Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv

Částka 13/2004
Platnost od 06.02.2004
Účinnost od 06.02.2004
Zrušeno k 01.04.2008 (106/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2004,

kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 75 odst. 2 písm. g) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv za účelem zachování jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv.

§ 2

(1) Prodejci vyhrazených léčiv1) zabezpečují, aby

a) při manipulaci s vyhrazenými léčivy nedošlo k poškození jejich obalů a ke změnám jejich fyzikálních a chemických vlastností, zejména v důsledku mechanických nebo tepelných vlivů, popřípadě vlhkosti,

b) vyhrazená léčiva2) byla skladována odděleně, v suchých dobře větratelných místnostech tak, aby byla chráněna před světlem, před kontaminací jinými skladovanými látkami a vniknutím živočichů; teplota v místě skladování nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o registraci léčivých přípravků,3) které prodejce vyhrazených léčiv skladuje,

c) skladovaná vyhrazená léčiva byla sledována z hlediska doby jejich použitelnosti,

d) nepoužitelná léčiva4) byla od léčiv použitelných oddělena až do jejich předání ke zneškodnění.5)

(2) Vyhrazená léčiva se neprodávají samoobslužným ani zásilkovým prodejem.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv.

2. Vyhláška č. 123/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:

MUDr. Součková v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

2) § 2 odst. 15 zákona.

3) § 26 zákona.

4) § 50 odst. 1 zákona.

5) § 18 odst. 4 písm. f) zákona.

Přesunout nahoru