Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 416/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416
Čísloč. 416/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
AliasVyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416" title="Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě">
Vyhláška č. 416/2004 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 416/2004 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416]Vyhláška č. 416/2004 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 416/2004 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 416/2004 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 416/2004 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416 Vyhláška č. 416/2004 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 416/2004 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 416/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-416


Zpět na předpis