Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 396/2004 Sb.Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Částka 130/2004
Platnost od 07.07.2004
Účinnost od 07.07.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

396

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. června 2004

o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, a zákona č. 277/2003 Sb.:


§ 1

Základní ustanovení

Ministerstvo průmyslu a obchodu a orgány dozoru1) postupují při výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku2) v souladu s pokyny Komise Evropských společenství3) (dále jen „pokyny Komise“). Orgány dozoru oznamují Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím pouze jednoho kontaktního místa informace o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách stanovených v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Obsah a forma informace

Informace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů Komise, nebo formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 396/2004 Sb.

Lhůty pro oznamování informací orgány dozoru

Postup oznamování Akce Lhůta
Systém Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízený podle článku 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobkůOznámení Zaslat „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Zaslat „oznámení podle článku 12“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Potvrdit opatření, pokud bylo oznámení zasláno před rozhodnutím o přijetí opatření Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy byly informace oznámeny.
Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.
Reakce Zajistit následná opatření k: „oznámení podle článku 12 vyžadujícímu okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 18 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
„oznámení podle článku 12“ a „oznámení od Evropské komise“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
Zaslat reakci na: „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od:
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
- od přijetí doplňujících informací.
„oznámení podle článku 12“ a „oznámení od Evropské komise“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od:
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
- od přijetí doplňujících informací.
Aktualizovat reakce Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v reakci.
Postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice o obecné bezpečnosti výrobkůOznámení Zaslat „oznámení podle článku 11“ Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne uložení opatření.
Aktualizovat oznámení Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1 a § 11 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 277/2003 Sb.

2) § 9 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., ve znění zákona č. 277/2003 Sb.

3) Rozhodnutí Komise 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).

4) Zákon č. 102/2001 Sb.

Přesunout nahoru