,200játra, ledviny
0,400kůže a tuk
Včely0,200med

2.2.3 Pvrethroidy:

Cyfluthrin

Povaha reziduí: suma izomerů cyfluthrinu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg) 
Skot0,010maso, játra, ledviny
0,050tuk
0,020mléko

Cyhalothrin

Povaha reziduí: suma izomerů cyhalothrinu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
Skot0,050ledviny, mléko
0.500tuk

Cypermethrin

Povaha reziduí: suma izomerů cypermethrinuMLRSurovina
Druh živočichů
(mg/kg)
Lososovití0,050maso a kůže v přirozené podobě

Deltamethrin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot0,010maso, játra, ledviny
0,050tuk
0,020mléko
Ovce *0,010maso, játra, ledviny
0,050tuk
Ryby0,010maso a kůže v přirozené podobě

* Deltamethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Flumethrin

Povaha reziduí: suma trans Z-izomerů flumethrinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Skot0,010maso, ledviny
0,020játra
0,150tuk
0,030mléko
Ovce *0,010maso, ledviny
0,020játra
0,150tuk

* Flumethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Permethrin

Povaha reziduí: suma izomerů permethrinu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, játra, ledviny, mléko
0,500tuk

2.2.4 Deriváty acylmočoviny:

Diflubenzuron

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Lososovití1,000maso a kůže v přirozené podobě
Teflubenzuron  
Povaha reziduí: původní látka  
Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
Lososovití0,500maso a kůže v přirozené podobě

2.2.5 Deriváty pyrimidinu:

Dicyclanil

Povaha reziduí: suma dicyclanilu a 2,4,6-triamino-pyrimidin-5-carbonitrilu

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
ovce*0,200maso
0,400játra, ledviny
0,150tuk

* Dicyclanil se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.2.6 Deriváty triazinu:

Cyromazin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
ovce*0,300maso, játra, ledviny, tuk

* Cyromazin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.3 Endo- a ektoparazitika

2.3.1 Avermektiny:

Abamektin

Povaha reziduí: avermektin Bia

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020játra
0,010tuk
ovce*0,020maso, ledviny
0,025játra
0,050tuk

* Abamektin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Doramektin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot *0,010maso
0,100játra
0,030ledviny
0,150tuk
prasata, ovce *, vysoká zvěř včetně soba0,020maso
0,050játra
0,030ledviny
0,100tuk

* Doramektin se nesmí používat u dojnic a ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Emamektin

Povaha reziduí: emamektin Bia

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
lososovití0,100maso a kůže v přirozené podobě

Eprinomektin

Povaha reziduí: eprinomektin Bia

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,050maso
1,500játra
0,300ledviny
0,250tuk
0,020mléko

Ivermektin

Povaha reziduí: 22,23-dihydro-avermektin Bia (metabolit H2Bla)

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,100játra
0,040tuk
prasata, ovce, lichokopytníci0,015játra
0,020tuk
vysoká zvěř, včetně soba0,020maso, ledviny
0,050játra
0,100tuk

Moxidektin

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot, ovce, lichokopytníci0,050maso, ledviny
0,100játra
0,500tuk
skot0,040mléko

2.4 Antiprotozoa

2.4.1 Deriváty triazintrionu:

Toltrazuril

Povaha reziduí: toltrazuril sulfon

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,100maso
0,500játra
0,250ledviny
0,150kůže a tuk
kur domácí *, krůta0,100maso
0,600játra
0,400ledviny
0,200kůže a tuk

* Toltrazuril se nesmí používat u nosnic, jejíchž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

2.4.2 Deriváty quinazolonu:

Halofuginon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot*0,010maso
0,030játra, ledviny
0,025tuk

* Halofuginon se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.43 Karbanilidy:

Imidokarb

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,300maso
2,000játra
1,500ledviny
0,050tuk, mléko

3. LÁTKY ÚČINNÉ NA NERVOVÝ SYSTÉM

3.1 Látky účinné na centrální nervový systém

3.1.1 Bntvrofenonové tranauilizéry:

Azaperon

Povaha reziduí: suma azaperonu a azaperolu

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata0,100maso, játra, ledviny, kůže a tuk

3.2 Látky účinné na autonomní nervový systém

3.2.1 Anti-adrenergika:

Karazolol

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,005maso, tuk
0,015játra, ledviny
0,001mléko
prasata0,005maso, kůže a tuk
0,025játra, ledviny

3.2.2 Beta-2-svmpatomimetické látky:

Klenbuteroliumchlorid

Povaha reziduí: klenbuterol

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,0001maso
0,0005játra, ledviny
0,00005mléko
lichokopytníci0,0001maso
0,0005játra, ledviny

4. PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY

4.1 Nesteroidní protizánětlivé látky

4.1.1 Deriváty kyseliny arylpropionové:

Karprofen

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot *, lichokopytníci0,500maso
1,000játra, ledviny, tuk

* Karprofen se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

Vedaprofen

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
lichokopytníci0,050maso
0,100játra
1,000ledviny
0,020tuk

4.1.2 Deriváty skupiny fenamátu:

Flunixin

Povaha reziduí (mléko skotu): 5-hydroxyflunixin

Povaha reziduí (ostatní suroviny): původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020maso
0,300játra
0,100ledviny
0,030tuk
0,040mléko
prasata0,050maso
0,200játra
0,030ledviny
0,010kůže a tuk
lichokopytníci0,010maso
0,100játra
0,200ledviny
0,020tuk

Kyselina tolfenamová

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,050maso, mléko
0,400játra
0,100ledviny
prasata0,050maso
0,400játra
0,100ledviny

4.1.3 Deriváty oxikamu:

Meloxikam

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,020maso
0,065játra, ledviny
0,015mléko
prasata0,020maso
0,065játra, ledviny
lichokopytníci0,020maso
 0,065játra, ledviny

5. KORTIKOIDY

5.1 Glukokortikoidy

Betamethazon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,00075maso, ledviny
0,002játra
0,0003mléko
prasata0,00075maso, ledviny
0,002játra

Dexamethazon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot, prasata, lichokopytníci0,00075maso, ledviny
0,002játra
skot0,0003mléko

Prednisolon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,004maso, tuk
 0,010játra, ledviny
 0,006mléko

Metylprednisolon

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot*0,010maso, tuk, játra, ledviny

* Metylprednisolon se nesmí používat u skotu, jejichž mléko a produkty slouží k lidské spotřebě.

6. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM

6.1 PROGESTAGENY

Chlormadinon*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot0,004tuk
 0,002játra
 0,0025mléko

* Chlormadinon se používá pouze pro zootechnické účely.

Flugeston acetát*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
ovce, kozy0,001mléko

* Flugeston acetát se používá pouze pro intravaginální aplikaci pro zootechnické účely.

SKUPINA II

1. Anorganické chemické látky:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Aspartan horečnatývšechny druhy živočichů 
Benzoan vápenatývšechny druhy živočichů 
Bromid draselnývšechny druhy živočichů 
Bromid sodnývšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití
Citran horečnatývšechny druhy živočichů 
Dichloroizokyanurát sodnýskot, ovce, kozapouze pro lokální použití
Distearan hlinitývšechny druhy živočichů 
DL-aspartan draselnývšechny druhy živočichů 
Dusičnan draselnývšechny druhy živočichů 
Enantát meďnatývšechny druhy živočichů 
Fosforečnan hlinitývšechny druhy živočichů 
Fosforečnan horečnatývšechny druhy živočichů 
Fosforečnan vápenatývšechny druhy živočichů 
Fosfornan sodnývšechny druhy živočichů 
Fosfornan vápenatývšechny druhy živočichů 
Galát vizmutitý zásaditývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Glukoheptonan vápenatývšechny druhy živočichů 
Glukonan kobaltnatývšechny druhy živočichů 
Glukonan meďnatývšechny druhy živočichů 
Glukonan nikelnatývšechny druhy živočichů 
Glukonan vápenatývšechny druhy živočichů 
Glukonan zinečnatývšechny druhy živočichů 
Glukonoglukoheptonan vápenatývšechny druhy živočichů 
Glukuronan draselnývšechny druhy živočichů 
Glutaman horečnatývšechny druhy živočichů 
Glutaman vápenatývšechny druhy živočichů 
Glycerofosforečnan draselnývšechny druhy živočichů 
Glycerofosforečnan horečnatývšechny druhy živočichů 
Glycerofosforečnan sodnývšechny druhy živočichů 
Glycerofosforečnan vápenatývšechny druhy živočichů 
Hořčíkvšechny druhy živočichů 
Hydroxid horečnatývšechny druhy živočichů 
Hydroxid vápenatývšechny druhy živočichů 
Chlorid amonnývšechny druhy živočichů 
Chlorid kobaltnatývšechny druhy živočichů 
Chlorid meďnatývšechny druhy živočichů 
Chlorid vápenatývšechny druhy živočichů 
Chlorid zinečnatývšechny druhy živočichů 
Chlorid železnatývšechny druhy živočichů 
Chloristan sodnýskotpouze pro lokální použití
Jablečnan vápenatývšechny druhy živočichů 
Jod a anorganické sloučeniny jodu včetně:všechny druhy živočichů 
- Jodid sodný a jodid draselný
- Jodičnan sodný a jodičnan draselný
- Jodofory (včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jodem)
Kremičitan hlinito-hořečnatývšechny druhy živočichů 
Kremičitan vápenatývšechny druhy živočichů 
Kyselina boritá a borátyvšechny druhy živočichů 
Kyselina chlorovodíkovávšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Laktoglukonan vápenatývšechny druhy živočichů 
Methionát měďnatývšechny druhy živočichů 
Octan hlinitý zásaditývšechny druhy živočichů 
Octan horečnatývšechny druhy živočichů 
Octan vápenatývšechny druhy živočichů 
Octan zinečnatývšechny druhy živočichů 
Olean zinečnatývšechny druhy živočichů 
Orotan horečnatývšechny druhy živočichů 
Oxid horečnatývšechny druhy živočichů 
Oxid kobaltitývšechny druhy živočichů 
Oxid kobaltnarývšechny druhy živočichů 
Oxid měďnatývšechny druhy živočichů 
Oxid měďnývšechny druhy živočichů 
Oxid vápenatývšechny druhy živočichů 
Peroxid vodíkuvšechny druhy živočichů 
Polyfosforečnany vápenatévšechny druhy živočichů 
Propionan sodnývšechny druhy živočichů 
Propionan vápenatývšechny druhy živočichů 
Salicylan vizmutitý zásaditývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Salicylan hlinitý zásaditýskotpouze pro orální aplikaci, nepožívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Selenan barnatýskot, ovce 
Selenan draselnývšechny druhy živočichů 
Selenan sodnývšechny druhy živočichů 
Seleničnan sodnývšechny druhy živočichů 
Síravšechny druhy živočichů 
Síran horečnatývšechny druhy živočichů 
Síran kobaltnatývšechny druhy živočichů 
Síran měďnatývšechny druhy živočichů 
Síran nikelnatývšechny druhy živočichů 
Síran vápenatývšechny druhy živočichů 
Síran železnatývšechny druhy živočichů 
Stearan horečnatývšechny druhy živočichů 
Stearan vápenatývšechny druhy živočichů 
Stearan zinečnatývšechny druhy živočichů 
Trikřemičitan horečnatývšechny druhy živočichů 
Tristearan hlinitývšechny druhy živočichů 
Uhličitan horečnatývšechny druhy živočichů 
Uhličitan kobaltnarývšechny druhy živočichů 
Uhličitan vápenatývšechny druhy živočichů 
Uhličitan vizmutitý zásaditývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití

2. Organické chemické látky:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Acetylcysteinvšechny druhy živočichů 
Acetylsalicylan DL-lysinuvšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Acetylsalicylan sodnývšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Alantoinvšechny druhy živočichůpouze k lokální aplikaci
Alfakalcidolskotpouze pro rodící krávy
Alfaprostolskot, prasata, lichokopytníci, králíci 
Alkoholy tuku z ovčí vlnyvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Aminoethyldihydrogenfosfatvšechny druhy živočichů 
Amproliumdrůbežpouze pro orální použití
Apramycinprasata, králíkpouze pro orální použití
ovcenepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
kur domácínepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě
Aspartan vápenatývšechny druhy živočichů 
Aspartan zinečnatývšechny druhy živočichů 
Atropinvšechny druhy živočichů 
Aza-gly-nafarelinlososovitínepoužívat u ryb, jejichž vejce slouží lidské spotřebě
Azamethiphoslososovití 
Bacitracinskotpouze pro intramamární použití u taktujících krav a pro všechny tkáně vyjma mléka
Benzalkoniumchloridvšechny druhy živočichůpouze pro použití jako excipient v koncentracích do 0,05%
Benzokainlososovití 
Benzylalkoholvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Benzylparaben sodnývšechny druhy živočichů 
Betainvšechny druhy živočichů 
Betain-glukuronatvšechny druhy živočichů 
Biotinvšechny druhy živočichů 
Bituminosulfonáty, amonné a sodné solivšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití; nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Boromravenčnan sodnývšechny druhy živočichů 
Bromhexinskot, prasata, drůbežnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Bronopolryby 
Brotizolamskotpouze pro terapeutické použití
Buserelinvšechny druhy živočichů 
Butafosfanskotpouze pro intravenózní použití
Butanvšechny druhy živočichů 
Butanolvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Butorfanoliumhydrogen tartaratlichokopytnícipouze pro intravenózní podání
Butylparabenvšechny druhy živočichů 
Butylparaben sodnývšechny druhy živočichů 
Butylskopolaminiumbromidvšechny druhy živočichů 
Cefacetrilskotpouze pro intramamární použití a u všech tkání s výjimkou mléka
Cefaloniumskotpouze pro intramamární použití a léčbu oka a u všech tkání s výjimkou mléka
Cefazolinovce, koza, skotpouze intramamárně s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě
Cefoperazonskotpouze pro intramamární použití u laktujících krav a u všech tkání s výjimkou mléka
Cetrimidvšechny druhy živočichů 
Cetylstearylalkoholvšechny druhy živočichů 
Cetylstearylsíran sodnývšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
D-Phe6 luteinizační hormon-uvolňu jící hormonvšechny druhy živočichů 
Dekokvinatskot, ovcepouze pro orální použití; nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Dembrexinlichokopytníci 
Denaveriniumchloridskot 
Deslorelin acetátlichokopytníci 
Detomidinskot, lichokopytnícipouze pro terapeutické použití
Dexpanthenolvšechny druhy živočichů 
Diethylenglykolmonoethyl etherskot, prasata 
Diethylftalatvšechny druhy živočichů 
Di j od ty r os invšechny druhy savců produkující potraviny 
Diklazurilovcepouze pro orální použití u jehňat
Dimethylftalatvšechny druhy živočichů 
Dinoprostvšechny druhy savců produkující potraviny 
Dinoprost trometamolvšechny druhy savců produkující potraviny 
Diprofylinvšechny druhy živočichů 
Doxapramvšechny druhy savců produkující potraviny 
Dusičnan vizmutitý zásaditýskotpouze pro intramamární použití
Enilkonazolskot, lichokopytnícipouze pro místní použití
Ergometriniumhydrogen maleinatvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro použití u rodících živočichů
17ß-Estradiolvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro terapeutické a zootechnické použití
Etamifylinkamsylatvšechny druhy živočichů 
Etamsylatvšechny druhy živočichů 
Ethanolvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Ethanolaminvšechny druhy živočichů 
Ethanolamin-glukuronatvšechny druhy živočichů 
Ethyllaktatvšechny druhy živočichů 
Etiproston trometamolskot, prasata 
Fenolvšechny druhy živočichů 
Fenpipramidiumchloridlichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Fertirelinacetatskot 
Floroglucinolvšechny druhy živočichů 
Flumethrinvčely (med) 
Fluvalinatvčela 
Furosemidskot, lichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Fytomenadion (Vitamin Ki)všechny druhy živočichů 
Glukonan manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Glycerofosforečnan manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Glycerolformalvšechny druhy živočichů 
Glyceromakrogol-350-kokoatvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Glycosaminoglykan-polysulfátlichokopytníci 
Gonadorelin (GNRH)všechny druhy živočichů 
Heptaminolvšechny druhy živočichů 
Hesperidinlichokopytníci 
Hesperidinmethylchalkonlichokopytníci 
Hexetidinlichokopytnícipouze pro lokální použití
Hydrogenricinomakrogol se 40 až 60 oxyethylenovými jednotkamivšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Hydrochlorthiazidskot 
Hydrokortisonvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Hydroxyetylsalicylátvšechny druhy živočichů s výjimkou rybpouze k lokální aplikaci
Hydroxychinolinvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití u novorozených mláďat
Chlorfenaminvšechny druhy savců produkující potraviny 
Chlorhexidinvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Chlorid manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Chlorkresolvšechny druhy živočichů 
Isobutanvšechny druhy živočichů 
Isofluranlichokopytnícipouze pro anestetické použití
Isoxsuprinskot, lichokopytnícipouze pro terapeutické použití
Karbetocinvšechny druhy savců produkující potraviny 
Ketaminvšechny druhy živočichů 
Ketanseriniumtartaratlichokopytníci 
Ketoprofenskot, prasata, lichokopytníci 
Klazurilholubi 
Kloprostenolskot, prasata, lichokopytníci 
Kofeínvšechny druhy živočichů 
Kokoamidodimethylbetainyvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Kortikotropinvšechny druhy živočichů 
Kyselina acetylsalicylovávšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Kyselina jablečnávšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Kyselina huminová a její sodné solivšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Kyselina listovávšechny druhy živočichů 
Kyselina mléčnávšechny druhy živočichů 
Kyselina peroctovávšechny druhy živočichů 
Kyselina salicylovávšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití
Kyselina tiludronová, dvojsodná sůllichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Kyselina vinná a její soli (Na, K, Ca)všechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Kyseliny alkylbenzensulfonové lineární s alkylovými řetězci od C9 do C13, obsahujícími méně než 2,5% řetězců delších než C11 skotpouze pro lokální použití
Laurylsíran amonnývšechny druhy živočichů 
Lecirelinskot, lichokopytníci, králíci 
Levomethadonlichokopytnícipouze pro intravenózní použití
Levothyroxinvšechny druhy savců produkující potraviny 
Lidokainlichokopytnícipouze jako lokální a regionální anestetikum
Lidský choriový gonadotropin (HCG)všechny druhy živočichů 
Lidský menopauzální močový gonadotropin (HMG)skot 
Lobelinvšechny druhy živočichů 
Luprostiolvšichni savci 
Makrogolhydroxystearat 15všechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Makrogolstearaty s 8 až 40 oxyethylenovými jednotkamivšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Manganpidolatvšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Mecilinamskotpouze pro intrauterinní použití
Medroxyprogesteronacetatovcepouze pro intravaginální použití k zootechnickým účelům
Melatoninovce, kozy 
Menadion (Vitamin K3)všechny druhy živočichů 
Menbutonskot, ovce, koza, prasata, lichokopytníci 
Mentholvšechny druhy živočichů 
Mepivakainlichokopytnícipouze pro intraartikulární a epidurální použití jako lokální anestetikum
Merkaptaminchloridvšechny druhy savců produkující potraviny 
Metacainiummesilatrybypouze pro použití ve vodě
Methylnikotinatskot, lichokopytnícipouze pro lokální použití
Methylpyrrolidonvšechny druhy živočichů 
2-MethyI-2-fenoxypropanoat sodnýskot, koza, prasata, lichokopytníci 
Methylsalicylatvšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití
Miripiriumchlorid (Quatresin)všechny druhy živočichůpouze pro použití jako konzervační přísada v koncentraci do 0,5%
Natamycinskot, lichokopytnícipouze pro lokální použití
Neostigminvšechny druhy živočichů 
Nikoboxillichokopytnícipouze pro lokální použití
Nonivamidlichokopytnícipouze pro lokální použití
Novobiocinskotpouze pro intramamární použití a u všech tkání s výjimkou mléka
Octan deslorelinulichokopytníci 
Omeprazollichokopytnícipouze pro orální použití
Oleyloleatvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Organické sloučeniny jodu -Jodoformvšechny druhy živočichů 
Oxid manganičitývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Oxid manganityvšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Oxytocinvšechny druhy savců produkující potraviny 
Pankreatinvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití
Pantothenan vápenatývšechny druhy živočichů 
Papainvšechny druhy živočichů 
Papaverinskotpouze pro novorozená telata
Paracetamolprasatapouze pro orální použití
Parkonazolperlička 
Piperaziniumdichloridkur domácívšechny tkáně s výjimkou vajec
Piperonylbutoxidskot, ovce, koza, lichokopytnícipouze pro lokální použití
Polykresulenvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Prazikvantelovce 
Pretkamid (krotetamid a kropropamid)všechny druhy savců produkující potraviny 
Prokainvšechny druhy živočichů 
Propanvšechny druhy živočichů 
Propylenglykolvšechny druhy živočichů 
Pyranteliumembonatlichokopytníci 
Pyrrolidonvšechny druhy živočichův parenterálních dávkách do 40 mg/kg živé váhy
Ribonuklean manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Riconomakrogol se 30 až 40 oxyethylenovými jednotkamivšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Rifaximinvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro lokální použití
skotpouze intramamámě s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě
R-Kloprostenolskot, prasata, lichokopytníci 
Romifídinlichokopytnícipouze pro terapeutické použití
Rybí olejvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Salicylan hlinitý zásaditývšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití, nepoužívat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě
Salicylan sodnývšechny druhy živočichů mimo rybypouze pro lokální použití
Sérový gonadotropin březích klisen (PMSG)všechny druhy živočichů 
Síran manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Sodná sůl thiopentaluvšechny druhy živočichůpouze pro intravenózní použití
Sodná sůl tosylchloramidurybypouze pro použití ve vodě
skotpouze pro lokální použití
Somatosalmlosos 
Sorbitantrioleatvšechny druhy živočichů 
Strychninskotpouze pro orální použití v dávce do 0,1 mg/kg živé váhy
Sulfogvajacolvšechny druhy živočichů 
Taninvšechny druhy živočichů 
Tekutý parafín nízké až vysoké viskozity včetně mikrokrystalických vosků v rozmezí C10-C60; alifatické, rozvětvené alifatické a acyklickévšechny druhy živočichůnezahrnující aromatické a nenasycené
Terpinhydratskot, ovce, koza, prasata 
Tetrakainvšechny druhy živočichůpouze pro anestetické použití
Theobrominvšechny druhy živočichů 
Theofylinvšechny druhy živočichů 
Thiamylalvšechny druhy savců produkující potravinypouze pro intravenózní použití
Thiomersalvšechny druhy živočichůpouze pro použití jako konzervační látka v multidávkových vakcínách do 0,02%
Thymolvšechny druhy živočichů 
Tiaprostskot, ovce, prasata, lichokopytníci 
Timerfonatvšechny druhy živočichůpouze pro použití jako konzervační látka v multidávkových vakcínách do 0,02 %
Toldimfosvšechny druhy živočichů 
Trichlormethiazidvšechny druhy savců produkující potraviny 
Trimethylfloroglucinvšechny druhy živočichů 
Uhličitan manganatývšechny druhy živočichůpouze pro orální použití
Vápenatá sůl karbasalatuvšechny druhy živočichů s výjimkou rybnepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě
Vetrabutiniumchloridprasata 
Vinkaminskotpouze pro novorozená živočichůa
Vitamin Avšechny druhy živočichů 
Vitamin B1 všechny druhy živočichů 
Vitamin B2 všechny druhy živočichů 
Vitamin B3 všechny druhy živočichů 
Vitamin B5 všechny druhy živočichů 
Vitamin B6 všechny druhy živočichů 
Vitamin Bnvšechny druhy živočichů 
Vitamin Dvšechny druhy živočichů 
Vitamin Evšechny druhy živočichů 
Xylazin hydrochloridskot, lichokopytníci 
Xylaziniumchloridskot, lichokopytníci 

3. Látky všeobecně považované za bezpečné:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Absinthium extractvšechny druhy živočichů 
Acetylmethioninvšechny druhy živočichů 
Adenosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů 
Alaninvšechny druhy živočichů 
Argininvšechny druhy živočichů 
Asparaginvšechny druhy živočichů 
Benzoylbenzoatvšechny druhy živočichů 
Benzylparabenvšechny druhy živočichů 
Boroglukonan vápenatývšechny druhy živočichů 
Cineol (Eukalyptol)všechny druhy živočichů 
Citronan vápenatývšechny druhy živočichů 
Citronan amonno-železitývšechny druhy živočichů 
Citrulinvšechny druhy živočichů 
Cysteinvšechny druhy živočichů 
Cytidin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů 
Ferridextranvšechny druhy živočichů 
Diethylsebekatvšechny druhy živočichů 
Dimethylacetamidvšechny druhy živočichů 
Dimethylsulfoxidvšechny druhy živočichů 
Dimetikonvšechny druhy živočichů 
Natriumdokusat (Dioktylsulfoj antaran sodný)všechny druhy živočichů 
Disiřičitan sodnývšechny druhy živočichů 
Epinefrinvšechny druhy živočichů 
Ethyloleatvšechny druhy živočichů 
Fenylalaninvšechny druhy živočichů 
Folikulotropin (přírodní FSH ze všech druhů a jejich syntetické analogy)všechny druhy živočichů 
Formaldehydvšechny druhy živočichů 
Natriu mhy droxy meth an sulfin atvšechny druhy živočichů 
Fosfornan horečnatývšechny druhy živočichů 
Glukoheptonan železitývšechny druhy živočichů 
Glukonan horečnatývšechny druhy živočichů 
Glutaminvšechny druhy živočichů 
Glutaralvšechny druhy živočichů 
Glycinvšechny druhy živočichů 
Guajacolvšechny druhy živočichů 
Guanosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů 
Heparin a jeho solivšechny druhy živočichů 
Histidinvšechny druhy živočichů 
Hydroxid hlinitývšechny druhy živočichů 
Chlorid horečnatývšechny druhy živočichů 
Chlorid sodnývšechny druhy živočichů 
Cholinvšechny druhy živočichů 
Choriogonadotropin alfa (přírodní HCG a jeho syntetické analogy)všechny druhy živočichů 
Chromoglykan disodnývšechny druhy živočichů 
Chymotrypsinvšechny druhy živočichů 
Inosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů 
Inositolvšechny druhy živočichů 
Isoleucinvšechny druhy živočichů 
Isopropylalkoholvšechny druhy živočichů 
Kafrvšechny druhy živočichůpouze pro vnější použití
Kardamomový extraktvšechny druhy živočichů 
Karnitinvšechny druhy živočichů 
Kyselina asparagovávšechny druhy živočichů 
Kyselina edetová a solivšechny druhy živočichů 
Kyselina glutamovávšechny druhy živočichů 
Kyselina hyaluronovávšechny druhy živočichů 
Kyselina mravenčívšechny druhy živočichů 
Kyselina orotovávšechny druhy živočichů 
Kyselina thioktová (Kyselina alfa-lipoová)všechny druhy živočichů 
Lanolinvšechny druhy živočichů 
Laurylsíran sodnývšechny druhy živočichů 
Leucinvšechny druhy živočichů 
Lutropin (přírodní LH ze všech druhů a jejich syntetické analogy)všechny druhy živočichů 
Lysinvšechny druhy živočichů 
Makrogoly (molekulová hmotnost od 200 do 10 000)všechny druhy živočichů 
Mannitolvšechny druhy živočichů 
Methioninvšechny druhy živočichů 
Methylester kyseliny benzoovévšechny druhy živočichů 
Močovinavšechny druhy živočichů 
Monostearan hlinitývšechny druhy živočichů 
Montanidvšechny druhy živočichů 
Orgoteinvšechny druhy živočichů 
Ornithinvšechny druhy živočichů 
Oxid zinečnatývšechny druhy živočichů 
Pepsinvšechny druhy živočichů 
Poloxalenvšechny druhy živočichů 
Poloxamervšechny druhy živočichů 
Polysorbát 80všechny druhy živočichů 
Prolinvšechny druhy živočichů 
Serinvšechny druhy živočichů 
Serotoninvšechny druhy živočichů 
Síran amonnývšechny druhy živočichů 
Síran zinečnatývšechny druhy živočichů 
Stearan sodnývšechny druhy živočichů 
Thioglycerolvšechny druhy živočichů 
Thiosíran sodnývšechny druhy živočichů 
Threoninvšechny druhy živočichů 
Thymidinvšechny druhy živočichů 
Tragant (Klovatina tragantová)všechny druhy živočichů 
Triglyceridyvšechny druhy živočichů 
Trypsinvšechny druhy živočichů 
Tryptofanvšechny druhy živočichů 
Tyrosinvšechny druhy živočichů 
Uridin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfátyvšechny druhy živočichů 
Valinvšechny druhy živočichů 

4. Látky používané ve veterinárních homeopatických přípravcích:

Všechny látky užité k přípravě veterinárních homeopatických přípravků, jejichž koncentrace v produktu není vyšší než v ředění 1:10 000.

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Adonis vernalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP2) připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Aesculus hippocastanumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Agnus castusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Ailanthus altissimavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Allium cepavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Apocynum cannabinumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100 pouze pro orální použití
Aqua levicivšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu
Arnicae radixvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Artemisia abrotanumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Atropa belladonnavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Bellis perennisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Calendula officinalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Camphoravšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Cardiospermum halicacabumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Convallaria majalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Crataegusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Echinaceavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní pouze pro lokální použití pouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Eucalyptus globulusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Euphrasia officinalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Ginkgo bilobavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Ginsengvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Hamamelis virginianavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:10
Harpagophytum procumbensvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Harunga madagascariensisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Hypericum perforatumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Lachnanthes tinctoriavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Lobaria pulmonariavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Okoubaka aubrevilleivšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Phytolacca americanavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Prunus laurocerasusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Ruta graveolensvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000 nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Selenicereus grandiflorusvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Serenoa repensvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Silybum marianumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Solidago virgaureavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Syzygium cuminivšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Thuja occidentalisvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100
Turnéra diffusavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní
Urginea maritimavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:100 pouze pro orální použití
Virola sebiferavšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu, nepřesahující v přípravcích koncentraci 1:1 000
Viscum albumvšechny druhy živočichůpouze pro použití ve VHP připravených podle homeopatického lékopisu v koncentracích odpovídajících matečné tinktuře a ředěním z ní

5. Látky používané jako potravinová aditiva pro lidsky konzum:

Látky s E číslem - všechny druhy živočichů

Jenom látky schválené jako aditiva v potravinách pro lidský konzum, kromě konzervačních látek uvedených v části C Anex IQ European Parliament and Council Directive 95/2/EC ( OJ L 61, 18. 3. 1995, p. 1).

6. Látky rostlinného původu:

Farmakologicky aktivní látkyDruh živočichůDalší ustanovení
Aloe barbadensis a Aloe capensis, jejich standardizované sušené extrakty a přípravky z nichvšechny druhy živočichů 
Aloe vera - gel a extrakty z listůvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Angelicae aetherolum (kořen)všechny druhy živočichů 
Anisi aetherolumvšechny druhy živočichů 
Anisi stellatum (plody), standardizované extrakty a přípravky z nichvšechny druhy živočichů 
Arnica montana (květ a celá rostlina)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Balsamum peruvianumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Boldo (list)všechny druhy živočichů 
Calendula (květ)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Capsici acer (plod)všechny druhy živočichů 
Carlina (kořen)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Carvi aetherolumvšechny druhy živočichů 
Caryophylli aetherolumvšechny druhy živočichů 
Centellae asiaticae extractumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Cimicifuga racemosa (kořen)všechny druhy živočichůnepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Cinchona (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů 
Cinnamomi cassiae aetherolumvšechny druhy 
 živočichů 
Cinnamomum cassia (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů 
Cinnamomi ceylanici aetherolumvšechny druhy živočichů 
Cinnamomum ceylanicum (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů 
Citri aetherolumvšechny druhy živočichů 
Citronellae aetherolumvšechny druhy živočichů 
Condurango (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů 
Coriandri aetherolumvšechny druhy živočichů 
Cupressi aetheroleumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Echinacea purpureavšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Eucalypti aetherolumvšechny druhy živočichů 
Foeniculi aetherolumvšechny druhy živočichů 
Frangula (kůra), standardizované extrakty a přípravky z nívšechny druhy živočichů 
Gentiana (kořen), standardizované extrakty a přípravky z nějvšechny druhy živočichů 
Hamamelis virginianavšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Hippocastani (semeno)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Hyperici oleumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Chrysanthemi cinerariifolii (květ)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Juniperi (plod)všechny druhy živočichů 
Lauri folii aetheroleumvšechny druhy živočichů 
Lauri (plod)všechny druhy živočichů 
Lavandulae aetheroleumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Lespedeza capitatavšechny druhy 
 živočichů 
Lini oleumvšechny druhy živočichů 
Majorana (nať)všechny druhy živočichů 
Matricaria recutita a přípravky z nívšechny druhy živočichů 
Matricaria (květ)všechny druhy živočichů 
Medicago sativa extractumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Melissae aetheroleumvšechny druhy živočichů 
Melissa (list)všechny druhy živočichů 
Menthae arvensis aetheroleumvšechny druhy živočichů 
Menthae piperitae aetheroleumvšechny druhy živočichů 
Millefolii (nať)všechny druhy živočichů 
Myristicae aetherolumvšechny druhy živočichůpouze pro použití u novorozených živočichů
Oxidační produkty Terebinthinae oleumskot, prasata, ovce, kozy 
Pyrethrum extractvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Quercus (kůra)všechny druhy živočichů 
Quillaia saponinsvšechny druhy živočichů 
Rheum (kořen), standardizované extrakty a přípravky z nějvšechny druhy živočichů 
Ricini oleumvšechny druhy živočichůpro použití jako excipient
Rosmarini aetherolumvšechny druhy živočichů 
Rosmarinus (list)všechny druhy živočichů 
Ruscus aculeatusvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Salvia (list)všechny druhy živočichů 
Sambucus (květ)všechny druhy živočichů 
Sinapis nigra (semeno)všechny druhy živočichů 
Strychnos (semeno)skot, ovce, kozapouze pro orální použití v dávkách odpovídajících 0,1 mg strychninu/ kg živé váhy
Symphytum (koŕen)všechny druhy živočichůpouze pro lokální použití na neporušenou kůži
Terebinthinae aetheroleum rectificatumvšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Terebinthinae laricinavšechny druhy živočichůpouze pro lokální použití
Thymi aetheroleumvšechny druhy živočichů 
Tilia (kvet)všechny druhy živočichů 
Urtica (nať)všechny druhy živočichů 

SKUPINA III

1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY

1.1 Antibiotika

1.1.1 Makrolidy:

Tulatromycin*

Povaha reziduí: (2R, 3S, 4R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-l l-3/)3,4,6-trideoxy-3-) dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl/-l -oxatulathromycin ekvivalent

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
skot**0,100tuk
3,000játra, ledviny
prasata**0,100kůže a tuk
3,000játra, ledviny

* Pro Tulatromycin platí prozatímní limit do 1. 7. 2004.

** Tulatromycin se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY

2.1 Ektoparazitika

2.2.1 Pyretrin a pyrethroidy:

Fenvalerát*

Povaha reziduí: fenvalerát suma RR, SS, RS a SR izomerů

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,025maso, játra, ledviny
0,250tuk
0,040mléko

* Pro Fenvalerát platí prozatímní limit do 1. 7. 2004.

3. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM

3.1 Progestageny

Altrenogest

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
prasata *, **0,003kůže a tuk, játra, ledviny
lichokopytníci0,003játra, ledviny

* Altrenogest se používá pouze pro zootechničkou aplikaci.

** Pro Altrenogest platí prozatímní limit do 1. 1. 2005.

Flugeston acetát*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLR (mg/kg)Surovina
koza, ovce **0,0005maso, tuk, játra, ledviny

* Pro Flugeston acetát platí prozatímní limit do 1. 1. 2008.

** Flugeston acetát se používá pouze pro terapeutické nebo zootechnické účely.

Norgestamed*

Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichůMLRSurovina
(mg/kg)
skot0,0005maso, tuk, játra, ledviny
0,00015mléko

* Pro Norgestomed platí prozatímní limit do 1. 1. 2008.

Norgestamed se používá pouze pro terapeutické a zootechnické účely.

SKUPINA IV

Aristolochia ssp. a preparáty z ní

Dapson

Dimetridazol

Chloramfenikol

Chloroform

Chlorpromazin

Kolchicin

Metronidazol

Nitrofurany (včetně furazolidonu)

Ronidazol.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2004.


Ministryně:

MUDr. Součková v. r.

Poznámky pod čarou

1) Maximální limit reziduí

2) veterinárních homeopatických přípravcích

Přesunout nahoru