Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 437/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-437
Čísloč. 437/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-437">
Zákon č. 437/2004 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 437/2004 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-437]Zákon č. 437/2004 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 437/2004 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 437/2004 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-437]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 437/2004 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-437 Zákon č. 437/2004 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 437/2004 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 437/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-437


Zpět na předpis