Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 433/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení

Částka 142/2004
Platnost od 23.07.2004
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

433

VYHLÁŠKA

ze dne 9. července 2004,

kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace stanoví podle § 49 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


ČÁST PRVNÍ

DRUH A VZOR SLUŽEBNÍCH MEDAILÍ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A DŮVODY PRO JEJICH UDĚLENÍ

§ 1

Druh služebních medailí

Bezpečnostní sbor uděluje tyto služební medaile (dále jen "medaile"):

a) Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a Úřad pro zahraniční styky a informace

1. medaili "Za statečnost",

2. medaili "Za zásluhy o bezpečnost",

3. medaili "Za věrnost" I., II. a III. stupně,

b) Celní správa České republiky medaili "Za vzornou službu" I., II. a III. stupně,

c) Vězeňská služba České republiky

1. medaili „Medaile Vězeňské služby České republiky“ I., II. a III. stupně,

2. medaili „Za statečnost“,

3. medaili „Za věrnou službu“ I., II. a III. stupně,

d) Bezpečnostní informační služba medaili "Za zásluhy o bezpečnost" I., II. a III. stupně,

e) Generální inspekce bezpečnostních sborů

1. medaili „Za zásluhy o bezpečnost“,

2. medaili „Za věrnost“ I., II. a III. stupně.

§ 2

Medaile Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky

(1) Medaile "Za statečnost" je zhotovena z pozlacené tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je uprostřed v kruhovém poli znázorněn motiv lipových listů, kolem kruhového pole je umístěn nápis "Za statečnost". Na rubové straně je symbol nebo znak bezpečnostního sboru. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientované trikolóry v národních barvách uprostřed modrého pole. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.

(2) Medaile "Za zásluhy o bezpečnost" je zhotovena z postříbřené tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je ve svisle orientovaných plastických pruzích s lipovým motivem nad středem umístěn vodorovný reliéfní nápis "Za zásluhy o bezpečnost". Na rubové straně je symbol nebo znak bezpečnostního sboru. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev světlemodrá, tmavomodrá, světlemodrá. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.

(3) Medaile "Za věrnost" je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz. Má tvar pravidelného osmiúhelníku o průměru opsané kružnice 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je v kruhovém poli uprostřed plastických pruhů hvězdicového typu umístěna reliéfní osmicípá hvězdice zhotovená u I. stupně z pozlacené tombakové slitiny, u II. stupně z postříbřené tombakové slitiny a u III. stupně z tombakové slitiny v provedení starobronz. Kolem kruhového pole je umístěn nápis "Za věrnost". Na rubové straně je symbol nebo znak bezpečnostního sboru. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze se svislými pruhy v pořadí barev červená, bílá, modrá, bílá a červená, široké 32 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou, na kterých je umístěna miniatura reliéfní osmicípé hvězdice o průměru 9 mm a tloušťce 1,2 mm vyhotovená ze stejného materiálu a ve stejném barevném provedení jako na medaili.

(4) Vzor medailí Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Medaile Celní správy České republiky

(1) Medaile "Za vzornou službu" je zhotovena z tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 32 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je v kruhovém poli znázorněna hlava boha obchodu Merkura, v dolní polovině je po obvodu nápis "Za vzornou službu". Na rubové straně je umístěn symbol – okřídlená hůl s přilbou ovinutá dvěma hady s hlavami otočenými k holi. V dolní polovině je po obvodu nápis "Celní správa České republiky". Medaile I. stupně je zhotovena v provedení zlatá (nejvyšší stupeň), II. stupně je v provedení stříbrná (střední stupeň) a III. stupně v provedení bronzová (nejnižší stupeň). Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze se svislými pruhy v pořadí barev modrá, bílá a modrá, široké 32 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží stužka barevně shodná se stuhou, na které je umístěna miniatura lícové strany medaile.

(2) Vzor medaile Celní správy České republiky je uveden v příloze č. 2.

§ 4

Medaile Vězeňské služby České republiky

(1) Medaile "Medaile Vězeňské služby České republiky" je zhotovena z tombakové slitiny s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň), stříbro (II. stupeň) a bronz (III. stupeň). Má tvar pravidelného osmiúhelníku o průměru opsané kružnice 33 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně jsou znázorněny zkřížený meč a klíč a přes ně uprostřed planoucí pochodeň. V horní polovině je po obvodu nápis "VIRTUTE ET EXEMPLO". Na rubové straně uprostřed je vyobrazen znak bezpečnostního sboru, v horní polovině je po obvodu nápis "VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY" a v dolní polovině jsou po obvodu vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem ve tvaru lipových ratolestí připevněna ke zdvojené stuze široké 38 mm a dlouhé 55 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev u I. stupně – bleděmodrá, zlatavá, bleděmodrá, u II. stupně – bleděmodrá, stříbřitá, bleděmodrá, stříbřitá, bleděmodrá a u III. stupně – bleděmodrá, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 38 x 7 mm barevně shodné se stuhou, na kterých je umístěna miniatura lícové strany medaile.

(2) Medaile „Za statečnost“ je zhotovena z pozlacené tombakové slitiny, má tvar pravidelného osmiúhelníku s hroty o průměru vnitřní opsané kružnice 33 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je v horní polovině po obvodu medaile umístěn nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „ZA STATEČNOST“. Uprostřed medailové plochy je umístěn meč a váhy. V dolní polovině jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Na rubové straně medaile jsou uprostřed vyobrazeny meč a váhy, v horní polovině po obvodu medaile je umístěn nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY“ a v dolní polovině medailové plochy po obvodu jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem ve tvaru lipových ratolestí připevněna ke zdvojené stuze široké 38 mm a dlouhé 50 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev fialová, zlatá, červená, zlatá, fialová v poměru 7 : 10 : 4 : 10 : 7 mm ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 38 x 10 mm barevně shodné se stuhou medaile.

(3) Medaile „Za věrnou službu“ je zhotovena z patinované tombakové slitiny s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň), stříbro (II. stupeň) a bronz (III. stupeň). Má kruhový tvar o průměru opsané kružnice 33 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je uprostřed medailové plochy umístěn znak Vězeňské služby České republiky. V horní polovině je po obvodu medaile nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „ZA VĚRNOU SLUŽBU“. Ve spodní části je vyobrazena stylizovaná lipová ratolest. Na rubové straně medaile jsou uprostřed vyobrazeny meč a váhy, v horní polovině po obvodu medaile je nápis (písmena patkami dovnitř) začínající vlevo „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY“ a v dolní polovině po obvodu jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem ve tvaru lipových ratolestí připevněna ke zdvojené stuze široké 38 mm a dlouhé 50 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev u I. stupně tmavomodrá, bílá, červená, bílá, tmavomodrá v poměru 7 : 10 : 4 : 10 : 7 mm, u II. stupně tmavomodrá, bílá, červená, bílá, červená, bílá, tmavomodrá v poměru 7 : 6 : 4 : 4 : 4 : 6 : 7 mm a u III. stupně tmavomodrá, bílá, červená, bílá, červená, bílá, červená, bílá, tmavomodrá v poměru 7 : 3 : 4 : 3 : 4 : 3 : 4 : 3 : 7 mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží dvě stužky o rozměrech 38 x 10 mm barevně shodné se stuhou medaile.

(4) Vzor medailí Vězeňské služby České republiky je uveden v příloze č. 3.

§ 5

Medaile Bezpečnostní informační služby

(1) Medaile "Za zásluhy o bezpečnost" je zhotovena z kovu s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň), stříbro (II. stupeň) a bronz (III. stupeň). Má kruhový tvar o průměru 40 mm a tloušťku 2 mm. Na lícové straně jsou na horním obvodu reliéfně zobrazena slova "AUDI, VIDE, TACE". Na dolní straně je uveden nápis "BIS". Ve středu je umístěn velký státní znak, který je obklopen exkluzivním zdobením.

(2) Vzor medaile Bezpečnostní informační služby je uveden v příloze č. 4.

§ 6

Medaile Úřadu pro zahraniční styky a informace

(1) Medaile je zhotovena z tombakové slitiny s povrchovou úpravou stříbro nebo bronz. Má kruhový tvar o průměru 55 mm a tloušťku 3 mm, který na spodní straně přechází do obdélníku o délce 32 mm a šířce 8 mm. Na lícové straně je vyobrazen dvouocasý lev ve skoku s korunou, stylizované lipové listy a umístěn nápis "SINE IRA ET STUDIO". V obdélníku ve spodní části je umístěn nápis "ÚZSI". Na rubové straně je vyryt nápis "Za statečnost" nebo "Za zásluhy o bezpečnost" anebo "Za věrnost" I., II. nebo III. stupně.

(2) Vzor medaile Úřadu pro zahraniční styky a informace je uveden v příloze č. 5.

§ 6a

Medaile Generální inspekce bezpečnostních sborů

(1) Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ je zhotovena z pakfongové slitiny s povrchovou úpravou starostříbro, má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3,7 mm. Na lícové straně je po jejím obvodu nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“, uprostřed plastický znak Generální inspekce bezpečnostních sborů v růžici. Na rubové straně je v horní polovině vodorovný nápis „ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST“, v dolní polovině uprostřed jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 37 mm a dlouhé 55 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev světle modrá, světle hnědá, světle modrá, hnědá, světle modrá, bílá, světle modrá, světle hnědá, světle modrá, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží stužka o rozměrech 37 x 11 mm barevně shodná se stuhou.

(2) Medaile „Za věrnost“ je zhotovena z tombakové slitiny s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň) a pozlacená, z pakfongové slitiny s povrchovou úpravou starostříbro (II. stupeň), z tombakové slitiny s povrchovou úpravou starobronz (III. stupeň). Má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3,7 mm. Na lícové straně je po jejím obvodu nápis „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“, uprostřed plastický znak Generální inspekce bezpečnostních sborů v růžici. Na rubové straně je v horní polovině vodorovný nápis „ZA VĚRNOST“, v dolní polovině uprostřed jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 37 mm a dlouhé 55 mm, která má svislé pruhy v pořadí barev u I. stupně - světle hnědá, bílá, světle modrá, hnědá, světle modrá, bílá, světle hnědá, u II. stupně - světle hnědá, bílá, světle modrá, hnědá, bílá, hnědá, světle modrá, bílá, světle hnědá, u III. stupně - světle hnědá, bílá, světle modrá, hnědá, světe modrá, hnědá, světle modrá, hnědá, světle modrá, bílá, světle hnědá, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleží stužka o rozměrech 37 x 11 mm barevně shodná se stuhou.

(3) Vzor medailí Generální inspekce bezpečnostních sborů je uveden v příloze č. 6.

§ 7

Doklad o udělení medaile

Součástí medaile je doklad o jejím udělení. Tento doklad obsahuje identifikační údaje příslušníka bezpečnostního sboru, podpis služebního funkcionáře a datum udělení medaile.

§ 8

Důvody pro udělení medaile

(1) Příslušníkovi Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a Úřadu pro zahraniční styky a informace se udělí za

a) projevení osobní statečnosti medaile "Za statečnost",

b) splnění zvlášť významného služebního úkolu medaile "Za zásluhy o bezpečnost",

c) účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce

1. 30 let medaile "Za věrnost" I. stupně,

2. 20 let medaile "Za věrnost" II. stupně,

3. 10 let medaile "Za věrnost" III. stupně.

(2) Příslušníkovi Celní správy České republiky se udělí za projevení osobní statečnosti nebo za splnění zvlášť významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností medaile "Za vzornou službu" I., II. nebo III. stupně.

(3) Příslušníkovi Vězeňské služby České republiky se udělí za

a) splnění zvlášť významného služebního úkolu nebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností medaile „Medaile Vězeňské služby České republiky“ I., II. nebo III. stupně,

b) projevení osobní statečnosti medaile „Za statečnost“,

c) příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce

1. 30 let medaile „Za věrnou službu“ I. stupně,

2. 20 let medaile „Za věrnou službu“ II. stupně,

3. 10 let medaile „Za věrnou službu“ III. stupně.

(4) Příslušníkovi Bezpečnostní informační služby se udělí za projevení osobní statečnosti nebo za splnění zvlášť významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností medaile "Za zásluhy o bezpečnost" I., II. nebo III. stupně.

(5) Příslušníkovi Generální inspekce bezpečnostních sborů se udělí za

a) splnění zvlášť významného služebního úkolu medaile „Za zásluhy o bezpečnost“,

b) účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce

1. 30 let medaile „Za věrnost“ I. stupně,

2. 20 let medaile „Za věrnost“ II. stupě,

3. 10 let medaile „Za věrnost“ III. stupně.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 335/2010 Sb. Čl. II

Do 31. prosince 2011 lze udělovat medaili Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky „Za věrnost“ podle dosavadních právních předpisů.


Ministr:

JUDr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 433/2004

Vzor medailí Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky

Medaile "Za statečnost"

Medaile "Za zásluhy o bezpečnost"

Medaile "Za věrnost"

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 433/2004

Vzor medaile Celní správy České republiky

Medaile "Za vzornou službu"

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 433/2004 Sb.

Vzor medailí Vězeňské služby České republiky

Medaile „Medaile Vězeňské služby České republiky“

Medaile „Medaile Vězeňské služby České republiky“

Medaile „Za statečnost“

Medaile „Za statečnost“

Medaile „Za věrnou službu“

Medaile „Za věrnou službu“

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 433/2004

Vzor medaile Bezpečnostní informační služby

Medaile "Za zásluhy o bezpečnost"

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 433/2004

Vzor medaile Úřadu pro zahraniční styky a informace

Medaile "Za statečnost", "Za zásluhy o bezpečnost" a "Za věrnost"

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 433/2004 Sb.

Vzor medailí Generální inspekce bezpečnostních sborů

Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“

Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“

Medaile „Za věrnost“

Medaile „Za věrnost“

Přesunout nahoru