Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 398/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.

Částka 130/2004
Platnost od 07.07.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.01.2011 (223/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

398

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. června 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 ve sloupci Část, povolání v položce 2.1.12 se za slova "letištního" vkládají slova " , letištního provozního a radiotechnického" a ve sloupci Platová třída v této položce se číslo "11" nahrazuje číslem "12".

2. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.1.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik se ve sloupci Platová třída číslo "13" nahrazuje číslem "14".

3. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.6 Polygrafie se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.6.7 Grafik" a ve sloupci Platová třída v tomto povolání doplňují čísla "9-13".

4. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.14.20 Specialista videozáznamu se ve sloupci Platová třída čísla "6, 7, 10" nahrazují čísly "6, 7, 9, 10".

5. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.17.2 Kartograf se ve sloupci Platová třída čísla "6-10" nahrazují čísly "8-11".

6. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.17.3 Geograf se ve sloupci Platová třída číslo "10" nahrazuje číslem "12".

7. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 3 v položce 3.2 ve sloupci Část, povolání se za slovo "POLICIE" doplňují slova "ČESKÉ REPUBLIKY, VOJENSKÁ POLICIE".

8. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 se v názvu povolání 2.1.12 za slova "letištního" vkládají slova " , letištního provozního a radiotechnického".

9. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.1.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení v 9. platové třídě se na konci doplňuje bod 5, který zní:

"5. Komplexní zajišťování činností, koordinace odborných specializovaných prací v oblasti radiotechnického zabezpečení letectva k zajištění údržby, provozu, oprav a revizí techniky radiotechnické zabezpečení (technik radiotechnického zabezpečení).".

10. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.1.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení v 10. platové třídě se v bodě 1 na konci závorky slova "letištního zabezpečení" nahrazují slovy " , správci letišť".

11. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.1.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení v 10. platové třídě se na konci doplňují body 3 a 4, které znějí:

"3. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického zabezpečení k zajištění provozu, údržby a oprav systémů radiotechnického zabezpečení (důstojník radiotechnického zabezpečení letecké základny a organizačních celků v oblasti zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).

4. Provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního zabezpečení k zajištění provozu, údržby, oprav letištní provozní techniky a technického zařízení (důstojník letištního provozního zabezpečení letecké základny a organizačních celků v oblasti zabezpečení letového provozu jim na roveň postavených).".

12. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.1.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení v 11. platové třídě se za slovo "letištního" vkládají slova "a letištního provozního" a na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení radiotechnického zabezpečení při zajišťování leteckého provozu v rámci Armády České republiky nebo letišť s koordinovaným leteckým provozem.".

13. V příloze v Zařazení práci (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.1.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení se na konci doplňují slova:

"12. platová třída

1. Tvorba koncepce pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení (radiotechnické zabezpečení a letecké technické zabezpečení). Stanovování způsobu výběru a provozování techniky radiotechnického zabezpečení a leteckého technického zabezpečení, navrhování opatření ke zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti systémů.".

14. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 povolání 2.1.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik zní:

"8. platová třída

1. Pilotování ultralehkého letadla nebo řízení bezpilotního prostředku při zajišťování například leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů.

9. platová třída

1. Obsluha technického systému letadla (palubní technik).

10. platová třída

1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista).

11. platová třída

1. Navigační vedení, obsluhování technických systémů letadla, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu na pravidelné trati za nestandardních podmínek (letecký navigátor, palubní inženýr, palubní radiotelefonista), nebo obsluha technických systémů letadel roje se zbraňovými systémy.

12. platová třída

1. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadel vybavených zbraňovými systémy (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr).

2. Pilotování, navigační vedení, obsluhování technických a speciálních systémů letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích (pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní inženýr-operátor).

13. platová třída

1. Pilotování letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí (pilot letadla, instruktor výcvikového střediska).

2. Vedení letadla na pravidelné trati a za standardních podmínek (velitel letadla).

14. platová třída

1. Vedení letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí (velitel letadla, piloti opravárenských zařízení, zkušební piloti, letoví funkcionáři vyšších velitelství).

2. Vedení proudových a ostatních letadel vybavených zbraňovými systémy.".

15. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd se v části 2.6 Polygrafie doplňuje povolání 2.6.7 Grafik, které zní:

"2.6.7 GRAFIK

9. platová třída

1. Pořizování kopií obrazových a transparentních obrazových předloh na plochých skenerech včetně korekce barevného posunu.

2. Tvorba grafických návrhů akcidenčních tiskovin pomocí grafických a zlomových programů.

10. platová třída

1. Barevná úprava skenovaných obrazových předloh a elektronických fotosouborů, provádění uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží.

2. Zpracovávání konkrétních titulů do výsledné výtvarné podoby pomocí grafických, zlomových a vyřazovacích programů na základě autorského grafického návrhu.

11. platová třída

1. Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin, například knih a dalších druhů merkantilní grafiky.

12. platová třída

1. Tvorba návrhů výtvarných projektů s vysokou mírou uměleckého zpracování.

13. platová třída

1. Tvorba nejnáročnějších výtvarných projektů s celostátně uznávanou vysokou uměleckou úrovní a přispívajících k rozvoji výtvarného oboru.".

16. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu se ve 13. platové třídě doplňuje bod 21, který zní:

"21. Tvorba celostátní koncepce leteckých služeb bezpečnostních a záchranných systémů.".

17. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu ve 14. platové třídě v bodě 5 se na konci textu doplňují slova "nebo obranné politiky".

18. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy se ve 12. platové třídě doplňuje bod 17, který zní:

"17. Analytická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti mezinárodního práva ozbrojených konfliktů.".

19. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.14.20 Specialista videozáznamu se před slova "10. platová třída" vkládají slova

"9. platová třída

1. Příprava technického scénáře, natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní zpracovávání výukových programů.".

20. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 povolání 2.17.2 Kartograf zní:

"2.17.2 KARTOGRAF

8. platová třída

1. Samostatné zpracovávání kartografických děl.

9. platová třída

1. Kontrolní a revizní práce v kartografii.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování nejsložitějších kartografických činností nebo atypických prací včetně jejich projektování a vyhodnocování.

11. platová třída

1. Usměrňování a zpracovávání obecných postupů a metod tvorby státních mapových děl a samostatné vykonávání nejnáročnějších tvůrčích a koordinačních činností při zpracovávání státních mapových děl (geografická, mapová a kartografická tvorba) celostátního a mezinárodního významu.".

21. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.17.3 Geograf se na konci doplňují slova

"11. platová třída

1. Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru a zpracovávání specializovaných geografických informací a publikací určených pro obranu státu.

12. platová třída

1. Komplexní zpracovávání specializovaných geografických rešerší, informací a publikací určených pro obranu státu s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů zahraničního původu.".

22. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál v 8. platové třídě v bodě 4 se slova "divizních a" a v závorce slovo "divize," zrušuje.

23. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál v 8. platové třídě v bodě 5 v závorce se slovo "divize," zrušuje.

24. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál v 9. platové třídě bod 6 zní:

"6. Zabezpečování chodu a obsluha speciálních systémů v rámci středisek velení, řízení a průzkumu vzdušných sil (starší informatik, starší technik).".

25. V příloze v Zaražení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál v 9. platové třídě body 8, 9 a 10 znějí:

"8. Samostatné zajišťování odborných agend vojenských správních úřadů a regionálních úřadů centra vojenské dopravy (starší důstojník, starší pracovník štábu).

9. Řízení a komplexní zajišťování chodu skladových zařízení brigád a skladového úseku v rámci základen nebo skladů logistiky (náčelník skladů brigády, náčelník oddělení skladů).

10. Řízení podsystému v rámci brigády, základny letectva, ostatních svazků, samostatných praporů a oddílů s užší působností do podřízených útvarů nebo zabezpečujících chod velitelství (náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby).".

26. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál 10., 11. a 12. platová třída zní:

"10. platová třída

1. Řízení a velení rotě, baterii a jednotek jim na roveň postavených (velitel, zástupce velitele).

2. Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti praporu nebo oddílu na snížených počtech nebo organizačního prvku pro vytvoření praporu nebo oddílu (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

3. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci brigády, ostatních svazků a srovnatelných útvarů (velitel mobilizačního střediska, náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby, náčelník pracoviště, starší důstojník).

4. Řízení a velení spojovacího uzlu v rámci základny komunikačních a informačních systémů a výzkumného spojovacího pracoviště (náčelník uzlu).

5. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci praporu, oddílu, vojenských správních úřadů a regionálního úřadu centra vojenské dopravy (náčelník logistiky, náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník druhu vojska, náčelník služby).

6. Vykonávání specializovaných prací jednotlivých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami (vedoucí starší důstojník, starší důstojník).

7. Řízení podsystémů a plnění úkolů v rámci středisek velení, řízení a průzkumu vzdušných sil (náčelník skupiny, starší důstojník, systémový inženýr, inženýr).

8. Řízení a velení podsystémů v rámci letových letek a letek logistiky letectva v leteckých základnách.

9. Zabezpečování specializovaných prací v rámci střediska radiolokačního průzkumu (starší důstojník, starší dispečer, systémový inženýr, starší inženýr).

10. Řízení a velení samostatné základny nebo skladu (náčelník, zástupce náčelníka).

11. Komplexní zajišťování přípravy vojenských řidičů (velitel autoškoly).

11. platová třída

1. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů praporu, oddílu, vojenského správního úřadu (územní vojenské správy), regionálního úřadu centra vojenské dopravy, střediska obsluhy výcvikového zařízení, výcvikového střediska a útvarů jim na roveň postavených (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

2. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů základen podřízených základnám logistiky s celoarmádní působností, mobilizační a veterinární základny (náčelník, zástupce náčelníka).

3. Řízení podsystému v rámci ředitelství, velitelství druhu vojska s užší působností do podřízených útvarů nebo zajišťujících chod vlastního ředitelství, velitelství (náčelník oddělení, náčelník skupiny, náčelník služby, vedoucí starší důstojník-specialista).

4. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci brigády, základny, pluku (náčelník logistiky, náčelník úseku, náčelník oddělení).

5. Řízení a koordinace složitých činností se značnou psychickou námahou, například zvláštní vývojová, výrobní, technická a technologická pracoviště.

6. Vykonávání činnosti stálého operačního dozorčího Generálního štábu.

7. Řízení složitých podsystémů a plnění úkolů v rámci střediska velení, řízení a uvědomování vzdušných sil (náčelník oddělení, náčelník skupiny, velitel směny, starší důstojník).

8. Řízení a velení letek logistiky letectva v leteckých základnách (velitel, zástupce velitele).

9. Řízení rozhodujících podsystémů Vojenské akademie Vyškov, vojenských středních škol, skupin na ředitelství, velitelství druhu vojska (náčelníci rozhodujících oddělení a skupiny, náčelník úseku logistiky Vojenské akademie Vyškov, náčelník logistiky vojenských středních škol).

10. Řízení a zajišťování činnosti vybraných provozních středisek vojenských ubytovacích a stavebních správ (náčelník, vedoucí střediska).

11. Řízení duchovní služby u útvaru a zařízení včetně zajišťování styku s jednotlivými církvemi, působícími na daném teritoriu (kaplan).

12. platová třída

1. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů pluku, výcvikových středisek specialistů druhů vojsk, zdravotnické základny a útvarů jim na roveň postavených (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

2. Komplexní řízení vojenského správního úřadu (krajské vojenské velitelství) včetně zpracovávání koncepce obrany daného teritoria (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu).

3. Komplexní řízení vojenské stavební a ubytovací správy včetně zpracovávání koncepce hlavních směrů výstavby na daném teritoriu (náčelník, zástupce náčelníka).

4. Řízení, velení a všestranné zabezpečování speciálního spojovacího střediska, centra výstrahy zbraní hromadného ničení, střediska bezpečnosti informací (náčelník, zástupce náčelníka).

5. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů Hradní stráže, oddělení v rámci velitelství druhu vojska (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu, náčelník oddělení, náčelník skupiny).

6. Řízení systémových činností ředitelství, velitelství druhu vojska s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami – personální, finanční, ekonomické a logistické zabezpečení, rozvojové a analytické činnosti, oblast bojové mobilizační pohotovosti (náčelník oddělení, náčelník skupiny).

7. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci velitelství brigády, university obrany, letecké základny (zástupce náčelníka štábu) a rozhodujících podsystémů výuky a výcviku (Vojenská akademie Vyškov).

8. Řízení rozhodujících podsystémů a plnění úkolů Střediska řízení a uvědomování vzdušných sil a Společného operačního centra Ministerstva obrany (velitel střediska, náčelník štábu, náčelník oddělení, náčelník směny).

9. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci základen logistiky s celoarmádní působností (náčelník úseku odborných činností).".

27. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál ve 13. platové třídě bod 1 zní:

"1. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů brigády, letecké základny, základny komunikačních a informačních systémů s celoarmádní působností, Vojenské akademie Vyškov, Posádkového velitelství Praha, základny logistiky s celoarmádní působností a opravárenské základny letectva (velitel, náčelník, zástupce velitele, zástupce náčelníka, náčelník štábu – brigády, náčelník štábu letecké základny, náčelník štábu základny komunikačních a informačních systémů a náčelník štábu základen logistiky s celoarmádní působností).".

28. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál ve 13. platové třídě body 6 a 7 znějí:

"6. Vytváření strategie obrany a bezpečnostní politiky státu ve vymezeném teritoriu nebo oblasti, koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a obranné politiky NATO.

7. Tvorba koncepce a koordinace činnosti resortu v oblasti vyzbrojovací politiky, příprava a realizace řízení projektů strategických zakázek se zásadním vlivem na bezpečnostní a obrannou politiku státu včetně spolupráce s průmyslem a s členskými státy NATO a Evropské unie.".

29. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál ve 13. platové třídě body 11 a 12 znějí:

"11. Řízení rozhodujících podsystémů v rámci ředitelství a velitelství druhu vojska s působností do celé struktury podřízených svazků a útvarů (náčelník správy, náčelník sekce, náčelník odboru na ředitelství a velitelství druhu vojska).

12. Celostátní koordinace systémových a specializovaných prací spojených s výstavbou a provozem komunikačních informačních systémů obrany, celostátní koordinace činnosti vojenských správních úřadů s krajskou nebo oblastní působností důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně (ředitel hlavního doplňovacího úřadu, zástupce ředitele hlavního doplňovacího úřadu).".

30. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál ve 14. platové třídě bod 1 zní:

"1. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů Armády České republiky operačním velitelstvím, ředitelstvím operačního velitelství, velitelstvím vojska, hlavním velitelstvím vojenské policie (velitel, ředitel, zástupce velitele, zástupce ředitele, náčelník štábu).".

31. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál ve 14. platové třídě se na konci doplňuje bod 9, který zní:

"9. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů geografické a hydrometeorologické služby celostátního charakteru včetně spolupráce se zeměmi NATO a Evropské unie (náčelník, zástupce náčelníka).".

32. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd se v názvu části 3.2 za slova "POLICIE" doplňují slova "ČESKÉ REPUBLIKY, VOJENSKÁ POLICIE".

33. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.1 Policejní inspektor v 6. platové třídě v bodě 1 se slovo "policie" nahrazuje slovy "Policie České republiky (dále jen "policie")".

34. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.1 Policejní inspektor v 7. platové třídě v bodě 1 se za slova "policie" vkládají slova "nebo Vojenské policie".

35. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.1 Policejní inspektor v 8. platové třídě bod 1 zní:

"1. Výkon služby policie nebo Vojenské policie při zabezpečování dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, zbraněmi, střelivem a výbušninami, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky s možným využíváním technických pomůcek, prostředků nebo služebních zvířat, jehož součástí je odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie nebo Vojenské policie (obchůzková služba, dozorčí služba, vedení směn hlídkové služby).".

36. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.1 Policejní inspektor v 8. platové třídě v bodě 6 se za slovo "policie" vkládají slova "nebo Vojenské policie" a za slova "nižšího stupně" slova "nebo organizačních útvarů velitelství Vojenské policie".

37. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.1 Policejní inspektor v 8. platové třídě se na konci bodu 7 doplňují slova "nebo velitelství Vojenské policie".

38. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.1 Policejní inspektor v 9. platové třídě se na konci doplňují body 10, 11 a 12, které znějí:

"10. Koordinace a usměrňování služby Vojenské policie u velitelství Vojenské policie (útvar Vojenské policie s územně vymezenou působností vyššího stupně) při zabezpečování dohledu nad pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany v muničních základnách, zbraněmi, střelivem a výbušninami, vstupem a pohybem neoprávněných osob v chráněných objektech.

11. Řízení a velení skupině Vojenské policie při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby na velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny, velitel směny).

12. Výkon odborných specializovaných činností nebo usměrňování odborných činností na organizačním útvaru velitelství Vojenské policie při zajišťování plnění úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby Vojenské policie (starší instruktor).".

39. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 10. platové třídě v bodě 3 se za slova "s oblastní působností" vkládají slova "nebo v rámci velitelství Vojenské policie".

40. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 10. platové třídě se na konci bodu 5 doplňují slova "nebo velitelství Vojenské policie".

41. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 10. platové třídě bod 7 zní:

"7. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky, na policejním prezidiu nebo na velitelství Vojenské policie (operační důstojník).".

42. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 10. platové třídě se na konci bodu 9 doplňují slova "nebo velitelství Vojenské policie".

43. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 10. platové třídě se na konci doplňuje bod 11, který zní:

"11. Řízení, velení a komplexní zajišťování činnosti skupiny Vojenské policie při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné služby na velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny – důstojník).".

44. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 11. platové třídě se v bodě 1 za slova "vyššího stupně" vkládají slova "nebo velitelství Vojenské policie".

45. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 11. platové třídě se v bodě 2 za slova "nižšího stupně" vkládají slova "nebo organizačních útvarů velitelství Vojenské policie".

46. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 11. platové třídě se v bodě 4 za slova "vyššího stupně" vkládají slova "nebo Hlavního velitelství Vojenské policie".

47. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 11. platové třídě se v bodě 5 za slova "oblastní působností" vkládají slova "nebo velitelství Vojenské policie".

48. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 11. platové třídě se v bodě 7 za slova "policejního prezidia" vkládají slova "nebo Hlavního velitelství Vojenské policie" a za slova "nižších stupňů" slova "nebo v útvarech Vojenské policie".

49. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař v 11. platové třídě se v bodě 8 za slova "oblastní působností" vkládají slova "nebo velitelství Vojenské policie".

50. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař ve 12. platové třídě se v bodě 1 za slova "policejním prezidiu" vkládají slova "nebo Hlavním velitelství Vojenské policie".

51. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař ve 12. platové třídě se na konci bodu 2 doplňují slova "nebo velitelství Vojenské policie".

52. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař ve 12. platové třídě se na konci bodu 4 doplňují slova "nebo velitelství Vojenské policie".

53. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař ve 12. platové třídě se v bodě 5 za slova "policejního prezidia" vkládají slova "nebo Hlavního velitelství Vojenské policie".

54. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař ve 12. platové třídě se na konci bodu 6 doplňují slova "nebo Hlavního velitelství Vojenské policie".

55. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař ve 12. platové třídě se na konci bodu 7 doplňují slova "nebo pro Vojenskou policii z úrovně Hlavního velitelství Vojenské policie".

56. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.2 Policejní komisař ve 12. platové třídě se na konci doplňují body 8 a 9, které znějí:

"8. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů jednotlivých druhů policejní činnosti Vojenské policie v rámci velitelství Vojenské policie (náčelník oddělení).

9. Koordinace směru policejní činnosti dopravní, pořádkové nebo ochranné služby Vojenské policie v rámci velitelství Vojenské policie (útvar Vojenské policie s územně vymezenou působností vyššího stupně) z úrovně Hlavního velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny, vedoucí starší důstojník specialista).".

57. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada ve 13. platové třídě se na konci doplňují body 5, 6 a 7, které znějí:

"5. Stanovování hlavních směrů rozvoje jednotlivých druhů policejní činnosti Vojenské policie na úrovni Hlavního velitelství s působností v ozbrojených silách České republiky.

6. Analýza postupů a tvůrčích komplexních řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení forem a metod činností při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.

7. Výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkové a právně mimořádně složité trestní činnosti při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie.".

58. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada ve 14. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Řízení, stanovování hlavních směrů a tvorba koncepce bezpečnostní politiky při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky (náčelník Vojenské policie, zástupce náčelníka Vojenské policie, náčelník štábu).".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru