Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti

Částka 143/2004
Platnost od 23.07.2004
Účinnost od 01.10.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
43 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 435/2004 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a další související zákony

Hlavním cílem novely je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, ve vztahu k průkazům vydávaným občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Novela dále reaguje na tzv. brexit a výstupovou dohodu. 

Poslední změna: 17.12.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, a některé další související zákony

Novela upravuje institut příspěvku v době částečné nezaměstnanosti reflektující zkušenosti s předchozí úpravou během pandemie koronaviru.  

Poslední změna: 07.10.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Poslední změna: 07.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Zákon je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu.

Poslední změna: 01.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Předmětem nařízení vlády je zvýšení maximální částky příspěvku poskytovaného zaměstnavatelům na chráněném trhu práce na částku 13 600 Kč.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.09.2020 v částce č. 156 pod číslem 388/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.06.2020 v částce č. 108 pod číslem 285/2020 Sb. s účinností od 30.07.2020
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon reaguje na aktuální potřebu úprav v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na přijatá mimořádná opatření při epidemii v roce 2020.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.04.2020 pod číslem 161/2020 Sb. s účinností od 14.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela přináší změny ve způsobu podání žádosti o zprostředkování zaměstnání tak, aby byl zohledněn požadavek na využívání moderních technologií při komunikaci fyzických osob se správními orgány. Dále se mění definice bydliště u státního občana České republiky. Další změny se týkají poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob na chráněném trhu práce.

Poslední změna: 20.02.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.02.2020 pod číslem 33/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

Novela se zaměřuje na osoby dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné. Novela mimo jiné zavádí nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým budou moci být podpořeny znevýhodněné osoby. Tímto novým nástrojem je pracovní místo pro osobu mimořádně znevýhodněnou. 

Poslední změna: 22.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

Cílem novely zákona je změna maximální výše příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 365/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Novela nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek reaguje na zásadní legislativní změny v zákoně o investičních pobídkách, kdy dochází k novému stanovení podmínek pro jejich poskytování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.11.2019 pod číslem 299/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Novela má za cíl přispět ke specializaci systému investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou přispívající k tvorbě pracovních míst s vyšší kvalifikací a zvýšení pružnosti systému podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.08.2019 pod číslem 210/2019 Sb. s účinností od 06.09.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Novela zejména zajišťuje transpozici směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 176/2019 Sb. s účinností od 31.07.2019
Návrh zákona o sociálním podniku

Návrh zákona zavádí status sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Jeho součástí je novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o zaměstnanosti.

Poslední změna: 25.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu

Vyhláška reaguje na novelu zákona o zaměstnanosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.10.2017 pod číslem 346/2017 Sb. s účinností od 19.10.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Novela zavádí novou pravomoc úřadu práce – dozorovat stav uchazeče, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Jedná se o změny převážně legislativně technického charakteru.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Novela se dotýká oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky a rekvalifikací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.10.2017 pod číslem 327/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh vyhlášky o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Reaguje na novelu zákona o zaměstnanosti. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.10.2017 pod číslem 322/2017 Sb. s účinností od 04.10.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kyberbetické bezpečnosti, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 205/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novela provádí změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce a zavádí změny v oblasti výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 206/2017 Sb. s účinností od 29.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.03.2017 pod číslem 93/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

Novela energetického zákona, která posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.06.2016 pod číslem 190/2016 Sb. s účinností od 17.06.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Návrh zákona mj.: zavádí nový systém hodnocení kvality vysokých škol, upravuje nová pravidla akreditace studijních programů, systematicky upravuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.05.2016 pod číslem 137/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Cílem novely je uvedení zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.03.2016 pod číslem 88/2016 Sb. s účinností od 01.05.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,a další související zákony

Novela upřesňuje dosavadní právní úpravu poskytování údajů z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, k plnění jejich povinností stanovených právem Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2015 pod číslem 317/2015 Sb. s účinností od 07.12.2015
Návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., zákon č. 326/1999 Sb., a zákon č. 221/2003 Sb. ...

Zajištění transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady k završení tvorby legislativy ve vztahu k budování společného evropského azylového systému.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.12.2015 pod číslem 314/2015 Sb. s účinností od 18.12.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Novela zákona sjednocuje přístup k poskytování podpory v nezaměstnanosti u konkrétně vymezených uchazečů o zaměstnání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 203/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Změna právní úpravy na úseku agenturního zaměstnávání, úprava plnění povinného podílu, úprava přestupků a správních deliktů, včetně sankcí na úseku zprostředkování zaměstnání a ochrany soukromí a osobních práv zaměstnance.

Návrh neprošel 10.06.2015 (Návrh vzat zpět)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), a další související zákony

Zajistit soulad poskytování veřejné podpory formou investiční pobídky s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 84/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)