Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 408/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti

Částka 131/2004
Platnost od 08.07.2004
Účinnost od 08.07.2004
Zrušeno k 03.10.2012 (323/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

408

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2004,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti

Ministerstvo financí stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech:


§ 1

Žádost územního samosprávného celku (dále jen "žadatel") o udělení předchozího souhlasu Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů (dále jen "souhlas") obsahuje

a) údaje o žadateli, kterými jsou úplný název žadatele, jeho sídlo a identifikační číslo,

b) název dluhopisu, který musí obsahovat slova "komunální dluhopis",

c) informaci o současné finanční situaci žadatele včetně údajů o stavu zadluženosti,

d) ekonomický rozbor důvodů vydání komunálních dluhopisů a jeho dopadů na hospodářskou a finanční situaci žadatele po celou dobu splatnosti dluhopisů,

e) zdůvodnění záměru vydat komunální dluhopisy,

f) prohlášení, že je schopen dostát závazkům vyplývajícím z komunálních dluhopisů, pro něž je požadován souhlas,

g) předpokládaný emisní kurz, případně způsob jeho stanovení,

h) předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise,

i) předpokládané datum emise,

j) data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho,

k) informaci, zda žadatel hodlá požádat o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném nebo volném trhu.

§ 2

Přílohou žádosti o souhlas je

a) poslední dva zastupitelstvem projednané a schválené závěrečné účty žadatele včetně zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření,

b) rozpočtový výhled, včetně promítnutí splátky nebo splátek jistin krátkodobých a dlouhodobých závazků,

c) rozhodnutí zastupitelstva žadatele o emisi komunálních dluhopisů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru