Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 413/2004 Sb.Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

Částka 134/2004
Platnost od 15.07.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

413

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2004

o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

Ministerstvo kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Území s historickým prostředím obsahujícím dochované soubory lidové architektury v částech obcí Debrník (Hlavatce) (okres Tábor), Dlouhý Důl (Krásná Lípa) (okres Děčín), Dolní Vernéřovice (Jívka) (okres Trutnov), Hrutkov (Hospříz) (okres Jindřichův Hradec), Chanovice (okres Klatovy), Chotěborky (Vilantice) (okres Trutnov), Karlova Studánka (okres Bruntál), Kleštěnice (Komárov) (okres Beroun), Kojetín (Petrovice) (okres Příbram), Kruh (Doksy) (okres Česká Lípa), Kryštofovo Údolí (okres Liberec), Kychová (Huslenky) (okres Vsetín), Lhota pod Radčem (okres Rokycany), Libeň (Měník) (okres Hradec Králové), Lochousice (okres Plzeň-sever), Losiny (Petrovice II) (okres Kutná Hora), Malíkov nad Nežárkou (Horní Pěna) (okres Jindřichův Hradec), Merboltice (okres Děčín), Modrý Důl (Pec pod Sněžkou) (okres Trutnov), Petrovice (okres Bruntál), Piskořov (Město Albrechtice) (okres Bruntál), Porešín (Petrovice) (okres Příbram), Praskolesy (Mrákotín) (okres Jihlava), Radvanice (okres Trutnov), Rejvíz (Zlaté Hory) (okres Jeseník), Rojšín (Brloh) (okres Český Krumlov), Rostěnice (Rostěnice-Zvonovice) (okres Vyškov), Rousínov (Slabce) (okres Rakovník), Salajna (Dolní Žandov) (okres Cheb), Skalka (Česká Metuje) (okres Náchod), Skryje (okres Rakovník), Soběchleby (Blšany) (okres Louny), Střešovičky (Praha 6-Střešovice) (Hlavní město Praha), Šímovy Chalupy (Malá Úpa) (okres Trutnov), Štidla (Střevač) (okres Jičín), Telecí (okres Svitavy), Údolí (Zlaté Hory) (okres Jeseník), Újezdec (Syřenov) (okres Semily), Velké Tippeltovy Boudy (Pec pod Sněžkou) (okres Trutnov), Vojetín (Doksy) (okres Česká Lípa), Vrbno (Hořín) (okres Mělník), Vysočany (Nový Bydžov) (okres Hradec Králové), Vysoká (Javorník) (okres Ústí nad Orlicí), Zděchov (okres Vsetín), Zhoř (Pacov) (okres Pelhřimov), Zlatá Koruna (okres Český Krumlov) a Železný Brod (okres Jablonec nad Nisou) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").

§ 2

(1) Hranice území zón jsou vymezeny v příloze k této vyhlášce a budou graficky vyznačeny na kopiích katastrálních map, které budou uloženy do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, odborné organizace státní památkové péče, příslušných krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

(2) Hranice území zón se vyznačí při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn v této dokumentaci.

§ 3

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, uspořádáním pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, se stanovují tyto podmínky ochrany:

a) při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn, jakož i při přípravě dalších opatření musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická skladba,

b) využití venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb musí být v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitními a technickými možnostmi,

c) veškeré úpravy venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb a objektů musí směřovat k estetickému, funkčnímu a technickému zhodnocení zóny a k zachování jejích kulturních hodnot a

d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci objektů musí být respektován charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Dostál v. r.


Příloha k vyhlášce č. 413/2004 Sb.

Hranice území zón

Debrník (Hlavatce) (02488), okres Tábor, Jihočeský kraj

Zóna začíná na východním okraji zastavěného území u komunikace p. p. č. 462, v severovýchodním rohu p. p. č. 52/2. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 52/2, 52/3, opět p. p. č. 52/2, 54, st. p. č. 1, p. p. č. 56, 62, 507, st. p. č. 2, p. p. č. 64, 66/1, 67, st. p. č. 5/1, 5/2, opět 5/1, p. p. č. 75, 76, st. p. č. 11, p. p. č. 527/2, 85, 87 a 510. Ze severního rohu p. p. č. 510 překračuje komunikaci p. p. č. 462 na jihozápadní roh st. p. č. 29. Pokračuje po hranicích st. p. č. 29, 28, p. p. č. 3, st. p. č. 35, p. p. č. 2, 1, 8, 9, 10, 476, 23, 24, 25, 477, 26, 27, 479, 37/1, 37/2, 37/3, opět 37/2, 36/2, 39, 41, 42/1, 42/2, st. p. č. 26, p. p. č. 483/1, st. p. č. 27 a p. p. č. 50. Z jihovýchodního rohu p. p. č. 50 se překročením p. p. č. 484 a komunikace p. p. č. 462 vrací do výchozího bodu.

Dlouhý Důl (Krásná Lípa) (07359), okres Děčín, Ústecký kraj

Hranice památkové zóny začíná v k. ú. Vlčí Hora u komunikace p. p. č. 1527, odkud pokračuje východním směrem podél p. p. č. 263, 250, st. p. č. 117, opět p. p. č. 250, 245, 244, 243, 1448/2, st. p. č. 112, p. p. č. 242, 1524/1, 217/1, 217/2, 214, 1447 až kp. p. č. 215/1, kolem které se stáčí k jihu a pokračuje podél východních hranic p. p. č. 215/2, 206, 207, podél komunikace p. p. č. 1447, dále podél p. p. č. 765/2, 767/2 a 767/1 až ke komunikaci p. p. č. 1446, kterou přetíná a pokračuje podél p. p. č. 768 kp. p. č. 1578, kterou opět překračuje a směřuje podél st. p. č. 135, p. p. č. 771/1, 1413/3, 774, 775/1, 797, 799 a 797 k p. p. č. 1574, podél které pokračuje jihovýchodně až k hranici p. p. č. 800, u které komunikaci přetíná a po jejíž východní straně pokračuje k jihu podél p. p. č. 804, 806, 807/2, 829, 834, 859, 858/1, 862, 896, 898, 1308, 1307, 1308 a 901, přes p. p. č. 1568, podél p. p. č. 940, 1301/2 a 1301/1. Přetíná p. p. č. 1580 a pokračuje podél p. p. č. 1300/1, 1273/1 a 1267 ke komunikaci p. p. č. 1537/1, kterou překračuje a dále směřuje podél p. p. č. 1263, 1280/2, 1261, 1280/5, 1259, 1255, 1254/1, 1251/1, 946, 947, 950, 949 a 1072 k p. p. č. 1556, podél které pokračuje východním směrem až k p. p. č. 707 v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Tuto parcelu obchází a pokračuje dále v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy k jihu. Přetíná komunikaci p. p. č. 738 a potok p. p. č. 574/1, podél něhož pokračuje po jeho toku západním směrem až na hranici k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s k. ú. Vlčí Hora. Překračuje potok p. p. č. 574/1. Zde se hranice lomí k severu a pokračuje podél p. p. č. 643, 642, 653, 641/2 a 641/1. Přetíná p. p. č. 638 a nadále pokračuje podél p. p. č. 640, 662, 630, 627, 620, 676, 672, 613/1, 613/2, 679, 728, 591, 589, 590, 587, 588 a 586, kde opouští k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Podél komunikace p. p. č. 1531 pokračuje dále v k. ú. Vlčí Hora podél p. p. č. 1530, 851/3, 855/1, 857/3, 828/1, 818 a st. p. č. 249. Překračuje p. p. č. 824 a pokračuje podél p. p. č. 821. Přetíná p. p. č. 1515 a dále podél p. p. č. 820 a 817 směřuje zpět k průjezdní komunikaci p. p. č. 1528/1. Dále obchází p. p. č. 809, st. p. č. 250 a 251. Směřuje opět podél silnice p. p. č. 1528/1. Obchází st. p. č. 254 a vrací se zpět na p. p. č. 1528/1. Pokračuje podél p. p. č. 778, st. p. č. 255, 256, p. p. č. 775/1 a opět podél p. p. č. 1528/1. U p. p. č. 764/1 se stáčí západním směrem a pokračuje podél jižní hranice p. p. č. 759, 756, 753, 747 a 745, dále podél p. p. č. 742, 742/3, 269/3, st. p. č. 301, p. p. č. 269/3, 270/5 a komunikace p. p. č. 1527 k výchozímu bodu.

Dolní Vernéřovice (Jívka) (06135), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Hranice zóny začíná v k. ú. Horní Vernéřovice u komunikace p. p. č. 67, v severním rohu st. p. č. 443. Pokračuje k jihovýchodu po severní straně st. p. č. 443. Vstupuje do k. ú. Dolní Vernéřovice. Pokračuje k jihu po hranicích p. p. č. 10, 11/1, 19/2, st. p. č. 11, p. p. č. 780, 36/2, 58/1, 58/2, 63, 76/3 a 78 /l. Překračuje komunikaci p. p. č. 258/9. Pokračuje po hranicích p. p. Č. 78/2, komunikace p. p. č. 778/1, p. p. č. 122, 785, 136, opět komunikace p. p. č. 778/1, p. p. č. 243-, opět komunikace p. p. č. 778/1, p. p. č. 240/1, 240/2 a opět komunikace p. p. č. 778/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 778/1 na severovýchodní roh p. p. č. 171. Pokračuje po východní hranici p. p. č. 171. Překračuje vodoteč p. p. č. 870. Lomí se k západu po její jižní straně. Dále sleduje hranici p. p. č. 172, 168, 167, 164/2, 158, 870, st. p. č. 55, p. p. č. 142/2, 142/3, 143, st. p. č. 50, p. p. č. 139/1, st. p. č. 49, p. p. č. 132, 131, st. p. č. 100/3, 100/1, 100/4, opět 100/1, p. p. č. 629/1, 629/2, 629/4, 580/3, 107/2, 94/2, 82, 72, 71/1, 71/2 a 483/1. Překračuje p. p. č. 823. Pokračuje po hranicích st. p. č. 88, p. p. č. 45, st. p. č. 16, p. p. č. 44/2 a 403. Překračuje kolmo p. p. č. 817/1 na jižní roh p. p. č. 405. Pokračuje po hranicích p. p. č. 405, st. p. č. 85, p. p. č. 399/2, 776/1, 7/1 a vodoteče p. p. č. 882. Překračuje ji kolmo na severozápadní roh p. p. č. 6. Pokračuje po hranici p. p. č. 6. Vstupuje do k. ú. Horní Vernéřovice. Pokračuje po hranicích p. p. č. 439. Překročením komunikace p. p. č. 67 se hranice uzavírá.

Hrutkov (Hospříz) (04559), okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Hranice zóny začíná na východě vesnice u komunikace p. p. č. 395/3, v severním rohu p. p. č. 2/2. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 2/2, 2/4, 1, 401/7, 37/3, 37/4, 37/1, 36/1, 35/4, 35/5, st. p. č. 25/1, 25/2, p. p. č. 34/2, 33/2, 25/2, 78/2, 76/1 a 79/3. Překračuje kolmo p. p. č. 400/1 a 400/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 92/4, 23, 22, st. p. č. 47, p. p. č. 21, 19, 109/2, 109/3, 112/2, 112/3, 115/1, 18/1, 15 a 14. Kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 399. Pokračuje po hranicích p. p. č. 125/4, 11, 8/1, 8/2, 9/1, 5/5, 5/1, 3, 158 a 395/3. Kolmým překročením této komunikace se hranice zóny vrací do výchozího bodu.

Chanovice (05063), okres Klatovy, Plzeňský kraj

Hranice zóny začíná severozápadně od obce na komunikaci p. p. č. 704/1, v severozápadním bodě p. p. č. 190. Obchází ze severu a západu p. p. č. 190. Přechází kolmo k východu přes tuto parcelu na severozápadní roh p. p. č. 192/4. Sleduje ze severu p. p. č. 192/4 a 193. Lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 193. Z jihovýchodního rohu této parcely přechází přes p. p. č. 210/12 na severní bod p. p. č. 210/15. Pokračuje k východu po severní straně p. p. č. 210/15. Lomí se k jihu po východních hranicích p. p. č. 210/15, 210/16, 210/17, 210/23, 210/18, 52/2 a 52/4. Lomí se k východu po severní straně p. p. č. 722/1 a 711/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 711/1 na severní roh p. p. č. 42/1. Pokračuje k jihu po východních stranách p. p. č. 42/1, 41, 40, 39/1, 513/1 a 39/2. Z jihovýchodního bodu p. p. č. 39/2 přechází přes p. p. č. 39/3 na severovýchodní bod p. p. č. 39/4. Obchází p. p. č. 39/4 z východu a jihu. Lomí se k jihu po východních stranách p. p. č. 17/1 a st. p. č. 13. Sleduje jižní strany st. p. č. 13, p. p. č. 722/1 a 15/1. Lomí se po východní a jižní straně p. p. č. 14/1 a po jižní straně p. p. č. 12. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 704/1. Lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 695/2. Lomí se k severozápadu po jižních stranách p. p. č. 695/1, st. p. č. 56 a p. p. č. 698/1. Ze západního rohu p. p. č. 698/1 se ostře lomí k jihu po východní hranici komunikace p. p. č. 723. Přechází přes tuto komunikaci kolmo na jihovýchodní bod p. p. č. 700/12. Pokračuje po jižní a západní hranici p. p. č. 700/12. Ze severozápadního rohu p. p. č. 700/12 překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 701. Lomí se k jihozápadu a pak k severu po hranici p. p. č. l/la pak p. p. č. 66 a 67/2. Lomí se ostře k východu po hranici p. p. č. 67/2. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 67/23 na západní bod st. p. č. 87. Lomí se krátce k severovýchodu po hranici této parcely. Lomí se k severozápadu po hranici p. p. č. 67/10. Obchází tuto parcelu i ze severu. Lomí se k severozápadu po hranici komunikace p. p. č. 704/1. Přechází kolmo tuto komunikaci do výchozího bodu.

Chotěborkv (Vilantice) (18186), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Hranice zóny začíná u hřbitova v severovýchodním rohu p. p. č. 1089/5. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1089/5, 1080/4, 1080/2 a 1080/3. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1251/1 na východní roh p. p. č. 1246. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1246, 1044, 1041/1, 1041/2, 1243/1, 1029/2 a 1018/4. Ze západního rohu p. p. č. 1018/4 přechází kolmo p. p. č. 1244. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1244 a 719. Překračuje kolmo p. p. č. 1203/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 684/4, 1200/1, 1085, 1086 a 1245/1 až do výchozího bodu.

Karlova Studánka (06330), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Hranice zóny začíná na východě obce u komunikace p. č. 137, v severním rohu p. č. 50. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. č. 50, 141, 53/1, 59, 66, 63, opět 53/1, 139, 86/1, 87, 108, 90/1, 90/3, 93, 96, 97/2, 97/4, 98, 100, 102, 104, 103, 105 a 98. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 108 na severní roh p. č. 86/1. Pokračuje po hranicích p. č. 86/1, 86/2, 85 a 86/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 139. Sleduje k severu hranici p. č. 119. Lomí se k východu přes p. Č. 119 na severozápadní roh p. č. 121/1. Sleduje severní hranice p. č. 121/1 a 127. Lomí se k severu přes p. č. 119 a Bílou Opavu p. č. 140. Lomí se k východu po hranicích p. č. 140, 130, 14/9, 14/8, 10, 14/6, 15, 16 a 135. Přechází komunikaci p. č. 136/1. Pokračuje po hranici p. č. 18/1. Přechází kolmo komunikaci p. č. 137 do výchozího bodu.

Kleštěnice (Komárov) (06863), okres Beroun, Středočeský kraj

Hranice zóny začíná v k. ú. Kleštěnice v lokalitě U transformátoru v severním bodě p. č. 39/2. Sleduje k jihovýchodu severovýchodní hranice p. č. 39/2, 70/2 a 72/2. Lomí se k jihozápadu po hranicích p. Č. 72/2, 71/1, 70/1, 73 a 47/1. Obchází z východu p. č. 117, 118, 120, 121, 47/1, 124 a 129. Stáčí se k západu a sleduje jižní hranice p. č. 129. Krátce se lomí k jihu po hranici p. č. 47/1. Pokračuje k západu po jižních stranách p. č. 47/1, 146, 107/1, 127 a 126. Vstupuje do k. ú. Jivina u Hořovic. Pokračuje k západu po jižní straně p. č. 330. Lomí se k jihu proti proudu Jalového potoka p. č. 327. Přechází na jeho levý břeh a pokračuje po jihovýchodní hraně p. č. 365. Lomí se po západní straně p. č. 365, 361, 362, 363, 364, 368, 373, 372, 376 a Jalového potoka p. č. 327. Přechází kolmo na jeho pravý břeh a pokračuje po severní straně p. č. 329 až k hranici k. ú. Kleštěnice. Lomí se k severu po této hranici, která je zde zároveň západní stranou p. č. 96 v k. ú. Kleštěnice. Lomí se k východu do k. ú. Kleštěnice po severní straně p. č. 96, 98, 96, 95 a opět 96. Lomí se k severu po západní straně p. č. 82. Lomí se k jihovýchodu po severovýchodních stranách p. č. 82, 60, 62/1, 62/2, 63 a 64. Lomí se krátce k jihozápadu po jihovýchodní straně p. č. 64. Kolmo přechází přes komunikaci p. č. 47/1 do výchozího bodu.

Kojetín (Petrovice) (11985), okres Příbram, Středočeský kraj

Zóna leží v k. ú. Kojetín u Petrovic. Hranice zóny začíná na východě vesnice u komunikace p. p. č. 647, v jihovýchodním rohu st. p. č. 16. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích st. p. č. 16, p. p. č. 28 a 32. Překračuje komunikaci p. p. č. 649. Pokračuje po hranicích p. p. č. 470/2, 67/1, st. p. č. 13, p. p. č. 650 a 63/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 652/1. Lomí se k severu po její západní straně. Pokračuje po hranicích p. p. č. 5 a 635. Kolmo přechází přes vodoteč p. p. č. 656. Pokračuje proti jejímu proudu a pak po hranicích p. p. č. 7/1, 11/1, 11/2, 9 a komunikace p. p. č. 647. Kolmým překročením komunikace p. p. č. 647 se vrací do výchozího bodu.

Kruh (Doksy) (19512), okres Česká Lípa, Liberecký kraj

Zóna leží vk. ú. Kruh v Podbezdězí. Hranice zóny začíná na severu obce u komunikace p. p. č. 695, v severním bodě st. p. č. 52. Obchází tuto parcelu ze severu a východu. Lomí se k východu po hranicích p. p. č. 96, 95/1, 690 a 661/2. Lomí se k jihozápadu po hranici p. p. č. 661/2. Kolmo přechází přes komunikaci p. p. č. 701/1. Krátce se lomí po její jihozápadní straně k severozápadu. Lomí se k jihozápadu po hranicích p. p. č. 701/1, 77, 545/3, 465/6, 465/7 a 694/7. Lomí se k západu po jižní hranici p. p. č. 694/7. Lomí se po hranici p. p. č. 717/3 a stáčí se s ní k západu. Překračuje kolmo p. p. č. 717/3 na jižní roh p. p. č. 60/1. Pokračuje k severu po západní hranici komunikace p. p. č. 60/5. Obchází po jižní a západní hranici p. p. č. 60/8. Pokračuje po hranicích p. p. č. 60/5, 59/2 a 53/1. Lomí se k severovýchodu po hranicích p. p. č. 53/1, st. p. č. 16/2 a p. p. č. 54. Ze severního bodu p. p. č. 54 přechází přes výběžek p. p. č. 46/1 na jižní roh p. p. č. 694/4. Pokračuje k severozápadu po hranicích p. p. č. 694/4, 694/3, st. p. č. 20 a p. p. č. 43. Ze západního rohu p. p. č. 43 přechází přes p. p. č. 723 na jižní roh p. p. č. 41/2 a pokračuje k severu. Lomí se k západu po hranicích p. p. č. "41/2, 402/2, 403/3 a 402/1. Lomí se k východu po hranici p. p. č. 252/2. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 739 na jihozápadní roh p. p. č. 725. Obchází tuto parcelu ze západu a severu. Lomí se k severu po západní hranici p. p. č. 118/1 a 731/1. Lomí se k východu po hranicích p. p. č. 731/1, st. p. č. 48/1 a 48/3. Přechází kolmo přes p. p. č. 727/1. Lomí se po západní straně p. p. č. 112/1 k severu. Lomí se k východu po hranách p. p. č. 112/1, 110 a 107/3. Ze severovýchodního rohu p. p. č. 107/3 přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 695. Lomí se k severu po hranách st. p. č. 30, p. p. č. 106/3 a st. p. č. 52 až do výchozího bodu.

Kryštofovo Údolí (07547), okres Liberec, Liberecký kraj

Hranice zóny začíná na severu k. ú. Kryštofovo Údolí v severním bodě p. p. č. 323. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 323, 319, 1221/1, 317/3, 327, 308/2, 306/1, 303/2, 341/1, 298/1, 343/2, 292, 289/1, 289/2, 285, 1222, 283, 1171/2, 1170/2, 1170/3, 1170/5 a 1170/6. Překračuje p. p. č. 1219/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1173, 1155/1, 1147/1, 1137, 1136, 1132/1, 1131/1, 1124, 1123/1, 1243/2, 1114/1, 1111/2, 1110/2, 1104, 1103/5, 1099, 1098/2, 1097/2, 1092/1, 1091, 1086, 1085, 1084, st. p. č. 114, 115, p. p. č. 33/2 a 1075/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1075/1 na severovýchodní roh p. p. č. 55/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 55/1, 1072/1, 1071/3, 1049/1, 1044/3, 1038/1, 1037/1, 1036/1, 1035/2, 1034/2, 1030/1, 1029, 1028, 1025/1, 1018/2, 1015/2, 1015/1 a 83. Ze severovýchodního rohu p. p. č. 83 překračuje p. p. č. 1300 na severozápadní roh p. p. č. 1198/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1198/1, 1201 a 1203/2. Překračuje komunikaci p. p. č. 1218/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1213/5, 1213/3 a 1213/4. Z jihozápadního rohu p. p. č. 1213/4 překračuje p. p. č. 1300 na jihovýchodní roh p. p. č. 1213/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1213/2, 1215/2, 108, 107/3, 122/3, 117/1, 122/4 a 122/5. Překročením vodoteče p. p. č. 1295 vstupuje do k. ú. Novina u Liberce. Pokračuje po hranici p. p. č. 738/3. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 755/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 17/3, 17/1 a 17/4. Vrací se do k. ú. Kryštofovo Údolí. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1008/3, 1007/1, 1007/2, 131/1, 1294, 135/1, 137/1, 992/3, 992/2, opět 992/3, 987/4, 987/1, 984/1, 980/1, 977/2, 961/1, 961/2, 961/3, 962/2, 960 a 959. Překračuje komunikaci p. p. č. 1266. Pokračuje po hranicích p. p. č. 958/14, 955, 954, 950 a 1276. Překračuje kolmo tuto komunikaci na jižní roh p. p. č. 802. Pokračuje po hranicích p. p. č. 802, 780/2, 780/3, 780/1, 773/1 a 726/1. Překračuje komunikaci p. p. č. 1261/2. Pokračuje po hranici p. p. č. 759/3. Přechází kolmo vodoteč p. p. č. 1289/1 a komunikaci p. p. č. 1264/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1264/2, 759/4, 1264/3, 169, 633, opět 169, 181/2, 181/3, 627/2, 182, 183, 185/1, 624/3, 605/3, 602/8 a 602/9. Překračuje kolmo p. p. č. 137/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 600/1 a 528. Překračuje kolmo p. p. č. 1236/1. Pokračuje po hranici p. p. č. 522/1. Překračuje kolmo p. p. č. 1235. Pokračuje po hranicích p. p. č. 516/2 a 469/1. Překračuje p. p. č. 1234. Pokračuje po hranicích p. p. č. 462/4, 462/2, 260/1 a 261. Překračuje kolmo p. p. č. 1230. Pokračuje po hranicích p. p. č. 262/1, 417/1 a 416/1. Překračuje p. p. č. 1229. Pokračuje po hranicích p. p. č. 386, 381/2, 371/1, 372/2, 366/2, 1227 a 1455/2. Překračuje p. p. č. 1477. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1448, 1445/2, 1436/4, 1436/7, 1436/2, 1426/1, 1430/2, 1412, 1411/2, 1405/1, 1407/2, 1406/1, 1394/1, 1370 a 1368. Kolmým překročením komunikace p. p. č. 1486/1 a vodoteče p. p. č. 1485 se vrací do výchozího bodu.

Kvchová (Huslenky) (04977), okres Vsetín, Zlínský kraj

Hranice zóny začíná u potoka Kychová, v severním bodě p. p. č. 8115/6. Pokračuje krátce k jihu po hranici této parcely. Překračuje po severní hraně mostu potok p. p. č. 15904/1. Lomí se k jihu po jeho východní hranici. Překračuje ho zpět kolmo na jihovýchodní roh p. p. č. 8234/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 8234/1, 8325/1, 8237/4, 8235/1, 8237/3, 8237/2, 8248/2, 8220/1 a 8220/3. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 15720. Obchází-z jihu a západu p. p. č. 8218. Pokračuje po hranicích p. p. č. 8222 a 8115/6 až do výchozího bodu.

Lhota pod Radčem (08113), okres Rokycany, Plzeňský kraj

Hranice zóny začíná na severovýchodě obce u komunikace p. p. č. 1414, v severním rohu p. p. č. 615/4. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 615/4, 615/1, 189/2, 189/3, 187, 1373, 99/1, st. p. č. 65, p. p. č. 103, 1375 a 108. Překračuje p. p. č. 180/8. Pokračuje po hranicích p. p. č. 113/2, 149/1, 113/1, 118, 122 a 134. Z jižního rohu p. p. č. 134 překračuje p. p. č. 1381 na východní roh p. p. č. 136/3. Pokračuje po hranicích p. p. č. 136/3, 136/5, 136/2, 140, 141/3, 144, 145/1, 1383, 160, 1384, 2, 3, 1394, 4, 1397, 12, 1398, 19/1, 19/3, 19/5 a 1092/1. Ze severozápadního rohu p. p. č. 1092/1 překračuje komunikaci p. p. č. 1400/1 na jihozápadní roh st. p. č. 31. Pokračuje po hranicích st. p. č. 31, p. p. č. 25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 27/2, 33/1, 1078/2, 37/1 a 39/1. Ze severního rohu p. p. č. 39/2 přechází přes komunikaci p. p. č. 1414 na jihozápadní roh p. p. č. 42/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 42/2, 45/2, 45/1, 1408, 51, 1409, 58/1, 1410, 1411, 64, 70, 1416, 1417, 76/1, 80, 1418, 87 a 90/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1420 a lomí se po její severovýchodní straně k jihovýchodu. Pokračuje po hranicích st. p. č. 2, 1, p. p. č. 92/3, st. p. č. 114, p. p. č. 92/6, 92/5, 845/4, 845/3 a 92/4. Kolmým přechodem komunikace p. p. č. 1414 se vrací do výchozího bodu.

Libeň (Měník) (09306), okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Hranice zóny začíná u komunikace p. p. č. 840/1, v severním rohu p. p. č. 695/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 695/1, 736/2, 737, 738 a 739. Lomí se k jihu po hranici komunikace p. p. č. 819. Přechází ji kolmo na jihovýchodní roh p. p. č. 762. Pokračuje po hranicích p. p. č. 762, 761, 840/6, 767/1, 766 a 723/3. Přechází kolmo vodoteč p. p. č. 777/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 723/2, 723/1, 722, opět 723/1 a 720/1. Ze západního rohu p. p. č. 720/1 přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 840/1. Lomí se k východu po severní hranici této komunikace. Pokračuje po hranicích p. p. č. 840/3, 725, 697/2 a obchází z východu a jihu st. p. č. 66 až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 695/2. Překročením komunikace p. p. č. 840/1 se vrací do výchozího bodu.

Lochousice (08644), okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Hranice zóny začíná na severovýchodě obce u křižovatky komunikací p. p. č. 2298/2 a 2284/6, v jihovýchodním rohu st. p. č. 59. Přechází po severní hranici komunikace p. p. č. 2284/6 na západní roh p. p. č. 68. Obchází ze severu p. p. č. 68 a 69. Lomí se k jihozápadu po hranici p. p. č. 69. Z jejího jižního rohu přechází přes p. p. č. 303/1, vodoteč p. p. č. 2296, p. p. č. 129/3 a 129/10 na severní roh p. p. č. 12. Pokračuje po hranicích p. p. č. 12, 14, 15, 16/1, 17, 18, 22/2, 22/1, 23, 27 a 28/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. Č. 2294/1 na východní roh p. p. č. 2085/6. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2085/6, 2085/5, 2085/1, 2083/4, 2083/2 a 36/5. Ze západního rohu p. p. č. 36/5 přechází kolmo přes p. p. č. 36/1. Pokračuje k severozápadu po hranici p. p. č. 2327/1. Z jejího severozápadního rohu překračuje komunikaci p. p. č. 2311/2 na západní roh p. p. č. 37/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 37/1, 2059/6 a 1013/3. Překračuje vodoteč p. p. č. 51. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1011, 49/2, 2293, 52, 54, 2291/1, 55/1, 58/1, 60, 63/1, st. p. č. 2338, p. p. č. 63/2, 65/1, 953/2 a st. p. č. 59 do výchozího bodu.

Losiny (Petrovice II) (12026), okres Kutná Hora, Středočeský kraj

Hranice zóny začíná na severním okraji obce. Sleduje severní hranice p. p. č. 1515, 38, 84/1, 82/1, 84/2 a 85/1. Stáčí se kjihu po hranicích p. p. č. 85/1, 85/5 a 1531/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1531/6 a sleduje východní hranici p. p. č. 1517. Z jižního bodu této parcely se krátce lomí k jihovýchodu po severní hranici p. p. č. 93. Překračuje kolmo tuto parcelu na severovýchodní roh st. p. č. 184. Obchází st. p. č. 184 po její východní a jižní hraně až do jejího jihozápadního rohu. Odtud kolmo překračuje p. p. č. 1518. Sleduje jihozápadní hranici p. p. č. 1518 k severozápadu. Lomí se podle jižních hranie st. p. č. 14 a p. p. č. 52/1. Z jihozápadního rohu p. p. č. 52/1 překračuje p. p. č. 51/2 přímo k západu. Sleduje jihozápadní hranici p. p. č. 51/2 k severozápadu. Pokračuje po jižních hranicích st. p. č. 15 a p. p. č. 19/2. Obchází z východu p. p. č. 1/3. Lomí se po hranicích p. p. č. 1/3 a 1/2. Překračuje kolmo p. p. č. 1499. Obchází z jihu a západu p. p. č. 2/1. Obchází ze západu p. p. č. 3. Překračuje kolmo p. p. č. 1505. Pokračuje po západních hranicích p. p. č. 13 k severu. Lomí se k východu po severních hranicích p. p. č. 1508, 14, st. p. č. 22/3 a p. p. č. 33/6. Lomí se k severu po západní hranici p. p. č. 1514 a 1515 až do výchozího bodu.

Malíkov nad Nežárkou (Horní Pěna) (04367), okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Hranice zóny začíná na severozápadě obce u silnice do Jindřichova Hradce u p. p. č. 41. Obchází tuto parcelu ze západu. Lomí se k východu po hranicích p. p. č. 41, st. p. č. 139, p. p. č. 40, st. p. č. 54, p. p. č. 1133/26, 1133/43, 1133/36, st. p. č. 56, p. p. č. 38/2, 1133/48, 1133/46, 1133/36, 35, st. p. č. 1/1, p. p. č. 651/3, 653/3 a 653/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 1188. Lomí se k severu po hranicích p. p. č. 32/1 a 1231. Lomí se k východu po severní hranici p. p. č. 1231. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1189 a 1190/1. Lomí se k východu po severní hranici p. p. č. 1190/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 1193/2. Lomí se k jihozápadu po hranicích této parcely až k p. p. č. 13/2. Lomí se k jihovýchodu po hranicích p. p. č. 13/2, 13/1 a 12/3. Ostře se lomí zpět po hranici p. p. č. 11/1. Přechází kolmo jihovýchodní výběžek této parcely a komunikace p. p. č. 1195 na východní bod komunikace p. p. č. 1199. Pokračuje po její jihovýchodní straně. Přechází kolmo přes p. p. č. 1201/3. Pokračuje po hraně p. p. č. 813/2. Z jejího jižního rohu přechází přes p. p. č. 1202/2, 1202/1 a 1202/4 na východní roh p. p. č. 1250/1. Pokračuje k jihozápadu po jihovýchodní hraně této parcely. Přechází přes ni kolmo na jihozápadní roh p. p. č. 1216/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1216/2, 259 a 260/2. Překračuje p. p. č. 1168/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 99, 98/2, 1167/4, 95/2, 94/3, 92/2, 91 a 1220. Překračuje tuto komunikaci na jižní roh p. p. č. 88/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 88/1, 88/3 a komunikace p. p. č. 1230. Překračuje kolmo tuto komunikaci. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1182 a 46/1. Kolmým překročením p. p. č. 1133/40 a 1255 se vrací do výchozího bodu.

Merboltice (09311), okres Děčín, Ústecký kraj

Hranice zóny začíná v k. ú. Merboltice u komunikace p. p. č. 2234/1, v severním rohu p. p. č. 245. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 245, st. p. č. 162 a p. p. č. 243. Přechází kolmo p. p. č. 2390. Pokračuje po hranicích st. p. č. 163, p. p. č. 248/2, 249/6, 249/5, 257, 255/2, 251/9, 253, 261/1, 261/2, st. p. č. 168, p. p. č. 2248, 230/1, 2250, st. p. č. 169, p. p. č. 326/1, 330/2, 2256/2, 331/2, 346/2, 341/1 a 403. Přechází kolmo p. p. č. 2259/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2259/1, st. p. č. 173 a p. p. č. 406/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 2260/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2260/1 a 423. Přechází kolmo přes p. p. č. 2264/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 476/1, 476/2, 2265/2, 477, 466/? 1, 466/22, 2266, 479, 547/1, 2264/1, 2278, st. p. č. 192/3, 192/2, p. p. č. 787/6, 787/7, st. p. č. 105, p. p. č. 781/5, 791/1 a 790/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 2284/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 794, st. p. č. 196, p. p. č. 797/2, 797/1, 938, 940 a 941/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 2287/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 942, 943/4, 949 a 953. Přechází kolmo přes p. p. č. 2290. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2290, 965/2, 958/2, st. p. č. 329, p. p. č. 2298, 1055/5, 1055/2, 1050/2, 1051, st. p. č. 201, p. p. č. 1060/2, 1146/1, st. p. č. 202/2, p. p. č. 1145/1, 1145/2, 2300, 57/1, 57/3, 57/2, 56/1, 1149/1, 1149/4, 1149/3, st. p. č. 203, p. p. č. 2303, 55, 54/2, 53, 2216, 1217 a st. p. č. 206. Přechází kolmo přes p. p. č. 2311. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2311, 1218/2, 1218/1 a 1257. Přechází kolmo přes p. p. č. 2313/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2313/2 a 1266/1. Překračuje p. p. č. 2315. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1318/3 a 1322. Překračuje kolmo p. p. č. 2337. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1331, 1329/2, 1329/1, 1445/1, 2322/1, 1448, 1449/2, 1449/3, 1446/4, 1453, 1452/2, 1452/1 a 2327/1. Překračuje kolmo p. p. č. 2327/1 a 2328/1 na jihovýchodní roh p. p. č. 1484/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1484/2 a 1503/1. Překračuje kolmo p. p. č. 2343/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 223, 1493/1, 1604/2, 2389 a 2388. Vstupuje do k. ú. Valkeřice. Pokračuje po hranici p. p. č. 2825/2. Překračuje kolmo tuto vodoteč na západní roh p. p. č. 1823. Odtud překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 2760. Lomí se po její severní straně k východu až k hranici k. ú. Valkeřice. Vrací se do k. ú. Merboltice. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2234/1, 1610/1, 1610/2, 2345, 1636, 1635/2, 2346/2, 1637/2, 1637/1, 2236/2, 1609/2, st. p. č. 228, p. p. č. 1641, 2347/1, st. p. č. 228, 375 a 374. Ze severního rohu st. p. č. 374 překračuje p. p. č. 1609/1 na západní roh p. p. č. 70/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 70/2, 2236/1, 1667/1, st. p. č. 229, p. p. č. 1665, 1674/1, 1674/2, 1676, 1681, 2350/1, 1723/1, 1717/12 a 1717/10. Překračuje kolmo p. p. č. 1733/4. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1733/4, 1728/2, 2351/2, 1729, 1731 a 1732/3. Překračuje kolmo p. p. č. 2352. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1759/1, 1759/2, 1757/2, 1765/5, 1765/3, st. p. č. 237, p. p. č. 1770, 1774/4, st. p. č. 238/1, p. p. č. 1778/3, 1778/2, 2357/2, 1807/2 a 1801/1. Překračuje kolmo p. p. č. 2358. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2358, 1814, 1816 a 1827/1. Překračuje kolmo p. p. č. 2359/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2359/2, 1833/3, 1833/2, 1846, 2360/3, 1850, st. p. č. 241, p. p. č. 2234/1, 153, 154, 155/5, 155/1, 155/6, st. p. č. 242, p. p. č. 155/2, st. p. č. 243/2, 243/1, p. p. č. 1909/1, 166 a 167. Překračuje p. p. č. 2244. Pokračuje po hranicích p. p. č. 171/3, 171/4, 172/1, 172/2, 173, 175, 174, st. p. č. 125, opět p. p. č. 175, 180/1, 180/2, st. p. č. 126/2, p. p. č. 181/1 a 181/2. Překračuje kolmo p. p. č. 2362. Pokračuje po hranicích p. p. č. 185/3, 185/2, st. p. č. 135, p. p. č. 2234/1, st. p. č. 314, p. p. č. 200, 201/1, 202, 204, 2363/2, 213, 211, 216 a 218/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 2364. Pokračuje po hranicích p. p. č. 220/1, 220/2, 221, 2034/2 a 2004/1. Překračuje kolmo p. p. č. 2366/2. Lomí se po její hranici k jihu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2013/4, 2013/2, 2013/5, 2234/1, 239/1, st. p. č. 160, p. p. č. 240, 241 a komunikace p. p. č. 2234/1. Kolmým přechodem této komunikace se vrací do výchozího bodu.

Modry Důl (Pec pod Sněžkou) (11863), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Hranice zóny začíná na jihovýchodě u Modrého potoka, v jihozápadním bodě p. p. č. 582/2. Překračuje kolmo Modrý potok p. p. č. 785. Sleduje jeho pravý břeh proti proudu.

Prekračuje kolmo p. p. č. 785 a 630/1 na jihozápadní bod p. p. Č. 608/2. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 608/2, 608/1, 610/1, 609/8 a 609/5. Překračuje kolmo vodoteč p. p. č. 786. Pokračuje po hranicích p. p. č. 786, 623/1, 622, opět 623/1, 629 a 628. Ze severovýchodního rohu p. p. č. 628 překračuje p. p. č. 630/1 na severovýchodní roh p. p. č. 630/8. Pokračuje po hranicích p. p. č. 630/8, 630/9, 583, 582/1 a 582/2 do výchozího bodu.

Petrovice (05698), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Zóna leží v k. ú. Petrovice ve Slezsku. Její hranice začíná na severovýchodě obce u komunikace p. p. č. 1919/1, v severním rohu p. p. č. 1919/3. Pokračuje,ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1919/3, 1986, 1987/1, 300/1, 302, st. p. č. 16, p. p. č. 290/1, 1921, 336/2, 336/1, 353, Petrovického potoka p. p. č. 1987/1, p. p. č. 216/3, 216/1, st. p. č. 67, p. p. č. 443/1, 443/2, Petrovického potoka p. p. č. 1987/1, p. p. č. 139, 131/2, 131/5, 131/6, 131/3, 130, st. p. č. 114, 115, p. p. č. 129, 128/2, 128/1, st. p. č. 118, Petrovického potoka p. p. č. 1987/1, p. p. č. 111/6, 111/5, 111/3, 111/2, 111/8, 93, st. p. č. 136, p. p. č. 92,91/2,91/3, 90/1, 76, 502, 503/2, 503/3, 504, komunikace p. p. č. 1928, p. p. č. 55, 54, 53, 52/1, st. p. č. 216, opět p. p. č. 52/1, 549/5, st. p. č. 168/2 a 168/1. Přechází přes komunikaci p. p. č. 1934. Pokračuje po hranicích p. p. č. 580, 581, st. p. č. 217, p. p. č. 20/1, 32/3, st. p. č. 185, p. p. č. 19/2, opět st. p. č. 185, p. p. č. 19/1, 18, st. p. č. 186, p. p. č. 17/2, 17/1, 16, 11 a 20/2, na jejímž jižním hrotu se lomí k severu. Překračuje po východní straně mostu Petrovický potok p. p. č. 1987/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 15, st. p. č. 189, p. p. č. 21, 32/1, st. p. č. 184, opět p. p. č. 32/1 a 30. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1910 a p. p. č. 43/3 na jižní roh p. p. č. 25/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 25/2, 1054/2, 28, 1098/3, 2007, 1060/3, 1115, 45/4, 1114/1, 1114/4, st. p. č. 159/1, p. p. č. 62, 68/2, 68/3, 1122, 1123, 82, 83, st. p. č. 138, p. p. č. 70/3, 99/1, st. p. č. 134, p. p. č. 101, 106, 108, 116, 107, st. p. č. 125, p.- p. č. 121/1, 1961/2, 135, 2004, st. p. č. 109, p. p. č. 2005, 1278/1, 143, 145, st. p. č. 104/1, 100, komunikace p. p. č. 1911, p. p. č. 153/2, st. p. č. 98, opět p. p. č. 153/2, st. p. č. 96, 95/1, 95/2, p. p. č. 157/1, st. p. č. 94/1, p. p. č. 157/2, 170/1, 173/2, 173/5, 182/2, 183/1 a 183/2. Ze severozápadního rohu p. p. č. 183/2 překračuje komunikaci p. p. č. 1973/1 na jihozápadní roh p. p. č. 1620/3. Pokračuje po hranici p. p. č. 1620/3. Překračuje vodoteč p. p. č. 1992 a lomí se k východu po její severní straně. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1922/1, 1922/2, 204/1, 206/2, 206/1, 1677/2, 1677/3, 1679/4 a 1658/12. Ze severního rohu p. p. č. 1658/12 překračuje p. p. č. 1716 na severozápadní roh p. p. č. 2011. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2011, 222/1, 223/1, 224/4 a 225/4. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1915/3. Lomí se po hranicích st. p. č. 221, p. p. č. 249/3, 249/1, 247/5, komunikace p. p. č. 1990, p. p. č. 282, 283, 286, 287/1, 288/1, 292/3, 295 a st. p. č. 1. Po východní hranici p. p. č. 1919/1 se vrací do výchozího bodu.

Piskoŕov (Město Albrechtice) (09340), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Hranice zóny začíná na severu obce u komunikace p. č. 204, v severním bodě p. č. 101. Směrem k jihu obchází východní hranici p. č. 101. Lomí se k východu po severní hranici p. č. 100. Lomí se k jihu po hranicích p. č. 100, 99/1, 98, 97 a 106. Pokračuje k jihozápadu po hranicích p. č. 104/2, 105/2, 103, 96, 90, 89/1, 89/3, 89/2, 88, 85, 84, 80, 79/1, 79/2, 77/3, 77/1, 76, 74, 73/2, 72/1, 68, 66/3, 66/1, 64/1, 64/2 a 61. Lomí se k severozápadu po hranici p. č. 61. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 204. Pokračuje k severozápadu po hranicích p. č. 57 a 70. Lomí se k severovýchodu po hranicích p. č. 55, 54/2, 50/2, 44, 37/1, 14, 12, 5, 3/1, 3/3 a 4/2. Stáčí se k jihu po hranici p. č. 4/3. Obchází severozápadní a severovýchodní hranici p. č. 4/1. Kolmým překročením komunikace p. č. 204 se vrací do výchozího bodu.

Porešín (Petrovice) (11989), okres Příbram, Středočeský kraj

Zóna leží v k. ú. Ratiboř I. Hranice zóny začíná na severovýchodě, v místě, kde komunikace p. p. č. 1590 hraničí s komunikací p. p. č. 1598/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích komunikací p. p. č. 1598/1 a 1609. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1609 na východní roh p. p. č. 58/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 58/1, 472/1, 390/1, 43, st. p. č. 12/1 a p. p. č. 37. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1605. Pokračuje po hranici p. p. č. 25. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1604. Pokračuje po hranicích st. p. č. 5, p. p. č. 23, 22/1, 21 a 20. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1600. Pokračuje po hranicích p. p. č. 18 a 1599. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1599 na severozápadní roh p. p. č. 17. Pokračuje po hranicích p. p. č. 17, 9/1, 6, st. p. č. 2/1, p. p. č. 7, 3, 175/3, st. p. č. 1 a p. p. č. 2 až do výchozího bodu.

Praskolesy (Mrákotín) (10006), okres Jihlava, Kraj Vysočina

Zóna leží v k. ú. Praskolesy u Mrákotína. Hranice zóny začíná na východe obce u komunikace p. p. č. 334/10, v severovýchodním rohu p. p. č. 41. Vede podél p. p. č. 41 k jihu. Lomí se východním směrem podél cesty p. p. Č. 323. Kolmo ji přechází k východnímu rohu p. p. č. 24/4. Vede po hranicích p. p. č. 24/4, 24/2, 20/2, 20/1, 16/1, st. p. č. 12, p. p. č. 16/2 a opět st. p. č. 12 ke komunikaci p. p. č. 335/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 335/1, 301/6, 321/1 a 301/15. Lomí se k západu po hranicích p. p. č. 301/4, a dále k severozápadu po hranicích p. p. č. 301/10 a 244/1 k cestě p. p. č. 319. Překračuje ji a vede podél její severní hranice k p. p. č. 239. Podél západní hranice p. p. č. 239 a 238 vede ke komunikaci p. p. č. 334/5 a 334/14, které kolmo přetíná a pokračuje podél severní hranice komunikace p. p. č. 334/14. Lomí se k severu po západní straně p. p. č. 236/1. Překračuje p. p. č. 332/2 a 233 na jihozápadní roh p. p. č. 231/2. Pokračuje po její severozápadní hranici k severovýchodu a v prodloužení této hranice pokračuje až k p. p. č. 4/1. Překračuje kolmo jižní výběžek p. p. č. 4/1. Vede podél cesty p. p. č. 331 k severozápadu. Kolmo ji přetíná a pokračuje po hranicích p. p. č. 5/3, 62/1, 61/5, podél východní strany p. p. č. 61/3, přetíná p. p. č. 57, 328, 51 a 75/3 na severozápadní roh p. p. č. 52. Dále vede mezi p. p. č. 75/3 a 52. Kolmo přechází p. p. č. 53/2 a 324/1. Lomí se západním směrem podél p. p. č. 38/2, st. p. č. 2, p. p. č. 38/3, 325, 43, 20 a 42. Kolmým překročením komunikace p. p. č. 334/10 se vrací do výchozího bodu.

Radvanice (13883), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Hranice zóny začíná na severu obce, na křižovatce komunikací p. č. 763 a 768, v severním rohu p. č. 768. Pokračuje k východu po hranicích p. č. 768, 309, 313, 315, 319/4 a 317. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 321. Lomí se k jihu po hranicích komunikace p. č. 321, p. č. 332, 333, 768, 371/2, 339, opět 768, p. č. 353, p. č. 369, 354, opět 369, 358 a p. č. 357. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 14 a lomí se po její jižní hraně k severozápadu a západu. Pokračuje po hranicích komunikací p. č. 10/1 a 27/3, p. č. 45, p. č. 47, p. č. 48, p. č. 50, p. č. 51, 10/1, 42, 41/2 a p. č. 40/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 763 na jižní roh p. č. 263. Pokračuje po hranicích p. č. 264, p. č. 263, p. č. 266/2, 266/1, 273, 718, p. č. 274, p. č. 275, 284, 286 a 292. Překročením komunikace p. č. 763 se vrací do výchozího bodu.

Rejvíz (Zlaté Hory) (19316), okres Jeseník, Olomoucký kraj

Hranice zóny začíná na komunikaci p. p. č. 400, v severovýchodním rohu p. p. č. 135/2. Pokračuje k jihu po hranici p. p. č. 135/2. Z jejího jihovýchodního rohu přechází přes komunikaci p. p. č. 373/1 na severovýchodní roh p. p. č. 218/4. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 218/4, 373/1, 215, st. p. č. 43, p. p. č. 217/7, 217/6, 217/5, 217/2, 217/1, 382, st. p. č. 40, p. p. č. 237/2, 223/1, 225, 229/3, 230, 232/2, 237/5, 240/1, 241, 247/1, 385, 248, st. p. č. 19, opět p. p. č. 248, 255, 237/14, 262/1, 237/12, 400, st. p. č. 17/1, 14/2, p. p. č. 269, st. p. č. 118, p. p. č. 276, 271, 285/1 a st. p. č. 10. Přechází kolmo přes p. p. č. 386. Pokračuje po hranicích st. p. č. 7. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 387. Pokračuje po hranicích p. p. č. 296/1 a 400. Překračuje kolmo tuto komunikaci na jihozápadní roh p. p. č. 7. Pokračuje po hranicích p. p. č. 7, st. p. č. 1/1, p. p. č. 9/3, 8, st. p. č. 81, p. p. č. 9/2, 400, 10/4, st. p. č. 5, p. p. č. 11, st. p. č. 6, p. p. č. 13, st. p. č. 8, p. p. č. 19/2, 20/2, st. p. č. 11, 12/1, p. p. č. 30/2, 30/1, 36/1, 36/2, 36/3, 42/2, 43, st. p. č. 20, opět p. p. č. 43, 51/1, 51/2, 52/2, 52/1, 56/2, 56/3, st. p. č. 29, p. p. č. 65/3, 66, 74/1, 77, 79, st. p. č. 84, opět p. p. č. 79, 369, 81/1, 83/1, 83/6 a 368. Překračuje výběžek p. p. č. 69 na severovýchodní roh p. p. č. 84/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 84/2, 84/3, 84/4, 84/5 a st. p. č. 103. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 400. Lomí se k východu po hranicích p. p. č. 217/5, 373/1, st. p. č. 45, 46, p. p. č. 133, 135/3 a 135/2 až do výchozího bodu.

Rojšín (Brloh) (14062), okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Hranice začíná na severovýchodě obce u komunikace p. p. č. 2808, v severním rohu st. p. č. 12/3. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 2808 a lomí se po její hranici k jihu. Pokračuje po hranici p. p. č. 26 a 2807. Přechází kolmo přes p. p. č. 2807. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 697/1, 670/1, 670/2, 2804/4, 544/7, 30, 2803, 39/5 a 437/3. Přechází kolmo komunikaci p. p. č. 2799/1. Lomí se k západu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2893 a 221/16. Ze severozápadního rohu p. p. č. 221/16 přechází přes p. p. č. 2798 na jihozápadní roh p. p. č. 209/4. Pokračuje po hranicích p. p. č. 209/4, 45/1, 45/2, 2796, 49/2, 49/3, opět 2796 a 2795. Přechází kolmo přes p. p. č. 2793/1. Lomí se k jihu až do výchozího bodu.

Rostěnice (Rostěnice-Zvonovice) (14139), okres Vyškov, Jihomoravský kraj

Hranice zóny začíná na východě obce u komunikace p. p. č. 452, v severovýchodním rohu p. p. č. 17/3. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 17/3, 12/2, 12/1, 10, 9, 8, 7, 5, st. p. č. 6 a p. p. č. 11/1. Překračuje kolmo p. p. č. 450/2, 64/2 a 64/1 na jihovýchodní roh st. p. č. 99. Pokračuje po hranicích st. p. č. 99, p. p. č. 100, 99/2, 98, 96, st. p. č. 95, p. p. č. 95, 94, 93/1, 92, 91, st. p. č. 87, 91, p. p. č. 90, 89, 74/2, 74/1, 73/1, st. p. č. 80, p. p. č. 72/3, 72/1 a st. p. č. 78/1. Překračuje kolmo p. p. č. 64/1 a lomí se k severu po hranici p. p. č. 64/2. Ze severního rohu této parcely překračuje p. p. č. 455 na jihozápadní roh st. p. č. 40. Obchází tuto parcelu po její severozápadní a severovýchodní straně. Z jejího východního rohu kolmo překračuje p. p. č. 26 a 450/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 40/3, 40/2, 39/1, 38, 37 a 130. Překračuje kolmo p. p. č. 130 a 18/13 na severní roh p. p. č. 18/3. Pokračuje po hranicích p. p. č. 18/3, 18/12, st. p. č. 116 a p. p. č. 18/2. Z jižního rohu p. p. č. 18/2 kolmo překračuje p. p. č. 18/11 a komunikaci p. p. č. 452. Po hranici komunikace p. p. č. 452 se lomí do výchozího bodu.

Rousínov (Slabce) (14191), okres Rakovník, Středočeský kraj

Zóna leží v k. ú. Rousínov u Rakovníka. Hranice zóny začíná na severovýchodě, v západním bodě p. p. č. 1678. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1678, 72/4, 72/5, 72/6, 77, 79/2, 82/1, 83, 88/2, 88/1, 146, 212/3, 212/5, 140, 139/2, 94, 95, 136/13, 99, 136/11, 133/2, 111/2, 114, 115/1, 136/8, 121, 125/1 a 125/2. Z jihozápadního rohu p. p. č. 125/2 přechází přes p. p. č. 212/11, 1682/1 a 965/1 na jihovýchodní roh p. p. č. 965/2. Pokračuje po hranicích st. p. č. 111 a p. p. č. 1008/2. Ze severozápadního bodu p. p. č. 1008/2 přechází přes komunikaci p. p. č. 1714/1 na jihozápadní roh p. p. č. 3. Pokračuje po hranicích p. p. č. 3, 8/3, 8/1, 8/2, st. p. č. 81, p. p. č. 956/1, 21/3, 21/2, 21/1, st. p. č. 97, p. p. č. 858/10, 858/13, st. p. č. 109 a opět p. p. č. 858/13. Ze severozápadního rohu p. p. č. 858/13 přechází přes komunikaci p. p. č. 1709/2 na jihozápadní roh p. p. č. 809/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 809/2, 842/4, 840, 857/1 a 857/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 1707/1. Pokračuje po hranicích st. p. č. 100, p. p. č. 43/1, st. p. č. 101, p. p. č. 43/2, 51/2, 51/4, 713/1, 713/2, 711, 700, 698/2, 698/3, 63, 68 a 69/2. Z východního rohu p. p. č. 69/2 se přes p. p. č. 155/1 vrací do výchozího bodu.

Salajna (Dolní Žandov) (10954), okres Cheb, Karlovarský kraj

Hranice zóny začíná u Štibořského potoka v severním rohu st. p. č. 10. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích st. p. č. 10 a komunikace p. p. č. 1070. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1070 na severovýchodní roh p. p. č. 256/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 256/1, 251, 236/5, 236/6, 236/1, 115/4, 115/3, 115/2, 115/1 a 108. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1063 na západní roh st. p. č. 38. Obchází tuto parcelu ze severozápadu a severovýchodu. Přechází na severní roh p. p. č. 102/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 102/1, st. p. č. 68, opět p. p. č. 102/1, komunikace p. p. č. 1063, p. p. č. 97, 96/2, opět 97, 85 a 20/2. Lomí se k severu po hranici komunikace p. p. č. 1131/1. Z jejího severního konce přechází kolmo přes p. p. č. 19. Lomí se po její hranici k jihu a pak k severu. Pokračuje po hranici komunikace p. p. č. 1060/1. Přechází kolmo přes tuto komunikaci na severní roh p. p. č. 13. Pokračuje po hranicích p. p. č. 13, komunikace p. p. č. 1053 a p. p. č. 25/1. Přechází přes Štibořský potok p. č. 1137/1. Sleduje jižní hranici p. p. č. 34. Ze západního rohu této parcely přechází přes komunikaci p. p. č. 1079/1 na východní roh p. p. č. 38/6. Lomí se k severozápadu po hranici komunikace p. p. č. 1079/1. Lomí se po hranici p. p. č. 42. Přechází přes komunikaci p. p. č. 1056/6. Obchází z jihu p. p. č. 660. Pokračuje po hranicích p. p. č. 56, 633, 73/1 a 73/2. Ze západního rohu p. p. č. 73/2 překračuje komunikaci p. p. č. 1117/2 na jižní roh p. p. č. 1117/3. Lomí se po hranicích p. p. č. 625/1 a 630/3. Ze západního rohu p. p. č. 630/3 přechází přes p. p. č. 625/1 na západní roh p. p. č. 625/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 625/2 a 128. Ze západního rohu p. p. č. 128 přechází přes p. p. č. 570 na jižní roh p. p. č. 131/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 131/1, 1111/2, 134, 1033, 139, 1056/7, 1056/8, st. p. č. 77, p. p. č. 149, 1056/1, 514/1, 157/1, 157/3 a 157/2. Přechází přes komunikaci p. p. č. 1102. Pokračuje po hranicích p. p. č. 166/1, 451/2 a 451/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1016/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 445/1, 445/2, 435/2, 434/1, 1093, 415, 1090, 291/3, 291/4, 277 a komunikace p. p. č. 1079/1. Kolmým překročením této komunikace a Štibořského potoka p. p. č. 1137/1 se vrací do výchozího bodu.

Skalka (Česká Metuje) (02163), okres Náchod, Královéhradecký kraj

Zóna leží v k. ú. Skalka u České Metuje. Hranice zóny začíná u komunikace p. p. č. '800/1, v severním rohu p. p. č. 200. Hranice z tohoto bodu kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 800/1. Obchází ze západu, severu a východu p. p. č. 184. Pokračuje po hranici p. p. č. 183/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 810. Pokračuje po hranicích p. p. č. 179 a 178/1. Lomí se k jihu po hranicích p. p. č. 178/1, 804, 138, 114/1, 114/3, 114/2, 87, 86, 77, 792, 75, 72, 29, 2, st. p. č. 1 a p. p. č. 789/1. Přechází přes vodoteč p. p. č. 853. Pokračuje po hranicích p. p. č. 10/4, 10/2, 10/1, 13, st. p. č. 4, p. p. č. 16, 784, 778 a komunikace p. p. č. 785. Lomí se k východu a pak k severu po hranicích komunikace p. p. č. 785, p. p. č. 64/1, 67 a komunikací p. p. č. 798 a 787. Překračuje komunikaci p. p. č. 799. Pokračuje po hranicích p. p. č. 134, 569, 525 a st. p. č. 80/2. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 825 a lomí se k východu po její severní hranici. Pokračuje po hranicích p. p. č. 524, 150 a 154. Překračuje komunikaci p. p. č. 478. Sleduje jižní hranici p. p. č. 448. Kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 822. Lomí se k východu po její severní hranici. Pokračuje po hranicích st. p. č. 79/1, p. p. č. 166, 809, st. p. č. 76, p. p. č. 435, st. p. č. 75, opět p. p. č. 435, st. p. č. 74/1 a komunikace p. p. č. 817. Přechází kolmo přes tuto komunikaci na severní hranici komunikace p. p. č. 370. Lomí se k východu po hranicích p. p. č. 369, 191 a 200 do výchozího bodu.

Skryje (14879), okres Rakovník, Středočeský kraj

Zóna leží v k. ú. Skryje nad Berounkou. Začíná na křižovatce komunikací p. p. č. 949 a 945/3. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 949, 254/3, 67/4, 67/1, 71 a 955. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 955 na jihovýchodní roh st. p. č. 51. Pokračuje po hranicích st. p. č. 51, p. p. č. 913/4, st. p. č. 49, p. p. č. 115, 113/1, 988, 108, 110, 82/2, 82/1, komunikace p. p. č. 913/1, p. p. č. 85, st. p. č. 14, p. p. č. 88, st. p. č. 13, opět komunikace p. p. č. 913/1, st. p. č. 3/1, p. p. č. 7, 10/2 a 10/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 935/2. Pokračuje po západní hranici komunikace p. p. č. 935/2. Kolmo ji překračuje na severní hranu p. p. č. 524/5. Pokračuje po hranicích p. p. č. 524/5 a st. p. č. 27. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 915. Pokračuje po hranicích p. p. č. 21/1 a 21/2. Ze severovýchodního rohu p. p. č. 21/2 přechází přes p. p. č. 2/1 na severozápadní roh p. p. č. 32/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 32/1, 29/1, 58/1, komunikace p. p.,č. 949 a komunikace p. p. č. 939. Přechází tuto komunikaci kolmo na západní roh p. p. č. 42. Pokračuje po hranicích p. p. č. 42, 64 a 942. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 949. Vrací se po její východní straně do výchozího bodu.

Soběchleby (Blšany) (15156), okres Louny, Ústecký kraj

Zóna leží v k. ú. Soběchleby u Podbořan. Hranice zóny začíná na severu u Zlatého potoka p. p. č. 1723/1, v západním rohu p. p. č. 1322/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1322/1, 1300/6, 1322/2, 1323/2, 1325, 1327, 1341/36 a 1341/39. Překračuje kolmo p. p. č. 1714/1 a lomí se k jihovýchodu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1714/1, 1547/4, 1547/1 a 1721/1. Přechází přes tuto parcelu kolmo na jižní roh p. p. č. 1550/3. Odtud přechází kolmo přes p. p. č. 1723/1 a 1663/1. Lomí se k severozápadu po hranici p. p. č. 1663/1. Pokračuje po hranicích st. p. č. 27/2, p. p. č. 92, 91, 90 a 89/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 110/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 103/7. Přechází kolmo přes p. p. č. 1664 na jižní roh p. p. č. 1665. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1665 a 1658/9. Lomí se k jihu po hranicích p. p. č. 1674. Přechází kolmo přes tuto komunikaci na jihovýchodní roh p. p. č. 521/54. Sleduje jižní hranici této parcely. Přechází kolmo přes p. p. č. 521/2. Lomí se k severu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 521/2 a 590/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 1682/1. Lomí se k severu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1682/1, st. p. č. 107, opět p. p. č. 1682/1, 1690/2, 94/1, st. p. č. 94/3, p. p. č. 714/1 a st. p. č. 1/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 1727 a pokračuje k severovýchodu. Sleduje hranice p. p. č. 1727, st. p. č. 157, p. p. č. 1283/2, 1284/6, 1284/7, 1284/8, 1284/4, st. p. č. 715, 714, p. p. č. 60/2, 60/1, 1321/3 a 1734/2. Přechází kolmo Zlatý potok p. p. č. 1723/1 do výchozího bodu.

Střešovičky (Střešovice) (40042), Praha 6, Hlavní město Praha

Hranice zóny začíná v k. ú. Střešovice na křižovatce ulic Ve Střešovičkách a Pod Andělkou, v severním rohu p. č. 336. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. č. 336, 335, 333, 331, 329 a 327. Z jihovýchodního rohu p. č. 327 překračuje kolmo komunikaci p. č. 2192/1 a lomí se k západu po její jižní straně. Vstupuje do k. ú. Břevnov. Pokračuje po hranicích p. č. 3661/2, 537, 536, 535, 534 a opět 3661/2. Dále pokračuje k severu po západní hranici p. č. 2188/1, která zde tvoří hranici k. ú. Střešovice. Hranice zóny pokračuje v k. ú. Střešovice po hranicích p. č. 2188/1, 2189, 278, 383, 381, 379, 380, 375, 372, 366, 365, 361, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352/2, 352/1, komunikace p. č. 2191/2, p. č. 351 a opět komunikace p. č. 2191/2. Z jihovýchodního rohu p. č. 349 překračuje komunikaci p. č. 2191/1 do výchozího bodu.

Šímovv Chalupy (Malá Úpa) (09036), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Zóna leží v k. ú. Dolní Malá Úpa. Hranice zóny začíná na severu, v severovýchodním bodě p. p. č. 227/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 227/1, 490, 227/2, 233, 236/1, 236/2, 242/2, 248/2, 249, 253/3, 255/5, 250, 255/1, 251, opět 255/1, 257, 247/1, 246/3, 246/1, 248/1, 242/1, 242/2, 239/1, 231/3, 230/1, 227/2, 490 a 227/1 až do výchozího bodu.

Štidla (Střevač) (15757), okres Jičín, Královéhradecký kraj

Zóna leží v k. ú. Nadslav. Její hranice začíná na severu zastavěného území u komunikace p. p. č. 566, v západním rohu p. p. č. 589. Sleduje hranice p. p. č. 589 ze západu a severu. Lomí se přes ni kolmo na východní roh p. p. č. 595/2. Pokračuje krátce po hranici p. p. č. 595/2. Dále sleduje hranici p. p. č. 286/2. Lomí se k východu po hranici p. p. č. 596. Sleduje ve směru hodinových ručiček hranici p. p. č. 596, 285/2 a 230/3. Obchází ze severu, východu a jihu p. p. č. 284. Pokračuje po hranicích p. p. č. 281 a 259. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 588/1. Lomí se po její jižní straně k západu. Pokračuje po hranicích st. p. č. 36/3 a 594/6. Překračuje komunikaci p. p. č. 566. Pokračuje po hranicích p. p. č. 594/7, st. p. č. 35, p. p. č. 265, 614, 342 a komunikací p. p. č. 599, 600, 601 a 611. Překročením komunikace p. p. č. 566 se vrací do výchozího bodu.

Telecí (16570), okres Svitavy, Pardubický kraj

Hranice zóny začíná u komunikace p. p. č. 2387, v severním rohu p. p. č. 1067/2. Pokračuje po hranici této parcely k východu. Přechází přes p. p. č. 2467/10. Pokračuje po hranici st. p. č. 125. Překračuje vodoteč p. p. č. 2467/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1047/4, 1058, 2394, 1054/2, 1046/2, 1047/2, 1047/1, 2395/2, 899, 898/2, 2305/2, 899, 898/2, 2305/2, 901 a 2399/2. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 2399/2 na severní roh p. p. č. 940. Pokračuje po hranicích p. p. č. 940, 941/1, 945, 1033, 951, st. p. č. 148, p. p. č. 949, 949/2, st. p. č. 147 a opět p. p. č. 949/2. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 2398/1. Lomí se k jihu po její východní straně. Pokračuje po hranicích p. p. č. 955 a 1026. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 2404/1. Lomí se k jihozápadu po její jihovýchodní straně. Pokračuje po hranicích p. p. č. 994, 995/2, 1147 a vodoteče p. p. č. 2489. Přechází kolmo přes p. p. č. 2489 na severní roh p. p. č. 990/7. Pokračuje po hranicích p. p. č. 990/7, 990/1, 982/2, 982/3, opět 990/1, 1162/3 a 1162/5. Z jižního rohu p. p. č. 1162/5 přechází přes komunikaci na východní roh p. p. č. 2414. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2414, 1244/1, 1244/2, 2472/2, 2489, 1255/2, 1255/1, 1256, 1258/2, 1258/1, 2467/15, 1264/1, 1264/4, 1278, 1275, 1283/2 a 1283/4. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 2275 a lomí se k severu po hranici této parcely a p. p. č. 1286. Překračuje komunikaci p. p. č. 2418. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1288/2, 1293/2, 1336, 1339 a komunikace p. p. č. 2420. Překračuje komunikaci p. p. č. 2421. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1347/2, 1347/1, 1349/4, 1349/3, 1385/1 a 1390. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1351/4 na jižní roh p. p. č. 1390. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1390, 1428, 2427, 1427/1, 1426/3, 1451 a 1452. Ze západního rohu p. p. č. 1452 překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 2429 a lomí se k východu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2429, 2273, 1484, 1481, 1087/2 a 1087/3. Ze severního rohu p. p. č. 1087/3 překračuje komunikaci p. p. č. 2387 a vrací se do výchozího bodu.

Údolí (Zlaté Hory) (19313), okres Jeseník, Olomoucký kraj

Hranice zóny začíná v k. ú. Dolní Údolí na komunikaci p. p. č. 1093/44, v severním bodě mostu přes vodoteč p. p. č. 1158/3. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1158/3, 468, opět 1158/3, 465, st. p. č. 61, opět p. p. č. 1158/3, 451, 454, opět 451, 423 a 1161. Překračuje p. p. č. 1130/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 427, 436/3 a 1160. Vstupuje do k. ú. Horní Údolí. Pokračuje po hranicích p. p. č. 232, 231, 1557/18, 230, 229/1, 229/2, st. p. č. 13, p. p. č. 1557/18, st. p. č. 14, opět p. p. č. 1557/18, 221/2, 219/2, st. p. č. 28, p. p. č. 219/1, 214, 216, 217/2, 217/1 a st. p. č. 32. Překračuje p. p. č. 298/2 a 1570 na severní roh p. p. č. 204/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 204/2, st. p. č. 35, p. p. č. 199, 198, st. p. č. 56, p. p. č. 196, 179, 178, 177, 174, 172/3, 1557/18, 161 a 160. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1567/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 149, 148/1, 338/2, st. p. č. 91, p. p. č. 341/2, 380/3, 139/1, 136, st. p. č. 118, opět p. p. č. 136, 125/1 a 126. Kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 1566 na severní roh st. p. č. 125. Pokračuje po hranicích st. p. č. 125. Z jižního rohu této parcely přechází kolmo komunikaci p. p. č. 1572/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1557/1, 1557/19, 122, 121, 120, st. p. č. 136, p. p. č. 119, 118 a st. p. č. 135. Z jihovýchodního rohu této parcely překračuje p. p. č. 1557/1 a 1642 na severní roh p. p. č. 110. Pokračuje po hranicích p. p. č. 110 a st. p. Č. 131. Překračuje p. p. č. 1559/3 kolmo na severovýchodní roh p. p. č. 109. Pokračuje po hranicích p. p. č. 109 a 108. Kolmo překračuje p. p. č. 541/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 105/2, 559/2, 103, 1576 a 101. Kolmo překračuje p. p. č. 1579. Pokračuje po hranicích p. p. č. 92, 90, 79 a st. p. č. 78. Kolmo překračuje p. p. č. 1580/1 na jihovýchodní roh p. p. č. 75. Pokračuje po hranicích p. p. č. 75, 69, 15§ l/2, 65/2, 64/1, 1584, 57, st. p. č. 46, p. p. č. 1584, st. p. č. 44, p. p. č. 49, 1572/1, 1572/8, 797/2, 1572/1, 40/2, 39/2, 1572/1, 39/3, 37, 35/1, st. p. č. 9/1, p. p. č. 31/3, st. p. č. 9/2, p. p. č. 30/2, 30/1, 25/1,25/2, 24/2, 12/3, 19, st. p. č. 25/2, p. p. č. 16, 2 a 1572/1. Vrací se do k. ú. Dolní Údolí. Pokračuje po hranicích p. p. č. 416/1, 1122, 69, opět 1122, 406, 405/2, opět 406, 404, 71, opět 404, 400/2, st. p. č. 72, opět p. p. č. 400/2, 1122, 395, st. p. č. 74, p. p. č. 1095/6, 1122, 381/2, st. p. č. 75, p. p. č. 381/1, 380, 340, 77, 341, 339, 1095/2, 336, st. p. č. 80, p. p. č. 334 a 1095/1. Lomí se k severu přes vodoteč p. p. č. 1158/3 do výchozího bodu.

Újezdec (Syřenov) (16186), okres Semily, Liberecký kraj

Zóna leží v k. ú. Syřenov. Její hranice začíná na severu u komunikace p. p. č. 1058/1, v severozápadním rohu p. p. č. 1041/1. Pokračuje k severovýchodu po hranici p. p. č. 1041/1. Stáčí se ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1041/1, 1040, komunikace p. p. č. 1058/1, p. p. č. 1038/2, 1023/1, 1076/1, 1024/1, st. p. č. 86/2, p. p. č. 1024/1, 1019/4, 1017/1, 1009/1, 1085, 1007, 986/2 a 983/3. Z jihovýchodního rohu p. p. č. 983/3 přechází přes p. p. č. 974 a 1071 na severovýchodní roh p. p. č. 977. Pokračuje po hranicích p. p. č. 977, 940/1, 939/1 a 1069. Přechází kolmo komunikaci p. p. č. 1069 na východní roh p. p. č. 938/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 938/2, 938/1, 947/2, 932 a 1058/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 1058/1 na jižní roh p. p. č. 926/3. Pokračuje po hranici p. p. č. 926/3. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 759. Pokračuje po hranicích p. p. č. 751, 750/7, 728/1, 750/1, 750/6, 746, 750/8, 747/2, 924/2, 745/1, 749/2, 749/1, opět 749/2, 916, 917, 896, 895, 897/2, 1064, 878/2 a 879. Přechází přes p. p. č. 873 a 872 na západní roh p. p. č. 871/3. Pokračuje po hranicích p. p. č. 871/3 a 871/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 862 a 1060/1 na jižní roh p. p. č. 861. Pokračuje po hranicích p. p. č. 861, 845/1, 845/2 a 1059. Ze severního rohu komunikace p. p. č. 1059 se přechodem přes komunikaci p. p. č. 1058/1 vrací do výchozího bodu.

Velké Tippeltovy Boudy (Pec pod Sněžkou) (11863), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Zóna leží v k. ú. Velká Úpa. Hranice zóny začíná na severovýchodě u Tippeltova potoka p. p. č. 628/2, v severním bodě p. p. č. 425/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 425/1, 407/1 a 407/2. Překračuje Tippeltův potok p. p. č. 628/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 408, 441/5, 411/1, opět 441/5, 441/3, 438, 440/2, 441/4 a 440/4. Překročením Tippeltova potoka p. p. č. 628/2 se vrací do výchozího bodu.

Vojetín (Doksy) (19513), okres Česká Lípa, Liberecký kraj

Hranice zóny začíná na východě obce u komunikace p. p. č. 412/1, v severním bodě p. p. č. 15/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 15/1, 18/1, 19, 23, 24/1, 26/1, 27/2, 30/1, 32, 98, 431/1 a 108. Přechází kolmo komunikaci p. p. č. 432 na severovýchodní roh p. p. č. 333/2. Pokračuje po hranici p. p. č. 333/2. Z jejího západního rohu kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 431/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 431/1, 430, 85/1, 85/3, 65/1, 144/3, 68/1, 69, 54/3, 54/2, 54/1, 48/1, 48/2, 50/2, st. p. č. 32, opět p. p. č. 50/2, 404/3, 3, 5/1, 222/2 a 11. Překročením komunikace p. p. č. 412/1 se vrací do výchozího bodu.

Vrbno (Hořín) (04534), okres Mělník, Středočeský kraj

Zóna leží v k. ú. Vrbno u Mělníka. Hranice zóny začíná u křižovatky na severu návsi, v severním rohu st. p. č. 28/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích st. p. č. 28/1, 28/2, 32/3, 32/2, p. p. č. 50/1, 640/10, 640/2, 640/5 a 247/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 247/2 na jižní roh p. p. č. 236. Pokračuje po hranicích p. p. č. 236, 4/1, 5, 17/1, 18, 19/1, 620/2, 620/3 a st. p. č. 9/2. Dále pokračuje po severní hranici komunikace p. p. č. 639/1 až na její jižní bod. Odtud překračuje tuto komunikaci do výchozího bodu.

Vysočany (Nový Bydžov) (19032), okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Zóna leží v k. ú. Vysočany u Nového Bydžova. Hranice zóny začíná na severovýchodě zastavěného území u komunikace p. p. č. 371, v severozápadním rohu p. p. č. 37/1. Pokračuje k východu po hranicích p. p. č. 37/1. Dále obchází ve směru hodinových ručiček p. p. č. 37/1, 40/1, komunikaci p. p. č. 345/2, st. p. č. 34, opět p. p. č. 345/2, st. p. č. 52/2, 52/1, p. p. č. 1/2, 347/2, 2/1, 3/1, 6,-411, 7, 347/3, st. p. č. 10/1, p. p. č. 345/2, 10/4, 10/2 a st. p. č. 13. Ze severovýchodního rohu st. p. č. 13 přechází přes komunikaci p. p. č. 371 a 345/1 na jihovýchodní roh p. p. č. 406. Pokračuje po hranicích p. p. Č. 345/1, 14/1, 14/2, 16, 20/2, 23, 346, 386/1 a 33/5. Z jihovýchodního rohu p. p. č. 33/5 se vrací přes komunikaci p. p. č. 371 do výchozího bodu.

Vysoká (Javorník) (05789), okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Hranice zóny začíná v k. ú. Javorník u Vysokého Mýta u komunikace p. p. č. 1183, ve východním rohu p. p. č. 406/2. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1183. Lomí se po její hranici k jihozápadu. Vstupuje do k. ú. Příluka a obchází z východu a jihu p. p. č. 419. Vrací se do k. ú. Javorník u Vysokého Mýta. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1181/1 a 1075. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1186. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1074, 1066, 1065, 1057, 1056/1, 1043, 1042, 1027 a 1026. Překračuje komunikaci p. p. č. 1184. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1018 a 1011. Vstupuje do k. ú. Podhořany u Nových Hradů a kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 409 na jihovýchodní roh st. p. č. 52. Pokračuje po hranicích st. p. č. 52, p. p. č. 372/5, opět st. p. Č. 52 a p. p. č. 409. Pokračuje po hranici k. ú. Javorník u Vysokého Mýta, kterou zde tvoří hranice p. p. č. 1181/1 a 1010. Lomí se k východu do k. ú. Javorník u Vysokého Mýta. Pokračuje v něm po hranicích p. p. č. 1010, 1000/2, 993/2, 988/2, 982/3 a 982/4. Překračuje kolmo p. p. č. 1147. Pokračuje po hranicích p. p. č. 402/2, 961/3, 936/2, 934, 933, 406/1 a 406/2 až do výchozího bodu.

Zděchov (19222), okres Vsetín, Zlínský kraj

Hranice zóny začíná na severu u komunikace p. p. č. 4692, v severovýchodním rohu p. p. č. 4506/3. Překračuje kolmo p. p. č. 4692 a pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 4692, 4515/2, st. p. č. 316, opět p. p. č. 4692 a 4397/2. Překračuje kolmo p. p. č. 4692. Pokračuje po hranicích p. p. č. 4300 a 4295/1. Překračuje kolmo p. p. č. 4688. Pokračuje po hranici p. p. č. 4289/2. Překračuje kolmo p. p. č. 4288 a 4686/1. Lomí se k západu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 4686/1 a 4684. Překračuje kolmo p. p. č. 4684 na jižní roh p. p. č. 4538/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 4538/2, 4686/1, 4495, 4499, 4500, 4503/1 a 4506/3 až do výchozího bodu.

Zhoř (Pacov) (19295), okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

Zóna leží v k. ú. Zhoř u Pacova. Hranice zóny začíná na severu u komunikace p. p. č. 934, v severním rohu p. p. č. 1/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 934. Pokračuje k jihu ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 934, 92/1, 92/2, 91/3, 81/3, 81/5, 847/1, 55, st. p. č. 28, p. p. č. 853/5 a 846/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 934. Pokračuje po hranicích p. p. č. 59/2, 48/2, 50/1, 843/1, 49/1, 491/2, 45/6, 853/1, st. p. č. 17, opět p. p. č. 853/1, 39/1, st. p. č. 14, p. p. č. 39/2, opět st. p. č. 14, opět p. p. č. 39/1, 33/1 a st. p. č. 13. Překračuje kolmo p. p. č. 837. Pokračuje po hranicích p. p. č. 31, 30/1, 276/1, 280/2, 275, st. p. č. 9, p. p. č. 853/1, st. p. č. 35, 7, p. p. č. 12/1, 10/1, st. p. č. 3, p. p. č. 831/1, 7, 1/1 a 1/2 až do výchozího bodu.

Zlatá Koruna (19304), okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Hranice zóny začíná v severním bodě p. p. č. 15/5 na hranicích k. ú. Zlatá Koruna. Hranice pokračuje do k. ú. Štěkře po hranicích p. p. č. 238/2, 214/1 a 2,18/5. Překračuje p. p. č. 207/4 na severní roh p. p. č. 218/6. Pokračuje po hranicích p. p. č. 218/6 a 139/7. Přechází kolmo přes p. p. č. 334/3. Pokračuje po hranicích p. p. č. 140/7, 140/1, 140/11, 119/2 a 140/13. Přechází kolmo přes p. p. č. 140/13 na severní roh p. p. č. 119/3. Pokračuje po hranici p. p. č. 119/3. Vstupuje do k. ú. Rajov. Pokračuje po hranicích p. p. č. 278/3, 271, 242/5, opět 271 a 241/3. Pokračuje po hranici k. ú. Zlatá Koruna, kterou tvoří hranice p. p. č. 18/1, 19/4, 19/8, 19/19, 19/18719/7, 19/5, 19/6, 259 a řeka Vltava p. p. č. 276/1. Hranice překračuje řeku Vltavu p. p. č. 276/1 po jezu směrem k p. p. č. 174. Pokračuje po hranicích p. p. č. 174 a 173/5. Překračuje kolmo p. p. č. 257/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 172/1, 106/1 a 107. Překračuje kolmo p. p. č. 261/4. Lomí se po hranici této parcely k severovýchodu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 260, 110, 122/3, 125/4, 121/1, 112/1, 143/6, 143/33 a 118. Ze západního rohu p. p. č. 118 překračuje p. p. č. 143/1 na jihozápadní roh p. p. č. 48/28. Pokračuje po hranicích p. p. č. 48/28 a 279. Ze severozápadního rohu p. p. č. 279 překračuje kolmo řeku Vltavu p. p. č. 276/1. Lomí se k severovýchodu po její hranici. Pokračuje po hranici p. p. č. 4/1. Kolmo přechází p. p. č. 252. Pokračuje po hranicích p. p. č. 15/7, 6, 15/4 a 15/5 až do výchozího bodu.

Železný Brod (40829) okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Hranice zóny začíná na levém břehu potoka Žernovník p. č. 3309, v severním rohu p. č. 292. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. č. 292, 291, 289, 288, 287 a 286. Z jižního rohu p. č. 286 přechází přes komunikaci p. č. 3240/1 na severozápadní roh p. č. 270. Pokračuje po hranicích p. č. 270, 265, 264, 266 a komunikace p. č. 3240/1. Přechází kolmo přes tuto komunikaci na jihovýchodní roh p. č. 224. Pokračuje po hranicích p. č. 224, 229, 226, 227 a 199. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 3259/1 na východní roh p. č. 189. Pokračuje po hranici p. č. 189 a z jejího jižního rohu kolmo překračuje potok Žernovník p. č. 3309. Lomí se k jihu po hranicích p. č. 181 a komunikace p. č. 3261/1. Lomí se k západu po hranici komunikace p. č. 3261/1. Pokračuje po hranicích p. č. 162, 161, 1075, 1070, 1069, opět 1070, 1077/1, 1076, 1078, 1083, 1084, 1089, 1092, 1091/2, 1091/1, 1102, 1099/1, 1099/3, 1104 a 1099/2. Ze severovýchodního rohu p. č. 1099/2 se vrací přes potok Žernovník p. č. 3309 do výchozího bodu.

Poznámka: Číslo uvedené v závorce za názvem obce je číslem základní sídelní jednotky podle Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek.

Přesunout nahoru